Almanca Fiil Çekimleri

Almanca Fiil Çekimleri: Almanca Fiil Çekimleri se - Bu makaledeki notlar: almancada fiiller cekimleri ..

Bu yazıda Almanca Fiil Çekimleri hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Almanca Fiil Çekimleri

SEİN İCH DU ER/SİE/ES WİR IHR SİE
BİN BİST İST SİND SEİD SİND

HEİSSEN
HEİSSE HEİSST HEİSST HEİSSEN HEİSST HEİSSEN

WOHNEN
WOHNE WOHNST WOHNT WOHNEN WOHNT WOHNEN

KOMMEN
KOMME KOMMST KOMMT KOMMEN KOMMT KOMMEN

HABEN
HABE HAST HAT HABEN HABT HABEN

LİEBEN
LİEBE LİEBST LİEBT LİEBEN LİEBT LİEBEN

SCHREİBEN
SCHREİBE SCHREİBST SCHREİBT SCHREİBEN SCHREİBT SCHREİBEN

SPRECHEN
SPRECHE SPRİCHST SPRİCHT SPRECHEN SPRECHT SPRECHEN

HİLFEN
HİLFE HİLFST HİLFT HİLFEN HİLFT HİLFEN

FİNDEN
FİNDE FİNDEST FİNDET FİNDEN FİNDET FİNDEN
SUCHEN
SUCHE SUCHST SUCHT SUCHEN SUCHT SUCHEN

NEHMEN
NEHME NİMMST NİMMT NEHMEN NEHMT NEHMEN

KAUFEN
KAUFE KAUFST KAUFT KAUFEN KAUFT KAUFEN

BRAUCHEN
BRAUCHE BRAUCHST BRAUCHT BRAUCHEN BRAUCHT BRAUCHEN

SEHEN
SEHE SİEHST SİEHT SEHEN SEHT SEHEN

MACHEN
MACHE MACHST MACHT MACHEN MACHT MACHEN

MÖCHTEN
MÖCHTE MÖCHTEST MÖCHTE MÖCHTEN MÖCHTET MÖCHTEN

WİEDERHOLEN
WİEDERHOLE WİEDERHOLST WİEDERHOLT WİEDERHOLEN WİEDERHOLT WİEDERHOLEN

VERSTEHEN
VERSTEHE VERSTEHST VERSTEHT VERSTEHEN VERSTEHT VERSTEHEN

BRİNGEN
BRİNGE BRİNGST BRİNGT BRİNGEN BRİNGT BRİNGEN

ÖFFNEN
ÖFFNE ÖFFNEST ÖFFNET ÖFFNEN ÖFFNET ÖFFNEN

LESEN
LESE LİEST LİEST LESEN LEST LESEN

LERNEN
LERNE LERNST LERNT LERNEN LERNT LERNEN

RUFEN
RUFE RUFST RUFT RUFEN RUFT RUFEN
TRİNKEN
TRİNKE TRİNKST TRİNKT TRİNKEN TRİNKT TRİNKEN

GRÜSSEN
GRÜSSE GRÜSST GRÜSST GRÜSSEN GRÜSST GRÜSSEN

HÖREN
HÖRE HÖRST HÖRT HÖREN HÖRT HÖREN

SİNGEN
SİNGE SİNGST SİNGT SİNGEN SİNGT SİNGEN

ESSEN
ESSE İSST İSST ESSEN ESST ESSEN

GEBEN
GEBE GİBST GİBT GEBEN GEBT GEBEN

FAHREN
FAHRE FAHRST^ FAHRT^ FAHREN FAHRT FAHREN

GEHEN
GEHE GEHST GEHT GEHEN GEHT GEHEN

TRAGEN
TRAGE TRAGST TRAGT TRAGEN TRAGT TRAGEN
FLİEGEN
FLİEGE FLİEGST FLİEGT FLİEGEN FLİEGT FLİEGEN

SPİELEN
SPİELE SPİELST SPİELT SPİELEN SPİELT SPİELEN

FRAGEN
FRAGE FRAGST FRAGT FRAGEN FRAGT FRAGEN

SCHAUEN
SCHAUE SCHAUST SCHAUT SCHAUEN SCHAUT SCHAUEN

SAGEN
SAGE SAGST SAGT SAGEN SAGT SAGEN

Sponsorlu Bağlantılar

Almanca Fiil Çekimleri İçin Yorum Yap