Alaşım Elementlerinin Alüminyuma Etkisi

Alaşım Elementlerinin Alüminyuma Etkisi: Alaşım Elementlerinin Alüm... - Bu makaledeki notlar: ..

Alaşım Elementlerinin Alüminyuma Etkisi ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

Alaşım Elementlerinin Alüminyuma Etkisi
Alüminyum alaşımları üretim metodları esas alınarak işlem ve döküm olmak üzere iki ana alt gruba ayrılabilir. Bu da, imal usullerinin farklı ihtiyaçları olduğunu gösterir Plastik deformasyonla şekillendirilen işlem alaşımlar, döküm alaşımlardan oldukça farklı mikro yapı ve kompozisyona sahiptir. Her ana grup içindeki alaşımlar, ısıl işlem yapılabilir ve yapılamaz alaşımlar olmak üzere, iki alt gruba ayrılabilir. Isıl işlem yapılabilir alaşımlarda, yaşlandırma ile dayanım artışı sağlanabilirken, ısıl işlem yapılamayan alaşımlar ise katı eriyik, pekleşme, dağılım mukavemetlenmesi ile mukavemetlendirilir.

İşlem Alüminyum Alaşımları:
1xxx Ticari saflıkta Al (>%99Al) Yaşlandırılamaz
2xxx Al-Cu alaşımları Yaşlandırılabilir
3xxx Al-Mn alaşımları Yaşlandırılamaz
4xxx Al- Si alaşımları Eğer magnezyum varsa yaşlandırılabilir
5xxx Al-Mg alaşımları Yaşlandırılamaz
6xxx Al-Mg-Si alaşımları Yaşlandırılabilir
7xxx Al-Mg-Zn alaşımları Yaşlandırılabilir

Döküm Alüminyum Alaşımları:
1xxx Ticari saflıkta Al Yaşlandırılamaz
2xxx Al-Cu alaşımları Yaşlandırılabilir
3xxx Al-Si-Cu veya Al-Mg-Si alaşımları Biraz yaşlandırılabilir
4xxx Al-Si alaşımları Yaşlandırılamaz
5xxx Al-Mg alaşımları Yaşlandırılamaz
7xxx Al-Mg-Zn alaşımları Yaşlandırılabilir
8xxx Al-Sn alaşımları Yaşlandırılabilir

Isıl İşlem Uygulanamayan İşlem Alüminyum Alaşımları:
1xxx Serisi Alaşımlar:
Bu alaşımlar minimum %99,0 alüminyum, empürite olarak da silisyum ve demir içerirler. Dayanım artışı için %0.12 bakır ilavesi yapılabilir. Bu alaşımlar yüksek oranda haddelenerek levha veya folyo haline getirilerek kullanılırlar. 1100 alaşımının tavlanmış durumda çekme mukavemeti 90 MPa dır.

3xxx Serisi Alaşımlar:
Bu serinin en önemli alaşımı 3003 tür . Bu alaşım 1100 alaşımına %1,25 mangan ilavesi ile oluşturulur. 3003 alaşımının tavlanmış durumda çekme dayanımı 110 MPa dır. Bu da demek oluyor ki mangan ilavesi dayanım artışı sağlar. Bu serinin alaşımları iyi işlenebilirliğin gerektiği yerlerde kullanılabilen genel amaçlı alaşımlardır.

5xxx Serisi Alaşımlar:
Bu serinin ana alaşım elementi olan magnezyum katı eriyik mukavemetlenmesi sağlar ve miktarı %5 e kadar çıkabilir. Bu serinin endüstride kullanılan en önemli alaşımı 5052 dir. Bu alaşım %2.5 Mg, %0,2 Cr içerir ve tavlanmış durumdaki çekme dayanımı 193 MPa dır.

Isıl İşlem Uygulanabilen İşlem Alüminyum Alaşımları:
2xxx Serisi Alaşımlar:
Bu seri alaşımlarının bir çoğuna bakırın yanında magnezyum ve düşük miktarlarda diğer elementler eklenir. 2xxx serisi alaşımları birim ağırlık dayanımının yüksek olması gereken uçak sanayi gibi alanlarda kullanılır. Bu alaşımlar katı eriyik mukavetlenmesi ve çökelti sertleşmesiyle dayanım kazanırlar. Endüstriyel uygulama alanı bulabilmiş en önemli alaşım 2024 alaşımıdır. 2024-T6 alaşımı %4,5 bakır, %1,5 magnezyum ve %0,6 mangan bulundurur ve çekme dayanımı 442 MPa dır.

6xxx Serisi Alaşımları:
Mg2Si intermetalik bileşikleri, çökelti sertleştirilmesi ile dayanım artışı sağlar. En yaygın kullanılan alaşım 6061 alaşımıdır ve bu alaşım %1,0 magnezyum, %0,6 silisyum, %0,3 bakır içerir. 6061-T6 alaşımının çekme mukavemeti 290 MPa dır. Bu seri, otomotiv sektöründe genel amaçlı yapı elemanı olarak kullanılır.

7xxx Serisi Alaşımlar:
Temel çökeltiler MgZn2 intermetalik bileşiğinden oluşur. Çinkonun ve magnezyumun alüminyum içersinde yüksek çözünebilirliği yüksek yoğunluklu çökeltilerin oluşmasını, bu da dayanımın oldukça yükselmesini sağlar. Bu serinin en önemli alaşımı 7075 tir ve bu alaşım %5,6 çinko, %2,5 magnezyum, &1,6 bakır ve %0,25 krom ihtiva eder. 7075-T6 alaşımının çekme dayanımı 504 MPa dır. Bu seri yüksek dayanımın gerekli olduğu yerlerde kendisine uygulama alanı bulur.

Sponsorlu Bağlantılar

Alaşım Elementlerinin Alüminyuma Etkisi İçin Yorum Yap