9.sınıf Geometri Soruları

9.sınıf Geometri Soruları 9. Sınıf Geometri Konuları - Bu makaledeki notlar: 9.sınıf geometri konuları 9.sınıf geometri soruları..

9. Sınıf Geometri Soruları Ve Cevapları

9. Sınıf Geometri Soruları Ve Cevapları

9. Sınıf Geometri Soruları Ve Cevapları

SORU : Alanı olan bir ABC ikizkenar üçgeninde |AB| = |AC| = 2|BC| ise, bu üçgende B’den AC doğrusuna indirilen dikmenin ayağının C noktasına uzaklığı nedir?

A)
B) 4
C) 2
D)
E)

SORU : Tabanı kare ve yüksekliği, taban köşegeninin yarısına eşit olan bir düzgün piramidin taban köşegeninin uzunluğu 12 ise, yanal alanı nedir?

A) 144
B) 48
C) 60
D) 48
E) 78

SORU : Kenar uzunlukları a ve b (a > b) olan dikdörtgen biçiminde bir kağıt, bir köşegeninden bükülerek ikiye katlanıyor ve tek kat kalan kısımlar kesilerek kağıt tekrar açılıyor. Ortaya çıkan şeklin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap C

SORU : Dar açılı bir ABC üçgeninde ve iki yükseklik olmak üzere, ve ’nin orta noktaları F ve G ile gösterildiğinde, |DE| = 30 ve |AB| = 34 ise, |FG| nedir?

A) 16
B) 10
C) 8
D) 10
E) 6

Cevap B

SORU : Bir ABCD karesinde köşegenlerin kesişim noktası E, BAC açısına ait açıortayın ve ile kesişim noktaları, sırayla F ve G ile gösterildiğinde, |EF| = ise, |GC| nedir?
A) 2
B) 3
C)
D)
E)
CEVAP D

SORU : Çap uzunluğu 6 olan çaplı yarım çemberin ve kirişlerinin her birinin uzunluğu 2 ise, kirişinin uzunluğu nedir?
A)
B) 4
C)
D) 3
E)
CEVAP A

SORU : Bir kenarının uzunluğu 10 birim olan eşkenar üçgenin kenarlarına eşit aralıklarla paraleller çizilerek her kenar 10 parçaya bölünüp küçük eşkenar üçgenler oluşturuluyor. Kenar uzunluğu 1 birim olan üçgenlerden toplam olarak en az kaç kenar silinmelidir ki, kalan şekilde hiç üçgen bulunmasın?
A) 55
B) 50
C) 45
D) 60
E) 65
CEVAP D

SORU : BirABCD karesinin A köşesinin ve kenarının orta noktasının, kareyi sadece D noktasında kesen bir d doğrusuna uzaklıkları, sırasıyla 10 ve 22 ise, C noktasının d doğrusuna uzaklığı nedir?
A) 16
B)
C)15
D) 24
E) 20
CEVAP B

SORU : BirABCD yamuğunda AB // CD, |AB| < |CD| ve Alan (ABC) = 30 dur. B den geçen ve AD ye paralel olan doğru, yi E noktasında kesiyor. |AE| : |EC| = 3 : 2 ise, ABCD yamuğunun alanı nedir?
A) 45
B) 60
C) 72
D) 80
E) 90

SORU : En büyük kenar uzunluğu 13 ve çevre uzunluğu 28 olan bir ikizkenar yamuğun alanı en çok kaç olabilir.
A) 13
B) 24
C) 27
D) 28
E) 30

SORU : P noktasının, yarıçapı 15 olan bir çemberin merkezinden uzaklığı 9 ise, bu çemberin P den geçen ve uzunluğu tam sayı olan kaç kirişi vardır?
A) 11
B) 12
C 13
D) 14
E) 29

SORU : Bir ABC üçgeninde |BC| = 7 ve |AB| = 9 dur. m(AC) = 2m(BA) ise, üçgenin alanı nedir?

A) 14
B) 30
C)
D) 20
E) 12

SORU : Yüksekliklerinin orta noktaları doğrudaş olan bir üçgenin en büyük kenar uzunluğu 10 ise, alanı en çok kaç olabilir?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 40
E) 50

SORU : Kenar uzunluğu a olan düzgün dışbükey dokuzgenin en kısa ve en uzun köşegenlerinin uzunlukları sırasıyla b ve c ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D) c = a + b
E)

SORU : Dar açılı bir ABC üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı, merkezinin AB’ye olan uzaklığının iki katıdır. |AC| = 2, |BC| = 3 ise, C’den geçen yükseklik ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)

SORU : AB || CD olan ikizkenar bir ABCD yamuğunun tm kenarları bir çembere teğettir. nin bu çembere değme noktası N; NC ve NB doğrularının çemberi N dışında kesiştiği noktalar sırasıyla K ve L ise, nedir?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 10

SORU : Bir ABC üçgeninde |AC| = 1, |AB| = dir. AB doğrultusuna göre C ile farklı tarafta, |MA| = |AB| ve m(MÂB) = 90°° olacak şekilde bir N noktası alınıyor. MAN üçgeninin çevrel çember merkezi ile A’dan geçen doğru, ’yi F noktasında kesiyorsa, nedir? olacak şekilde M noktası ile AC doğrusuna göre B farklı tarafta |NA| = |AC| ve m(NÂC) = 90

A) 2
B) 2
C) 2
D) 3
E) 3

SORU : Bir ABC üçgeninde kenarortay, m(AD) = 90°, |AB| = 2 ve |AC = 6 ise, |BC| nedir?

A)
B) 4
C) 5
D) 3
E) 3

SORU : Alanı a olan bir diküçgenin iç teğet çemberi ile, alanı b olan bir diküçgenin çevrel çemberi aynı çember ise, en az nedir?

A) 2
B) 2+
C) 2
D) 1+
E) 3+2

SORU : Birbirine dıştan teğet k1 ve k2 çemberlerinin ortak dış teğet doğrularından biri d olsun. d’nin k1 çemberine değdiği nokta A, k1 çemberinin A dan geçen çapı , B noktasından k2 çemberine çizilen teğetin değme noktası C ile gösterilmek üzere, |AB| = 8 ve k2 çemberinin çapı 7 ise, |BC| nedir?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 6
E) 7

Cevap B

SORU : ABCDE dışbükey m() = m(), m() = 120°, |AB| =2, |BC| = |CD| = ve |ED| = 1 olduğuna göre, |AE| nedir?

A)
B) –1
C)
D)
E)

Cevap A

SORU : Bir ABCD dışbükey kirişler dörtgeninde m(AB) = 90°, m(AD) = 45°, |AB| = 26 ve |BC| = 10 ise, DAC üçgeninin alanı nedir?

A) 80
B) 84
C) 90
D) 108
E) 120

Cevap B

SORU : Kenar uzunlukları 1, 4, 7, 8 olan bir dikdörtgenin alanı en ok kaç olabilir?

A) 9
B) 12
C) 18
D) 10
E) 7

Cevap C

SORU : Kenar uzunlukları 3, 7 ve 8 olan bir üçgenin içinde gelişigüzel alınan bir noktadan, köşelerden en az birine olan uzaklığın 1’den küçük olması olasılığı nedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap D

SORU : O1 ve O2 merkezli birbirine dıştan teğet iki çemberin ortak dış teğet doğrularından biri çemberlere sırasıyla B ve C noktalarında değiyor. Çemberlerin ortak noktası A olmak üzere BA doğrusu O2 merkezli çemberi A v D noktalarında kesiyor. |BA| = 5 ve |AD| = 4 ise |CD| nedir?
A) 4
B)
C) 6
D)
E)
Cevap C

SORU : Alanı 18 olan bir ABCD dışbükey dörtgeninde, |AB| + |BD| + |DC| = 12 ise, |AC| nedir?

A) 6
B) 6
C) 8
D) 6
E) 9

Cevap A

SORU : Bir ABCD karesinin kenarı üstünde bir K noktası, kenarı üstünde de bir L noktası alınıyor. |AK| = 3, |KB| = 2 ve DL doğrusuna uzaklığı 3 ise, |BL| : |LC| nedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap E

Zambak Yayınları 9. Sınıf Matematik Soru Bankası

zambak yayınları 9. sınıf matematik soru bankası, matemarik soruları, matematik soru bankası

Zambak Yayınları 9. Sınıf Matematik Soru Bankası

Hotfile linki
http://hotfile.com/dl/29534302/ac55047/zambak9sorubankasi.pdf.html

diğer 9. sınıf kaynakları

1. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 9. Sınıf Matematik Öğretim Seti
Zambak Yayınları 175 sayfa

dosyanın sonuna meraklısına geometri soruları olan Geometri Kültür Proje Testlerini ekledim

hotfile linki
http://hotfile.com/dl/29437853/7ec66ca/9SinifMatematikOgretimSetiZambak.pdf.html

2. Üçgen Çizimleri Anlatımı MEB 258 sayfa (5Mb)

hotfile linki
http://hotfile.com/dl/27467579/16b39d7/ucgencizimleriwwwygsdnmblogspotcom.pdf.html

uploading linki
http://uploading.com/files/e4b983a3/ucgencizimleriwwwygsdnmblogspotcom.pdf/

3. 9. Sınıf Çözümlü Konuşan Matematik Kitabı 307 Sayfa

9. sınıflar için derse yardımcı ve sınava hazırlık kaynağı
Bol örnekli çözümlü testli her seviye için (saysözea) ayrı ayrı cevaplı testler
Konu sonunda çıkmış sorular

hotfile linki
http://hotfile.com/dl/26661912/2958667/konusanmatematikwww9snfmatblogspotcom.rar.html

uploading linki
http://uploading.com/files/62c19666/konusanmatematikwww9snfmatblogspotcom.rar/

4. Bilsa 9. Sınıf Matematik Soru Bankası
hotfile linki
http://hotfile.com/dl/26236820/fc90126/Bilsa9SinifMatematikSoruBankasi.pdf.html

uploading linki
http://uploading.com/files/d19fmb6a/Bilsa9SinifMatematikSoruBankasi.pdf/

5. 9. Sınıf Ege Yayıncılık Matematik Soru Bankası
http://uploading.com/files/abbc388d/9SinifEgeMatematikSoruBankasi.pdf/

6. 9.sınıf Ege Yayıncılık Geometri Soru Bankası
http://uploading.com/files/68ace94b/ege9geometrisb.pdf/

Geometri Yaprak Testleri

Geometri Yaprak Testleri

Linkler, telif hakları nedeniyle silinmiştir.

Konu Kapatılmıştır.

Edit: Wermidon76

9. Sınıf Fonksiyon Soruları Ve Cevapları – 165 Adet

9. Sınıf Fonksiyon Soruları ve Cevapları – 165 Adet

ALTERNATİF LİNK

Sponsorlu Bağlantılar

9.sınıf Geometri Soruları İçin Yorum Yap