Amerikanın Nüfusu

Amerikanın Nüfusu Amerika Nufusu - Bu makaledeki notlar: amerika nüfusu amerikanın nüfusu amerika nufusu..

Amerika Nüfusu

Amerika Nüfusu
Amerikanın nüfusu – Amerika kıtasının nüfus bilgileri – Amerikada yapılan son nüfus sayımı

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2010 rakamlarına göre toplam nüfusu: 308,831,000 kişidir. Bu rakam ile ABD, Çin ve Hindistan’ın ardından en kalabalık 3. ülkedir. Nüfus yoğunluğu 32/km²’dir. Birleşik Devletlerde her on yılda bir geniş ölçüde nüfus ve endüstri sayımı yapılmaktadır. 1790 da ilk sayım yapıldığında bu genç devletin nüfusu 4 milyondan az olup, çoğu doğu kıyısında yaşıyordu. Bugün 250 milyondan fazla nüfusu vardır. Son 20 yıl içinde pekçok insan ülkenin batı ve güney bölgelerine göç etmiştir.

Şehirler: Büyük Okyanus kıyısındaki California nüfus bakımından en büyük eyalettir. Atlas Okyanusu kıyısındaki New York eyaleti ikinci gelmektedir. Diğer bir batı eyaleti olan Colorado’da ise, ülkenin gösterdiği artışın hemen hemen iki katı oranında bir nüfus artışı olmaktadır. Arizona nın nüfusu 1960 tan bu yana iki kat artarken, Nevada nın ki, aynı müddet içinde üç katına varmıştır. Bir güney eyaleti olan ve güzel iklimi ile tanınan Florida nın nüfusu 1960 tan bu yana takriben % 100 oranında artmıştır.

New York şehri Amerika nın en büyük şehri ve dünyanın en büyük limanıdır. 1988 nüfusu 7.346.350 idi. Aynı zamanda, banliyölerin nüfusu yaklaşık 2 milyondur.

California da Los Angeles 3.402.342 ( 1988) nüfusu ile ikinci büyük şehirdir. Chicago 2.994.100 nüfusu ile üçüncüdür. Yaklaşık 1.700.00 nüfuslu Philadelphia dördüncüdür. Philadelphia nın Amerika tarihinde önemli bir yeri vardır. Çünkü Bağımsızlık Beyannamesi ile Birleşik Devletler anayasası burada onaylanmıştır.

Ülkenin başkenti Washington yaklaşık 637.000 nüfusa sahiptir. Ülkenin başkenti olarak özel bir şekilde planlanıp inşa edilmiştir.

Eğitim: Bir asır evvelinde yüzde yirmi olan okuma-yazma bilmeyenlerin oranı, bugün % 1 dir. Okul ve üniversitelere kayıtlı öğrencilerin sayısı 60.000.000 kadardır. Fen ve matematik derslerine, yabancı dillere verilen önem artmakta ve öğrencilerin diğer milletlerle çeşitli kültürler hakkında bilgilerinin genişletilmesine çalışılmaktadır. Öğretimde televizyon ve filimlerden geniş ölçüde faydalanılır. Eyaletlerin bir çoğunda 7-16 yaş arası için eğitim parasız ve mecburidir.

Sosyal güvenlik: İşçi 65 yaşında emekli olduğunda, daha önceki kazançları ile ilgili bir orana göre kendisine emekli aylığı bağlanır. 62 ile 64 yaşları arasında emekli olanların aylıkları daha azdır.

Din: Kendi ibadethanesini ve dinini seçme ve kendi vicdanına göre ibadet hürriyeti her Amerikalının hakkıdır. Birleşik Devletler Anayasası nda yapılan ilk değişiklik şöyledir: Kongre, belirli bir dinin mecburi olması için veya ibadet hürriyetini yasaklayan bir yasa yapamaz. Her eyaletteki Amerikalılar aynı ibadet hürriyetine sahiptirler.

Bütün ülkede 219 mezhebe bağlı 331.000 yerel kilise grubu vardır. Dünyadaki bütün batıl inançların merkezi bu ülkedir. İslam, budist, Rus Ortodoks ve Yunan Ortodoks dahil, yeryüzündeki belli başlı dinlerin tamamı Birleşik Amerika da temsil edilmektedir. İslamiyet i kabul edenlerin sayısı günden güne artmaktadır.

Amerika, dünyanın toplam yüzölçümünün %8,3’ünü, karasal yüzölçümünün %28,4’ünü kaplar. Dünya nüfusunun %14’ü (900 milyon) Amerika’da yaşamaktadır.

24.230.000 km²’lik bir alan oluşturmaktadır. 2001 yılındaki ortalama nüfusu 454.225.000’dur. Asya ve Afrika’dan sonra üçüncü büyük kıtadır ve nüfus olarak da Asya, Afrika, ve Avrupa’dan sonra en kalabalık dördüncü kıtadır

ABD’nin nüfusu büyümeyle ters orantılı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan son nüfus sayımı, ülke nüfusunun son 10 yılda neredeyse yüzde 10 arttığını gösterdi
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan son nüfus sayımı, ülke nüfusunun son 10 yılda neredeyse yüzde 10 arttığını ancak nüfus artışının yavaşladığını ortaya koydu. Amerikan Nüfus Sayımı Bürosu ABD nüfusunu 308,7 milyon olarak belirledi. Büro’ya göre, nüfus artışı 1930’lardaki Büyük Buhrandan bu yana en düşük seviyesinde. ABD’nin güneyi ve batısında nüfus artışı hızını sürdürüyor. Her bir eyaletin nüfuslarındaki değişiklikler, bu eyaletlerin gelecek 10 yıllık süre içinde Amerikan Kongresi’ne gönderecekleri temsilci sayısının belirlenmesinde kullanılacak. ABD nüfusu 10 yıl önce 281,7 milyondu. Amerikan Nüfus Sayımı Bürosu Direktörü Robert Groves, nüfus artışının yüzde 40’ının göç nedeniyle oluştuğunu açıkladı. Groves, 1790’dan bu yana yapılan tüm nüfus sayımlarında ülkede vatandaş olan ve olmayan herkesi saydıklarını da belirtti. ABD, diğer gelişmiş ülkelerler kıyaslandığında hâlâ hızla büyüyen bir ülke. Fransa ve İngiltere gibi ülkeler geçen 10 yıl içinde yüzde 5 civarında büyümüştü. ABD’de nüfus artışının özellikle cumhuriyetçilere desteğin yoğun olduğu kentlerde yaşandığı bildiriliyor.

Il İl Türkiye NüfusuTürkiye Nüfusu 2012 – İl İl Türkiye Nüfusu

Türkiye Nüfusu 2012 – İl İl Türkiye Nüfusu

Türkiye İstatatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayılı Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı.

2011 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon bin 281 kişi daha artarak, 74 milyon 724 bin 269 kişi oldu.

Nüfusun yüzde 50,2’sini (37 milyon 532 bin 954 kişi) erkekler, yüzde 49,8’ini (37 milyon 191 bin 315 kişi) ise kadınlar oluşturdu. (Yarı yarıya yaşıyoruz :D)

Toplam nüfusun yüzde 18.2’si, yani 13milyon 624 bin kişi İstanbul’da yaşıyor.

İstanbul’u sırasıyla yüzde 6.6 ile (4.890.893 kişi) Ankara, yüzde 5.3 ile (3.965.232 kişi) İzmir, yüzde 3.6 ile (2.652.126 kişi) Bursa, yüzde 2.8 ile (2.108.805 kişi) Adana takip etti.

En az nüfusa sahip olan Bayburt’ta ikamet eden kişi sayısı ise 76.724 oldu.

1 MİLYONDAN FAZLA ARTIŞ VAR

Buna göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon bin 281 kişi arttı.

Nüfusun, 37 milyon 532 bin 954 kişi ile yüzde 50,2;sini erkekler, 37 milyon 191 bin 315 kişi ile yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜZDE 1.35

2011 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı yüzde 1,35 olarak gerçekleşti.

2011 yılında 81 ilden 56’sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu azaldı.

Sonuçlara göre, ülke nüfusunun yüzde 76,8’i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor.

57 milyon 385 bin 706 kişi il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, 17 milyon 338 bin 563 kişi de belde ve köylerde yaşıyor.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 35 ile Ardahan oldu.

NÜFUSUN YÜZED 18.2’Sİ İSTANBUL’DA

Sonuçlara göre, toplam nüfusun yüzde 18,2’si İstanbul’da yaşıyor.

İstanbul’da ikamet edenlerin sayısı 13 milyon 624 bin 240 kişiye ulaştı. Nüfus açısından İstanbul’u sırasıyla yüzde 6,6’lık oran ve 4 milyon 890 bin 893 kişi ile Ankara, yüzde 5,3’lük oran ve 3 milyon 965 bin 232 kişi ile İzmir, yüzde 3,6’lık oran ve 2 milyon 652 bin 126 kişi ile Bursa, yüzde 2,8’lik oran ve 2 milyon 108 bin 805 kişi ile Adana takip ediyor.

EN AZ NÜFUS BAYBURT’TA

Türkiye’de en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise sadece 76 bin 724 oldu.

Türkiye’de ortanca (medyan) yaş 29,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,1 iken, kadınlarda 30,3 olarak gerçekleşti.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 29,5, belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 30,5 oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 67.4’Ü 15 İLE 64 YAŞLARI ARASINDA

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 50 milyon 346 bin 979 kişiye çıkarak, toplam nüfusun yüzde 67,4’ünü oluşturdu.

Türkiye nüfusunun, yüzde 25,3’üne karşılık gelen 18 milyon 886 bin 575’i 0-14 yaş grubunda, yüzde 7,3’üne denk gelen 5 milyon 490 bin 715’i de 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunuyor.

KİLOMETREKAREYE 97 KİŞİ DÜŞÜYOR

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen ”bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 97 kişi oldu. Bu sayı illerde 11 ile 2 bin 622 kişi arasında değişiyor.

İstanbul ilinde bir kilometrekareye 2 bin 622 kişi düşüyor. İstanbul’u sırasıyla 443 kişi ile Kocaeli, 330 kişi ile İzmir, 257 kişi ile Gaziantep ve 254 kişi ile Bursa illeri izliyor.

NÜFUS YOĞUNLUĞU EN AZ TUNCELİ

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 244 olarak gerçekleşti.

İL İL TÜRKİYE NÜFUSU

Adana 2 108 805

Adıyaman 593 931

Afyonkarahisar 698 626

Ağrı 555 479

Amasya 323 079

Ankara 4 890 893

Antalya 2 043 482

Artvin 166 394

Aydın 999 163

Balıkesir 1 154 314

Bilecik 203 849

Bingöl 262 263

Bitlis 336 624

Bolu 276 506

Burdur 250 527

Bursa 2 652 126

Çanakkale 486 445

Çankırı 177 211

Çorum 534 578

Denizli 942 278

Diyarbakır 1 570 943

Edirne 399 316

Elazığ 558 556

Erzincan 215 277

Erzurum 780 847

Eskişehir 781 247

Gaziantep 1 753 596

Giresun 419 498

Gümüşhane 132 374

Hakkari 272 165

Hatay 1 474 223

Isparta 411 245

Mersin 1 667 939

İstanbul 13 624 240

İzmir 3 965 232

Kars 305 755

Kastamonu 359 759

Kayseri 1 255 349

Kırklareli 340 199

Kırşehir 221 015

Kocaeli 1 601 720

Konya 2 038 555

Kütahya 564 264

Malatya 757 930

Manisa 1 340 074

Kahramanmaraş 1 054 210

Mardin 764 033

Muğla 838 324

Muş 414 706

Nevşehir 283 247

Niğde 337 553

Ordu 714 390

Rize 323 012

Sakarya 888 556

Samsun 1 251 729

Siirt 310 468

Sinop 203 027

Sivas 627 056

Tekirdağ 829 873

Tokat 608 299

Trabzon 757 353

Tunceli 85 062

Şanlıurfa 1 716 254

Uşak 339 731

Van 1 022 532

Yozgat 465 696

Zonguldak 612 406

Aksaray 378 823

Bayburt 76 724

Karaman 234 005

Kırıkkale 274 992

Batman 524 499

Şırnak 457 997

Bartın 187 291

Ardahan 107 455

Iğdır 188 857

Yalova 206 535

Karabük 219 728

Kilis 124 452

Osmaniye 485 357

Düzce 342 146

Sponsorlu Bağlantılar

Amerikanın Nüfusu İçin Yorum Yap