Adil Ne Demek

Adil Ne Demek Adıl Nedir - Bu makaledeki notlar: adil nedir adil ne demek adıl..

Âdil Nedir?

ÂDİL:
1. Adâletli; hakkı gözeterek iş yapan, zulüm ve haksızlık etmeyen. (Bkz. Adâlet)
Cennet’te bir derece vardır ki, oraya ancak üç zümre nâil olacaktır (kavuşacaktır). Âdil
hükümdâr, akrabâyı ziyâret eden (kimse), sabırlı ve çocuklarına yaptığı harcamaları
başlarına kakmayan hâne reisi. (Hadîs-i şerîf-Deylemî)
Cennet’te öyle bir köşk vardır ki, etrâfı kalelerle ve yeşilliklerle çevrilmiştir, ayrıca beş
bin de kapısı vardır. Orada ancak nebî, sıddîk, şehîd ve âdil hükümdâr barınır. (Hadîs-i
şerîf-Deylemî)
2. Îtikâdı doğru olan, büyük günâh işlemeyen ve küçük günâha devâm etmeyen yâni
İslâmiyet’e uymaya çalışan sâlih müslüman.
Bid’at sâhibleri yâni îtikâdda Ehl-i sünnetten ayrılmış olan yetmiş iki fırkanın hepsi, ehl-i
kıble oldukları, her ibâdeti yaptıkları hâlde, âdil değildir. Çünkü (bunlar), ya mülhid (dinden
çıkmış) olarak îmânlarını kaybetmişler, yâhud bid’at sâhibi oldukları için büyük günâha
girerek âdil olma vasfını kaybetmişlerdir. (Abdülganî Nablüsî)
Eshâb-ı kirâmın hepsi, Resûlullah efendimizin sohbetinde bulunmuşlar ve O’na yardımcı
olmuşlardır. Hepsi âlim ve âdil idi. (Abdülazîz Dehlevî)
Ramazân-ı şerîf ayı, Ramazân hilâlinin görülmesi, buna iki âdil kimsenin şâhidlik etmesi
ve hâkimin (kâdının) îlân etmesi ile başlar. (Abdülazîz Hulvânî)

Adil Nedir – Adil Ne Demek

Adil Nedir – Adil Ne Demek
Adil: Doğruluk göste*ren, doğru.
2. Anlamı: Eşit, eş, müsavi.
3. Anlamı: Adaletli davranan, adil.

Sponsorlu Bağlantılar

Adil Ne Demek İçin Yorum Yap