5. Sınıf Sıfat Testleri

5. Sınıf Sıfat Testleri 5.sınıf Sıfatlarla İlgili Testler - Bu makaledeki notlar: 5.sınıf türkçe sıfatlar testi 5. sınıf..

5.sınıf Türkçe Testi Sıfatlar 2

1. “Küçük kız beyaz mendilini sallayarak uzaklaştı.” cümlesinde
kaç tane sıfat vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

2.”Bu iş sıcak havada, insan sağlığını bozar.” cümlesindeki
sıfat tamlamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Sıcak hava -insan sağlığı
b) Sıcak hava – bu iş
c) Bu iş -insan sağlığı
d) Bu hava -insan sağlığı

3. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Dar yol
b) Eski ev
c) İnce elbise
d) Duvar boyası

4. “Bu işi iki arkadaş birlikte yapalım.” cümlesinde
kaç tane sıfat vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi cümle içinde sıfat olarak
kullanılamaz ?
a) Onu
b) Oradaki
c) Öteki
d) Bu

6. “Kırmızı yanaklı, sarı saçlı, ela gözlü kız derse gelmedi.”
cümlesinde kaç tane ön ad vardır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

7. “Az” sözcüğü, hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır?
a) Az çalıştık ama işi bitirdik.
b) Yapılacak az işimiz kaldı.
c) Bugün denizde az kaldık.
d) Az konuştu öz konuştu.

8. “Kısa” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hanginde
“sıfat (ön ad)” görevinde değildir?
a) Ayşe’ye kısa saç çok yakışmış.
b) Eteğinin boyu biraz kısa olmuş.
c) Kısa zamanda hepsi unutulur.
d) Kısa boylu ağaçları seçmişler.

9. “Küçük kız kırmızı ayakkabıları çok beğendi” cümlesinde
hangi sözcükler ön addır?
a) Çok-Beğendi
b) Kız-Beğendi
c) Ayakkabı-Kız
d) Küçük-Kırmızı

10. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi belgisiz sıfatlarla oluşmuştur?
a) Çalışkan çocuk
b) Bu masa
c) Karlı dağlar
d) Bazı insanlar

11. “Çocuk Kütüphanesi bu mahallede açılacak.”
cümlesinde “bu” kelimesi ne tür sıfattır?
a) Belgisiz sıfat
b) İşaret sıfatı
c) Niteleme sıfatı
d) Sayı sıfatı

12. Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır?
a) Kirli gömlek
b) Paranın değeri
c) Kalem kutusu
d) Yaz tatili

13. Aşağıdakilerden hangisi pekiştirme sıfatıdır?
a) Yemyeşil ova
b) Mavi deniz
c) Üç yumurta
d) Çeyrek saat

14. “Yaşlı” sözcüğü hangi cümlede sıfat olarak kullanılmamıştır ?
a) Yaşlı adam parkta dolaşıyordu.
b) Yaşlı gözlerle yüzüme baktı.
c) Yaşlılara saygı göstermeliyiz
d) Yaşlı dilenciye para verdim

15. “O” sözcüğü hangi cümlede sıfat olarak kullanılmamıştır ?
a) O sabah çok yürüdük.
b) Bütün bunları o nasıl başardı.
c) O eve gitmeyeceğiz.
d) O güzelim çiçekler soldu.

16. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması kullanılmıştır?
a) O zaman başından aşkın derdi.
b) Mermeri oyardı, taşı delerdi.
c) Kaç yanık yolcuya su verdi.
d) Değdi kaç, dudağa çoban çeşmesi.

17. “Yaramaz ” kelimesi hangi cümlede sıfat olarak
kullanılmıştır?
a) Yaramaz çocuklar camı kırdılar.
b) Sizin çocuk pek yaramaz.
c) Yaramazlık iyi bir davranış değildir.
d) Yaramazı unuttun mu ?

18. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sıfattır?
a) Güzel gömlek
b) Toz sabun
c) Yapma bebek
d) Boş oda

19. “Deniz,kaçıncı sınıfa gidiyor.” Cümlesinde “kaçıncı”
sözcüğünün çeşidi nedir?
a) Sayı sıfatı
b) Soru sıfatı
c) Niteleme sıfatı
d) İşaret sıfatı

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
a) Bazı çocuklar daha erken okurlar.
b) Bayramın kaçıncı günü yola çıkıyorsunuz?
c) İnşaatta birkaç işçi çalışıyor.
d) Yarın bize çocuklarla geliniz

5.sınıf Türkçe Testi Sıfatlar

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi belgisiz sıfattır?
A) Birtakım kitaplar
B) Üçüncü koşucu
C) Şu ağacın
D) Bir takım kurdum

2. Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatıdır?
A) Yedişer çörek
B) Kaçıncı öğrenci
C) Beriki ev
D) Kırmızı araba

3. “Gökyüzü masmavi bulutlarla kaplıydı.”
cümlesinde ne tür bir sıfat vardır?
A) Soru sıfatı
B) Belgisiz sıfat
C) Sayı sıfatı
D) Pekiştirme sıfatı

4. “Kuzunun adı Kınalı Kuzu oldu.” tümcesinde
sıfat olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adı
B) Kuzu
C) Oldu
D) Kınalı

5. “Kaç kilo istiyorsun?” tümcesindeki sıfatın türü nedir?
A) Niteleme sıfatı
B) Soru sıfatı
C) Belgisiz sıfat
D) Sayı sıfatı

6. “Çocuğun koca kulakları, incecik boynu,
iri ve yusyuvarlak kafası vardı.” tümcesinde
kaç tane sıfat vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

7. “Küçük çocuklar beyaz uçurtmalarını engin
tepelerde uçuyorlardı.” cümlesinde aşağıdaki
sözcüklerden hangisi sıfat değildir ?
A) Küçük
B) Beyaz
C) Engin
D) Tepelerde

8. Varlıkların renklerini ve biçimlerini gösteren
sıfatlara ne denir?
A) Belirtme sıfatı
B) İşaret sıfatı
C) Niteleme sıfatı
D) Belirtisiz sıfat

9. Aşağıdakilerden hangisi sıfat değildir ?
A) Şu (ev)
B) Kaç (kalem)
C) Küçük (ağaç)
D) Şu (kimin)

10. Aşağıdakilerden hangisi işaret sıfatıdır?
A) Yüz öğrenci
B) O öğrenci
C) Birçok öğrenci
D) Kaç öğrenci?

11. “Yeni ve güzel elbisesini bu akşam giyecek.”
cümlesinde kaç tane sıfat vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

12. “Karlı dağlar uzaktan çok güzel görünüyordu.”
tümcesinde hangi sözcük sıfattır?
A) Karlı
B) Dağlar
C) Uzaktan
D) Çok

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur ?
A) Yemyeşil bir gömleğim var.
B) Masmavi gökyüzünde kuşlar uçuyor.
C) Mavi mavi gözleri vardı..
D) Yepyeni gömleğine mürekkep damlatmış.

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat kullanılmamıştır ?
A) Kurt dumanlı havayı sever.
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Sakla samanı gelir zamanı.
D) Boş teneke fazla tangırdar.

15. “Gelecek yıl altıncı sınıfta okuyacağız.”
cümlesinde hangi sözcük sıra sayı sıfatıdır?
A) Gelecek
B) Altıncı
C) Yıl
D) Sınıfta

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme
sıfat görevinde kullanılmamıştır ?
A) Sepet sepet yumurtalar gördüm.
B) Çeşit çeşit giysiler vardı.
C) Öğrenciler sıra sıra dizildiler.
D) Mahallemizde eski püskü evler vardı.

17. “Bağlıyım bu toprağa, Bu odaya, bu dağa”
… dizelerinde geçen sıfatların türü nedir?
A) İşaret
B) Belgisiz
C) Sayı
D) Niteleme

18. Aşağıdakilerden hangisi niteleme sıfatıdır?
A) Tahta masa
B) Beyaz tebeşir
C) İkinci ders
D) O çocuk

19. “Bu çocuklar, şu kitapları hediye ettiler”
cümlesindeki sıfatların türü aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Niteleme sıfatı
B) Sayı sıfatı
C) Belgisiz sıfat
D) İşaret sıfatı

20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat vardır?
A) Okulun bahçesi çok bozuktu.
B) Sen, bunu başarırsın.
C) Kıymetini bilsen, üzülmem.
D) Tarlayı sarı çekirgeler kaplamış.

Türkçe Test (sözcük Türleri/sıfat)

SÖZCÜK TÜRLERİ (SIFAT)
*
1. İsimlen çeşitli yönlerden belirten ya da niteleyen sözcüklere sıfat denir.
Aşağıdakilerden hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A) O, okulun kapısında seni bekliyor.
B) Yüzünde biraz tebessüm vardı.
C) Sana birkaç sorumuz olacak.
D) İki saat bekledik o gün yine gelmedin.

2. Onu karada, havada, denizde her zaman, her yerde arıyorum.
Yukarıdaki cümlede geçen “her” kelimesinin çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belgisiz sıfat B) İşaret sıfatı C) Niteleme sıfatı D) Belgisiz zamir

3. Sayı bildiren sözcükler sıfat göreviyle kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki ifadeyi doğrulayan bir kullanım söz konusu*dur?
A) Birkaç kişi ağaçlardaki kuru dalları kırmaya ça*lışıyordu.
B)? Üç beş arkadaş, eti doğramakla meşguldü.
C) Havaların en güzel olduğu bir gün gitmiştik pikniğe.
D) Saat bir miydi yoksa iki mi ne, birden yağmur yağmasın mı!

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme ön adıdır?
A) Etrafındaki güzelliği görmeye elverişli bu tepecikteki evler çok şanslıydı.
B) Boyu küçücük, ama marifetleri büyük mü büyük.
C) Ufacık bir evde on kişi nasıl kalıyorsunuz ki?
D) Bina, azıcık sağlam olsaydı yıkılmazdı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Bölgenin kimi dağ köylerinde elektirik de yok.
B) Güzel, siyah üzümleri içi çekiyordu.
C) Özlü sözleri bir defterde toplarım.
D) Onun bu olumlu davranışına hayran olduk.

6. “Bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Bir çiçekle yaz olmayacağını herkes bilir.
B) Ormana gidince içime bir korku düşmüştü.
C) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?
D) Deniz kenarında yüzümü tatlı bir hava yoklayıp geçiyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
A) Gençler yolun kenarında oturuyordu.
B) Yoksullara yardım etmeliyiz.
C) Bursa’nın eski güzelliği gitmiş artık.
D) Akıllıya bak, bizi aptal yerine koyuyor.

8. Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Adamın iyisi, iş başında belli olur.
B) Çocuğun sarı saçları, terden sırılsıklamdı.
C) İri, mavi gözleri çakmak gibi parladı.
D) Boşuna mı, “İşleyen demir ışıldar.” demişler?

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir ismin niteleyicisi olarak kullanılabilir?
A) O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı.
B) Arkasında ışıktan bir iz bıraktı.
C) Yel gibi dağları aştı bir atlı.
D) Arada bir engin deniz bıraktı.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “karşı” sözcüğü sı*fat göreviyle kullanılmıştır?
A) Onlara karşı kimse bu denli iyi davranma*mıştı.
B) Karşı kıyaya kadar yüzelim.
C) Eve sabaha karşı çıkageldi.
D) Öğretmenine karşı gelmenin cezasını çekti.

CEVAPLAR:1. A 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.A 10.B

Sponsorlu Bağlantılar

5. Sınıf Sıfat Testleri” İçin 3 Cevap

5. Sınıf Sıfat Testleri İçin Yorum Yap