1990-2012 Üniversite Sınavı Matematik Geometri Soruları

1990-2012 Üniversite Sınavı Matematik Geometri Soruları 2002 Öss Polinom Soruları Ve Çözümleri - Bu makaledeki notlar: öss çıkmış hiperbol soruları ve çözümleri..

Ösys Çıkmış Tüm Mat Soruları

ösys çıkmış tüm matematik soruları
KONULARINA GÖRE SORULAR

MATEMATİK

Doğal ve Tam Sayılar
Temel Kavramlar
Sayıların Çözümlenmesi ve Taban Aritmetiği
Bölünebilme ve OBEB-OKEK
Rasyonel ve Reel Sayılar
Rasyonel Sayılar
Üstlü İfadeler
Köklü İfadeler
Basit Eşitsizlik
Oran ve Orantı
Çarpanlara Ayırma
Denklemler
Denklem Çözme
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Faiz ve Karışım Problemleri
Hız Problemleri
İşçi-Havuz Problemleri
Kümeler ve Fonksiyonlar
Kümeler
Kartezyen Çarpım ve Bağıntı
Fonksiyonlar
İşlem
Matematiksel Yapılar
Modüler Aritmetik
Permütasyon ve Kombinasyon
Olasılık
Fonksiyon Çeşitleri ve Karmaşık Sayılar
Doğrusal Fonksiyonlar
İkinci Derece Denklemler ve Fonksiyonlar
Polinomlar
Rasyonel Eşitsizlikler
Mutlak Değer ve Fonksiyonları
Tam ve İşaret Fonksiyonları
Logaritma
Trigonometri
Karmaşık Sayılar
Fonksiyonların Analizi
Diziler
Toplam ve Çarpım Sembolü
Seriler
Limit
Türev
Türevin Uygulaması
İntegral
İntegralin Uygulaması

GEOMETRİ

Geometriye Giriş ve Üçgenler
Geometriye Giriş
Üçgenler ve Üçgende Açılar
Üçgende Açı-Kenar İlişkileri
Üçgende Benzerlik
Üçgen Çeşitleri
Üçgende Yardımcı Doğrular
Üçgende Alan
Dörtgenler ve Çokgenler
Çeşitkenar Dörtgen
Kare
Dikdörtgen
Paralelkenar
Eşkenar Üçgen ve Deltoid
Yamuk
Çokgenler
Çemberler
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Çemberde Alan
Uzay Geometri
Üç Boyutlu cisimler
Düzlem ve İzdüşüm
Lineer Cebir
Vektörler
Matrisler
Determinantlar
Lineer Dönüşüm
Analitik Geometri
Doğrunun Analitiği
Doğrunun Uygulaması
Çemberin Analitiği
Elipsin Analitiği
Hiperbolün Analitiği
Parabolün Analitiği

Not: Bu çalışma bütün öğretmen ve öğrencilerimizin (karşılık beklemeksizin) kullanması için hazırlanmıştır. Yani bilgisayarların word programlarında ders çalışmak için kullanabilir. Yalnız, ÖSYM nin yasal izni olmadan kitap veya CD olarak basımı mümkün değildir.

Sponsorlu Bağlantılar

1990-2012 Üniversite Sınavı Matematik Geometri Soruları İçin Yorum Yap