6.sınıf Açılarla İlgili Sorular

6.sınıf Açılarla İlgili Sorular Açılar Test Soruları - Bu makaledeki notlar: açılar ile ilgili sorular 6.sınıf açılarla..

Açılar Test Soruları

Açılar Test Soruları

1. 64 derecelik açının dik açı olabilmesi için kaç eklemeliyiz?

A)45
B)90
C)26
D)15

2. Ölçüsü 180 derece olan açı hangisidir?

A)Dar açı
B)Geniş açı
C)Doğru açı
D)Tümler açı

3. Birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıya ne ad verilir?

A)komşu açılar
B)tümler açılar
C)bütünler açılar
D)yöndeş açılar

4. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?

A)180
B)90
C)360
D)100

5. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 8 katına eşittir.Küçük açı kaç derecedir?

A)80
B)20
C)45
D)30

6. Aşağıdakilerden hangisi kenarlarına göre üçgen çeşididir?

A)geniş açılı üçgen
B)dik üçgen
C)dar açılı üçgen
D)eşkenar üçgen

7. 45 derecelik bir dar açı, en az kaç derece daha büyürse geniş açı olur?

A)45 derece
B)46 derece
C)90 derece
D)91 derece

8. Saat tam 6 iken akrep ve yelkovan arasındaki açı kaç derecedir?

A)60 derece
B)90 derece
C)120 derece
D)180 derece

9. s(A)=47 derece, s(B)=61 derece ise s(C)=?

A)70
B)71
C)72
D)73

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir.
B)Ölçüsü 90 derece olan açılara geniş açı denir.
C)Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür.
D)Dik açıların ölçüsü 90 derecedir.

11. Ölçüleri toplamı 105 derece olan iki açının tümleyenlerinin toplamı kaçtır?

A)75
B)85
C)95
D)175

12. Saatiniz tam üçü gösterirken oluşan açı kaç derecedir?

A)45
B)60
C)25
D)90

13. Aşağıdakilerden açılardan hangilerinin ölçüleri eşittir?

A)bütünler iki açı
B)tümler iki açı
C)ters iki açı
D)42 derece ve tümleri

14. Bütünler iki açıdan biri 100 derece ise diğeri kaç derecedir?

A)80
B)45
C)90
D)180

15. 40 derecenin tümlerinin bütünleri kaçtır?
A)50
B)140
C)90
D)130

16. En büyük geniş açı ile en küçük dar açının toplamı kaç derecedir?

A)90
B)180
C)179
D)181

17. Açıları ne ile ölçeriz?

A)Pergel
B)Cetvel
C)İletki
D)santimetre

18. İki arkadaş birbirine dik konumlarda hareket etmek istiyor.Hangi yol doğrudur?www.matematikcifatih.tr.gg

A)kuzey-güney
B)kuzey-doğu
C)kuzeydoğu-güneybatı
D)güneybatı-doğu

19. İkizkenar bir üçgenin taban açılarından birisi 50 derecedir. Tepe açısı kaç derecedir?

A)20
B)80
C)30
D)50

20. Bir doğru üzerinde oluşan 3 açıdan 2 tanesinin toplamı 75 derecedir.Diğer açının bütünleri kaçtır?

A)75
B)90
C)105
D) 180

21. Bir tam açının ölçüsü kaç derecedir?
A)360
B)180
C)90
D)0

22. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)komşu bütünler açıların her ikiside dar açıdır.
B)bir dik açının bütünleri geniş açıdır.
C)ters açıların ölçüleri eşittir.
D)bir dar açının komşu bütünleri dar açıdır.

23.

Açılar Ve Açı Çeşitleri Soruları – 4.sınıf Matematik

Açılar ve Açı Çeşitleri Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 980 056 sayısının okunuşu hangisidir? A) . Doksan sekiz bin elli altı
B) Doksan sekiz bin yüz elli altı
C) Dokuz yüz beş bin altı
D) Dokuz yüz seksen bin elli altı

2. 78 derecelik açının dik açı olabilmesi için kaç eklemeliyiz? A) 15
B) 12
C) 20
D) 5

3. Ölçüsü 180 derece olan açı hangisidir? A) Dar açı
B) Geniş açı
C) Doğru açı
D) Tümler açı

4. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır? A) 80
B) 92
C) 120
D) 95

5. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? A) 180
B) 90
C) 360
D) 25

6. 20 – 40 – 80 – ?- 320 – 640 Sayıları bir kurala göre dizilmiştir.Buna göre “?” işareti yerine hangi sayı gelmelidir? A) 100
B) 160
C) 240
D) 300

7. Tam açıdan 60 derecelik açıyı çıkarırsak kaç derecelik açı olur? A) 300
B) 120
C) 100
D) 180

8. 8 m ipin 250 cm’si koparsa ,geriye kaç cm ip kalır? A) 242cm
B) 5,5cm
C) 550cm
D) 650cm

9. . B 40 C A Yukarıdaki şekildeki ölçülere göre A açısı kaç derecedir? A) 75
B) 55
C) 50
D) 40

10. 2 m 5 cm uzunluğun cm cinsinden yazılışı hangisidir A) 205cm
B) 2 050cm
C) 20 005cm
D) 2005cm

11. Aşağıdakilerden hangisi en büyük dar açıdır? A) 90
B) 80
C) 99
D) 89

12. Alttaki şekilde resmin bulunduğu köşedeki açı, hangi çeşit açıdır? A) Dar açı
B) . Geniş açı
C) Dik açı
D) Doğru açı

13. 45 derecelik bir dar açı, en az kaç derece daha büyürse geniş açı olur? A) 45 derece
B) 46 derece
C) 90 derece
D) 91 derece

14. Saat tam 3 iken akrep ve yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? A) 60 derece
B) 90 derece
C) 120 derece
D) 0 derece

15. Bir üçgende kaç tane 60 derecelik iç açı vardır? A) 3
B) 4
C) 2
D) 9

16. Parka giderken Gökhan 2988m, Beyza 3250m, Furkan 3700m ve Aslı ise 3000m yürümektedir. Hangisinin evi parka daha uzaktır? A) Gökhan
B) Beyza
C) Furkan
D) Aslı

17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir.
B) Ölçüsü 90 derece olan açılara geniş açı denir.
C) Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür.
D) Dik açıların ölçüsü 90 derecedir.

18. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır? A) 150
B) 98
C) 90
D) 78

19. Saatiniz tam üçü gösterirken oluşan açı kaç derecedir? A) 45
B) 100
C) 25
D) 90

20. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır? A) 33 derece
B) 90 derece
C) 122 derece
D) 180 derece

21. Kaç dereceye kadar olan açılara dar açı denir? A) 90
B) 45
C) 120
D) 15

22. Bir dik üçgende iki dar açının toplamı kaç derecedir? A) 40
B) 90
C) 100
D) 120

23. En büyük geniş açı ile en küçük dar açının toplamı kaç derecedir?

A) 90
B) 180
C) 179
D) 181

24. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır? A) 90
B) 105
C) 89
D) 120

25. Açıları ne ile ölçeriz? A) Pergel
B) Cetvel
C) İletki
D) santimetre

26. En büyük dar açı ile 50 derelik açının toplamı kaç derecedir? A) 90
B) 140
C) 139
D) 181

27. İkizkenar bir üçgenin taban açılarından birisi 80 derecedir. Tepe açısı kaç derecedir? A) 20
B) 80
C) 30
D) 15

28. 3-Aşağıdaki harflerin hangisinde açı vardır? A) N
B) Ç
C) B
D) Ş

29. Bir tam açının ölçümü kaç derecedir? A) 360
B) 180
C) 90
D) 0

30. İki açının toplamı 118 derece,farkları 20 derecedir.Büyük açının ölçümü kaç derecedir? A) 69
B) 72
C) 74
D) 76

ALINTI

Sponsorlu Bağlantılar

6.sınıf Açılarla İlgili Sorular” İçin 3 Cevap

6.sınıf Açılarla İlgili Sorular İçin Yorum Yap