Açısal Momentum Konu Anlatımı

Açısal Momentum Nedir?

Açısal momentum Nedir?

Bir cismin çizgisel momentum vektörünün her hangi bir noktaya göre dönmesine açısal momentum denir. Cismin çizgisel momentum vektörü P,bu vektörü dönme noktasına bağlayan konum vektörü r ise (r ve P bir birine diktir), cismin açısal momentum vektörü olur. Buradaki x işareti vektör çarpımını belirtmektedir.

Görsel tanım

Açısal momentumAçısal momentum vektörü dönme düzlemine dik olup, yönü sağ el kuralıyla bulunabilir. Baş parmak momentumun yönü, ona dik işaret parmağı konum vektörünün yönünü gösterirse, avuç içinin yönü de açısal momentumun yönünü gösterir.

Bir sistemde açısal momentumun zamana göre değişmeyip sabit kalmasına açısal momentumun korunumu denir, dL/dt=sabit. Sistemde açısal momentumun zamana göre değişimi aynı zamanda dönme momentini (tork) verir,N=dL/dt. Açısal momentumun korunumu, fiziğin önemli korunum yasalarından olup, onun birçok alanında kullanılır. Örneğin astronomide, atom ve molekül fiziğinde, klasik ve kuantum mekaniğinde , çekirdek fiziğinde, yüksek enerği ve parçacık fiziğinde çözümlemeler yaparken açısal momentum korunumuna sık sık baş vurulur.

Açısal Momentum

Açıklama:

Dönme momentumu. Bir nokta veya eksen etrafında dönen bir cismin açısal momentumu, çizgisel momentumunun dönme noktasına olan uzaklığı ile çarpımıdır. Dönen cisim bir hacime sahipse eylemsizlik momenti ile dönme hızının çarpımıdır.

Kuantum Mekaniği 1 Tane Açısal Momentum Ve Spin Sorusu Finalde Çıkacak!!

Eğer 3 güne kadar bu soruyu çözüme kavuşturabilirseniz gerçekten çok mutlu olacağım.. Bu soru finalde çıkacak ve çözebilmem için gerekli kaynağım yok.. Soru bu şekilde :

SORU : Bir alkali atomunda Vmag ve VL-S etkileşmelerinin eşit katkıda bulunacağı magnetik alan şiddetinin değerini Bohr Magnetonu μb ve çekirdek yükü Z cinsinden, yaklaşık olarak hesaplayın ?

Açısal Momentumun Korunumu

Açıklama:

Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.

Açısal İvme

Açıklama:

Birim zamandaki açısal hız değişimi.

Sponsorlu Bağlantılar

Açısal Momentum Konu Anlatımı İçin Yorum Yap