10.sınıf Demokrasi Kitabı

10.sınıf Demokrasi Kitabı 10. Sınıf Edebiyat 77. Sayfa - Bu makaledeki notlar: 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 145..

11.sınıf Edebiyat Sayfa 145 146 147 148 149 150 C

sayfa 145

sayfa 145 hazırlık çalışması 1-)Herkültürün ve her topluluğun bir arada yaşayan halkın ürünlerini nesle taşımak kolay olmadığı gibi aşamalı ve uzun bir iştir de.Onu geliştirip en güzel sözlerle hitaplarla süslemek ancak halkın topluluğun yapabileceği bir etkinliktir.Bireysel olmadığıtoplumu işleyen toplumla bağdaşan fikirlerin ortası bulunan düşüncelerin işlendiği bir yazındır.
Bu zamana kadar gelmiş her kültürün ürünün oluşumunda yardımcı olan öğelerin arasında toplum hep bulunur.Bir tek kişiden değil birçok kişiden oluşur.Yaşanmışlıklarıngörmüşlüklerinumutların acıların sevdalarınkahramanlıkların kavgaların mutlulukların işlendiği yer yine toplumdur.
İnsan doğayı öyle bir şekle sokmuştur ki gönlünü karanlık bir odaya benzettiği gibi mutsuzluğu da tüm yaşanmışlığa adamıştır. Şiirlerinde yazılarında dünyayımutluluğu aşkı farklı farklı ele almış onca sanatçı vardır ki onları okuduğunuzda yaşadığınız dünyayı bir de siz şekillendirmeyi denersiniz.
İnsan ayak bastığı ortamdan yaşayışınıadetlerini en genel özelliğiyle de kimliğini belirleyebilirsiniz.
Bir millet üzerinde yaşadığı topraklardaki bütün herşeyi kendi tırnağıyla büyük bir ustalıkla işlemiş ve bugünlere kadar taşımıştır. Milletin işlediği o topraklar onları en güzel biçimde tanımlayan bir unsur haline gelmiş ve aynı zamanda onların edebi bir kimlik kazanmalarında önemli katkıda bulunmuştur.

1.edebiyat milletlerin kültürlerinin manevi değerlerinin tarihi kimliklerinin bir sentezi olarak vücut bulur..her millet has bir tarzda edebi eser verir.yazarsosyal bilinci yerleşmişmensubu olduğu milleti tanıyan bir bireydir.dolayısıyla da kimi zaman eleştirerek kimi zaman övgüler dizerek o milleti anlatır.toplumsal taşlamaların çok olduğu toplumların gittikçe batağa saplandığını birçok örnekte görebiliriz.edebiyatçısırtına ağır bir yük alır ve gerektiğinde sevilmemek pahasına doğruyu söyler.her ne kadar birçok toplumda yazarlar hak ettikleri değere ulaşamamışlarsa da bu durum toplumların kendi kimliklerinden kaçmalarıyla açıklanabilir.çünkü yazar kendi öyle istediği için değilgerçekten öyle olduğu için toplumu eleştirmiştir.edebiyatçıyaşadığı topluma kuşbakışı bakabilen kişidir.bizim görmediğimiz dikkat etmediğimiz olayları olguları genel bir perspektiften eserine taşır ve çeşitli sonuçlara götürür.

2.XVIII.yy.dan sonra eski gücünü kaybetmeye başlayan osmanlı devletinde toprak kayıpları başlamış vatanlaştırılmış coğrafyaların elimizden çıkma tehlikesi ile karşı karşıya kalınmıştı.osmanlı-rus savaşı türk yunan savaşı balkan savaşları 1 dünya savaşı ve milli mücadele ile osmanlı devleti taarruz eden ‘’vatan açan ve açtığı vatanları iskan ve imar eden ‘’bir durumdan toprak kaybeden sürekli müdafaa eden eldekini korumaya çalışan geniş osmanlı coğrafyasından anavatana çekilmek zorunda kalan hatta orasını bile kaybetme aşamasına gelen bir duruma gelmiştir.bu durumda osmanlı aydınlarının buna seyirci kalması beklenemezdi.bu bakımdan devrin şair ve yazarlarının milleti gayrete getirecek onları mücadeleye çağıracak yazılar yazdığını görüyoruz..

3.hümanizm aydınlanma döneminde ortaya çıkmış bir akımdır.insan merkezli düşünce sistemi olarak adlandırabildiğimiz hümanizmle insana toplum içinde verilen değer arttırılmış eşitlik söz konusu olmuştur.sonrasında yaşanan fransız ihtilali ve sanayi devrimi gibi
gelişmeler hümanizm düşüncesinin dahada gelişmesine ve daha fazla aydın tarafından ele alınmasına olanak sağlamıştır.sanayi devrimi iletişim imkanlarını geliştirmiş haklarından habersiz yaşan insanlar daha farklı çevreler görerek kendi haklarını talep eder hale gelmiştir.avrupada yaşanan tüm bu gelişmeler insanların özgürlük ve adalet arayışlarında etkili olmuştur.farklı yönetim sitemleriyle şekillenen halk ihtilalleri birçok ülkenin yönetimini değiştirmiştir.daha sonra günümüz yönetim şekli dediğimi her bireye seçme ve seçilme şansı tanıyan cumhuriyet tüm dünyada en çok rağbet gören yönetim şekli olmuştur.bu yüzden demokrasi kavramı gibi cumhuriyette eski yunan ve roma medeniyetlerinden biri bilinen kavramlar olmasına rağmen yüzyılımızda gerçek anlamada geniş kitleler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır.16.yy.da henüz birey kavramı ve vatandaş kavramı ortaya çıkmadığından bu yüzyıl cumhuriyet düşüncesi için erken bir dönemdir bu kavramların tam olarak kabul görmesi gelişmesi ve olgunlaşması çağımızda gerçekleştiğinden cumhuriyet rejimi için çağımızın rejimi demek uygun olacaktır.

sayfa 148 :
2.a) ulus devlet anlayışı etrafında birleşmekte
b)dönemin düşünce akımlarının ortaya çıktığını göstermektedir

sayfa 149 =
1)Sizler = gül genç kızların türküsü bülbül aşk
Ben=yılan dişli dikenacı sesüç telli saz çevre(mendil)

Sayfa 150 =
Anlama ve yorumlama:
1.a)ikinci şiirdeki sade dil ve milliyetçilik teması göstermektedir
b)1. şiir Mithat cemil kuntay 2.şiir ziya gökalp
2)dönemin siyasi sosyal ve fikir yapısında bir çalkantı olduğunu devletin varlığıını sürdürmesi için çabaların arttığını gösterir
3)eşitlik ve özgürlük temelinde sosyal ve güçlü bir hukuk devleti olması gerekir

11.sınıf Edebiyat Kitabi 85-87 Sayfa Araları

yapan varsa cevap versin!

2010 / 2011 – 10.sınıf Edebiyat Sayfa 17, Hazırlık 3. Soru

Tarihin çağlara ayrılarak incelenmesinin ne gibi yararları vardır? Sözlü olarak ifade ediniz.

11.sinif Edebiyat Kitabi Ölçme Ve Değerlendirme Soru Cevaplari

11.sinif edebİyat kİtabi ÖlÇme ve deĞerlendİrme soru cevaplari

İŞTE ;

Sayfa 11
1. d y d
2. edebi eser;
sosyal hayattan
siyasi hayattan
düşünce hayatından
teknolojik gelişmelerden etkilenir
3.kuruluş-osmanlı nın kuruluş dönemi
yol ayrımı-cumhuriyetin ilk yılları
nutuk-kurtulu savaşı
orhun abideleri-köktürkler dönemi
4.d

Sayfa 19
1. d d y
2. abdülmecit-tanzimat fermanı
2. mahmut-yeniçeri ocağının kaldırılması
baron de tott-hendesehane
3.e

Sayfa 20
1.e
2…..sosyal,siyasi ve tarihi…….
3.b
4.soru hatalı

Sayfa 27
1. d y y
2…..makale,fıkra,roman,hikaye ve tiyatro….
…..fayda….
3.takvim i vakayı-ilk resmi gazete
tercüman ı ahval-ilk özel gazete
ceride i havadis-yarı resmi gazete
4.e

Sayfa 34-35
1. d d y
2.a
3….doğu-batı….
4.c

Sayfa 49
1. y d y
2….klasisizm ve romantizm….
3.müntahabat ı eş ar, şair evlenmesi-şinasi
vatan yahut silistre-namık kemal
makber,sahra,ölü-abdülhak hamit
4.e

Sayfa 64
1. y d d
2….ilahi….
….romantizm,realizm….
3. e

Sayfa 76
1.d y y
2……halkı eğitme…..
……geleneksel türk tiyatrosu…. ….modern….
3.e

Sayfa 78-79
1. d d y
2.c
3……..1860-1896……
4.b
5.b
6.c
7.e
8.e

Sayfa 84
1. d d y
2…..servet i fünun dergisin…..
…..edebiyat ı cedide…..
3.d

Sayfa 94
1. d d y
2….tenkit,gezi yazısı ve hatıra…..
3.halit ziya-saray ve ötesi
cenap şahabettin-avrupa mektupları
hüseyin cahit yalçın-siyasi anılar
4.a

Sayfa 104
1.d y y
2…..terza-rima,sone….
…..sembolizm ve parnasizm…..
…bireysel….
3.toplum sorunlarına değinmemiş,…..-cenap şahabettin
sis,millet şarkısı,………..tevfik fikret
4 d

Sayfa 108
1. y d d
2…….fransız…. ….servet i fünun…
3. a

sy 118-119
1 y y y
2.batı tarzı…. …..servet i fünun dönemi…..
3. d
4. d

Sayfa 128-129
1.d y y
2….realizm…
3. d

sy 131-132
1. d d y
2……edebiyat ı cedide…
3.halit ziya uşaklıgil-kırık hayatlar
mehmet rauf-siyah inciler
hüseyin cahit yalçın-hayat ı muhayyel
4.d

Sayfa 137
1.d y d
2….”sanat şahsi ve muhteremdir”
3.b
4.e

Sayfa 141
1…..servet i fünun…
2 d
3 a

Sayfa 142- 143
1 d y d
2…….tevfik fikret….
….resim…
3.halit ziya uşaklıgil-bir ölünün defteri
cenap şahabettin-hac yolunda
tevfik fikret-tarih i kadim
4.d
5.e
6.a
7.b

Sayfa 151
1. d y d
2….batıcılık…
3. ziya gökalp-türkçülük
said halim paşa-islamcılık
abdullah cevdet-batıcılık

Sayfa 162
1.y d y
2….islam sonrası türk…..
….osmanlı…..
3.d
4.yahya kemal beyatlı-aziz istanbul
ziya gökalp- türkçülüğün esasları
mehmet fuat köprülü- türk edebiyatından ilk mutasavvıflar
yusuf akçura-üç tarz ı siyaset

Sayfa 165
1.y d y
2…..mehmet akif ersoy….
….safahat….
3.e

Sayfa 170
1 d y d
2…… toplumsal….
…..batılı….
3.c

Sayfa 174
1. y d d
2……süleymaniye de bayram sabahı……
…..süleymaniye camii….
3. b

Sayfa 179
1.d y d
2…….tevfik fikret… …konuşma
3.a

Sayfa 192-193
1……realizm….
…..refik halit karay…. …..memleket hikayeleri…..
2. d
3. e

Sayfa 201
1.y d d
2.d
3.e
4. sinekli bakkal-halide edip adıvar
sodom ve gomore- yakup kadri karaosmanoğlu
sürgün – refik halit karay

Sayfa 208
1. d y d
2…..musahipzade celal….
3. e

Sayfa 210-211
1. d y d
2……ömer seyfettin…. … sade… …maupassant….
3.c
4.c
5.d
6.a
7.d
8.b

Sponsorlu Bağlantılar

10.sınıf Demokrasi Kitabı İçin Yorum Yap