Allahın İsimleriyle Dua

Allahın İsimleriyle Dua Allahın İsimleri İle Nasıl Dua Edilir - Bu makaledeki notlar: allahın isimleriyle dualar allahın isimleriyle dua..

Allahın İsimleriyle Dua

ALLAH’IM
Ahlakımıza güzellik, ilmimize ziyadelik,
rızkımıza genişlik ihsan eyle YA FETTAH.

Vücutlarımıza sıhhat, kazançlarımıza bereket,
anlayışımıza feraset lütf eyle YA RAZZAK.

Bizi, bedbahtlıktan sapkınlıktan
ve sapık davranışlardan muhafaza eyle YA HAKİM.

Bizi, doğru yolda bulunanlardan eyle,
işlerimizi kabul gören işlerden eyle YA ADLU.

İşlerinde edepli ve nazik olanlardan, emrine uyanlardan eyle YA MÜHEYMİN
Bize, razı olacağın iyi işler yapmamızı nasip eyle YA AZIM.

Fayda sağlamayan boş işlerden de uzak eyle YA VASİU.
Bize, dünyada ve ahirette güzel hayatlar nail eyle YA RABBİ.

ALLAH’IM,
Bize, ana ve babalarımıza,
ve affına muhtaç tüm Müslümanlara merhamet eyle YA AFUV.

Yaptığımız hayırlı işleri huzurunda makbul eyle YA ALİM.

Kardeşlerimizi, çocuklarımızı, komşularımızı,
dost ve sevenlerimizi iyilerden eyle YA VEHHAB.

Bize, dinine, vatanına,
milletine hizmet eden Salih evlatlar ihsan eyle YA HALIK.

Bizi, dinimizi, tüm ehli islamı daima aziz ve muzaffer eyle YA AZİZ.
Vatanımızı, milletimizi her türlü düşmanlardan,

oyunlardan emin eyle YA LATİF.
Bizleri, bütün felaketlerden, müsibetlerden,

belalardan muhafaza eyle YA HAFIZ.

Şüphesiz bize yardım elini uzatacak senden başka kimse yok,
bize merhamet eyle YA RAHİM.

ALLAH’IM
Dünyanın dört bir yanında senin rızan için çalışanları başarılı eyle YA VEKİL.

Yolunda ter döken, kan döken
ve cihad edenleri galip ve muzaffer eyle YA METİN.

Onurlu ve hak davalarında onları üstün eyle YA AZİZ.
Manevi ordularınla onları destekleyip mensur ve muzaffer eyle YA HALİM.

Görünür görünmez belalardan,
akla hayale gelmeyen tuzaklardan emin eyle YA RAKİB.

Bizim, gücümüz yetmez,
takatimiz yetişmez engellerden muhafaza eyle YA KAVİY

Sen bizim mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım eyle YA SELAM.
İnanmayanlara karşı bize, güç ve kuvvet ihsan eyle YA VELİYY.

ALLAH’IM
Ülkemize dirlik, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle YA MACİD.
Cennet vatanımızı mamur ve müreffeh eyle YA GANİYYU.
Şehitlerimize ve gazilerimize yüksek dereceler lutfeyle YA VALİ.
Lutfunla, onları ve bizi rızana nail eyle YA TEVVAB

ALLAH’IM
Bizi, peygamberimizin (s.a.v.) dualarına,
Senden istediklerine nail eyle YA ŞEHİD.

O’nun (s.a.v.) sünnetini yaşamayı,
iyilik ve takva sahibi olmayı nasip eyle YA HAKKU.

Bizi, namazını daima ve dosdoğru kılanlardan eyle YA VEDÜD.

Bela ve musibetlere sabredenlerden,
takdirine razı olanlardan eyle YA SAMED.

Bize, ölüm anında rahatlık,
ölümden sonra mağfiret ve rahmet eyle YA MÜMİT.
Hesap gününde af, cennette yüksek dereceler ihsan eyle YA GAFFAR.
Bizi sevgili peygamberimizin şefaatiyle kurtuluşa erenlerden eyle YA MÜMİN.

ALLAH’IM
Rahmetinle duamıza icabet eyle YA MÜCİB.

Duamızı, ağzı dualıların, gözü yaşlıların,
bağrı yanıkların dualarından eyle YA KERİM.

YA RABBİ, duamızı fazlınla, ikramınla kabul eyle
Sen her şeye kadirsin ALLAH’IM.
Amel defterini sol ve arka tarafından değil sağından alanlardan eyle
YA MUİD

Sırat köprüsünü kolayca geçenlerden eyle YA RABBİ.

Bazı yüzlerin siyahlanıp bazılarının da beyazlanacağı
o günde yüzümüzü ak eyle YA RABBİ.
Kıyamette o dehşet günde, yüzlerimizi nurunla nurlu eyle YA RABBİ.

Kulaklarımızı kötü sözlerden,
boyunlarımızı cehennem azabından muhafaza eyle YA HAMİD

Gözlerimizi haramdan, dillerimizi yalandan,
kalbimizi nifaktan muhafaza eyle YA MUHSI.

İşlerimizi zorluktan, amellerimizi gösterişten, bizi kinden,
nefretten, hasetten muhafaza eyle.
Riyalıktan, kibirden, öfkeden, şehvetten,
ve şeytanın tuzaklarından muhafaza eyle YA MANİU.

Bizi, şöhretten, kaypaklıktan,
heva ü hevese kapılmaktan muhafaza eyle YA GANİYYU.

Bizi dünyada rezil olmaktan,
ahirette de azabından muhafaza eyle YA RABBİ.

ALLAH’IM
Bizi, helal lokma yiyenlerden,
helal rızık peşinde koşanlardan eyle YA RAZZAK.

Ayaklarını harama götürmeyenlerden,
nefsinle haramdan uzak duranlardan eyle YA MANİU.

Boğazından haram lokma geçirmeyenlerden,
elini haramdan sakınanlardan eyle YA RAŞİD.

Azalarını haramdan uzak tutup, bedenlerimizi bir nur eyle YA NUR.
Ayaklarımızı ve kalplerimizi sıratılmüstakim üzerine sabit ve muhafaza
eyle YA RABBİM….
AMİN AMİNN

Sponsorlu Bağlantılar

Allahın İsimleriyle Dua” İçin 2 Cevap

Allahın İsimleriyle Dua İçin Yorum Yap