12 Bin Besmelenin Fazileti

12 Bin Besmelenin Fazileti 12 Bin Besmele Duası - Bu makaledeki notlar: besmelenin faziletleri 12 bin besmelenin fazileti..

….::::::besmele-i Şerife’nin::::::….

….::::::BESMELE-İ ŞERİFE’NİN::::::….

…..::::::FAZİLETLERİ ::::::……..

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

‘Miraç gecesi bütün cennetler bana gösterildi. Cennette dört nehir gördüm. Biri; su, biri; süt, biri; cennet şarabı ve biri de bal nehri idi.

Cebrail (a.s.)’e:

‘Bu nehirler nereden gelip nereye dökülür?’ diye sordum.
Cebrail (a.s.):
“Kevser havuzuna dökülüyor. Ancak nereden geldiğini bilmiyorum. Allah’a dua et, sana bildirir yahut gösterir’ dedi.

Resulüllah (s.a.v.) Rabbine dua etti. Bir melek gelip Peygamber (a.s.)’e selam verdi ve
‘Ey Muhammet! Gözlerini kapat!’ dedi.

Peygamberimiz (s.a.v.) devam ederek şöyle buyurdu: Gözlerimi kapattım, sonra o melek: ‘Gözlerini aç!’ deyince açtım.

kendimi bir ağaç altında buldum. Orada kapısı kırmızı altın, kendisi beyaz inciden büyük bir kubbe gördüm.
Dünyadaki insan ve cinlerin hepsi bu kubbe üzerine konulsa, bir dağ üzerine oturmuş bir kuş gibi kalırdı.

Nehirlerin bu kubbenin altından aktığını gördüm.
Dönmek isteyince melek bana:
‘Neden o kubbeye girmiyorsun?’ dedi. ‘Nasıl gireyim, kapısı kilitli ve bende anahtarı yok?’ dedim.
Melek: ‘O kapının anahtarı ‘Bismillahirrahmanirrahim’ dir’ dedi.

Kilidi tutup, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ deyince kilit açıldı. Kubbeye girdim. O dört nehrin, kubbenin dört direğinden aktığını gördüm.

Dört direk üzerinde de ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazılı idi.

Öyle ki; su nehrinin ‘Bismi’nin ‘mim’ harfinden,

süt nehrinin ‘Allah’ın ‘he’ sinden,

cennet şarabının ‘Rahman’ın ‘mim’inden ve

bal nehrinin de in‘Rahim’in ‘mim’ inden çıktığını gördüm.

Anladım ki, dört nehrin aslı, Besmele-i Şerifedendir. O esnada Allah (c.c.) buyurdu ki;

‘Ey Muhammet! Ümmetinden her kim kalbi riyadan halis bir şekilde, beni bu isimlerle zikreder, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ derse, o kimseyi bu nehirlerden sularım’.

Hadis-i Şerifte; ‘Başında “Bismillahirrahmanirrahim” denilen dua geri çevrilmez’ buyurulmuştur.

Bir başka hadis-i şerif de şöyledir

‘’Kim kirlenmemesi için, yerden, üzerinde ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazılı bir kağıdı saygıyla kaldırırsa, Allah katında sıdıklardan olur, müşrik bile olsalar ana-babasının kabir azabı hafifletilir”

Her varlık, varlığının sırrını Allah’tan alır. Her şeye, her varlığa hayat veren O’dur. Her şey O’nun iradesi ile başlar ve son bulur. Her başlangıç, her hareket, her yöneliş O’nun dilemesiyle ve takdiriyle meydana gelir. Bu açıdan, her şeye O’nun ismi ile başlamak, her meşrû işi O’nun adını anarak yapmak, Müslümanın temel hedefi ve gayesidir.

Enes (r.a.) dan

”her kim, şeytanın şerrinde Allah teala’ya on defa sığınırsa (yani Euzü Besmeleyi çekerse), onun için bir melek vazifelendirir, şeytanı o kimseden uzaklaştırır.” buyurdu.

Yine bir hadisi şerite Resulü Ekrem:
” Evvelinde besmele çekilen dua redolunmaz, kabule şayandır.” buyumuşlardır…

Hz.Ali(R.A.) dan:

“Bir tehlike ile karşılaştığında,(Bismillahirrahmanirrahim vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyilazim)de,muhakkak Allah Teala çeşitli musibet ve belalardan seni korur,onları senden çevirir.”

Osman bin Affan(R.A.) Resulüllah (S.A.V.) Efendimize Besmele-i Şerif’in esrarını sorar.Resulü Ekrem:”O,İsm-i Azam’dır,İsm-i Azam’la O’nun arasındaki yakınlık gözün beyazı ile siyahı arasındaki yakınlık gibidir.” buyururlar.

Besmele ile, Allah yüceltilmekte, O’na tazim ve saygı ifade edilmektedir.
Diğer taraftan Allah Teâlâ’nın rahmetinden kovduğu ve müminlerin düşmanı olan Şeytanı kahretme, küçültme ve aşağılama vardır

. Ebû Müleyh (r.a.) bir adamın şöyle söylediğini anlatır:

“Resûlüllah (s.a.s.)’ın terkisine binmiştim. Resûlüllah (s.a.s.)’ın hayvanının ayağı tökezledi. Bunun üzerine ben, ‘şeytan helak olsun, mahvolsun’ dedim.
Resûlüllah hemen bana: “Şeytan helak olsun deme. Çünkü sen böyle söylediğin zaman o büyüklenir. Hatta kendisini bir ev gibi görür ve şöyle der: ‘Kuvvetimle bunu yaptım (başardım)’ Fakat sen, “Bismillah” de. Zira sen böyle söylediğinde o küçülür. Hatta bir sinek gibi olur.”

Enes bin Malik ‘dan rivayet edilmiştir:

“Her kim evinden çıktığında (Bismillahi tevekkeltü alellahi la havle vela kuvvete illa billah)derse,ona melekler tarafından(muhafaza olundun) denir.Şeytan ondan uzaklaşır” buyurdu.

Besmelenin Fazileti

BESMELENİN FAZİLETİ

Saliha bir kadının, münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın ” Bismillahirrahmanirrahim ” diye besmele çekmeden, hiçbir işine başlamazdı. Kocası,onun bu haline kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha kadın ise, kocasının eza ve cefalarına sabreder ve onun doğru yola gelmesi için Allah’a dua ederdi.
Birgün,kadının kocası iyice öfkelenmişti..Karısına yapacağı eziyet ve kötülük için bir bahane arıyor ve kendi kendine :

“Şuna bir oyun çevireyimde görsün; bakalım onu rezil olmaktan kim kurtaracak ? ” diye söylenip duruyordu. Başkalarına açıkça söyleyemediği inkarcılığı,artık bütün çirkinliğiyle,içinde dolup taşmıştı.
Hanımını çağırdı,ona bir kese altın vererek :

– Bunu iyi sakla !!! diye tenbih etti. Kadında kocasının emri üzerine hemen gitti,besmeleyi çekerek keseyi iyice sakladı. Bu arada kocasıda onu gizlice takip ediyordu. Sonra karısının haberi olmadan keseyi, karısının sakladığı yerden aldı. İçindeki altınları boşaltarak, keseyi derin bir kuyuya attı. Aradan çok geçmeden karısını çağırdı ve :

– Sana verdiğim bir kese altını hemen getir. dedi.

Kadın koştu ; keseyi sakladığı yere,

” Bismillahirrahmanirrahim ” diyerek elini uzattı.

Tam o anda, Allahu Tealanın emriyle, kese kadının sakladığı yerde içindeki altınlarla beraber aynen duruyordu. Islanan keseden suları damlıyordu. Kadın kesenin neden ıslak olduğunu anlayamadı ve keseyi kocasına getirdi. Adam içi altınla dolu keseyi görünce çok şaşırdı ve karısının söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu anladı.

Sonra karısına ;

– Sana çok zulmettim,çok canını yaktım,beni affet. diye yalvarmaya başladı. Allah’a tevbe ve istiğfar etti. İbadetlerine bağlı bir insan oldu. O günden sonra dua ve yakarışlarında hep şöyle derdi ;

– Ya Rabbi ! Bana dünyam ve ahiretim için hayırlı, Saliha bir kadını eş olarak verdiğin için,sana hakkıyle şükretmekten acizdim,beni affet Alah’ım…

O saliha kadın ise ;

– Ya Rabbi ! Sana şükürler olsun ki,duamı kabul edip kocamı salihlerden eyledin,diye dua ediyordu.
Bu hikayeden alınacak ibretler ve çıkarılacak hikmetler çoktur.Büyükler demişlerki ; ” Sabrın kendisi acıdır,lakin meyvesi tatlıdır.”

Kaynak : Ahmed Şihabuddin El-Kalyubi’nin,” Dini Hikayeler “, Çeviri : Hüseyin Erdoğan

Sponsorlu Bağlantılar

12 Bin Besmelenin Fazileti İçin Yorum Yap