5.sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Testi

5.sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Testi 5. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Testi - Bu makaledeki notlar: 5.sınıf eş anlamlı kelimeler testi..

5.sınıf Türkçe Testi Sözcükte Anlam

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) erek B) istek

C) dilek D) umut

2. “berrak” kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) duru B) bulanık

C) kirli D) pis

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eşsesli (sesteş) kelime değildir?

A) tepsi B) yaş

C) kazan D) çay

4. Konuşmalarımızda ve okuduklarımızda anlayamadığımız kelimelerin anlamlarını nereden öğreniriz?

A) sözlük B) yazım kılavuzu

C) ansiklopedi D) dergi

5. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) büyük-küçük B) acı-tatlı

C) akıllı-deli D) beyaz-ak

6. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) doktor-hekim B) okul-mektep

C) kibar-kaba D) sonbahar-güz

7. “altın” kelimesi hangi tümcede farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Altın fiyatları yine yükseldi.

B) Babam bana altın künye aldı.

C) Annemin altın gibi kalbi var.

D) O, güzel altın kolyem kayboldu.

8. Aşağıdakilerden hangisi terim değildir?

A) sıfat B) vadi

C) dörtgen D) güzelce

9. “Su ile yüzmek arasında bir ilişki vardır.” Aynı ilişki “buz” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) erimek B) kaymak

C) serinlemek D) donmak

10. “Göz ile görmek arasında bir ilişki vardır.” Aynı ilişki “kulak” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) ses B) işitmek

C) kabartmak D) kepçe

11. “Ev ile oda” arasında bir ilişki vardır. Aynı ilişki “gemi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) kamara B) liman

C) iskelet D) deniz

12. “karınca” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Karıncalar, yazdan kışa hazırlık yapar.
B) Ayağım yine karıncalanıyor.

C) Bahçemizi karıncalar istila etmiş. D) “Ağustos Böceği ile Karınca” masalını okudunuz mu?

13. “ayrıntı” kelimesiyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır?

A) detay B) parça

C) bölüm D) kısım

14. Kelimelerin doğru yazımlarını öğrenmek için aşağıdakilerden hangisine başvururuz?

A) sözlük B) imlâ kılavuzu

C) ansiklopedi D) gazete

15. “ Yıkamak” ile “yüz” arasında bir ilişki vardır. “kesmek” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?

A) makas B) bıçak

C) tırnak D) doğramak

16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) arkadaş B) dost

C) ahbap D) akraba

17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) beğenmek B) sevmek

C) kötülemek D) hoşlanmak

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en önce gelir?

A) diploma B) diplomatik

C) direk D) diri

19. Aşağıdakilerden hangisi “gam” sözcüğünün eş anlamlısı değildir?

A) kaygı B) üzüntü

C) tasa D) talih

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır?

A) Dağlara ilk kar düştü.

B) Şekeri düştü, diye çok üzüldüler.

C) Uçakta güzel bir yere düştük.

D) Kadıncağız otobüste düşmüş.

5.sınıf Türkçe Testi Cümlede Anlam


5.Sınıf Türkçe Testi Cümlede Anlam

1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi söz konusudur?
a) Kar yağdığı için yollar kapandı.
b) Siz anlatın, ben geliyorum.
c) O saate kadar asla gelmez.
d) Ben işimi sağlama bağlarım.

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisi anlamca olumsuzdur?
a) Gideli beri ne aradı, ne sordu.
b) Bugün pazara uğradın mı?
c) Zavallı kadın çok üşümüş.
d) Yarın sinemaya gidelim.

3. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir tümcedir?
a) Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni.
b) Yüzü hem çirkin, hem sevimsizdi.
c) Mektubu nasıl yazacağımı bilmez miyim?
d) Onlar bugün okula gelmedi.

4. 1 – turizm 2 – anahtarıdır 3 – temizlik 4 – kalkınmanın 5 – turizmin
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda
sözcük sıralaması nasıl olur?
a) 3 – 4 – 2 – 1 – 5
b) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
c) 3 – 5 – 1 – 4 – 2
d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4

5. “Bir şişe soğuk su içtim ve bir türlü serinleyemedim” tümcesindeki
anlatım bozukluğunu gidermek için “ve” yerine aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
a) İle
b) Halbuki
c) Hatta
d) Fakat

6. 1-Benekli ve Akkız
2-Birlikte, iki beyaz güvercin seçtiler
3-Ayhan, hemen ikisine de birer ad koydu:
4-İkisi de çok güzel şeylerdi
Yukarıdaki tümceler nasıl sıralanırsa bir paragraf oluşur?
a) 4-1-2-3
b) 2-4-3-1
c) 2-3-4-1
d) 4-2-3-1

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ” beğenme ” söz konusudur?
a) Sporcu dediğin güçlü kuvvetli olur.
b) Aslında vadi dediğin yemyeşil olur.
c) İşte, çalışma dediğin böyle olur.
d) Elma dediğin tatlı ve sulu olur.

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
a) Benim işim buraya kadar.
b) Gerçeği söylediğim için kızdılar.
c) Bu kalemi de size aldım.
d) Bugün için geleceğinizi söylemişti.

9. I.değildir II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız V. mümkün
Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce
oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
a) II – III – IV – I – V
b) III – II – IV – V – I
c) ) I – V – III – II – IV
d) IV – I – V – II – III

10. ” Çok – Atatürk’ü – ben – severim ” sözcüklerinden
anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden
hangisine uygun düşer?
a) 1-4-2-3
b) 3-2-1-4
c) 4-3-1-2
d) 3- 4-2-1

11. “dünyada- yoktur-doğruluğu- ya da – ispat-
olgu- edilmiş- yanlışlığı- hiçbir”
Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturulduğunda
sondan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Olgu
b) Yoktur
c) İspat
d) Doğruluğu

12. “Dün akşam bütün ödevlerimi bitirdim.” tümcesi anlam yönünden
ne tür tümcedir?
a) Olumlu tümce
b) Olumsuz tümce
c) Soru tümcesi
d) Ünlem tümcesi

13. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz tümcedir?
a) Bugün okula geldi mi?
b) Zavallı çocuk, çok yorulmuş!
c) Ne gelen var ne giden.
d) Akşam eve gidiyoruz

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisi anlamca olumludur?
a) Beni dinleyen yok
b) Bugün parkta kimsecikler yok.
c) Bu makineyi çalıştıracak kimse yok.
d) Oralarda seni tanımayan yok.

15. “katılan-tüm-memnun-toplantıya-konuşmacılar-ayrıldılar-olarak”
Bu sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda
baştan üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüm
b) Konuşmacılar
c) Katılan
d) Toplantıya

16. ” İyilik-denize-et-de-at-Halik-balık-bilir-bilmezse”
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda
sondan üçüncü sözcük hangisi olur?
a) Denize
b) Balık
c) Halik
d) Bilmezse

17. “gözleri- ağlamaktan-şişmişti-kızarmış-ve”
Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturulduğunda,
baştan üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızarmış
b) Gözleri
c) Şişmişti
d) Ağlamaktan

18. 1. millettir 2. uygar 3. Türkler 4. bir
Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir
tümce oluşturulursa sıralama aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?
a) ) 4. 3. 1. 2
b) 3. 2. 1. 4
c) 3. 2. 4. 1
d) 2. 4. 1. 3

19. Aşağıdaki tümcelerden hangisi olumsuzdur?
a) Geceler bitmek bilmiyor.
b) Ödevlerimi yapacağım.
c) Dereler şırıl şırıl akar.
d) Gözlerini bana dikmişti.

20. Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir ?
a) Şimdi işim var benim
b) Biz onunla arkadaşız
c) İki günden beri yağan yağmur
d) Önemli bir araçtır kalem

Sponsorlu Bağlantılar

5.sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Testi İçin Yorum Yap