Armageddon Nedir

Armageddon Nedir Evanjelizm Nedir - Bu makaledeki notlar: evanjelizm armageddon nedir evanjelizm nedir evanjelikler..

"armagedon" Ve "evanjelizm" Nedir?

Bu sözcük bir çok alanda kullanilmi$tir (birçogumuz “ARMAGEDON” adli Filmi seyretmi$tir!) ancak Bu Sözcügün ASIL Kaynagi Mukaddes Kitap'tir (Tevrat, Zebur ve incil)

Bu Kutsal Kitap, Armagedon ile “Dünyanin Sonu” arasinda baglanti kurar, bu nedenle bu olayin sizi ve ailenizi nasil etkileyecegi konusu önem kazaniyor!

“ARMAGEDON” Ibranice bir sözcüktür ve “Har Megid don” veya “Megiddo Dagi” ndan gelir.

“Megiddo”, Ortadogu tarihindeki en $iddetli ve en önemli sava$lardan bazilarinin yapildigi yerdi, bundan dolayi “”Armagedon” ismi, sadece TEK BiR TARAFIN açikça ZAFER kazandigi bir sava$i SiMGELER.

Yani Bu isim, Tanri'nin, KENDiNE MUHALiF olan tüm güçler kar$isindaki MUTLAK ZAFERiNi betimleyen uygun bir SiMGEDiR.

Mukaddes Kitaba göre “Armagedon” insanlarin yaptigi ve Ortadogu'daki belirli bir sava$ degildir TANRI'NIN SAVA$IDIR ve KÜRESEL BiR SAVA$TIR!
Bu sava$ta YARATICIMIZ Dünyayi, yeryüzünü degil, iflah olmaz Kötü insanlari yok edecektir!

“Nuh Tufani”nda” veya “Sodom ve Gomorra” da oldugu gibi, Hüküm verecegi tarihte
“O” yine seçici davranacak ve bunun sonucunda “iyiler” korunma altinda olacak “kim vurduya” gitmeyecekler yani BU ADiL bir SAVA$ OLACAK!

Bazilariniz “Sevgi ALLAHI Sava$ yapar mi?” diye sorabilir!

Tanri insanlara derin sevgi duydugu için Armagedon sava$ini yapacaktir çünkü “O” nun AMACI $udur:

Yeryüzünü CENNETE çevirmek, insanligi kusursuzluga eri$tirmek ve onlara mutlak mutlu olacaklari bari$ dolu bir ortam saglamaktir

“O”nun Armagedonda olaylara Dogrudan müdahale etmesi, insanligin yararina olacak.

Dünya ko$ullarinin gittikçe kötüle$tigi konusunda herkes hemfikirdir eger Tanri sonsuza dek müdahale etmezse dünyanin durumu sizce nasil olur?
Yüzyillardir insan yönetimlerinde oldugu gibi, Kin, $iddet ve Sava$larin olumsuz etkileri insanligi olumsuz etkilemeye devam etmez mi?

ADALET ALLAHI'NIN ADiL OLAN “ARMAGEDON” SAVA$I, iNSANLIGIN YA$AYABiLECEGi EN iYi OLAYLARDAN BiRiDiR ve BU OLAY, TÜM SAVA$LARI SONA ERDiRECEK, MUTLU BiR BA$LANGICIN i$ARETi OLACAK!

Sponsorlu Bağlantılar

Armageddon Nedir İçin Yorum Yap