Anne Karnında Bebeğin Duruş Şekilleri

Anne Karnında Bebeğin Duruş Şekilleri Bebeğin Anne Karnındaki Duruş Şekli - Bu makaledeki notlar: bebeğin anne karnındaki duruş şekilleri anne..

Bebeğin Anne Karnındaki Duruş Şekilleri

KARARSIZ DURUŞ

 • Fetal membranlar intakt ve fetal hareketlilik artmış
 • 1/300
 • 37 haftadan büyük gebeliklerde transvers, oblik ve kararsız duruş halen devam ediyorsa, membran ruptürü sırasında kordon sarkma ihtimali 20 kat artmıştır.
 • % 3 – 27 fetal kayıp
 • %10 maternal kayıp ( enfeksiyon, hemoraji )
 • C/S, % 0 – 10 fetal mortalite
 • İnternal podalik versiyon ve makat doğum, % 25 – 90 fetal mortalite
 • Eksternal versiyon ve verteks doğum, %6 fetal mortalite

TRANSVERS DURUŞ

 • Omuz prezentasyonu
 • Akromiona göre tanımlanabilir ( sol akromial ), sırta göre tanımlanabilir
 • ( dorsoanterior )
 • Conduplicato corpore ( fetus < 600 gr ise )
 • 36 – 37 haftadan sonra eksternal versiyon denenebilir

YÜZ PREZENTASYONU

 • Fetal çeneye göre tanımlanır
 • % 0.2
 • % 0.6 – 5 perinatal mortalite ( % 2 – 3 )
 • % 60 malformasyon; 1/3�ü anensefali
 • Normal doğum evreleri görülür
 • % 60 – 80 mentum anterior; % 10 – 12 mentum transvers, % 20 – 25 mentum posterior
 • Mentum anterior yüz gelişi hemen her zaman vajinal doğabilir
 • Mentum transverslerin çoğu ve mentum posteriorların % 25 – 33�ü mentum anterior�a döner
 • Genel olarak % 70 – 80 vajinal yolla, % 12 – 30 abdominal yolla doğar
 • İnternal elektrod fetal çeneye yerleştirilir

OMUZ DİSTOŞİSİ

 • Vajinal doğumların %0.15 – 1.7�sinde
 • 21 – 290 / 1000 fetal mortalite
 • Biakromial çap önde simfizise, arkada promontoriuma takılır
 • Makrozomi ile sıklıkla ilişkili ( GDM, postterm gebelik )
 • Forceps ve vakum uygulanması sırasında gelişebilir
 • ACOG, 2000 C/S endikasyonu;
 • Nondiabetik > 5000 gr
 • Diabetik > 4500 gr
 • Baş güç kullanarak transvers aksa çevirilmemelidir
 • Omuzlar rotasyonunu tamamlayana dek fundal bası uygulanmamalıdır
 • Hafif suprapubik bası
 • Başa hafif bası uygulanması, posterior omuzu sakrumun boşluğuna iter ve anterior omuzun serbest kalmasını sağlar ( Bası eşit uygulanmaz veya aşırı güç kullanılırsa brakial pleksus zedelenmesi )
 • McRoberts manevrası
 • Bacakların anne karnına doğru hiperfleksiyonu ( lumbosakral vertebra düzleşir, maternal pelvis ve simfizis ventral rotasyona geçer, promontorium uzaklaşır )
 • Rubin manevrası
 • Anterior omuzun elle oblik pozisyona itilmesi
 • Woods manevrası
 • Posterior omuzun elle 180o çevrilmesi sırasında posterior omuz anteriora dönerken doğum gerçekleşebilir.
 • Posterior kolun elle fetal göğüs kafesine doğru mobilize edilmesi, kolun doğurtulması ve gerekirse gövdenin, kolun anteriora doðru dönüşünü sağlayacak ve oblik aksa getirecek şekilde çevrilmesi
 • Klavikulanın kırılması ( akciğerlerden uzağa doğru )
 • Zavanelli manevrası ( ????? )

ALIN PREZENTASYONU

 • Kısmi defleksiyon
 • Pelvise en geniş mentooksipital çapla girer
 • Frontal kemiklere göre tanımlanır
 • 1/670 – 3433 ( 1/1500 )
 • % 1.3 – 8 perinatal mortalite
 • % 60 olguda sefalopelvik uyumsuzluk, yüksek parite veya prematurite görülür
 • Frontum anterior, frontum transvers veya posterior prezentasyonlardan iki kez daha sıktır
 • Frontum anterior prezentasyonda C/S olasılığı daha düşüktür
 • Geniş mento-oksipital çapla prezente olduğundan, vajinal yolla doğum ancak geniş pelvis � küçük bebek varlığında gerçekleşebilir
 • Spontan olarak yüz veya verteks gelişe dönüşebilir

MAKAT PREZENTASYON

 • % 3 – 4
 • Prematurite
 • Parite artışı
 • Çoğul gebelik
 • Hidramnios
 • Oligohidramnios
 • IUGR
 • Umbilikal kord kısalığı
 • Hidrosefali
 • Anensefali
 • Makat prezentasyonda doğum anamnezi
 • Uterin anomali
 • Pelvik tümör
 • Plasenta previa
 • Antikonvulsan kullanımı

MAKAT PREZENTASYON

Angajman bitrokanterik çapa göre tanımlanır

 • %25 fetal mortalite
 • En sık zedelenen organlar
 • Beyin
 • Spinal kord
 • Karaciğer
 • Adrenal bezler
 • Dalak
 • Baş takılması
 • Duhrssen kesisi
 • Nukal kol
 • Umbilikal kord sarkması
 • Ayak gelişi % 15
 • Tam makat % 5

MAKAT PREZENTASYON

 • Brakial pleksus zedelenmesi
 • Farinksde psödodivertikül oluşumu
 • Mesane ruptürü
 • Sternokleidomastoid kas zedelenmesi ve tortikollis
 • Platipelloid ve Android pelvis tipleri uygun değil
 • Fetal başın hiperekstansiyonda olması ( %5 ) servikal omurilikte zedelenmeye yol açar
 • Doğum indüksiyonu ( ????? )

VAJİNAL MUAYENE

 • İskial tuberositeler
 • Sakrum
 • Anus
 • Eksternal genital
 • Ağız ve malar eminensler üçgen oluştururken, iskial tuberositeler ve anus çizgiseldir

Komplet ve inkomplet makat prezentasyonda, saf makata göre;

 • umbilikal kord prolapsusu
 • başın servikse takılması riski daha fazladır
 • 1/3 < 2500 gr
 • l Saf makat az
 • l Ayak gelişi sık
 • Mortalite
 • l Prematurite
 • l Anomali
 • < 1500 gr
 • l C/S
 • 1500
 • 2000 gr
 • l ?????
 • > 2000 gr
 • l Vajinal doğum

MAKAT PREZENTASYONDA VAJİNAL DOĞUM

 • Tahmini doğum ağırlığı 2000 – 3800 gr
 • Saf veya tam ( ??? ) makat prezentasyon
 • Uygun pelvis
 • Fetal başın fleksiyonda olması
 • Fetal monitorizasyon
 • Zatuchni – Andros skor > 4
 • Acil C/S koşulları mevcut
 • Doğum eyleminin uygun ilerlemesi
 • Tecrübe

Vajinal doğum için uygunsuz radyografik pelvik ölçümler:

 • Pelvik girim AP çapı < 11 cm
 • Pelvik girim transvers çapı < 12 cm
 • İnterspinöz çap < 9 cm

Ultrasonografi ile obstetrik konjugat ölçümü radyografik ölçümlerle korele
ve 1 cm kısadır
Pelvik uygunluğun en iyi göstergesi doğum eyleminin yeterli ilerlemesidir

 • Omuzlar çıkıp boyun görünmeden traksiyon uygulanırsa
 • Baş hiperekstansiyona geçer
 • Kol başın yanına gelebilir
 • Omuz takılabilir

Aşırı traksiyon, servikal omurganın aşırı gerilmesine ve tentorial yırtıklara yol açabilir

 • Pinard manevrası
 • ( Makat dekompozisyonu )
 • Lovsett manevrası
 • ( Nukal kolun, gövde ve başın 180o çevrilmesine bağlı sürtünmeyle kurtulması ve gövde üzerinden çekilip çıkartılması )
 • Mauriceau – Smelli – Veit manevrası
 • Prague manevrası
 • Bracht manevrası
 • Geriden gelen başa Piper Forseps

( baş angaje olduktan sonra )
MAKAT PREZENTASYONDA C/S

 • Tahmini doğum ağırlığı 4000 gr
 • Pelvis yapı uygunsuzluğu
 • Fetal başın hiperekstansiyonu
 • Doğum endikasyonu olmasına karşın doğum eyleminin başlamamış olması ( preeklampsi, vs )
 • Doğum eyleminin ilerlememesi
 • Uterin disfonksiyon
 • Zatuchni – Andros skor < 4
 • Ayak gelişi
 • 25 – 26 haftanın üstünde prematür fetus
 • Şiddetli IUGR
 • Doğum travması anamnezi
 • Sterilizasyon isteği

MAKAT PREZENTASYONDA MORBİDİTE

 • Maternal
 • Uterin ruptür
 • Serviks laserasyonu
 • Epizyotomi uzaması
 • Uterin atoni
 • Fetal
 • Umbilikal kord sarkması
 • Humerus, klavikula ve femur kırığı
 • Kranyum ve boyun kırığı
 • Testiküler ve iç organ zedelenmesi
 • Posttravmatik hemoglobin ve myoglobin salınımına bağlı şok akciğeri
 • Sternokleidomastoid adele zedelenmesi
 • Skapula, humerus ve femur epifiz ayrılması
 • Serebellum ve brakial pleksus zedelenmesi
 • İntraventriküler hemoraji

VERSİYON BAŞARISI

 • Eksternal sefalik
 • İnternal podalik
 • Parite
 • Fetal prezentasyon
 • Amnios sıvı miktarı
 • Gestasyonel yaş
 • Makat tipi

( saf makat ise zor )
Eksternal sefalik versiyon:
� < 34 hf � 36 hf
l sefalik prezentasyona sıklıkla spontan döner
l İşlem sırasında gelişebilen bradikardi prematür doğuma yol açabilir
� > 34 hf � 36 hf
l Haftalık uygulama ile %50 başarı
Amnios sıvısı azsa, anne obesse, fetus iriyse, plasenta anterior yerleşimliyse, serviks dilateyse, makat pelvise inmişse ve fetal omurga anterior veya posterior pozisyondaysa başarı şansı düşüktür

 • Fetusun hareketli olduğu dönem beklenir
 • Tek bir manevra ile 5 – 10 dakika içinde yapılır
 • Makat angaje ise zorlanmadan pelvis dışına çıkartılır
 • Baş yakalanarak fleksiyona getirilir
 • Transvers situsa geçildiğinde akustik uyarı ile fetusun tekme atması sağlanabilir
 • Birkaç dakika süreyle uterus manipule edilir

UTERİN RELAKSASYON

 • 10 mg hekzaprenalin i.v. 1 dk içinde
 • Terbutalin 0.25 mg s.c. veya 5 ml SF ile 5 dk içinde
 • Terbutalin 0.5 mg/dk i.v. 15 – 20 dk süresince
 • Ritodrin 0.2 mg/dk i.v. 20 dk süresince

VERSİYON KONTRENDİKASYONLARI

 • Uterin anomaliler
 • III. Trimester kanaması
 • Çoğul gebelik
 • Oligohidramnios
 • Uteroplasental yetmezlik bulgusu
 • Nukal kord
 • Fetal anomali
 • Membran ruptürü
 • Eski C/S veya uterin cerrahi
 • Belirgin CPD

VERSİYON KOMPLİKASYONLARI

 • Rh sensitizasyonu
 • Placental ayrılma
 • Uterin ruptür
 • Amniotik sıvı embolizasyonu
 • Fetomaternal hemoraji
 • Preterm eylem
 • Fetal distress
 • Fetal kayıp
 • Brakial pleksus zedelenmesi

İple Kulak Estetiği

İple Kulak Estetiği kepçe kulak – iple kulak estetiği – kulak estetiği – büyük kulak – kulak küçültme – açık kulak estetiği – kepçe kulak deformitesi – kepçe kulak tedavisi – kepçe kulak ameliyatı

KULAK ESTETİĞİ, İPLE KULAK ESTETİĞİ

Kulak işitme organımız olarak varlığımızı sürdürebilme, yaşam kalitesini sağlama, iş hayatı ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesi açısından çok büyük öneme sahiptir. Kulağın işlevsel öneminin yanı sıra yüz estetiği açısından da yüzdeki diğer organlarla uyumluluğu sağlayan estetik değeri de vardır. Kulak estetiği, doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan nedenler sonucu bozulabilir, hem fiziksel hem de psikolojik problemlere yol açabilir.

Kepçe kulak

Kulaklarda en sık rastlanan şekil bozukluğu kepçe kulak deformitesidir. Kepçe kulak, kulakların olması gerektiğinden biraz daha açık şekilde durması haline denir. Kepçe kulak probleminde kulakların açık durmasıyla birlikte kulak kıvrımlarının az gelişmiş ya da hiç gelişmemiş olabilir, bu durumda kulak kepçesi bir kaşığın iç yüzü gibi daha düz bir görünüm alır. Kepçe kulak probleminin hamilelik sırasında bebeğin anne karnındaki duruş ya da bebeklik çağında yatış pozisyonu ile ilgisi yoktur. Bebeklik döneminde kepçe kulak düzeltme için başın etrafından kulakları sargı ile yatırmaya çalışmanın kepçe kulak estetiği üzerine hiçbir yararı yoktur.

Kepçe kulak tedavisi

Kepçe kulak tedavisi için uygulanan tek yöntem, kulak kıvrımları yoksa kıvrımları oluşturmak ve kulağa olması gerektiği şekilde geriye doğru yatırıcı girişim uygulamaktır. Kepçe kulak tedavisi için en uygun tedavi yaşı okul çağı öncesi 5-6 yaşlardır. Çocuk okula başlamadan kepçe kulak tedavisi yapılmalıdır. Aksi takdirde çocuğun kulaklarının şekli arkadaşları arasında konuşma, dalga geçme ve alay etme konusu olur. Kendisi ile dalga geçilen, alay edilen bir çocukta aşağılık kompleksi ile beraber buna eşlik eden ruhsal sorunlar da ortaya çıkar. Her anne babanın gözünde kendi çocuğu en güzel, en kusursuz çocuktur. Her anne baba, çocuklarını koşulsuz bir şekilde sevdiğinden, çocuğun kusuru da olsa onu görmezden gelirler. Anne babalar çocuklarında kepçe kulak tedavisi konusunda gereklilik hissetmez, arayış içine girmez. Bu nedenle çoğu kişinin kepçe kulak tedavisi bu yaşta yapılmamış, daha ileri yaşlara kalmıştır. Ancak kepçe kulak tedavisi de her yaşta yapılabilir.

İple kepçe kulak estetiği

Kepçe kulak düzeltme için uygulanan yöntemlerden bir tanesi, ameliyat sayılmayacak kadar küçük bir girişim olan iple kepçe kulak estetiği yöntemidir. İple yapılan kepçe kulak estetiği sırasında kulakların arka yüzü uyuşturulur, deri altından geçirilen ipler ile kulak arkaya doğru çektirilerek sabitlenir. Kıkırdak şekillendirme ile birlikte yapıldığı takdirde oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınabilir. Kulak kıvrımları zayıf olan kişilerde ayrıca kıvrımları oluşturmak üzere kıkırdağın şekillenmesi gerektiğinden çeşitli kombinasyonlar yapılabilir. Hastanın bu operasyona uygunluğu doktor muayenesinden sonra belirlenir.

Kepçe kulak ameliyatı

Kepçe kulak ameliyatı, adayın yaşına bakılarak genel anestezi altında da yapılabilir, lokal anestezi altında da yapılabilir. Erişkin yaşta olanlar sadece kulağı uyuşturarak lokal anestezi ile ameliyat edilebilir. Ancak çocuklar, ürkek ve hırçın davranabileceklerinden dolayı cerrahın rahat çalışabilmesi için genel anestezi altında ameliyat edilir. Kepçe kulak ameliyatı, her bir kulak için yaklaşık 30-40 dakikadan toplam yaklaşık 1-1,5 saat sürer. Ameliyatın ardından kulaklarınızda 3 gün boyunca kalacak olan bir bandaj sarılır. Ameliyattan sonra ağrı hissedebilirsiniz, ancak bu ağrı sizi rahatsız edecek kadar şiddetli olmayacak. İlk birkaç gün kullanacağınız ağrı kesici ilaç sizin iyileşme dönemini rahat geçirmenizi sağlar. Ameliyattan 3 gün sonra kontrole geleceksiniz. Kontrol sırasında bandaj açılacak, bandaj açıldığında kulaklarınıza baktığınızda hafif şişlik ve morluklar görebilirsiniz. Bunlar normaldir. 1 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Bandajın açıldığı gün banyo yapmaya başlayabilirsiniz. Ameliyat yerini kendi kendine eriyen gizli dikişlerle kapatacağım için ayrıca dikiş aldırma sıkıntısı yaşamayacaksınız. Ameliyat olduktan sonra ilk 3 ay kulaklarınızı darbelerden ve öne doğru katlanma hareketinden sakınmalısınız. Kepçe kulak operasyonu sonrası ilk 3 ay içinde olabilecek ters bir hareket, iç dikişlerin atmasına neden olarak kulağın eski haline dönmesine yol açar. Bu durum sağlık açısından tehlikeli değildir, ama ameliyatı tekrardan yapmak gerekir. Kepçe kulak operasyonu sonrası ilk 3 ay dikkatlice korunduğu takdirde kıkırdaklar artık o şekilde kaynamış olacağı için bundan sonra darbe gelse de şekilleri bozulmaz.

Kepçe kulak ameliyatı, sadece kulağın dış görünüşünü düzeltmekle kalmaz, psikolojik durumunuzu da düzeltir. Artık kulaklarınızı örtmek için saçlarınızı uzatmak zorunda kalmazsınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Anne Karnında Bebeğin Duruş Şekilleri İçin Yorum Yap