Adjective Örnekler

Adjective Örnekler 7.sınıf İngilizce Superlative Comparative Cümleler - Bu makaledeki notlar: adjectives adjective örnekler 7.sınıf ingilizce superlative..

Adjectıves (sıfatlar)

Sıfatların “comparative” ve “superlative” formları İngilizce’de farklı nesneleri
mukayese etmek için kullanılır. Comparative form iki nesne arasında farkları
anlatmak için kullanılır.
Örnek: New York is more excitin than Seattle (New York Seattle’dan daha heyecanlıdır.)

Superlative form ise üç veya daha fazla şey hakkında konuşurken “en” uzun, “en” kısa gibi
ifadelerle bir tanesini ayırmak için kullanılır.
Örnek: New York is the most exciting city in the USA
(New York Amerika’nın en heyecan verici şehridir.)

Comparative adjective’lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.


ÖNEMLİ İSTİSNALAR !..
Kuralın dışında kalan bazı istisna durumlar vardır.
good
· good – adjective
· better – comparative
· the best – superlative
Örnek Cümleler
This book is better than that one.
This is the best school in the city.
bad
· bad – adjective
· worse – comparative
· the worst – superlative
Örnek Cümleler
His French is worse than mine.
This is the worst day of my life.
Yukarıdaki örneklerdeki sıfatlar düzensiz sıfatlardır ve tabloda gösterilidiği gibi düzenli değişmezler. Yani ezberlenmeleri gerekir.

Sponsorlu Bağlantılar

Adjective Örnekler İçin Yorum Yap