Açı Ve Açı Çeşitleri

Açı Ve Açı Çeşitleri Açıların Çeşitleri - Bu makaledeki notlar: açı çeşitleri açı ve açı çeşitleri..

Açı Ve Açı Çeşitleri

açı ve açı çeşitleri

A.Geometrik Kavramlar
Nokta:Uzunluğu,yüksekliği,genişliği olmayan belirtidir.
Doğru:Sayısız noktanın bir araya gelmesiyle, iki yönde sınırsız olarak uzayan noktalar kümesine denir.
Doğru Parçası:Bir doğru üzerinde alınan iki farklı nokta arasındaki tüm noktalar kümesine doğru parçası denir.
Işın:Bir noktadan başlayıp sonsuza giden noktalar kümesine ışın denir. Açı:Başlangıç noktaları ortak iki ışının birleşimine açı denir.
1.Açı Çeşitleri
1)Dar açı:Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılardır.
2)Dik açı:Ölçüsü 90 derece olan açılardır.
3)Geniş açı:Ölçüsü 180 dereceden küçük 90 dereceden büyük olan açıdır. 4)Doğru açı doğrusal iki ışının birleşimidir.Ölçüsü 180 derecedir.
5)Tam açı:Ölçüsü 360 derece olan açıdır.
Komşu Açılar: Köşeleri ve birer kenarları ortak,ortak olmayan kenarları ortak kenarın birer yanında olan iki açıya denir.
Bütünler Açılar: Ölçüleri toplam180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir.
Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. Ters Açılar: Kenarları birbirine zıt ışınları olan iki açıya ters açılar denir. 2.Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar
a)Yöndeş Açılar:Ölçüleri eşittir.     B1 ile A5,B2 ile A6     B3 ile A7,B4 ile A8 ;yöndeş açılardır.
b)İç ters açılar:Ölçüleri eşittir.   B3 ile A5   B4 ile A6 ;iç ters açılardır

Açılar Ve Açı Çeşitleri Nelerdir

Açılar Ve Açı Çeşitleri Nelerdir

Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine AÇI denir.

Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine AÇININ KÖŞESİ, bu ışınlara ise AÇININ KOLLARI denir.

Açılar üç şekilde okunur;
1)Işınların nokta adları alınarak:

(ABC)açısı=(CBA)açısı

2)Sadece başlangıç noktası alınarak:
(B)açısı şeklinde.

Bir açı, bulunduğu bölgeyi üç bölgeye ayırır;

1.Açının Kendisi
2.Açının Dış Bölgesi
3.Açının İç Bölgesi

Açı ölçüsü DERECEDİR. Açıların ölçüsünü
bulmak için AÇI ÖLÇER veya İLETKİ kullanılır.

Özel Açılar

1)Dar Açı:Ölçüsü 0º `den büyük
ve 90º`den
küçük açılara DAR AÇI denir.

2)Dik Açı:Ölçüsü 90º olan açıya
DİK AÇI denir.

3)Geniş Açı:Ölçüsü 90º`den büyük 180º`den
küçük olan açıya GENİŞ AÇI denir.

4)Doğru Açı:Ölçüsü 180º olan
açıya
DOĞRU AÇI denir.

5)Tam Açı:Ölçüsü 360º olan açıya
TAM AÇI denir.

6)Tümler Açı:İki açının ölçüleri toplamı
90º olan açıya TÜMLER AÇI denir.

7)Bütünler Açı:İki açının ölçüleri toplamı
180º ise bu açılara BÜTÜNLER AÇI denir.

8)Bir Noktada Kesişen İki Doğrunun
Oluşturduğu Açılar:

a)Komşu Açılar:Başlangıç noktaları ve bir kenarları aynı
iki veya daha fazla açıya KOMŞU AÇILAR
denir.

b)Komşu Tümler Açılar:
Başlangıç noktaları
ve bir kenarları aynı, ölçüleri toplamı 90º olan iki farklı
açıya KOMŞU TÜMLER AÇILAR denir.

c)Komşu Bütünler Açılar:Başlangıç noktaları
ve bir kenarları aynı, ölçüleri toplamı 180º olan
açıya
KOMŞU BÜTÜNLER AÇILAR
denir.

d)Ters Açılar:Köşeleri ortak ve kenarları
birbirine zıt ışınları olan iki açıya TERS AÇI
denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

9)Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı
Açılar

a)Yöndeş Açılar:Aynı yöne bakan açılara
yöndeş açılar denir.Yöndeş açılar
birbirine eşittir.
b)Ters Açılar:Köşeleri ortak ve kenarları
birbirine zıt ışınları
olan iki açıya TERS AÇI denir.
Ters açıların ölçüleri birbirine
eşittir.

c)Dış Ters Açılarışta kalan ve dışa bakan
ters açılara dış ters açılar denir.
Dış ters açıların
ölçüleri birbirine eşittir.

d)İç Ters Açılar:İçte kalan ve içi bakan
ters açılara iç ters açılar denir.
İç ters açıların
ölçüleri birbirine eşittir.

e)Karşı Konumlu Açılar:Paralel iki doğru
arasında kalan ve karşılıklı olan açılara denir.
Karşı konumlu açıların toplamı 180º`dir.

Açı Ortay

Bir açının kollarından eşit uzaklıkta bulunan
noktaların belirttiği şekle AÇI ORTAY denir.
Açı ortay açıyı iki eş açıya ayırır. Açıortay
üzerindeki her nokta açının kollarından
eşit uzaklıktadır.

Açılar Ve Açı Çeşitleri Soruları – 4.sınıf Matematik

Açılar ve Açı Çeşitleri Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 980 056 sayısının okunuşu hangisidir? A) . Doksan sekiz bin elli altı
B) Doksan sekiz bin yüz elli altı
C) Dokuz yüz beş bin altı
D) Dokuz yüz seksen bin elli altı

2. 78 derecelik açının dik açı olabilmesi için kaç eklemeliyiz? A) 15
B) 12
C) 20
D) 5

3. Ölçüsü 180 derece olan açı hangisidir? A) Dar açı
B) Geniş açı
C) Doğru açı
D) Tümler açı

4. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır? A) 80
B) 92
C) 120
D) 95

5. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? A) 180
B) 90
C) 360
D) 25

6. 20 – 40 – 80 – ?- 320 – 640 Sayıları bir kurala göre dizilmiştir.Buna göre “?” işareti yerine hangi sayı gelmelidir? A) 100
B) 160
C) 240
D) 300

7. Tam açıdan 60 derecelik açıyı çıkarırsak kaç derecelik açı olur? A) 300
B) 120
C) 100
D) 180

8. 8 m ipin 250 cm’si koparsa ,geriye kaç cm ip kalır? A) 242cm
B) 5,5cm
C) 550cm
D) 650cm

9. . B 40 C A Yukarıdaki şekildeki ölçülere göre A açısı kaç derecedir? A) 75
B) 55
C) 50
D) 40

10. 2 m 5 cm uzunluğun cm cinsinden yazılışı hangisidir A) 205cm
B) 2 050cm
C) 20 005cm
D) 2005cm

11. Aşağıdakilerden hangisi en büyük dar açıdır? A) 90
B) 80
C) 99
D) 89

12. Alttaki şekilde resmin bulunduğu köşedeki açı, hangi çeşit açıdır? A) Dar açı
B) . Geniş açı
C) Dik açı
D) Doğru açı

13. 45 derecelik bir dar açı, en az kaç derece daha büyürse geniş açı olur? A) 45 derece
B) 46 derece
C) 90 derece
D) 91 derece

14. Saat tam 3 iken akrep ve yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? A) 60 derece
B) 90 derece
C) 120 derece
D) 0 derece

15. Bir üçgende kaç tane 60 derecelik iç açı vardır? A) 3
B) 4
C) 2
D) 9

16. Parka giderken Gökhan 2988m, Beyza 3250m, Furkan 3700m ve Aslı ise 3000m yürümektedir. Hangisinin evi parka daha uzaktır? A) Gökhan
B) Beyza
C) Furkan
D) Aslı

17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir.
B) Ölçüsü 90 derece olan açılara geniş açı denir.
C) Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür.
D) Dik açıların ölçüsü 90 derecedir.

18. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır? A) 150
B) 98
C) 90
D) 78

19. Saatiniz tam üçü gösterirken oluşan açı kaç derecedir? A) 45
B) 100
C) 25
D) 90

20. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır? A) 33 derece
B) 90 derece
C) 122 derece
D) 180 derece

21. Kaç dereceye kadar olan açılara dar açı denir? A) 90
B) 45
C) 120
D) 15

22. Bir dik üçgende iki dar açının toplamı kaç derecedir? A) 40
B) 90
C) 100
D) 120

23. En büyük geniş açı ile en küçük dar açının toplamı kaç derecedir?

A) 90
B) 180
C) 179
D) 181

24. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır? A) 90
B) 105
C) 89
D) 120

25. Açıları ne ile ölçeriz? A) Pergel
B) Cetvel
C) İletki
D) santimetre

26. En büyük dar açı ile 50 derelik açının toplamı kaç derecedir? A) 90
B) 140
C) 139
D) 181

27. İkizkenar bir üçgenin taban açılarından birisi 80 derecedir. Tepe açısı kaç derecedir? A) 20
B) 80
C) 30
D) 15

28. 3-Aşağıdaki harflerin hangisinde açı vardır? A) N
B) Ç
C) B
D) Ş

29. Bir tam açının ölçümü kaç derecedir? A) 360
B) 180
C) 90
D) 0

30. İki açının toplamı 118 derece,farkları 20 derecedir.Büyük açının ölçümü kaç derecedir? A) 69
B) 72
C) 74
D) 76

ALINTI

Açı Üçgen Ve Çeşitleri

açı üçgen ve çeşitleri

Başlangıç noktaları aynı olan OA ve OB ışınlarının oluşturduğu yandaki şekli inceleyiniz. OA ve OB ışınlarının oluşturduğu bu noktalar kümesi bir açıdır. Bunu,

Yansıma Nedir

Yansıma Nedir
ışığın yansıması – yansıma çeşitleri – yansıma kanunları – düzgün yansıma – dağınık yansıma

Bir yüzeyle 90° lik açı yapan dikmeye yüzeyin normali denir. Gelen ışınla normal arasındaki açıya gelme açısı (a), yansıyan ışınla normal arasındaki açıya da yansıma açısı (b) denir.
Gelme açısı= yansıma açısı(?=ß)

Yansıma kanunları

1- Gelen ışın ,yansıyan ışın, yüzeyin normali aynı düzlem üzerindedir.

2-Gelme açı yansıma açısına eşittir.

Gelme açısı ?=Yansıma açısı ß

Yansıma çeşitleri

Işınların geldiği yüzey şekildeki gibi düzgün olursa, bu yüzeyin her noktasında normaller birbirine paraleldir. Şekildeki gibi gelen ışınların gelme açıları birbirine yansıma açıları da birbirine eşit olur.

Bundan dolayı yüzeye birbirine paralel gelen ışın demeti, yüzeyden de birbirine paralel olarak yansır. Bu yansımaya düzgün yansıma denir.

Eğer yüzey şekildeki gibi düzgün değilse, yüzeyin bütün noktalarındaki normaller farklıdır. Yüzeye paralel gelen ışınların gelme açıları yansıma açılarına eşit olmaz. Bu yansımaya dağınık yansıma denir.

GELEN YANSIYAN IŞIN

Sponsorlu Bağlantılar

Açı Ve Açı Çeşitleri İçin Yorum Yap