Antibiyotik Etkisini Nezaman Gösterir

Antibiyotik Etkisini Nezaman Gösterir Antibiyotik Etkisi Kaç Saat Sürer - Bu makaledeki notlar: antibiyotik kac günde etkisini gösterir antibiyotik..

Antibiyotikler Eskisi Kadar Etkili Değil

Antibiyotikler Eskisi Kadar Etkili Değil
Bu yazının başlığı, ‘Nerdeeee, o eski bayramlar’ gibi eskiye öykünme anlamı taşımıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar antibiyotiklerin eskisi kadar etkili olmadığını ortaya koyuyor.

Penisilin’in ilk icat edildiği 1940’lı yıllarda, etkisi mucize denilebilecek düzeylerdeydi. Frengiden belsoğukluğuna, zatürreye varıncaya kadar bir çok hastalık çok kısa zamanda ve yüksek başarıyla tedavi ediliyordu. 1950’li yıllarda, Penisilinle tedavi edilemeyen bazı hastalar belirmeye başladı. Yıllar geçtikçe Penisilinle tedavi edilebilen hastalık sayısı azaldı.

Çok şükür ki ilaç sanayisi, sürekli olarak yeni ve daha güçlü antibiyotikler geliştiriyor ve bu sayede hastalıklarla baş edebilmek mümkün olabiliyor.

Ne oluyor da, antibiyotiklerin gücü azalıyor?

Aslında antibiyotiklerin gücünde bir değişme yok. Bütün olay bu antibiyotiklere karşı, bakterilerin direnç kazanması. Bir bakteri türü, belirli bir antibiyotikle tümden yok edilemiyorsa, o antibiyotiğe karşı direnç geliştirebiliyor. Artık bu bakterinin soyundan gelen tüm bakteriler, o antibiyotiğe karşı dirençli oluyorlar.

Antibiyotiklerin yaygın ve düzensiz kullanılması da, bakterilerin çok sayıda antibiyotiğe karşı dirençli bir yapı kazanması sonucunu yaratıyor. İşte bir antibiyotiğin piyasaya verildikten sonraki yıllar içinde daha az etkili bir yapı kazanması, antibiyotiğin gücünün azalmasından değil, çok sayıda bakterinin onu tanıyıp direnç geliştirmesi nedeniyle oluyor.

Antibiyotikler bazen gereksiz kullanılıyor

Antibiyotikler, virüslere karşı etkili değil. Etki ettikleri hastalık etkenleri, bakteriler. Soğukalgınlığı, nezle, grip gibi virüslerle oluşan hastalıklarda yüksek ateş de olsa, antibiyotiklerin bir etkisi yok. Ancak bu hastalıklar da bazen virüs hastalığı şeklinde başlayıp, sonradan üzerine eklenen bakteri enfeksiyonları nedeniyle karmaşık yapı kazanabiliyor. İşte hastaların ve hatta bazen de doktorların gereksiz antibiyotik kullanmasına yol açan neden bu. Yapılan muayene ile hastalığın sadece virüslerle mi oluştuğu, yoksa bakteri enfeksiyonu da mı eklendiğini belirlemek mümkün olamıyor. Bunu belirleyebilmek için bazen bakteri kültürü (Bak:İpucu) tahlili yapmak gerekiyor. Ancak bu da, en az 1-2 günlük tetkik süresini ve ek maliyetleri gerektiriyor. Bu nedenlerle çoğu zaman, hemen antibiyotik kullanımı başlıyor.

Amerika’da yapılan bir araştırma, yazılan reçetelerdeki antibiyotiklerin ortalama üçte birinin gereksiz olduğunu ortaya koyuyor. Antibiyotiklerin reçetesiz satın alınamadığı Amerika’da gereksiz antibiyotik kullanımı bu kadar yüksekken, reçete gerekmeden her türlü antibiyotiğin alınabildiği, ve komşu tavsiyesiyle ilaç kullanıldığı ülkemizde bu oranın ne kadar yüksek olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Yanlış kullanım da yaygın

Bir çok ilaç gibi, antibiyotiklerin de uygun etkiyi sağlayabilmesi için kandaki düzeyi belirli dozlarda olmalı. Antibiyotiğin cinsine göre kanda bulunma süreleri farklı olabiliyor. Bu nedenle bazı antibiyotikler 6, bazıları 12 bazıları da 24 saat arayla kullanmayı gerektiriyor. Kanda bulunması gereken doz da belirli bir düzeyin altında olmamalı. Bunun için de hastanın yaşına ve vücut ağırlığına göre doz belirlenir.

Hastalığın cinsine göre antibiyotiğin kullanım süresi de değişiyor. Bu bazı hastalıklarda en az 5 gün, bazen de bir kaç ay olabiliyor.

İşte bu nedenlerle antibiyotikler, uygun sıklıkta, uygun dozda ve uygun sürede kullanılmak zorunda.

Özellikle ülkemizde hastalık belirtileri azalınca ilacı kesmek, ya da bir kaç ilaç alarak idare etmeye çalışmak yaygın bir uygulama.

Bu nedenle bakteriler tümden yok olmuyor, bu da direnç kazanmada önemli bir neden olarak karşımıza çıkıyor.

Yiyeceklerle de antibiyotik alabiliyoruz

Antibiyotikleri bazen isteğimizin dışında da alabiliyoruz. Et üreticileri hayvanlardaki hastalıkları önlemek, et verimini arttırmak amaçlı olarak bazen antibiyotik kullanıyorlar.

Benzer şekilde meyve ve sebze üretiminde de antibiyotik etkili maddeler kullanılabiliyor.

Yararlı bakteriler de yok oluyor

Antibiyotikler, vücutta bulunan zararsız ve hatta bazen de yararlı etkileri bulunan bakterileri de yok ediyor. Hem antibiyotiklere dirençli olmayan hem de zararlı olmayan bakteriler ortadan kalktığı zaman, kullanılan antibiyotiğe dirençli bakteri, bir anlamda ‘meydanı boş bularak’ kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyor.

Yararlı bakterilerin yok olması, ‘fırsatçı bakterilere’ imkan hazırladığı gibi, öncelikle B vitamini olmak üzere bazı vitaminlerin üretimini de engelliyor.

Ne yapılabilir?

Antibiyotiklerin gerekli olmadığı hallerde ya da uygun olmayan dozlardaki kullanımı sonucunda bilinen tüm antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler giderek daha sık görülüyor. Bu da tehlikeli sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskini arttırıyor.

Bu tablo, bir an önce önlem alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

Yapılması gereken şeylerin başında eğitim geliyor. Halkın, doktora danışmadan antibiyotik kullanılmaması ve doktorun önerdiği süre ve dozların dışına çıkılmaması konusunda eğitilmesi kadar, doktorların da eğitilmesi gerekiyor. Doktorlar da dirençli bakteriler konusunda uyarılmalı ve hastaların psikolojik etkisinde kalıp, gerekli olduğuna emin olmadığı hallerde tetkik yapmaksızın reçetelerine antibiyotik yazmaları engellenmeli.

Sponsorlu Bağlantılar

Antibiyotik Etkisini Nezaman Gösterir İçin Yorum Yap