Almanca Artikel

Almanca Artikel Almanca Artikel Listesi - Bu makaledeki notlar: almanca artikeller almanca artikel almanca artikel..

Almanca Artikel Kullanimi

Artikel Kullanimi
A- Bir ismin dahil olduğu gruba göre ismin aldığı Artikeller

1 Coğrafi isimler:

Almancada coğrafi isimlerin belirli bir Artikeli yoktur Genellikle, ekseri coğrafi isimler Artikel almaz
Artikel’e sahip olan bazı coğrafi isimler ise,
der Sudan – Sudan şeklinde olur
Bir memleketin veya coğrafi ismin sonu “-ei, -ie, -e, -a” ile biterse bu isimler “die” Artikelini alır
Örneğin:
die Türkei – Türkiye
die Niderland – Hollanda
die Normandie – Fransa’da bir bölge
Birleşik devlet isimleri de “die” alır
Örneğin:
die USA – Amerika birleşik devletleri
die Sowjetunion – Sovyetler Birliği

2 Hayvan isimleri

Hayvanlar arasındaki dişilik ve erkeklik farkları belirli ise o zaman erkek cinsine “der” dişi cinsli hayvanlar ise “die” Artikelini alır
Örneğin:
der Ochse – Öküz
die Kuh – İnek
der Löve – Aslan
der Lövin – dişi Aslan
der Hahn – Horoz
die Henne – Tavuk

3Mevsimler, aylar, günler “der” Artikel’ini alır

Örneğin:
der Frühling – ilkbahar
der Sommer – yaz
der Herbst – sonbahar
der Winter – kış

der Januar – Ocak
der Februar – Şubat
der März – Mart
der April – Nisan
der Mai – Mayıs
der Juni – Haziran
der Juli – Temmuz
der August – Ağustos
der September – Eylül
der Oktober – Ekim
der November – Kasım
der December – Aralık

4 İstikamet ve yön bildiren kelimeler “der” Artikel’ini alır

Örneğin:
der Norden – Kuzey
der Osten – Doğu
der Süden – Güney
der Westen – Batı

5 Taş ve toprak çeşitleri “der” Artikel’ini alır

Örneğin:
der Sand – Kum
der Lehm – Balçık
der Kies – Çakıl

6 Para isimleri “der” Artikel’ini alır

Örneğin:
der Rubel – Rus parası
der Dollar – Amerikan parası
İstisnalar:
die Krone – İsveç parası
das Pfund – İngiliz parası

7 Ağaç ve çiçek çeşitlerinin çoğu “die” Artikel’ini alır

Örneğin:
die Eiche – meşe
die Tanne – çam
die Linde – ıhlamur
die Palme – palmiye

8 Kimyasal elementler “das” Artikel’ini alır

Örneğin:
das Gold – altın
das Blei – kurşun
das Silber – gümüş
das Kupfer – bakır

9 Dağ isimleri çoğu zaman “der” Artikel’ini alır

Örneğin:
der Vesuv – Vezüv dağı
der Montblanc – Montblank
der Himalaja – Himalaya
der Uludag – Uludağ

B- İsmin sonuna aldığı ek ve hecelere göre:

Maskulin – “der” Artikel’ini alan isimler:

1 Bir ismin sonu “-ig, -ich, -ling” ile biterse o isim “der”Artikel’in i alır

Buna göre:
-ig: der König – Kral
der Honig – Bal
der Essig – Sirke
-ich: der Teppich – Halı
-ling: der Zwilling – İkiz
der Jüngling – Genç
der Mischling – Melez

2 Son heceleri “-ant, -eur, -ent, -ier, -iker“ ile biten kelimeler “der” Artikel’ini alır

Buna göre:
-ant: der Leutnant – Teğmen
der Fabrikant – Fabrikatör
der Musikant – Müzisyen
-eur: der Friseur – Berber
der İngenieur – Mühendis
der Masseur – Masör
-ent: der Student – Öğrenci
der Referent – Konferans veren kişi
der Präsident – Başkan
-ier: der Spanier – İspanyol
der Offizier – Subay
-iker: der Mechaniker – Makinist
der Chemiker – Kimyacı

Feminin – “die” Artikel’ini alan isimler:

1 Bir ismin sonu “-ei, -in, -heit, -keit, -schaft, -ung” ile biterse o isim “die”Artikel’in i alır

Buna göre:
-ei: die Schreinerei – Marangoz
die Schlosserei – Tamir atölyesi
die Metzgerei – Kasap
-in: die Arbeiterin – Bayan işçi
die Schülerin – Kız talebe
die Freundin – Kız arkadaş
-heit: die Dummheit – Aptallık
die Krankheit – Hastalık
die Kindheit – Çocukluk
-keit: die Müdigkeit – Yorgunluk
die Richtigkeit – Doğruluk
die Sauberkeit – Temizlik
-schaft: die Wissenschaft – İlim
die Landschaft – Manzara
dieWirtschaft – Ekonomi
-ung: die Leitung – Hat
die Werbung – Reklam
die Hoffnung – Ümit

2 Yabancı kelimelerde

Diğer yabancı dillerden Almanca lisanına yerleşen bazı isimlerde de son hecelere göre Artikel koyulur Son heceleri “-a, -ade, -age, -anz, -ette, -ik, -ille, -ität, -ose, -ur” olan yabancı asıllı isimler “die” Artikel’ini alırBuna göre:
-a: die Lira – Lira
die Kamera – Fotoğraf makinası
-ade: die Marmelade – Reçel
-age: die Etage – Kat
die Bagage – Bagaj
-anz: die Bilanz – Bilanço
die Arroganz – Gurur
-ette: die Etikette – Etiket
die Toilette – Tuvalet
-ik: die Musik – Müzik
die Politik – Politika
-ille: die Kamille – Papatya
die Promille – Promil
-ion: die Nation – Millet
die Station – İstasyon
-ität: die Qualität – Kalite
dieRealität – Gerçek
-ose: die Neurose – Sinirlilik
die Tuberkulose – Tüberkülos
-ur: die Natur – Tabiat
die Kultur – Kültür

Neutra – “das” Artikel’ini alan isimler:

Bir ismin sonu “-chen, -lein, -tel, -tum” ile biterse o isim “das”Artikel’in i alır
Buna göre:
-chen: das Mädchen – kız
das Hähnchen – piliç
das Körbchen – sepetçik
das Blümchen – çiçekçik
-lein: das Fräulein – Evlenmemiş bekar kız
-tel: das Fünftel – Beşte bir
das Achtel – Sekizde bir

Almanca Artikeller

BELİRLİ ARTİKELLER (BESTİMMTE ARTİKEL)

Almanca’da iki grup artikel vardır.Bunlar ;

1)Belirli Artikeller
2)Belirsiz Artikeller (olumlu-olumsuz)

şeklindedir.Bu bölümde birinci grubumuz olan belirli artikeller konusunu inceleyeceğiz.Ama önce belirli ve belirsiz kavramlarını açıklayalım.
Belirli kavramıyla bilinen yada daha önceden bahsi geçmiş olan daha önceden görülmüş olanboyuenirengi vs. özellikleri bilinen varlıklar kastedilmiş olur.
Belirsiz kavramıyla ise herhangirastgele bir varlık kastedilmiş olur.
Bu açıklamalarımızı aşağıda vereceğimiz örneklerle iyice anlaşılır duruma getireceğiz.Aşağıda verilen örnek cümleleri incelerseniz iki kavram arasındaki farkı rahatça anlayabilirsiniz.

Örnekler:

1- Babası Ali’den kitabı getirmesini istedi.
2- Babası Ali’den bir kitap getirmesini istedi.

Yukarıdaki birinci cümleyi inceleyelim:
Babası Ali’den kitabı getirmesini istemişfakat nasıl bir kitaptır bu?rengi nedir?adı nedir?nerededir?yazarı kimdir? Bütün bunlar belirtilmemiştir.
Belirtilmediğine göre Ali cümleden hangi kitabı getireceğini anlıyor ve getiriyor.Yani bu bahsi geçen kitap biliniyorrastgele bir kitap değil.
Yani Ali kitap kelimesiyle hangi kitabın belirtildiğini anlıyor.
O halde burada belirli artikel kullanılabilir demektir.

İkinci cümlede ise:
Babası Ali’den bir kitapyani herhangi bir kitap getirmesini istiyor.
Kitabın burada yazarırengiboyuadı vs. önemli değil.Herhangi bir kitap olması yeterli.Kitap olsun da nasıl olursa olsun gibilerinden bir cümle.
O halde burada da belirsiz artikel kullanılacaktır.

Daha iyi anlaşılması için örneklerimize devam edelim:
Örneğin Ali’nin odasına bir masa lazım.Ali ile babasının konuşmaları şu şekilde olsun;

Ali : Baba odama bir masa alalım.

Burada alınacak masa belirsizdir.Çünkü “bir masa” denmiş.Özellikleri belli mi? Hayır belli değil.Yani herhangi bir masa kastediliyor.
İkinci cümle şu şekilde olsun:

Ali : Baba odama o masayı alalım.
Bu cümleden anlaşılıyorki masa daha önceden görülmüş ya da masanın bahsi daha önceden de geçmiş.Yani bahsedilen masayı iki taraf da biliyor.
Burada belirlilik söz konusu olduğundanbelirli artikel kullanılır.

Bir kaç cümle daha yazalım;

– Bu akşam TV’de bir dizi var.(dizi kelimesi belirsiz)
– Bu akşam TV’de yine o dizi var.(dizi kelimesi belirli)

– Bir elbise almam lazım. (elbise belirsiz)
– O elbiseyi mutlaka almam lazım. (elbise belirli)

– Gidip bir çiçek alalım. (çiçek belirsiz)
– Gidip çiçeği sulayalım. (çiçek belirli)

Belirli ve belirsiz kavramlarını yukarıdaki cümlelerle anlatmaya çalıştık.
İşte cümlelerde kullanılan belirli kelimeler için belirli artikeller belirsiz kelimeler için ise belirsiz artikeller kullanılır.
Almanca’da belirli artikeller der das ve die olmak üzere üç tanedir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi her kelimenin artikeli değişiktir.
Bu yüzden kelimeler artikelleriyle beraber öğrenilmelidir.Bir çok kaynakta artikeller şu şekilde kısaltılarak gösterilir:

der artikeli r veya m harfleriyle gösterilir.
die artikeli e veya f harfleriyle gösterilir.
das artikeli s veya n harfleriyle gösterilir

BELİRSİZ ARTİKELLER (UNBESTİMMTE ARTİKEL)
Bir önceki bölümde belirli artikelleri incelemiştik.Bu bölümde belirsiz artikelleri inceleyeceğiz.Belirsiz artikeller olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır.Belirsiz artikeller bilinmeyen belirsiz herhangi bir varlığı kasdetmek için kullanılırlar.
OLUMLU-BELİRSİZ ARTİKELLER

Almanca’da ein ve eine
olmak üzere iki tane olumlu-belirsiz artikel mevcuttur.
Ein (ayn) ve eine (ayne) kelimeleri Türkçe’de “bir” anl¤¤¤¤¤ gelirler.
Ein der ve das artikelinin olumlu-belirsizidir
Eine die artikelinin olumlu-belirsizidir.
Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

der Fisch : balık
ein Fisch : bir balık (herhangi bir balık)

der Baum : ağaç
ein Baum : bir ağaç (herhangi bir ağaç)

das Buch : kitap
ein Buch : bir kitap (herhangi bir kitap)

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk (herhangi bir çocuk)

die See : deniz
eine See : bir deniz (herhangi bir deniz)

die Sprache : lisan
eine Sprache : bir lisan (herhangi bir lisan)

Örneklerden de anlaşılacağı gibi belirsiz cins isimlerin önünde “der” yerine “ein” “das” yerine “ein” ve “die” yerine “eine” kullanılmaktadır.
Şimdi olumsuz-belirsiz artikellere bakalım:

OLUMSUZ-BELİRSİZ ARTİKELLER

Ein ve eine artikellerinin olumsuzları da mevcuttur.Bunlara da olumsuz-belirsiz artikeller denir.
Ein artikelinin olumsuzu “kein” dir (kayn).
Eine artikelinin olumsuzu “keine” dir (kayne).
Kein ve keine Türkçe’ye “değil” veya “hiçbir” anlamında çevrilebildikleri gibi cümle fiiline eklenen olumsuzluk takılarıyla da (-me-ma) çevrilebilirler.

Artikelleri şöyle bir toparlayacak olursak:
“der” artikelinin olumlu belirsizi “ein” olumsuz belirsizi “kein” dir.
“das” artikelinin olumlu belirsizi “ein” olumsuz belirsizi “kein” dir.
“die” artikelinin olumlu belirsizi “eine” olumsuz belirsizi “keine” dir.
Aşağıdaki örnekleri ineceleyiniz.

der Fisch : balık
ein Fisch : bir balık
kein Fisch : “bir balık değil” veya “hiçbir balık”

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk
kein Kind : “bir çocuk değil” veya “hiçbir çocuk”

die Tasche : çanta
eine Tasche : bir çanta
keine Tasche : “bir çanta değil” veya “hiçbir çanta”

Bu bölümle beraber Almanca’da bulunan belirli artikeller (derdasdie)
olumlu-belirsiz artikeller (eineine) ve olumsuz belirsiz (keinkeine)
olmak üzere artikel grupları hakkında bilgiler verdik

Almanca´da Artikeller

ALMANCA’DA ARTİKELLER (ARTİKEL – GESCHLECHTSWORT)

ALMANCA’DA ARTİKELLER (ARTİKEL – GESCHLECHTSWORT)
Artikel konusu Almanca öğrenenlerin en çok zorlandığı konulardan biri olarak gösterilir genelde.
Bu bölümde bu konuya giriş yapacağız ve anlattıklarımızla bu konunun çok da karmaşık bir konu olmadığını göreceğinizi umuyoruz.
Şunu belirtelim ki, eğer kelimeleri artikelleriyle beraber ezberlerseniz, bu konuda çok fazla bir probleminiz olmayacaktır.Fakat yine de biz bu konuyla ilgili geniş gruplandırmalar yapıp, hangi tür kelimelerin, hangi artikelle kullanıldığını inceleyeceğiz.
Şimdi konumuza geçelim..
Almanca’da bütün cins isimlerin önünde artikel denilen “der, das, die” sözcüklerinden biri bulunur.Bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları yoktur ve dilimize tam olarak çevrilemezler.Bu kelimeler önünde bulundukları ismin bir parçası gibidirler.Bir ismi öğrenirken muhakkak onun artikelini de sanki isimle beraber tek bir sözcükmüş gibi birlikte öğrenmek gerekir. Eğer artikelini öğrenmeden sadece kelimeyi ezberlerseniz, öğrendiğiniz kelime pek bir işe yaramayacaktır.Bunun nedenini ileriki bölümlerimizde net bir biçimde anlayacaksınız. Artikel kelimesi bazı kaynaklarda “tanımlık” ,bazılarında da “tanım edatı” olarak geçer.Bunun yanında artikeller bir çok sözlük ve kaynakta aşağıda gösterilen şekilde kısaltılarak gösterilir.Lütfen gösterilen kısaltma harflerini aklınızdan çıkarmayınız.

Artikeller çoğu kaynakta şu şekilde kısaltılarak gösterilir:
der artikeli m veya r harfleri kullanılarak gösterilir.
die artikeli f veya e harfleri kullanılarak gösterilir.
das artikeli n veya s harfleri kullanılarak gösterilir.
Yani bu;
m veya r harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “der” olacak,
f veya e harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “die” olacak,
n veya s harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “das” olacak demektir.
Ek bilgi olarak, bu harfler Almanca’da eril,dişi ve nötr cins (Maskulinum, Femininum, Neutrum) kelimelerinin baş harfleri kullanılarak ve “der, das, die” kelimelerinin son harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Genelde kaynaklar bu iki kullanımdan birini seçerek kaynağın tümünde ya “m – f – n” harflerini ya da “r – s – e” harflerini kullanırlar. Almanca’da iki tür artikel grubu mevcuttur.Önümüzdeki bölümde bu grupları inceleyeceğiz..

Çok Kolay Almanca Nasıl Öğrenilir ?

A.) ÖNCELLİKLE BELİRLİ BİR SIRAYA GÖRE KELİMELER EZBERLEMEK; YANİ:

GÜNCEL HAYATTA EN ÇOK KULLANACAĞINIZ EN AZ 100 KELIME
(Alış Veriş, Ofis, Gezi vbg.)
(Fiiler & İsimler olmak üzere)
(her gün en az 10 – 20 kelime ezberleyerek, hem fiil, hem isim)

B.) BELİRLİ & BELİRSİZ ARTİKELLERİ DOĞRU KULLANMAYI ÖĞRENMEK
(tamamen mantığa dayanıyor; mantığı anladığında, uygulaması çok kolay)
………………………….TEKİL………….. ………..ÇOĞUL
…..BELİRLİ ARTİKEL DER; DİE, DAS………..DİE
…..BELİRSİZ ARTİKEL EİN; EİNE; EIN…….. ARTİKEL KULLANILMAZ

Her fiilin önüne “DAS” getirilmesi mümkün; o zaman fiil sanki İsim olur !
(messela: schwimmen ==> das Schwimmen ist schön … gibi…)

C.) İSİMLERİ EZBERLEMEK

…..TEKİL….ICH..(BEN)..DU (SEN)……ER (O)………SİE (SİZ)……ES
…..COĞUL…WİR (SİZ)..İHR (SİZLER)..SİE (ONLAR) İHR (SİZLER)..ES

C.) ZAMAN HALLERİNİ EZBERLEMEK

………………. ICH DU ER SİE ES WİR IHR SİE İHR ES
ŞİMDİKİ ZAM. “e” “st” “t” “t” “t” “en” “t” “en” “t” “en”
……..örnek: gehe, gehst, geht, geht, geht / gehen, geht, gehen, geht, gehen

YAPIYORDUM…”ie” “st” “ie” “ie” “ie” “en” “t” “en” “t” “en”
…… örnek: ging, gingst, ging, ging, ging / gingen, gingt, gingen, gingt, gingen

1. GEÇMİŞ Z….habe hast hat hat hat haben habt haben habt haben

DİKKAT: fiilin önüne “ge” hali gelir; örnek: “gelesen”

2. GEÇMİŞ Z…. TEKİL:….hatte hattest hatte hatte hatte
………………..ÇOĞUL:….hatten hattet hatten hattet hatten

DİKKAT: fiilin önüne “ge” hali gelir; örnek: “gelesen”
…………ich habe / hatte gelesen; wir haben / hatten gelesen …. gibi

D. GELECEK ZAMAN: TEKİL: werde wirst wird wird wird
……………..ÇOĞUL: werden werdet werden werdet werden

DİKKAT: fiilin öz hali, hem Tekilde, hem Çoğulda aynen kalır

……………ich werde lesen / wir werden lesen ….. gibi

E. BECERİ / EMİR VBG. ANLAMLARI ŞEKİLLENDİREN YARDIMCI EKLERİ EZBERL.

…TEKİL kann, will, möchte, muß, soll, darf,
…ÇOĞUL können, wollen, möchten, müssen, sollen, dürfen

Bu yardimci ekler de ayni fiiller gibi, isme göre değişik hal alır

…ICH DU ER SIE ES WIR Ihr SİE İHR ES
…kann kannst kann kann kann können könnt können könnt können
…will willst will will will wollen wollt wollen wollt wollen

DİKKAT – KOLAYLIK ==> WOLLEN & MÖCHTEN EŞ ANLAMLIDIR !!

…möchte, st, e en e möchten, möchtet, en, et, en
…muß mußt muß muß muß müssen müßt müssen müßt müssen
… soll sollst soll soll soll sollen sollt sollen sollt sollen
… darf darfst darf dürfen darf dürfen dürft dürfen dürft dürfen

– KOLAYLIK: eğer yorum ise ==> yardimci ekler hep isimden sonra gelir
…………………eğer soru ise ==> yardımcı ekler hep isimden önce gelir

örnek: yorum ==> ich kann deutsch lernen / wir können deutsch lernen ?
…………. soru ==> kann ich deutsch lernen / können wir deutsch lernen ?

F. EN AZ 30 – 50 ARASI SIFATLARI EZBERLEMEK
….schön, schlecht, froh, lustig, traurig, teuer, billig, schnell, langsam vbg.

G. SAYI KURMAYI & YAZMA MANTIĞINI ANLA (SAYI FORUMU VAR)

H. ŞİMDİ ÇOK BASİT CÜMLELERİ KURABİLİRSİN ŞU MANTIĞA GÖRE

En kısa YORUM cümlesindeki Mantık, genelde şu şekilde:

….1. Kural: ICH/WIR gibi isimler hep önde olur !!
….2. Kural: KANN/KÖNNEN gibi yardımcı ekler ismin hep arkasına gelir !!
….3. Kural: SCHNELL vbg. sıfatlar hep yardımcı ekin arkasını takip eder !!
….4. Kural: LESEN vbg. fiiler hep cümlenin en sonuna gelir

….yani, sıralama şekli ==> 1 + 2 + 3 + 4
….örnek: ick kann schnell lesen / wir können schnell lesen

…………….. veya (istisna)

………………schnell lesen kann ich / schnell lesen können wir
………….. (hızlı okumayı ben beceririm / hızlı okumayı biz becerebiliriz)
……….. yani: bu şekildeki anlam; …şunu ben yapabilirm, beceririm anlamında

……En kısa SORU cümlesindeki Mantık ise, genelde şu şekilde:

… 2. Kural: KANN/KÖNNEN gibi yardımcı ek hep önde olur !!
… 1. Kural: ICH/WIR gibi isimler yardımcı ekin arkasına gelir !!
… 3. Kural: SCHNELL vbg. sıfatlar hep yardımcı ekin arkasını takip eder !!
… 4. Kural: LESEN vbg. fiiler hep cümlenin en sonuna gelir

… yani, sıralama şekli ==> 2 + 1 + 3 + 4
… örnek: kann ich schnell lesen ? / können wir schnell lesen ?

I. FARKLI CÜMLELERİ BİRLEŞTİREN BAĞLAÇ EKLERİ EZBERLEMEK

…weil, daß, denn, sofern, solange, aufgrund, ….daha başkalarida vardir

…2 farkli cümle arasını, virgül ve arkasından gelen bağlaç eki tamamlar

örnek: ich kann schnell lesen, weil ich gut deutsch kann
……….ich kann schnell lesen, denn, ich habe gut deutsch gelernt
……….ich lann schnell lesen, solange ich gut deutsch kann
……….ich kann schnell lesen, aufgrund meiner guten deutsch Kenntnisse

Sponsorlu Bağlantılar

Almanca Artikel İçin Yorum Yap