Adet Öncesi Gebelik Belirtileri

Adet Öncesi Gebelik Belirtileri 3 Haftalık Gebelik Nasıl Anlaşılır - Bu makaledeki notlar: adet öncesi hamilelik belirtileri adet öncesi..

Hamilelik Belirtileri İlk Hafta

Hamilelik belirtileri ilk hafta: Erken gebelik belirtileri nelerdir?

Henüz ilk haftadan itibaren görülen hamilelik belirtileri Gebelik nasıl anlaşılır? Hamilelik belirtileri nasıl başlar? Hiç test yapmadan hamile olmak anlaşılabilir mi? Hamilelik nasıl anlaşılır?
Bir kadının gebe kalışını gösteren belirtiler 3 gruba ayrılır Bu hamilelik belirtileri şu şekildedir:
a) Şüpheli belirtiler,
b) Olası Belirtiler,
c) Kesin belirtiler,
Bize gebelik teşhisinde yardımcı olan bu belirtilerin bir kısmı hiçbir test uygulamaksızın kadının hissettiği belirtilerdir
Bir kısmı, ise testler ve doktor tarafından saptanır Şüpheli ve olası belirtiler dediğimiz belirtiler, hekime gebelik teşhisinde yardımcı olur, fakat bunlar yüzde yüz güvenilir işaretler olarak değerlendirilemezler Çünkü gebelik dışı bazı klinik tablolar da bu belirtilerin bir veya birkaçını verebilir Birkaç belirtiyi bir arada görmedikçe gebelik teşhisinde kesin konuşmamak, bir süre daha beklemek daha doğru bir davranıştır Çünkü gerçeğe dayanmayan bir teşhis çoğu zaman kadında ruhsal gerilim ve çöküntü yaratabilir Bu nedenle kadının, son adet kanaması tarihi dâhil, verdiği bilgiler ve Kadın Doğum Uzmanı’nın muayenesi diğer testlerle beraber değerlendirilmelidir Erken gebeliklerin tanısı karın bölgesi fazla yağlı kimselerde ve muayenede kendini” sıkmadan rahat durmayan hastalarda oldukça güçtür

İlk hafta hamilelik belirtileri: Gebelik nasıl anlaşılır, gebeliğin belirtileri nelerdir?

Bulantı ve kusma: Hamileliğin ilk haftasından itibaren görülmeye başlayan tipik hamilelik belirtisidir Gebelerin pek çoğu, gebelik başlangıcında ilk haftalarda sabahları bulantıdan şikayetçi olurlar Bulantının sabah hasta uyandığında görülmesi günün ilerleyen saatleri içinde azalarak kaybolması, gebeliğin tipik erken bulgularmdandır Bazı kadınlarda bulantı dışında kusma veya kusacakmış gibi olma yakınmaları sıktır Kusma bulantının adet kanaması gecikmesiyle beraber görüldüğü vakalar ilk önce gebeliği düşündürür

Vajinal akıntı artışı – Döl yolu akıntısında artış: Vajinal akıntının artması da hamilelik belirtilerinden ilk hafta görülen işaretlerden biridir Gebeliğin oluşmasıyla beraber hormonsal değişimlere bağlı olarak döl yolu akıntısında artış olur ve bütün gebelik süresince devam eder Bazı gebelerde, gebeliğin son aylarında bu akıntı oldukça rahatsız verici boyutlara ulaşır Akıntı şikâyetçi olmayan doğurgan çağdaki bir kadında adet kanaması gecikmesiyle beraber, ani bir akıntı artışı da bize gebeliği düşündürür

Adet kanamasının gecikmesi: Eğer adet döngüsü gebe kaldığınız ilk haftaya tekabül ettiyse, bu da ilk hafta görülen hamilelik belirtisi olacaktır 28-30 gün gibi düzgün aralıklarla adet gören genç bir kadında adet kanamasının gelmemesi bize ilk önce gebeliği düşündürür Ancak unutmamalı ki, bazı enfeksiyon hastalıkları, kansızlık, iklim ve çevre, hatta meslek değişiklikleri, gebelik korkusu, psişik (ruhsal) gerilim ve ruh hastalıkları da çoğu zaman adet kanamasının gecikmesine neden olabilir Bazı kadınlarda ise “üste görme” adı verilen olaya rastlanılır Kadın gebe olduğu halde, adetlerine uyan zaman aralıklarında, aybaşı kanamasına benzer kanamalar görülebilir
Diğer hamilelik belirtileri

Memelerde dolgunluk hissi: Gebeliğin oluşmasıyla birlikte değişen hormonsal denge ile bağlantılı olarak kadında memelerde dolgunluk, hassasiyet, acı hissi oluşur Fakat birçok kadında adet öncesi, günlerde de aynı belirtilerin daha hafif olarak görüldüğü unutulmamalıdır Gebeliğin gelişmesiyle birlikte ikinci aydan itibaren memelerde büyüme görülmesi olağandır Meme başını çevreleyen koyu renkli bölgenin rengi daha da koyulaşır ve çapı genişler Gebelik öncesi pembe renkli olan meme başı da gebeliğin ilerlemesiyle koyulaşır ve çapı genişler Gebelik öncesi pembe renkli olan meme başının da gebeliğin ilerlemesiyle renginin koyulaştığı dikkati çeker Ayrıca meme başı çevresinde yer alan ufak tepecikler hormonsal değişim sonucu daha belirginleşirler Gebeliğin son üç ayında memelerin daha da büyümesi sonucu memelerin derisinin gerildiğini ve üzerinde yer yer çizgilerin meydana geldiği, yüzeysel damarların deri altında daha da belirginleştiği pek çok gebede görülebilir Meme değişiklikleri, ilk gebelikte gebelik teşhisi için önem taşıyabilir

Bu içerik erken gebelik belirtileri, en erken gebelik belirtileri, erken gebelik belirtileri nelerdir, en erken gebelik belirtileri nelerdir, gebelik belirtileri, gebelikte kadında görülen ilk belirtiler, ilk belirtiler, erken gebelik belirtisi, 1 haftalik erken gebelik, gebeliğin en erken belirtileri, bir haftal, göğüs ucunda acıma olması gebelik belirtisi mi, gebelik belirtileri ve nasıl anlaşılır, gebelık belırtılerı en erken nasıl anlasılır, regl oncesi belirtiler, VAJİNAL AKINTI ARTIŞI GEBELİK BELİRTİSİ Mİ, gebelik başlangıcındaki belirtiler, Gebelik baslangicinda mantar, gebelik, gebeliğin ilk haftasında meme konularını barındırır

Adet Öncesi Hamilelik Belirtileri Nelerdir?


Gebelikte çoğu kadın tarafından hissedilen belirtiler ve bulgular vardır. Bunlardan başlıcaları: 1. Adetin gelmemesi (amenore) 2. Bulantı ve kusma 3. İdrar şikayetleri 4. Yorgunluk 5. Fetal hareketlerin algılanması 6. Göğüslerde değişiklikler 7. Vaginal mukoza renk değişikliği 8. Artmış deri pigmentasyonu ve abdominal striaların görülmesidir.
AMENORE: Daha önce düzenli adet gören sağlıklı kadınlarda beklenen adetin görülmemesi gebelik yönünde önemli bulgulardandır. Fakat amenore hiçbir zaman tek başına gebeliğin kesin olduğunu göstermez. Psikolojik ve sosyal şartlar, iklim ve yer değişiklikleri adetin aksamasına neden olabilir. Ayrıca ağır enfeksiyon hastalıkları veya diyabet, ve diğer bazı hormonal hastalıklarda da amenore vardır (Basedow hastalığı, miksödem, akromegali, Addison). Çocuk emziren kadınların %80” inde amenore görülür.
Nadiren de olsa henüz hiç adet görmemiş puberte çağındaki bir çocukta, bir süredir menopozda olduğu bilinen kadında da gebelik olabileceği unutulmamalıdır.
Bunların aksine gebe olduğu halde adet gören kadınlar da vardır. Halk arasında buna “üste adet görme” denir.
BULANTI – KUSMA:
Genellikle gebeliğin 2-12. haftalarında gözlenir. Gebelerin yaklaşık % 50-60”ında bulantı-kusma görülür. Sıklıkla bulantı sabah uyanıldığında çok şiddetlidir ve gün ilerledikçe azalır. Gebelik sırasında hastanın değişen metabolizmasının, değişik durumunun, endokrin bezlerin bulantı – kusmada rollerinin olduğu düşünülmektedir.
Gebelikte ayrıca tükrük salgısında artış (hipersalivasyon) ve ağızda aşırı sulanma (pitiyalismus) mevcuttur.
MESANEDE DUYARLILIK ARTIŞI:
Gebeliğin başında büyüyen uterus mesaneye bası yapar. Mesane duyarlılığı artar. Kapasitesi azalır. Sık idrara çıkılır. Bu belirti gebeliğin 2.devresinde azalır. 3. trimesterde fetal baş pelvise inince yeniden başlar.
YORGUNLUK:
Erken gebeliğin sık rastlanan ve bazen çok şiddetli olan belirtisidir. Yorgunluk, yapılan işle orantısızdır. Genellikle 20. haftadan sonra geçer.

FETAL HAREKETLERİN ALGILANMASI:
Genellikle Multiparlarda 16-18. haftalarda, primiparlarda, 18-20. haftalarda gebe tarafından fetal hareketler hissedilir. Bu batın içindeki kanat çırpılmasını andıran bir duygu olarak algılanır. Bu hareketlerin şiddeti giderek artar. Bu hareketlerin anne tarafından algıladığı ilk ana “CANLANMA” denir.
MEMELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:
İlk adet gecikmesinden kısa bir süre sonra memelerde dolgunluk, duyarlılık, karıncalanma hissedilebilir. Gebeliğe eşlik eden meme değişimleri, meme dokusunun hormonal uyarısına bağımlıdır, ama hemen adet öncesinde de aynı belirtiler bulunabilir. Nadiren yüksek prolaktin düzeylerinin varlığında memelerde gebeliktekini andıran değişimler olabilir.
Memelerde bez, yağ ve bağ dokusunda artış olur ve damarlarda, lenf bezlerinde hipertrofi meydana gelir. Böylece memelerin şekil ve kıvamında karakteristik değişiklikler olur. Areola halkası genişler ve mamilla büyür, uzar. Areolada bulunan rudimenter süt bezlerinden, Montgomery bezleri aşırı belirginleşir. Areola ve mamillanın rengi, artmış pigmentasyon nedeniyle değişir (renk açık kahverengiden, koyu siyaha kadar olabilir). Çoğunlukla 2. gebelik ayından itibaren özellikle pigment bakımından zengin olan hastalarda pigmentasyon areola halkasından taşarak, areola çevresinde daha açık renkte sekonder gebelik areolası meydana gelir.
Proliferasyona uğramış süt bezlerinin faaliyete başlamaları gebeliğin 2. ayının sonunda olur ve sekresyon başlar. Memenin tabanından mamilla yerine doğru yapılan basınç sonucunda berrak, daha sonraki aylarda da bulanık bir hal alan beyaz sarımtırak sekret salgılanır. Bu mayi, olgun süt karakterinde olmayıp kolostrum adını alır (Kolostrum, histolojik ve kimyasal bakımdan sütten ayrılır). Fakat kolostrum varlığı kesin gebelik bulgusu değildir.
Daha önce gebelik geçirmişse kolostrum sekresyonu senelerce devam edebilir. Nulliparlarda da kolostrum teşekkülü görülmüştür. Korpus luteum persistansinde, ovarium kistlerinde, myomlarda, tüberkülozda da kolostrum oluşabilir. Hatta bazı kadınlarda menstrüasyon sırasında, pubertede, klimakteriumda, ovariumda oluşan fonksiyonel değişikliklere uygun zamanlarda kolostrum salgısı görülebilir.
Tüm bu nedenlerle meme salgısı ancak şüpheli gebelik bulgusu kabul edilebilir. Ama ilk gebeliklerde diğer sebepler de elimine edilebiliyorsa gebelik yönünden değerli bir bulgu kabul edilebilir.
LİVİDİTE:
Damar genişlemesine bağlı gelişen kan göllenmesi nedeniyle vulva, vagina ve servikste mavimtırak bir renk belirginleşir.
ABDOMİNAL STRİALAR VE PİGMENTASYON:
Gebelerin yaklaşık %90”ında, stria gravidarum da denilen gerilme çizgileri ortaya çıkar. Derialtı ve deri ile ilgilidir. Deri dokusunun elastik lifleri birbirinden ayrılır, altında bulunan ve damardan zengin tabaka kolayca görülür. Gebelerin yalnızca %10”unda gözlenmez. Gebelikten sonra da beyaz inci sedef gibi izler bırakırlar. Striaların çokluğu kişinin dokusunun elastikiyeti, derialtı dokusunun yağlanması ve gerilmesi ile ilgilidir.
Gebelikte vücudun belli bölgelerinde ortaya çıkan renk artışı (pigmentasyon) en fazla göğüs uçları, yüz, karın ve dış genital organlarda görülür. Göbekle pubis arasında uzanan çizginin koyulaştığı görülür. Ayrıca vücuttaki diğer operasyon izlerinde de pigmentasyon artışı görülebilir.
Alın-yanak-ağız etrafında kirli kahverengi lekeler kadının yüzüne maskelenmiş bir görünüm kazandırır ve kloazma gravidarum denir (Gebelik maskesi).
AŞERME-SİNİRSEL-RUHİ DEĞİŞİKLİKLER:
Gebe kadında yemek yeme arzusuyla ilgili ve gebelikten önceki durumuna uymayan değişiklikler olur. Bazı yemeklere arzusu artar bazı yemeklere karşı isteksizlik olur. Ekşi, tatlı, tuzlu v.s. isteği artabilir. Gebenin iç-dış dünyasındaki olaylara reaksiyonu çocuğu arzu edip etmemesine göre değişir.
Fakat tüm bu anlattıklarımız subjektif belirti ve bulgulardır. Kişiden kişiye çok değişkenlik gösterir. Kesin gebelik tanısı, doktor muayenesindeki objektif bulgular ve laboratuar tetkikleri ile bu subjektif bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda konulabilir.

kaynak: Adet Öncesi Hamilelik Belirtileri Nelerdir? | Kadın Cinsellik ve Moda

Gebelik Belirtileri, Hamilelik Belirtileri

Gebelik belirtileri nelerdir? Olası hamilelik belirtileri nedir? hamilelik belirtisi, gebelik belirtisi her zaman kesin midir?
Gebelik belirtileri nelerdir?
Gebelik belirtileri kadından kadına farklılıklar göstermektedir. Gebeliğin oluştuğunu anlamak için en önemli belirti adet gecikmesi, adet rötarı dır. Ancak unutulmamalı ki her adet gecikmesi gebelik olacağı anlamına da gelmez. Yaşam tarzındaki herhangi bir değişiklik , stres, yaşadığı sıkıntı veya üzüntü de adet gecikmesine neden olabilir ve hatalı olarak hamilelik belirtisi olarak değerlendirebilinir. Sağlıklı bir gebeliğin oluşması için en iyi yaş aralığı 18-35 dir.
Gebelik Belirtileri – Hamilemiyim, Gebemiyim?
Gebemiyim?. Gebe olabileceğinizi düşündüren gebelik belirtileri, hamilelik belirtileri

Belirti
Ortaya Çıktığı Zaman
Başka Olası Sebepler
Adet durması,adet rötarı (Aybaşı halinin olmaması)
Genellikle tüm gebelikte
Yolculuk, yorgunluk, stres, gebelik korkusu, anksiyete hormonal sorunlar ya da hastalık, aşırı kilo alma ya da verme, doğum kontrol hapını bırakma, emzirme
Sabah bulantıları ,günün herhangi bir saatinde bulantı
Gebe kaldıktan 2-8 hafta sonra genellikle
Yiyecek zehirlenmesi, gerginlik, bulaşıcı hastalıklar, başka çeşitli hastalıklar
Sık idrara çıkma,
Genellikle gebe kaldıktan 6-8 hafta sonra genellikle olur
İdrar yolları iltihabı,sistit, idrar söktürücü ilaçlar, gerginlik, şeker hastalığı
Sızlayan, ağrıyan, şiş göğüsler, memede hassasiyet
Gebe kaldıktan sonraki birkaç gün içinde,genellikle ilk belirti bu olmakta
Doğum kontrol hapları, ilaçlar âdet günlerinin yaklaşması
Vajina ve rahim ağzı dokusunda renk değişiklikleri
Hamileliğin ilk üç ayı içinde
Adet günlerinin yaklaşması , adet öncesi
Meme ucu çevresinin koyulaşması ve meme ucu çevresindeki küçük bezlerin kabarması
Gebeliğin ilk üç ayı içinde
Hormonal dengesizlik ya da önceki gebeliğin etkisi ile
Önce göğüslerde sonra karın üzerinde deri altında mavi pembe çizgiler, renk değişikliği
Gebeliğin ilk üç ayı içinde sıklıkla görülmekte
Hormonal dengesizlik ya da önceki gebeliğin etkisi
Yiyeceklere aşırı istek duyma, iştah artışı
Gebeliğin ilk üç ayı içinde
Kötü beslenme, stres, hayal kurma ya da âdet günlerinin yaklaşması, düzensiz iş hayatı

Göbekten aşağı doğru uzanan ciltteki çizginin koyulaşması
4. ya da 5. aylarda en sık ortaya çıkmakta
Hormonal dengesizlik ya da önceki gebeliğin etkisi
¦lt;br /> Olası gebelik belirtileri
Belirti
Ortaya Çıktığı Zaman
Başka Olası Nedenler
Rahim ve rahim ağzının yumuşaması
Döllenmeden 2-8 hafta sonra
Adet kanamasının gecikmesi, adet rötarı
Rahmin ve karnın genişlemesi, karın büyümesi
8-12 hafta civarında
Tümör, fıbroidler, urlar
Aralıklı, ağrısız kasılmalar
Gebeliğin başında başlar, gebelik ilerledikçe sıklığı artar
Bağırsak kasılmaları, gaz şikayetleri
Bebeğin (ceninin) hareketleri
İlk olarak gebeliğin 16-22. haftalarında fark edilir
Bağırsakta gaz ya da kasılmalar (spazm)
¦lt;br /> Kesin gebelik belirtileri
Belirti
Ortaya Çıktığı Zaman
Başka Olası Nedenler
Ultrasonda bebeğin ya da gebelik kesesinin görülmesi
Döllenmeden sonraki 46. haftada
Yok
Bebek kalp atışı, fka
10-20. haftalarda
Yok
Karında anne tarafından hissedilen bebek hareketleri
16. haftadan sonra
Yok

Sponsorlu Bağlantılar

Adet Öncesi Gebelik Belirtileri İçin Yorum Yap