5.sınıf Çokgenler İle İlgili Hazır Soru Ve Cevapları

5.sınıf Çokgenler İle İlgili Hazır Soru Ve Cevapları Çokgenler İle İlgili Sorular Ve Cevapları 5.sınıf - Bu makaledeki notlar: 5.sınıf çokgenlerle ilgili sorular 5.sınıf çokgenler..

Çokgenler Soruları – 5.sınıf Matematik

1. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın açı özellklerinden biridir? A) açı ölçüleri toplamı 360 dercedir. √
B) bütün açılarının ölçüleri eşittir.
C) açı ölçüleri toplamı 180 derecedir.
D) karşılıklı açılarının ölçüleri eşit değildir.

2. Dikdörtgen ve üçgenin köşe sayıları farkı kaçtır? A) 1 √
B) 2
C) 3
D) 4

3. Aşağıdakilerden hangisini kenarı yoktur? A) kare
B) dikdörtgen
C) daire √
D) düzgün beşgen

4. Çevresinin uzunluğu 75 cm olan düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? A) 10
B) 12
C) 15 √
D) 17

5. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz? A) Dikdörtgen √
B) Düzgün altıgen
C) Düzgün beşgen
D) Kare

6. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz? A) Dikdörtgen √
B) Düzgün altıgen
C) Düzgün beşgen
D) Kare

7. Atatürk ilkelerinden hangisi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamıştır? A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik √
D) Halkçılık

8. yandaki sayılar arasında bir ilişki vardır.buna göre ? olan yere hangi sayı gelmelidir? 3——11 4——18 5——27 6——? A) 42
B) 39
C) 38 √
D) 40

9. Çevresi 45 cm olan düzgün beşgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm olur? A) 8 √
B) 9
C) 6
D) 7

10. Aaşğıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? A) Eşkenar üçgen
B) Düzgün beşgen
C) Düzgün altıgen
D) İkizkenar üçgen √

11. Kenar uzunluğunun 3/4’ü 9 dm olan düzgün beşgen şeklindeki masa örtüsünün çevresi kaç dm’dir? A) 60 √
B) 56
C) 52
D) 48

12. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir. 1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç cm dir? A) 60 √
B) 56
C) 48
D) 36

13. Bir kenar uzunluğu 25 cm olan düzgün altıgenin çevresi kaç metre eder? A) 150
B) 15
C) 1,5 √
D) 1,2

14. Bir kenar uzunluğu 36 cm olan bir kareyle düzgün altıgenin çevreleri eşittir.Buna göre düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? A) 24 √
B) 22
C) 20
D) 18

15. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir.1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç m’dir? A) 60 √
B) 56
C) 48
D) 36

16. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? A) Eşkenar üçgen
B) Düzgün beşgen
C) Düzgün altıgen
D) İkizkenar üçgen √

17. Kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgenlere ne denir? A) dikdörtgen
B) üçgen
C) düzgün çokgen √
D) çember

18. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? A) 180
B) 540 √
C) 360
D) 720

19. Düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 90
B) 180
C) 360
D) 120 √

20. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenar özelliği taşımaz? A) Eşkenar dörtgen
B) Kare
C) Yamuk √
D) Dikdörtgen

21. 8-Hangisi düzgün çokgen değildir? A) eşkenar üçgen
B) kare
C) düzgün beşgen
D) paralel kenar √

22. 9-ABCD bir paralel kenar ve Daçısı 120 derece ise A kaçtır? A) 120
B) 60 √
C) 80
D) 40

23. 1-Çeyrek çember kaç derecelik yaydır? A) 180
B) 90 √
C) 45
D) 30

24. Aşağıdakilerden hangisi yamuğun ortak özelliklerinden birisidir? A) Bütün kenar uzunlukları eşittir.
B) karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
C) Düzgün çokgendir.
D) Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur√

25. Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne denir? A) Üçgen
B) Düzgün çokgen √
C) Dikdörtgen
D) Altıgen

26. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi dörtgenler grubunda yer almaz? A) Paralelkenar
B) Kare
C) Yamuk
D) Altıgen √

Sponsorlu Bağlantılar

5.sınıf Çokgenler İle İlgili Hazır Soru Ve Cevapları” İçin 7 Cevap

  1. ben bir özel okulda öğretmenim öğrencilerime bu soruları soracağım bu2. sınavları bu siteye gönlümden teşekkür ediyorum işime çok ama çok yaradılar bu siteden başka soru sormayı düşünmüyorum yeniden teşekkür ediyorum.

5.sınıf Çokgenler İle İlgili Hazır Soru Ve Cevapları İçin Yorum Yap