3.mustafa Islahatları

3.mustafa Islahatları 3.mustafa Dönemi Islahatları - Bu makaledeki notlar: 3. mustafa ıslahatları 3.mustafa ıslahatları 3.mustafa..

Iıı. Mustafa Dönemi Islahatları (1757–1774)

III. Mustafa Dönemi Islahatları(1757–1774)

Sadrazam Koca Ragıp Paşa ve Baron Dö Tott tarafından tophane ve topçu ocağı düzenlendi. Tersanelerde ıslahatlar yapıldı. Deniz mühendis hanesi kuruldu. Maliye düzeltilmeye çalışıldı. Temeli iç borçlanmaya dayanan Esham Sistemi getirildi. Fransızca’dan matematik ve astronomi ile ilgili tercümeler yapıldı.

Iıı. Selim Dönemi Islahatları (1789–1807)

III. Selim Dönemi Islahatları (1789–1807)

Bu dönemin ıslahatlarına Nizam-ı Cedit (yeni düzen) adı verilir

 • 1-Yapılacak ıslahatlar için raporlar hazırlandı.
 • 2-Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Bu ordunu ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit isimli hazine oluşturuldu. Hesaplarını tutmak için İrad-ı cedit defterdarlığı oluşturuldu.
 • 3-Avrupa’nın büyük şehirlerine sürekli elçiler gönderildi.(Paris, Londra, Viyana, Berlin)
 • 4.Kara ve deniz mühendis haneleri modernleştirildi.
 • 5-Fransa ve İsveç’ten öğretmen askerler getirildi.
 • 6-Fransızca devletin resmi yabancı dil oldu.
 • 7-Üsküdar’da Dârü’t-tıbbaati’l-âmire adıyla resmi devlet matbaası kuruldu.
 • 8-Yerli malı kullanımı teşvik edildi.
  Kabakçı Mustafa isyanı ile tahtan indirilip daha sonra öldürüldü.

Sultan Iıı.mustafa Dönemi(1757-1774)


DOĞUMU VE ÖLÜMÜ=1717-1774
ANNESİ=Mihrimah Sultan
BABASI=Sultan III.Ahmed Han
SALTANATI=1757-1774

Tahta çıktığında 40 yaşındaydı.Astronomiye merak saldı.Rusya’nın en büyük tehlike olduğunu bildiği için gece gündüz bu tehlikeye karşı önlemler aldı.Devletin ıslahatlara ihtiyacı olduğunu biliyordu.Süveyş Kanalı’nı açtırmayı düşündü fakat kendisine destek olacak devlet adamı yoktu.Hazineyi altınla doldurdu.Kara ve Deniz Mühendishanesi’ni açtırdı(1764).4 sene sonra Panslavizm’i bahane eden Ruslar saldırıya geçti.6 yıl sonra savaş,Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.Fakat bu antlaşma çok ağır şartlar içeriyordu.İlk defa savaş tazminatı ödendi.57 yaşında vefat etti.

OĞULLARI=III.Selim,Mehmed
KIZLARI=Şah Sultan,Fatma Sultan,Bekhan Sultan,Fatma Sultan,Hibetullah

I.abdülhamit Dönemi Islahatları (1774–1789)

I.Abdülhamit Dönemi Islahatları (1774–1789)

Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Cezayirli Gazi hasan paşa tarafından ıslahatlar yapıldı. Yeniçeri sayımı yapıldı. Ulufe alım satımı yasaklandı. Lağımcı ve humbaracı ocakları düzenlendi. Sürat topçusu ocağı kuruldu. Denizcilik alanında düzenlemeler yapıldı ( Levent teşkilatı kaldırıldı). İstihkâm okulu açıldı. Yerli malı kullanımı teşvik edildi.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Islahatları – Xvııı. Yy. Gerileme Dönemi Islahatları

Gerileme Dönemi (XVIII. Yy.) Islahatları

Lale Devri(1718–1730)
Pasarofça antlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanı ile sona eren dönemdir. Devrin padişahı III. Ahmet sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.
1-Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderildi.
2–1727 de Müslümanlar matbaayı kullanmaya başladılar. (Gayrimüslimler Osmanlıda ilk kez 1450 yılında matbaa açmıştır.) İlk basılan evrak Van Kulu Lügatidir. İlk Türk matbaası Sait Mehmet Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından açılmıştır.
3-Yalova’da kâğıt fabrikası kuruldu.
4-Yeniçerilerden oluşan itfaiye teşkilatım kuruldu 1720. (Tulumbacılar)
5-İstanbul’da kumaş ve çini fabrikası kuruldu.
6-Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi.
7-ilk kez çiçek aşısı uygulandı.
8-Kütüphaneler açıldı. (En önemlileri III. Ahmet tarafından Topkapı sarayında açılan Enderun kütüphanesi ile Yeni cami kütüphanesidir.)
9-Her tarafta köşkler saraylar bahçeler yaptırıldı.
Patronu Halil isyanı çıktı (1730). Sonucunda III. Ahmet tahtan indirildi. Sadrazam öldürüldü, saraylar tahrip edildi. Dönem sona erdi.
Lale devrinde ilk kez Avrupa usulünde yenilikler yapıldı.

I.Mahmut Dönemi Islahatları(1730–1754)
Bu dönemde Fransa’dan gelen Kont do Bonnevale Müslüman olarak Ahmet paşa adını almıştır. Ahmet paşa tarafından topçu ocağı ıslahatları yapılmış humbaracı ocağı kurulmuştur. Kara mühendishanesi (Hendesehane) kuruldu. (1734). Orduda yapılabilecek ıslahatlarla ilgili risaleler hazırlandı. Osmanlı orduları bölük, tabur, alay sistemine göre düzenlendi. Bu ıslahatlar sayesinde 1736–1739 Osmanlı- Avusturya+Rusya savaşlarında başarı sağlandı.

III. Mustafa Dönemi Islahatları(1757–1774)
Sadrazam Koca Ragıp Paşa ve Baron Dö Tott tarafından tophane ve topçu ocağı düzenlendi. Tersanelerde ıslahatlar yapıldı. Deniz mühendis hanesi kuruldu. Maliye düzeltilmeye çalışıldı. Temeli iç borçlanmaya dayanan Esham Sistemi getirildi. Fransızca’dan matematik ve astronomi ile ilgili tercümeler yapıldı.

I.Abdülhamit Dönemi Islahatları (1774–1789)
Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Cezayirli Gazi hasan paşa tarafından ıslahatlar yapıldı. Yeniçeri sayımı yapıldı. Ulufe alım satımı yasaklandı. Lağımcı ve humbaracı ocakları düzenlendi. Sürat topçusu ocağı kuruldu. Denizcilik alanında düzenlemeler yapıldı ( Levent teşkilatı kaldırıldı). İstihkâm okulu açıldı. Yerli malı kullanımı teşvik edildi.

III. Selim Dönemi Islahatları (1789–1807)
Bu dönemin ıslahatlarına Nizam-ı Cedit (yeni düzen) adı verilir

 • 1-Yapılacak ıslahatlar için raporlar hazırlandı.
 • 2-Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Bu ordunu ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit isimli hazine oluşturuldu. Hesaplarını tutmak için İrad-ı cedit defterdarlığı oluşturuldu.
 • 3-Avrupa’nın büyük şehirlerine sürekli elçiler gönderildi.(Paris, Londra, Viyana, Berlin)
 • 4.Kara ve deniz mühendis haneleri modernleştirildi.
 • 5-Fransa ve İsveç’ten öğretmen askerler getirildi.
 • 6-Fransızca devletin resmi yabancı dil oldu.
 • 7-Üsküdar’da Dârü’t-tıbbaati’l-âmire adıyla resmi devlet matbaası kuruldu.
 • 8-Yerli malı kullanımı teşvik edildi.

Kabakçı Mustafa isyanı ile tahtan indirilip daha sonra öldürüldü.

XVIII. yy. Gerileme Dönemi Islahatlarının Genel Özellikleri

 • 1-Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiş o yönde ıslahatlar yapılmıştır.
 • 2-Özellikle askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır, bunun sebebi savaşlarda galip gelme düşüncesidir.
 • 3-Kişilere bağlı kalmıştır.
 • 4-Islahatlar tam olarak başarılı olamasa da çöküşü gecikmiştir.
 • 5-Mimaride Rokoko – Barok tarzı Osmanlıya gelmiştir.
 • 6-Teknik eğitime önem verilmiştir.
 • 7-Yeniçeri ocağı sebebiyle inkılâplar başarıya ulaşamamıştır.
Sponsorlu Bağlantılar

3.mustafa Islahatları İçin Yorum Yap