Ammonitler

Ammonitler: Ammonitler temel Britannica ... - Bu makaledeki notlar: ammonitler ..

Ammonitler ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

Ammonitler
Temel Britannica

Milyonlarca yıl önce deniz­lerdeki en kalabalık canlı grubunu oluşturan soyu tükenmiş hayvanlardır.
Günümüzden 245 milyon yıl önce denizlerde beliren ve 65 milyon yıl önce yeryüzünden silinen bu hay­vanlar salyangoz, istiridye, ahtapot gibi yu­muşakçalarla aynı grupta sınıflandırılır.

Ammonitlerden günümüze ulaşan tek iz, kayalar­la kaynaşarak fosilleşmiş (taşlaşmış) olan sert kabuklarıdır. Bir saat zembereği gibi sarmal biçimde kıvrılmış olan bu yassı kabuklar (kavkılar), bildiğimiz bazı tatlı su salyangozlarının kabuğuna oldukça benzer; yalnız ammonitler de kabuğun içi, odacıklar oluşturacak biçimde bölmelere ayrılmıştır.

Bazı ammonit türlerinde kabuğun çapı 2 metreye yaklaşırsa da, bulunan fosil örneklerden çoğu ancak 3 cm genişliğindedir.

Canlı bir ammonit’in neye benzediğini kes­tirmek için yalnızca düş gücümüze başvurabi­liriz. Ama bilim adamları bu hayvanın sedefli notilus (Nautilus) denen bir deniz canlısına benzemesi gerektiğini düşünüyorlar.

Bir ammonit’in kayalar üzerinde bıraktığı bu 140 milyon yıllık ize bakarak, kabuğunun odacıklara ayrılmış olduğu kolayca görülebilir.

Ammonitlerin fosilleşmiş kalıntıları jeolog­lar açısından son derece önemlidir. Çünkü jeologlar inceledikleri bir kayaç katmanının yaşını saptayabilmek için bu kalıntılardan yararlanırlar.

Yeryüzündeki varlıkları 180 milyon yılı aşan ammonitler bu süre içinde bütün canlılar gibi evrim geçirdiler; kabukla­rının biçimi ve yapısı sürekli değişti..

Bunedenle, değişik cinsten ammonit­lerin kabukları arasında büyük farklılıklar vardır. Örneğin Arnioceras cinsinin üyelerin­de, kabuğun içindeki odacıklar basit bölme­lerle birbirinden ayrılmıştır.

Phylloceras cin­sinden ammonitlerde ise odacıkları ayıran bölmeler çok karmaşıktır. Bu farklılıklar jeo­logların yüzlerce ammonit türünü ayırt ede­rek tanımlayabilmesine olanak sağlar.

Ammonit fosilleri, içine gömülü oldukları kayalarla aynı maddeden yapılmış gibi görü­nür. Bazıları da sedef gibi parlar.

Bunun nedeni, kabuktaki sedef katmanlarının bozul­madan korunması ya da bazı kimyasal madde­lerin-fosilin içine sızmış olmasıdır.

Ammonit tümüyle ufalanıp yok olur ve yerine pirit denen kükürtlü demir minerali dolarsa bu kez bütün fosil altından yapılmış gibi ışıldar.

Sponsorlu Bağlantılar

Ammonitler İçin Yorum Yap