Alfabe

Alfabe Alfabemizdeki Harfler - Bu makaledeki notlar: alfabemiz alfabe alfabemizdeki harfler alfabemizin harfleri..

Alfabemiz

Alfabemiz

Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk Alfabesi’nde 29 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır.

Yazı karakterleriyle:

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z – (Â Î Û)

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z – (â î û)

Tarayıcının yukardaki harfleri doğru gösterememe olasılığına karşı, resim dosyası olarak:

Harflerin Sınıflandırılması

a, e, ı, i, o, ö, u ve ü harfleri ünlü harfler, diğer harfler ise ünsüz harfler olarak adlandırılır.

Ünlülerin Sınıflandırılması

Ünlü harfler, çıkış yeri ve dilin durumuna, dudakların durumuna, ağzın açıklığına göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çıkış yeri ve dilin durumuna göre

 • Kalın ünlüler: a, ı, o, u
 • İnce ünlüler: e, i, ö, ü

  Dudakların durumuna göre

 • Düz ünlüler: a, e, ı, i
 • Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü

  Ağzın açıklığına göre

 • Geniş ünlüler: a, e, o, ö
 • Dar ünlüler: ı, i, u, ü

  Ünlülerin nitelikleri aşağıdaki çizelgede toplu olarak gösterilmiştir:

  Ünsüzlerin Sınıflandırılması

  Ünsüz harfler ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamasına göre ikiye ayrılır:

 • Tonlu (yumuşak) ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z.
 • Tonsuz (sert) ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t.

  Latin harflerini kullanan diğer alfabelerle farklar

  Türk alfabesi, Latin harflerini kullanmasına rağmen, bu harfleri kullanan diğer batı dillerinin alfabelerindeki bir takım harfleri içermemekte, bunun yanısıra bu alfabelerde genel olarak kullanılmayan başka harfler içermektedir.

  Türk alfabesinde bulunmayan harfler

  Q/q, W/w ve X/x harfleri pek çok batı dilinde kullanılmasına rağmen Türk alfabesinde yer almamaktadır. Bu harflere karşılık gelen sesler sırasıyla k, v ve ks ile ifade edilir. Örneğin: Kemal, taksi. X harfi sözcüğün yapısına göre iks ya da ksi olarak da söylenirken, W harfi çift ve olarak okunur. Benzer biçimde İspanyol alfabesinde yeralan Ñ/ñ (Bu ses İtalyanca ve Fransızca’da gn, Portekizce’de nh harf bileşimleri ile elde edilir) harfine karşılık gelen ses ny ile ifade edilir. Örneğin, İspanyolca’da İspanya anlamına gelen España sözcüğü Türkçe harflerle Espanya olarak yazılır.

  Batı dillerinde bulunmayan Türk harfleri
  Bazı Türkçe harflerinin evrensel kod (Unicode) değerlerinin listesi

  Türkçe’deki Ç/ç, Ü/ü ve Ö/ö harfleri İngiliz alfabesinde bulunmamaları nedeniyle ASCII standardına dahil değildir. Ancak bu harfler diğer batı dillerinde yaygın olarak kullanılmakta ve ISO-8859-1 (Latin-1) standardının içinde yeralmaktadır. Küçük ı, büyük İ, Ğ/ğ, Ş/ş harfleri ise ISO-8859-9 (Latin-5) standardının içinde yeralmaktadır.

  Türkçe’de noktalı i harfi büyük harfle yazılıyorken de noktası koyulur: İ. Benzer biçimde noktasız büyük I harfi, küçük harfle yazılıyorken noktası koyulmaz: ı. Ancak yabancı dildeki sözcükler büyük harfle yazılıyorken I harfi noktasız yazılır. Türkçe’nin dışında Azerice ve Tatarca’da da ı ve i harflerinin kullanımı bu biçimdedir.

  Ş/ş harfinin sesi, İtalyanca’da sc(i), Fransızca’da ch, İngilizce’de sh ve Galiçyaca’da x harfleriyle elde edilir. Bu harf kimi zaman Rumence’deki Ș/ș (virgüllü s) harfinin yerine kullanılmasına rağmen farklı bir harftir. Türkçe’nin dışında Azerice,Kürtçe, Tatarca ve Türkmence dillerinde kullanılmaktadır.

  Ğ/ğ (yumuşak ge) harfinin kendine ait bir sesi yoktur, yalnızca kendisinden önce gelen ünlü harfi uzatmakta kullanılır. Bu harf Türkçe sözcüklerin başında yeralmaz. Türkçe’nin dışında Azerice ve Tatarca dillerinde kullanılmaktadır.

  ASCII standardında yeralmayan Türkçe harfler ve Evrensel kod (Unicode) değerleri yandaki çizelgede verilmiştir.

  Türkçe Alfabe Ve Rakamlar (yabancılar Öğrensin Deye)

  Alfabemiz
  A
  B
  C
  Ç
  D
  E
  F
  G
  Ğ
  H
  I
  İ
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  Ö
  P
  R
  S
  Ş
  T
  U
  Ü
  V
  Y
  Z

  Rakamlar:
  1 – bir
  2 – iki
  3 – üç
  4 – dört
  5 – beş
  6 – altı
  7 – yedi
  8 – sekiz
  9 – dokuz
  10 – on
  11 – on bir
  12 – on iki
  13 – on üç
  14 – on dört
  15 – on beş
  16 – on altı
  17 – on yedi
  18 – on sekiz
  19 – on dokuz
  20 – yirmi
  21 – yirmi bir
  22 – yirmi iki
  23 – yirmi üç
  Yabancılara yardımcı olabildim sanırımXD
  İşte bu yüzden kendimden gurur duyuyorum:yuppi:

  Alfabe Cümleleri

  Alfabe Cümleleri
  Alfabe Cümleleri Nelerdir – Alfabe Cümleleri Hakkında – Alfabe Cümleleri Özellikleri Nelerdir – Edebiyat Terimleri

  Alfabenin 29 harfini de içeren cümlelere alfabe cümleleri diyoruz. Böyle cümlelere pangram da denir. Cümleleri hazırlarken amaç, minimum sayıda harf kullanarak mümkün olduğunca anlamlı ve akıcı bir cümle elde etmektir. Parantez içinde toplam harf sayıları belirtilmiştir.

  1. Bahçede acı jambonlu zayıf tavuk göğsü pişir. (38)
  2. Bronş, cız, çiğ, duy, fevk, güm, höst, plaj. (29)
  3. Bu vakıf koleji hep güçsüz; öğrenci yetişmedi. (38)
  4. Çoğu cingöz haje dışbükey platform sever. (35)
  5. Dağ sincabı, faj ve hipo sözlükte geçmiyormuş. (38)
  6. Kolej fıstığı böcüden hep vazgeçiyormuş. (35)
  7. Öptüğü Fransız çocuk hala dejavu gibiymiş. (36)
  8. Jübile, hepsi Eğitim Gönüllüleri Vakfı içindi; coşuyoruz. (48)
  9. Ünlü bahtsız deveyi Ganj’da fakir çocuğu öpermiş. (41)

  Yinelemeli cümleler

  Aynı harf dizisinin tekrarlanmasıyla oluşturulan cümlelerdir.

  1. Azar az, ar az, araz ara Zara, zar azar azar azar.
  2. Birdirbir birdirbirdir.
  3. Kazarak az ara, kaz ara kazara kazarak a Zara.

  Sponsorlu Bağlantılar

 • Alfabe” İçin Bir Cevap

  Alfabe İçin Yorum Yap