9.sınıf Dörtgenler Soru Ve Cevapları

9.sınıf Dörtgenler Soru Ve Cevapları 5. Sınıf Karenin Alanı İle İlgili 10 Problemler Cevaplarıyla - Bu makaledeki notlar: dörtgenlerin çevresiyle ilgili 10 olanlar sorular..

Dörtgenler Soruları – 5.sınıf Matematik

1. Aşağıdakilerden hangisi dörtgenin özelliklerinden biri değildir? A) karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
B) karşılıklı kenar çiftlerinden ikisi de paralel doğru parçalarından oluşur.
C) karşılıklı kenar çiftlerinden ikisi de paralel doğru parçalarından oluşur.
D) düzgün çokgendir. √

2. Kenar uzunlukları eşit,karşılıklı kenarları birbirine paralel olan şekle ne denir? A) Kare
B) Eşkenar dörtgen √
C) Paralel kenar
D) Dikdörtgen

3. Eni 4 m boyu 6 m olan dikdörtgen şeklindeki bir banyoya, bir kenar uzunluğu 20 cm olan kare şeklinde fayanslar döşenecektir.Bu banyoya kaç fayans gereklidir? A) 400
B) 500
C) 600 √
D) 700

4. Ayşe teyze oğlunun düğünü için kare biçiminde bir havlu aldı.Havlunun bir kenarı 25 cm dir.Havlu için kaç dm dantel örecektir? A) 1000
B) 100
C) 10 √
D) 1

5. Çevresinin 3 katının 10 fazlası 166 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? A) 13 √
B) 26
C) 39
D) 52

6. Eni 4cm boyu eninin 4 katı olan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? A) 16
B) 40 √
C) 20
D) 8

7. Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin çevresi 36 cm ise alanı kaç cm karedir? A) 60
B) 65
C) 66
D) 72 √

8. Uzun kenarı 12 m, kısa kenarı 9 m olan dikdörtgenin , uzun kenarı 4 m kısaltılıp, kısa kenarı 4 m arttırılırsa çevre uzunluğu ne kadar değişir? A) 4 m artar
B) 4 m kısalır
C) 2 m artar
D) Değişmez √

9. Eni 9 cm,boyu 12 cm olan dikdörtgenin içine Bir kenarının uzunluğu 3 cm olan karelerden kaç tane çizebiliriz? A) 12 √
B) 9
C) 15
D) 3

10. Alanı 81 cm kare olan karenin kenarları 3’er cm küçültülürse alanında kaç cm karelik azalma olur? A) 60
B) 52
C) 45 √
D) 36

11. Çevresi 240 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 4 katıdır. Buna göre kısa kenarı kaç cm dir? A) 40
B) 32
C) 24 √
D) 16

12. Aşağıdakilerden hangisi tüm dikdörtgenlerin özelliklerinden değildir? A) Karşılıklı kenarları eşittir. √
B) En az iki kenarı paraleldir.
C) İç açıları toplamı 360 derecedir.
D) Belli bir yüksekliğe sahiptir.

13. Çevresinin uzunluğu 41,6 dm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir?
A) 100
B) 104 √
C) 110
D) 114

14. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 200 ağaç dikilmişitir.Bahçenin bir kenarı 100 m olduğuna göre ağaçlar kaç m ara ile dikilmiştir? A) 1
B) 2 √
C) 3
D) 4

15. Aaşğıdakilerden hangisi paralelkenar özelliği değildir? A) Karşılıklı açıları eşittir.
B) Karşılıklı kenarları paraleldir.
C) Köşegen uzunlukları eşittir. √
D) Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir.

16. Çevresi 32 cm olan bir karenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 32
B) 128
C) 64
D) 81 √

17. 8. Kısa kenarı 20 metre ,uzun kenarı kısa kenarı 3 katı uzunlukta olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin kenarına 2 sıra tel çekmek için kaç metre tel gerekir? A) 310
B) 320 √
C) 420
D) 360

18. Uzun kenarı 30 metre kısa kenarı uzun kenarının 4/6 oranında olan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 600
B) 720
C) 360
D) 540 √

19. Hangisinin köşegen sayısı diğerlerinden daha çoktur? A) paralelkenar
B) kare
C) yamuk
D) beşgen √

Sponsorlu Bağlantılar

9.sınıf Dörtgenler Soru Ve Cevapları İçin Yorum Yap