5 Yaş Zeka Testi

5 Yaş Zeka Testi 4 Yaş İq Testi - Bu makaledeki notlar: 4 yaş zeka testi 5 yaş..

5 Soruluk Zeka Testi

5 soruda zekanızı test edin!

Bu pratik IQ testinde sadece 5 soru var. 5 sorunun sonucunda zekanızın durumunu görüyorsunuz. İşte kolay IQ testi başlıyor;
Toplam 5 sorudan oluşan bu IQ testinde üç dakika sürede beş soruyu cevaplamaya çalışacaksınız.
Verilen eşleşmeye benzer eşleşmeyi bulacaksınız.
Doğru cevap sayısına göre çok iyi, iyi, orta, kötü, çok kötü, çok çok kötü olarak sonuç değerlendirilecek.
İŞTE TEST BAŞLIYOR!

SONUÇLAR
1. Sorunun cevabı Açıklık – Blokaj
2. Sorunun cevabı Psikolog – Psikoloji
3. Sorunun cevabı Kıyafet – Teşhir
4. Sorunun cevabı Papağan – Kafes
5. Sorunun cevabı Futbol maçı- Yarı devre
DEĞERLENDİRME
1 doğru cevap çok çok kötü, 2 doğru cevap kötü, 3 doğru cevap orta, 4 doğru cevap iyi, 5 doğru cevap çok çok iyi

Bu Soruyu 5 Yaşındaki Çocuk 60 Saniyede Çözmüş

bakalım siz kaç saniyede çözeceksiniz

bu soruyu 5 yasında cocuk 60 saniyede çözmüş
5 tane tek sayıyı sadece toplama ve cıkarma işlemi yaparak 14e ulasacaksınız
ornegin 1+3-5+7+9 gibi aynı tekrar kullanılabilir buyukluk sınırı yok
hade kolay gelsin bakalım

Zeka Testi…sadece 4 Soru…..

Asagidaki test, 4 sorundan ibaret..
Düsünmeden spontane cevap vermek gerekiyor, 2 saat düşünürseniz ne anlamı var?
Hadi bakalım kolay gelsin sizlere…

Soru 1: Bir kosuya katiliyorsun, ikinci adami solluyorsun.
Hangi siralamada yer alirsin?

Soru 2: Sonuncuyu sollarsan hangi siralamaya çikarsin ?

Hadi bir daha deniyoruz, not tutma ve hesap makinesi kullanma, hemen
cevap
vermen gerektiğini de unutma !

Soru 3:
1000 al
40 ekle
1000 daha ekle
30 ekle
1000 daha
Arti 20
Arti 1000
Ve arti 10

Toplam ne çikiyor ?

Soru 4:
Aylin’in Babasinin 5 kizi var 😕

1. çaça
2. çeçe
3. çiçi
4. çoço
5. Ney?

Soru: Besincinin adi ne?> Iyi düsün haaa..

Cevap: 1
Birinci siraya çikarim dediysen tamamen yanildin !
Ikinciyi sollarsan onun yerini alirsin, yani ikinci olursun.

Cevap : 2
Sondan ikinci dediysen yine yanildin !
Biraz düsünsene! Sonuncuyu nasil sollarsin ?
Sen onun arkasindaysan o sonuncu olamaz degil mi ? Cevabi mümkün
degil !!

Cevap: 3
5000 Ney Yine yanlis !!!
Dogru cevap 4100.

Cevap:4 çüçü??? Yanlişşşşşşşş.ş….
Aylinnnnnn…. Aylin!!!

hadi bakalım kimler kaç tanesini bildi….

Zeka Testi

Yaşa göre değişen zekâ testleri incelenen kişinin kavrama ve yaratıcılık yeteneklerini belirlemeye yarar. Bunlar özellikle küçük çocukların zekâ düzeyini saptama açısından önem taşır, çünkü eğitimin yoğunluk ve zorluk derecesinin belirlenmesine olanak verir.

Zekâ düzeyinin sayısal ifadesi olan zekâ bölümü (IQ) (Intelligence Quotient) kısaltmasıyla gösterilir ve zekâ ya şının (ZY) takvim yaşına (TY) bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilir.

Zekâ yaşı şöyle hesaplanır: Doğru çözülen her soru “+”, yanlış çözülen ya da çözülemeyen her soru “-” olarak kay dedilir. Çocuğun tam başarılı olduğu testin yaşı temel yaş olarak alınır. Bun dan sonra çözdüğü her soru için temel yaşa şu süreler eklenir:

3-10 yaş soruları için 2 ay

12 yaş sorulan için 3 ay

14 yaş sorulan için 4 ay

16 yaş sorulan için 5 ay

Örneğin çocuk 3 yaşa uygun zekâ testinde tam basarı sağlamış, aynca 3-10 yaş arası sorulardan ikisini çözmüşse zekâ yaşı 3 yıl 4 aydır.

Zekâ yaşının hesaplanmasından son ra, yukanda verilen formül kullanılarak zekâ bölümü (IQ) elde edilir.

Elde edilen sonucun Terman değerle riyle karşılaştırılması çocuğun zekâ dü zeyinin saptanmasını sağlar.

Buna göre:

140′ın üzerinde IQ – olağanüstü;

120-140 arası IQ – çok iyi;

110-120 arası IQ – iyi;

90-110 arası IQ – normal (ortalama);

70-90 arası IQ – hafif geri;

70′in altında IQ – geri zekâ olarak nitelenir.

Derecelendirilmiş testler aracılığıyla kişinin çeşitli yaşlardaki zekâ düzeyi öl çülebilir.

Örnek Test Soruları:

Üç yaş için;

I – Vücudun bazı bölümlerini göstermek:

Yöntem – Çocuğun dikkatimin sağlanmasından sonra, burnunu göstermesi ya da bir parmağını burnunun üstüne koyması istenir. Aynı şey vücudun öbür bölgeleri için de yapılır. Çocuğun ürkekliğini yenmesi için yumuşak davranılmalıdır. Eğer bir iki kez sorulur ve yanıt alınamazsa çocuğun çenesi ya da kulağı gösterilerek. “Burnun burada mı? Hayır mı? Öyleyse nerede?” diye sorulur.

Çocuk dörtte üç doğru yanıt verirse testte başanlıdır.

II – Tanıdık nesneleri adlandırmak:

Malzeme – Para, anahtar, kapalı bir çakı, saat, kurşunkalem.

Yöntem – Nesneler birer birer gösterilirken “Bu nedir?” diye sorulur.

En az beşte üç doğru yanıt gerekir. Çocuğun eşyanın nasıl kullanıldığını bildiğini göstermesi yeterli değildir, ama heceleme kusurları, bazı harfleri yutma ya da lehçe farkları dikkate alınmaz.

Altı Yaş İçin;

I – Sağ ile solu ayırt etme:

Yöntem – Çocuğun önce sağ elini, hemen sonra sol kulağını, sol gözünü vb göstermesi istenir. Eğer yanlış yaparsa, bu kez öbür tarafla, yani solla yeniden başlanır.

II – Soruları anlamak (2. dereceden)

Yöntem – Çocuğa üç soru yöneltilir:

1) “Okula gitmek için dı şarı çıktığında yağmur yağarsa ne yaparsın?”

2) “Evinin yan dığını görürsen ne yaparsın?”

3) “İstasyona gittiğinde bineceğin tren hareket ediyorsa ne yaparsın?”

Doğru yanıtlar şöyle dir:

1) Şemsiye alırım.

2) Yardım çağırırım, yangını suyla sön dürürüm.

3) Sonraki treni beklerim.

Şu yanıtlar ise doğru ka bul edilmez:

1) Evde kalırım.

2) Başka eve giderim, başka ev yaparım.

3) Peşinden koşarım.

Değerlendirme: Üç sorudan ikisinin yanıtı doğru olmalıdır.

Dokuz Yaş İçin;

I – Tarih belirtmek:

Yöntem – Şu sorular sorulur:

1) “Bugün haftanın hangi günü?”

2) “Hangi aydayız?”

3) “Bugün ayın kaçı?”

4) “Hangi yılda yız?”

Değerlendirme: Yalnız üçüncü soruda yanlış yapması (3 gün fazla ya da eksik söylemesi) kabul edile bilir.

II – Çıkarma işlemi sonucunda kalanı bilmek:

Yöntem – Çocuktan şu işlemleri akıldan yapması istenir:

1) “Eğer 20 liralık şeker almak istersem ve satıcıya 50 lira ve rirsem, bana ne kadar geri vermesi gerekir?” 2) “Eğer 60 lira lık alışveriş yapıp 75 lira verirsem, para üstü ne kadar olur?”

3) “Eğer 20 liralık alışveriş yapıp 100 lira verirsem, para üstü ne kadar olur?”

Değerlendirme: Her problem için 10-15 sani ye süre tanınır; üç işlemden en az ikisi doğru yapılmalıdır

III – Verilen üç sözcükle cümle kurmak:

Yöntem – “Şimdi sana üç sözcük söyleyeceğim ve sen de bana içinde bu üç sözcüğün olduğu bir cümle kuracaksın,” denir. Sözcükler şöyledir: “Çocuk, top, ırmak”. Daha sonra “iş, para, adam” ve “Boğaz, şans, İstanbul” sözcükleriyle İki cümle daha kurması istenir. Gerekirse kurallar yinelenir, ama örnek ver memek gerekir. “Bir cümle yapmak için bu üç sözcüğe başka sözcükler de eklenmelidir,” gibi açıklamalar yapılabilir. Her cümle bir kez denenmeli, çocuğa birden fazla cümle kurmama sı söylenmelidir.

Değerlendirme: En az iki doğru yamt verilme li, cümleler basit ve mantıklı olmalıdır.

On dört yaş için;

I – Pratiğe dönük sorular:

Yöntem – “Şimdi okuyacağnnı dinle ve anlamaya çalış,” denir. Birinci soru yavaş ve anlamlı biçimde okunur. Gerekirse yine lenir. Yanıt açık değilse, daha iyi açıklaması istenir:

1) “Park ta gezinen bir kişi, birden durur ve park bekçisine koşar; çün kü ağaca asılı duran bir şey görmüştür. Gördüğü nedir?”

Doğ ru yanıt “asılmış bir adamdır. “Hırsız”, “kuş”, ve “ot deme ti” gibi yanıtlar yanlıştır.

2) “Komşuma alışılmadık ziyaretçi ler geldi: Önce bir doktor, sonra bir noter, sonra da bîr rahip. Ne olacak?”

İyi bir yanıt şöyledir: “Vasiyetini yazdıracak, çünkü ölmek üzere.”

3) “Bir köylü ilk kez gittiği kentte bir adamı görüp şöyle bağırmış: ‘Ne garip? Otururken yürüyor!’ Köylünün böyle diyebilmesi için onu nerede görmüş olması gerekir?” Doğru yanıt: “Bisikletin üstünde.”

II – Saatin okları:

Yöntem – Şu soru yöneltilir: “Diyelim saat 6′yı 22 geçiyor. Saatin okları hangi konumda olurdu? Kafanda canlandırmaya çalış. Diyelim ki akrep ile yelkovan yer değiştirdi. O zaman saat kaç olurdu?” Aynı soru 8′i 8 geçe ve 2′yi 46 geçe için yi nelenir.

Zeka Nedir? Zeka Testleri Neyi Ölçüyor?

Zeka Nedir? Zeka Testleri Neyi Ölçüyor?

Zeka nedir?
“Zeka”, kişinin zihinsel becerileri ve bilgi dağarcığını öğrenmek, problem çözmek ya da toplumda değer gören sonuçlara ulaşmak için kullanabilmesi olarak tanımlanıyor.
Zeka testi nedir?
Kişilerin zihinsel becerilerini ölçebilmek ve onları zihinsel beceri konusunda diğer insanlarla karşılaştırabilmek amacıyla geliştirilen ölçümlerdir.
* Zekaya ilişkin öne sürülen ilk fikirler ve kişilerarası zihinsel becerileri karşılaştırabilme motivasyonu tarih öncesinde 2200’lü yıllara dek uzanıyor. Bu tarihlerde, Çinli hükümdarların hizmetçi alımlarında geniş çaplı yetenek testleri uygulattıkları biliniyor.
19. yy. sonlarına doğru.
19.yy.ın sonlarına doğruysa günümüz zeka testlerinin temelleri atılmaya başlanıyor. O yıllarda Francis Galton kişilerin zeka kapasitelerini duyumsal ayrım yapabilme yetileri ve motor koordinasyonlarıyla ölçmeye çalışıyor. Her ne kadar öne sürdüğü yetiler zekayı ayırt eden ölçümler olmasa da, bireysel psikolojiye yol açtığı ve zekayı onunla ilişkilendirilen etmenler üzerinden nesnel olarak betimlemeye çalıştığı için tarihte önemli bir yeri var.

Alfred Binet

Francis Galton

Alfred Binet :
Francis Galton’dan hemen sonra Alfred Binet ve arkadaşları günümüzde en sık kullanılan zeka ölçümlerinin ilk ipuçlarını vermeye başlıyor. Her ne kadar temel amaçları çocuklara zihinsel gerilik tanısı koyabilmek olsa da, geliştirdikleri ölçümler genel hatlarıyla günümüz zeka testlerinin de ilham noktası. Binet, Galton’dan farklı olarak zekanın kişinin bellek, yargı ve anlama gibi karmaşık alanlardaki performansına dayalı olduğunu düşünüyor.


Zeka Yaşı:
Bu kavram ilk olarak çocukların zihinsel gelişimine atfen 1908 yılında Binet ve Simon tarafından ortaya konuluyor. Zeka yaşı, testte çocuğun hangi yaşa aralığına giren skoru aldığına göre belirleniyor. Örneğin, 5 yaşındaki bir çocuğun zeka testindeki performansı yüksekse, zeka yaşının daha yüksek olduğu söylenebiliyor.

IQ
IQ: Kişilerarası karşılaştırma yapabilmeye olanak sağlayan zihinsel işleyiş skoru.
Terman, 1916 yılında Binet Zeka Testi’ni tekrar gözden geçirerek Stanford-Binet Testi’ni geliştiriyor. IQ ise işte o testte kişinin zihinsel yaşının kronolojik yani biyolojik yaşına bölümünün 100 ile çarpımı.
IQ = (Zihinsel Yaş / Kronolojik Yaş) x 100
Haliyle ortalama bir zekaya sahip kişinin zihinsel ve kronolojik yaşı aynı olacağından skoru 100 olarak öngörülüyor.
! IQ ya da Stanford-Binet testinin geliştirilme amacı okul performansını ölçebilmekti. Oysa ki ne yazık ki bu skor bugün, hayatın diğer alanlarında da kişinin başarılarının büyük bir göstergesiymiş gibi ele alınıyor.
Wechsler Zeka Testleri
Yetişkin ve çocuklar için ayrı uyarlamaları olan Wechsler Zeka Testleri, gerek sözel gerekse dil dışındaki zihinsel yetenekler ölçmeyi hedefleyen pek çok alt testten meydana geliyor.
Zeka testlerinde ortaya çıkabilecek en büyük sorun dil sorunu. Kültürden kültüre uyarlama gerektiren bu testler ana dilde alınmadıkça düşük skor verebiliyor.
Sözel Alt Testler
Dilin de sembollerden (harfler) meydana geldiğini düşünecek olursak sembolik düşünce ve dil becerilerini
ölçen bu testlerde genel bilgi dağarcığı, aritmetik yetenekler, kısa süreli hafızada sayı tutabilip onlarla işlem
yapabilme ve sözcük bilgisi sınanıyor.
Sözel Olmayan Performans Alt Testleri
Resim düzenleme (sırası karıştırılmış karikatür parçalarını sıraya koyma) ve resim tamamlama (bir resimdeki
eksik elemanları bulma) becerileri sınanıyor.

Genel bir IQ skorundan ziyade Wechsler Zeka Testleri 14 farklı alt test için ayrı skorlar belirliyor. Ek olarak
kişinin sözel ve performans IQ skorlarını veriyor.
Testin en son revizyonuna göz atacak olursak:
* Sözel anlama (kişi dille ne kadar iyi düşünebiliyor)
* Algısal düzenleme (kişi görsel figürlerle ne kadar iyi düşünebiliyor)
* Kısa süreli bellek ve
* İşlem hızı da ölçülüyor.
Wechsler Zeka Testinde Kullanılan Soruların Benzer Örnekleri
Sözel Alt Testler Anlama: “İşleyen demir ışıldar.” sözü ne anlama geliyor?
Aritmetik: Bir çocuk 1 km. yolu 10 dakikada koşuyorsa, bir dakikada yolun ne kadarını koşar?
Benzerlikler: “Yavaş” ve “Hızlı” sözcüklerindeki ilişki/ benzerlik nedir?
Rakam Sayma: Okunan sayıları geriden başa doğru tekrarlayınız:
“8-4-2-1-9”.

Performans Alt Testleri
Resim Tamamlama: Verilen resimlerdeki eksikliklerin ne kadar zamanda ve ne kadar doğrulukla bulunduğunu ölçüyor.
Küp Dizaynı: Kırmızı ve beyaz şekillerin benzerlerine kadar çabuk ve doğru bir şekilde yapılıyor, bu beceriyi ölçüyor.
Resim Düzenleme: Herhangi bir hikayeyle bağıntılandırılan resimler dizisinin ne kadar çabuk ve doğru bir şekilde sıralandığına bakıyor.


IQ skorlarının toplumdaki çan eğrisi dağılımı:
100 skoru ve çevresindeki kişi sayısı oldukça fazlayken bu skorun yukarısı ve aşağısındaki değerler daha seyrek görülüyor.

IQ testlerine güvenebilir miyiz?

Geçerlilik: Bir test için geçerli diyebilmemiz için ölçmeye çalıştığı konuyu gerçekten ölçebiliyor olması gerekiyor. Peki zeka testleri kişinin zekasını gerçekten de ölçebiliyor mu?

Yapılan çalışmalara göre IQ skoru ve okul başarısı birbiriyle oldukça büyük korelasyon içerisinde.
IQ skoru yüksek kişiler okulda da daha başarılı oluyorlar !!!

Güvenilirlik: Bir test için güvenilir diyebilmemiz için testi aynı kişiye farklı zamanlarda uyguladığımızda aynı sonuçları alabilmemiz gerekiyor. Yapılan çalışmalara göre ilk testten üç yıl sonra uygulanan Wechsler’de çocuklar yine ilk skorlarına yakın skorlar alıyor. Sonuç olarak, amaç okul başarısını ölçmekse Wechsler Zeka Testi hem geçerli hem de güvenilir bir test.

Sponsorlu Bağlantılar

5 Yaş Zeka Testi İçin Yorum Yap