4. Sınıf Çıkarma İşlemi İle İlgili Problemler

4. Sınıf Çıkarma İşlemi İle İlgili Problemler Çıkarma İşlemi İle İlgili Problemler - Bu makaledeki notlar: çıkarma işlemi ile ilgili problemler 4.sınıf..

Çıkarma İşlemi Soruları – 4.sınıf Matematik

Çıkarma İşlemi Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. Bir çıkarma işleminde eksilen 136 fark 42 ise çıkan kaçtır? A) 65
B) 72
C) 89
D) 94

2. Bir çıkarma işleminde fark 84’tür Eksilene 14 ekler çıkandan da 12 çıkarılırsa yeni fark kaç olur? A) 101
B) 98
C) 110
D) 86

3. Bir çıkarma işleminde fark 273 eksilenle çıkanın toplamı 967 olduğuna göre çıkan kaçtır? A) 237
B) 347
C) 437
D) 347

4. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkandan 86 fazladır. Eksilen 3545 olduğuna göre çıkan kaçtır? A) 3631
B) 3629
C) 3621
D) 3531

5. Cumhuriyet ilan edildiğinde doğan bir insan 2010 yılında kaç yaşında olur? A) 86
B) 87
C) 88
D) 89

6. 1 adımı 50 cm gelen Ayşe 28 adım ileri, 16 adım geri atıyor. Ayşe’nin aldığı yolun yarısı kaç metredir? A) 3
B) 6
C) 44
D) 18

7. Ali babasından aldığı 350 YKr’un 2 tane 25 YKr’unu ve 4 tanede 10 YKr’ unu harcıyor, geriye kaç YKr’u kalmıştır? A) 315
B) 260
C) 290
D) 285

8. 90 784 – .. … = 75 152 çıkarma işleminde çıkan sayı, aşağıdakilerden hangisidir? A) 165 936
B) 90 552
C) 15 632
D) 69 570

9. En büyük 4 basamaklı çift sayının 20 eksiği kaçtır? A) 9970
B) 9978
C) 9980
D) 9979

10. Hangi sayıdan 109 çıkarılırsa fark 492 olur? A) 601
B) 483
C) 391
D) 383

11. Bir çıkarma işleminde çıkan farkın 3 katıdır.Buna göre eksilen farkın kaç katıdır? A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

12. Bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 100’dür.Fark 70 olduğuna göre, çıkan kaçtır? A) 15
B) 30
C) 60
D) 85

13. 36’ya hangi sayıyı ekleyeyim ki 50’den 6 eksik olsun? A) 11
B) 10
C) 9
D) 8

14. A – B = 45 ve A + B = 101 ise A sayısı kaçtır? A) 146
B) 73
C) 56
D) 28

15. Bir çıkarma işleminde çıkan ile farkın toplamı 514 ‘tür.Eksilen sayı kaçtır?
A) 276
B) 514
C) 238
D) 790

16. Hangi sayının 10 esiğinin 2 katının 5 eksiği 5 eder? A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

17. 3 5/7 – 1 3/7 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 2/7
B) 2/7
C) 36/7
D) 5 1/7

18. Sınıfımızda 18 kız ,kızların 1/3 ‘i kadarda erkek öğrenci vardır.Sınıf mevcudumuz kaçtır? A) 22
B) 24
C) 12
D) 36

19. 102,818 – A = 79,02 işleminde çıkan kaçtır? A) 23,798
B) 22,898
C) 22,798
D) 21,798

20. Bir çıkarma işleminde eksilen,çıkan ve farkın toplamı 8000 ‘dir.Çıkan farka eşit ise çıkan kaçtır? A) 1000
B) 2000
C) 3000
D) 4000

21. Yarısı ile toplamı 54 olan sayı kaçtır? A) 42
B) 36
C) 28
D) 16

ALINTI

Çıkarma İşlemi Soruları – 5.sınıf Matematik

1. Bir adımı 25,8 cm gelen kişi 100 adımda kaç cm yürümüş olur? A) 258
B) 2580 √
C) 0,258
D) 100

2. (0,234 +1,234 ) – 1,468 = ? A) 0 √
B) 1
C) 1,468
D) 468

3. Bir çıkarma işleminde eksilen ve çıkanın toplamı 106 dır. Çıkan 22 olduğuna göre fark kaçtır? A) 84
B) 62 √
C) 67
D) 58

4. Ahmet Hasan’a 9 kalem verirse kalemleri eşit oluyor. Hasan Ahmet’ e 9 kalem verirse kalemleri arasındaki fark kaç olur? A) 18
B) 27
C) 30 √
D) 36

5. Toplamları 186 olan iki sayının farkı 78’dir. Buna göre büyük sayı kaçtır? A) 108
B) 132 √
C) 164
D) 171

6. İki sayının farkı 15 tir. Eksilene 5 eklenirse yeni fark kaç olur? A) 15
B) 20 √
C) 25
D) 10

7. Melh 12 yaşındadır. Kardeşi Melih’ ten 5 yaş küçüktür. 5 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaçtır? A) 29 √
B) 24
C) 19
D) 17

8. Bir çıkarma işleminde eksilen 586, fark 299’dur. Eksilene 80 eklersek yeni fark kaç olur? A) 219
B) 349
C) 379 √
D) 648

9. Bir beldede yaşayan 4208 kişinin 583 ü çocuk 1769 u bayan kalanlar ise erkektir. Beldede yaşayan kaç erkek vardır? A) 2452
B) 1856 √
C) 1756
D) 1565

10. Bir çıkarma işleminde eksilenle çıkanın toplamı 62 dir. Fark 32 olduğuna göre eksilen kaçtır? A) 32
B) 38
C) 42
D) 47 √

11. Teyzem 14 yıl sonra 32 yaşında olacaktır. Teyzemin 12 yıl önceki yaşı kaçtır? A) 6 √
B) 7
C) 8
D) 9

12. Bir çıkarma işleminde; eksilen sayı, çıkan sayının 4 katından 8 ek******. Fark 22 ise eksilen sayı kaçtır? A) 33
B) 32 √
C) 30
D) 36

13. 9 eksiği 10 olan sayının 7 eksiği kaçtır? A) 8
B) 12 √
C) 17
D) 19

14. 6064 doğal sayısında 6 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? A) 5936
B) 5940 √
C) 6000
D) 6006

15. 832-376 işleminin sonucunun en yakın tahmini için hangi işlem yapılmalıdır? A) 850-350
B) 800-400
C) 832-332
D) 830-380 √

16. Bir çiftçi 350 000 kg soğanının önce 162 555 kilogramını sonra 43 999 kilogramını satıyor. Geriye kaç kilogram soğan kalmıştır? A) 143 446 √
B) 245 552
C) 66 454
D) 100 000

17. 2/5-6/30= işleminin sonucu kaçtır? A) 2/25
B) 8/35
C) 6/30 √
D) 8/30

18. 35350-B=13005 çıkarma işleminde B’nin sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 28
B) 16 √
C) 35
D) 17

19. Yandaki çıkarma işleminde 14/45-A/B=8/45 işleminde A/B kesri kaçtır? A) 6/45
B) 4/45
C) 22/45
D) 4/25

ALINTI

Toplama İşlemi Soruları – 4.sınıf Matematik

Toplama İşlemi Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 217 + 86 + ? = 713 işleminde ” ?” işareti yerine kaç yazılmalıdır? A) 390
B) 395
C) 400
D) 410

2. 20 000 + □ = 100 000 işleminde ” □” yerine kaç yazılmalıdır? A) 60000
B) 40000
C) 80000
D) 90000

3. 328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır? A) 15149
B) 15049
C) 14149
D) 14049

4. 3965 fazlası 5890 eden sayı kaçtır? A) 1925
B) 1935
C) 1945
D) 2025

5. 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır? A) 3524
B) 2786
C) 4494
D) 4280

6. 5 basamaklı en küçük sayıya kaç eklenirse 6 basamaklı en küçük sayı olur? A) 1
B) 999
C) 90 000
D) 99 999

7. İki terimli bir toplama işleminde; birinci terime 145 ekler, ikinci terimden de 73 çıkarırsak toplamın sonucu nasıl etkilenir? A) 72 azalır
B) 72 artar
C) 218 artar
D) 218 azalır

8. 76A + 3B6 =382 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? A) 12
B) 14
C) 16
D) 18

9. Dört basamaklı dört doğal sayının toplamı 7354’se bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir? A) 4352
B) 5354
C) 4354
D) 3354

10. Ardışık 3 çift sayının toplamı 30 ‘dur. Ortadaki sayı kaçtır? A) 8
B) 10
C) 12
D) 14

11. 4979 + 7085= ? İşleminin sonucu kaçtır? A) 11064
B) 12054
C) 11964
D) 12064

12. 1916 + A31B = 8353 işleminde A ve B yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? A) 10
B) 11
C) 12
D) 13

13. Dört basamaklı, üç basamaklı ve iki basamaklı en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 1001
B) 1010
C) 1111
D) 1110

14. 4315 + 5423 = ……… toplama işlemi sonucu yaklaşık hangisi olabilir? A) 9000
B) 9500
C) 10000
D) 9730

15. 136+33=…..+42 eşitliğinin olması için noktalı yere kaç gelmelidir? A) 107
B) 117
C) 127
D) 150

16. 0,5+1/2+2 = ? işleminin sonucu kaçtır? A) 2,25
B) 1
C) 3
D) 4

17. (85+99)+ ? = 251 işleminde soru işareti olan yere kaç gelmelidir? A) 67
B) 68
C) 125
D) 140

18. 75 in 18 farkından 50 eksilirse kaç kalır? A) 40
B) 5
C) 60
D) 7

19. Hangi sayıdan 113 çıktığında 126 kalır? A) 229
B) 239
C) 149
D) 259

20. Bir pazarcı yumurtalarınnın 1/4 ünü sattığında geriye 1250 yumurtası kalıyor.Pazarcının hiç yumurta satmadan önce kaç yumurtası vardı? A) 5000
B) 4000
C) 3500
D) 2000

21. 225 farkı 75 olan sayının yarısı kaçtır? A) 300
B) 200
C) 150
D) 250

22. Bir toplama işleminde birinci toplanan 8 000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır? A) 11 100
B) 12 000
C) 12 100
D) 13 000

23. 8 300 fazlası 16 800 eden sayı kaçtır? A) 8 500
B) 8 600
C) 8 700
D) 8 800

24. Ardışık üç sayının toplamı 333’tür. Büyük sayı kaçtır? A) 112
B) 113
C) 114
D) 115

25. B46A + 21A1 _____________ 5C1C Yukarıdaki toplama işleminde A+B+C=? A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

26. Kübra 3 basamaklı ve birbirinden farklı üç sayıyı hesap makinesi ile topladı.Bu sayıların toplamı 572 etti.Kübra’nın topladığı sayıların en büyüğü kaç olabilir? A) 371
B) 367
C) 342
D) 272

27. 1 4/5 +1 3/5 işleminin sonucu kaçtır? A) 17/5
B) 18/5
C) 7/10
D) 17/10

28. kelimelerindeki sözcük sayısı ile hecesayılarını toplayıp,aynı kelimelerdeki harf sayılarının toplamından çıkartırsak sonuç kaç olur? A) 5
B) 4
C) 6
D) 1

29. 6/15 + A/15 küçüktür 1 eşitsizliğinde A yerine gelebilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 33
B) 34
C) 35
D) 36

30. 0,13 + 2,25 + 6 işleminin sonucu kaçtır? A) 7,38
B) 8,38
C) 9,38
D) 9,4

31. Aynı iki sayının toplamı 32’dir.Bu sayıların farkı kaçtır? A) 32
B) 0
C) 64
D) 16

32. 1/5’i 60 olan sayının 1/3 ‘ü kaçtır? A) 120
B) 4
C) 100
D) 12

33. Toplamları 28 olan iki sayıdan her birine 10 ilave edildiğinde yeni toplam kaç olur? A) 38
B) 44
C) 48
D) 56

ALINTI

Sponsorlu Bağlantılar

4. Sınıf Çıkarma İşlemi İle İlgili Problemler” İçin Bir Cevap

4. Sınıf Çıkarma İşlemi İle İlgili Problemler İçin Yorum Yap