2. Mehmet

2. Mehmet Padişahlar - Bu makaledeki notlar: 2.mehmet 2. mehmet padişahlar 36 padişah..

Osmanli Padişahlarinin Ilginç Özellikleri

Osmanli Padişahlarinin Ilginç özellikleri
osmanlı padişahları – osmanlı padişahlarının özellikleri

Osmanli Padişahlarinin Ilginç özellikleri

Osmanlı İmparatorluğu’nun 36 Padişahı Olmuştur. Bazı Padişahlar İkişer Defa Tahta Çıktığı İçin Saltanat Değişikliği 39’u Bulmuştur.İkişer Defa Saltanatta Bulunanlar 2.Murat,2.Mehmet Ve 1.Mustafa’dır.

*Padişahların İlk 8’i “Halife”Sıfatını Taşımazdı.Ondan Sonraki 28’i Hem Halife,Hem Padişah Sıfatını Taşımışlardır.

* Osmanlı Padişahlarının Çoğu Şairdir. Bazılarının Divanı Vardır. Şiirlerinde Ve Divanlarında İsimlerinden Ayrı Lakaplar Kullanmışlardır. Bunlar:

• 2. Murad – ‘’Muradi’’

• Fatih – ‘’Avni’’

• 2. Bayezid – ‘’Adni’’

• 1. Ahmed – ‘’Bahti’’

• Genç Osman – ‘’Farisi’’

• 4. Murad – ‘’ Muradi’’

• 2. Mustafa – ‘’İkbali’’

• 3. Ahmed – ‘’Necip’’

• 1. Mahmut – ‘’Sebkati’’

• 3. Mustafa – ‘’Cihangir’’

• 3. Selim – ‘’İlhami’’

2. Mahmud – ‘’Adli’’.

En Çok Yaşayan Hükümdar 78 Yaşında Ölmüş Olan Orhan Gazi’dir.En Genç Ölen Padişah İse 18 Yaşında Şehit Edilmiş 2.Osman(Genç Osman)Dır.

*Tahta Çıkış Bakımından En Yaşlı Padişah 65 Yaşında Padişah Olan 5.Mehmet,En Genci De 7 Yaşında Tahta Çıkan 4.Mehmet’tir.
*Tahtta En Uzun Kalan Padişah Kanuni’dir.Saltanatı 45 Yıl,11 Ay,7 Gün Sürmüştür.En Kısa Saltanat Da 5.Murat’ın 93 Günden İbaret Saltanatıdır.

*Osman Gazi’den Kanuni’ye Kadar İlk 10 Padişah Ordunun Başında,Başkumandan Olarak Bütün Seferlere Katılmışlardır.Bu Askeri Geleneği İlk Bozan 2.Selim (Sarı Selim)Dir.Ondan Sonra Yalnız 3.Mehmet, 2.Osman, 4.Murat, 4.Mehmet, 2.Mustafa Savaşa Gitmiştir; Ötekilerinden Bazıları Orduyla Hareket Etmişlerse De Savaş Meydanlarına Gitmemişlerdir.Bu Duruma Göre Fiilen Savaşmış Olan Osmanlı Padişahları 15’ten İbarettir. Geri Kalan 21’i Savaş Görmemiştir.
*Gerileme Devri’nde Bazı Padişahlara,Savaşa Girmedikleri Halde Ordunun Kazandığı Zaferlerden Dolayı Fetva İle “Gazi”Lik Ünvanı Verilmiştir.Bu Padişahlar Sırasıyla Şunlardır:1.Mahmut,3.Mustafa,1.Abdülhamit,3.Selim, 2.Mahmut,Abdülmecit,2.Abdülhamit,5.Mehmet.

*7 Padişahın Ölümü Bir Süre Gizli Tutulmuştur.Bunlardan 1.Mehmet’in 41 Gün,2.Murat’ın 15 Gün,Fatih’in 1 Gün,Yavuz’un 9 Gün,Kanuni’nin 48 Gün,2.Selim’in 7 Gün,3.Murat’ın 11 Gün Ölümü Gizli Tutulmuştur.
*Padişahlar İçinde En Çok Çocuğu Olan 3.Murat’tır.Kız Ve Erkek Çocuklarının 100-130’u Bulduğundan Bahsedilir.

*Fatih Devrinden İtibaren Kanunlaşan “Şehzade İdamı” Geleneği 1.Ahmet Devrinde Kaldırılmıştır.Ondan Önce Yalnız Kanuni İle 2.Selim Tahta Çıkışlarında Kardeş Kanı Dökmemişlerdir.Çünkü Bunların Öldürecek Kardeşleri Yoktu.
1.Ahmet’in Hayatında 14 Rakamının Birleştiği Noktalar Vardır: Hicri Takvim Hesabıyla 14 Yaşında 14. Padişah Olarak Tahta Çıkıp,14 Yıl Saltanat Sürdükten 28(Yani 2 Kere 14)Yıl Yaşadıktan Sonra Ölmüştür.

*1.İbrahim Tarihte “Deli İbrahim” Diye Anılır.Çünkü Süse Pek Düşkündü;Bu Arada Samur Kürke Büyük Merak Sarmıştı.Sakalına İnci Dizdirdiği De Söylenir.”Deli” İbrahim Bu Zevk Düşkünlüğü Dolayısıyla Devlet Hazinesini Çılgınca Harcamıştır. Birtakım Üfürükçüler, Bu Arada Cinci Hoca Da Bu Padişahın Devrinde Türemiştir
*4. Murat; Ünlü Tarihçi Hammer’in Yazdığına Göre,7 Yıl İçinde 20.000 Kişiyi İdam Ettirmiştir.

*Osmanlı Tarihinde Gelip Geçmiş 203 Sadrazamdan 44’ü Padişahların Emriyle Öldürülmüştür.Padişah Emriyle İlk Öldürülen Sadrazam Fatih’in Veziri Çandarlı Halil Paşa’dır.

Sponsorlu Bağlantılar

2. Mehmet İçin Yorum Yap