Asaletli Sözler

Asaletli Sözler Filozof Sözleri - Bu makaledeki notlar: karşılıklı sözler asaletli sözler filozof sözleri..

> Anlamlı Sözler -1-

ASALET:
88.Asalet sahibi kişi,verilenin değerine değil,verilişine önem verir.
PLUTARKHOS
89.Babadan gelen asalet insanın çalışma isteğini kırar.
BACON

AŞK:

90.Aşk,karşılıklı geçip birbirlerinin gözünün içine bakmak değil,el ele verip ileride aynı noktaya bakmak ve yine el ele o noktaya doğru ilerlemektir.
Saint-EXUPERY
91.Sıradan bir kadın nazarında,her erkek daima erkektir;ama kalbinde sevgi olan bir kadın için,aşığından başka erkek yoktur.
J.J.ROUSSEAU
92.Aşk,ovaları kaplamış olan çok büyük ordulara benzer.Daha dün bütün görkemiyle orada dururken bugün bakarız,yerinde yeller eser.
MONTHERLAND
93.İlk aşk,devrimden farksızdır;hiç değişiklik olmadan sürüp giden hayat bir anda darmadağın oluverir.
TURGENYEV
94.Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi aşkında ihtiyarlığında,artık zevkler için değil acılar için yaşanır.
La ROCHEFOUCAULD
95.Aşk,bir ideale ulaşabilmek için ruhun kanatlanmasıdır.
MOUPASSANT
96.Gerçek aşk,daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.
TOLSTOY
97.Aşk,insan türünü sürdürmek için bireye kurulmuş tuzaktan başka bir şey değildir.
SCHOPENHAUER
98.Aşk dediğimiz şey,arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey değildir.
MONTAIGNE
99.Aşk,ancak ondan kaçmakla yenilebilir.
FENELON
100.Nasıl kafa sayısı kadar düşünce varsa ,kalp sayısı kadar da aşk çeşidi vardır.
TOLSTOY
101.Erkekler,her zaman bir kadının ilk sevgilisi olmak isterler.Kadınların isteği ise bir erkeğin son sevgilisi olabilmektir.
Oscar WİLDE
102.Aşk dostluğu,dostluk aşkı yok eder.
La BRUYERE Öğretmenler
103.Aşk,bir kez ayaklar altında çiğnendikten sonra bir daha doğrulamayacak kadar nazik bir çiçektir.
George SAND
104.Aşık elinde ne yoksa onu ister,elinde olanı istemez.
PLAUTUS
105.Yüz kişinin içinde aşık,gökyüzünde yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.
MEVLANA
106.İnsanlar sevildiğini sandıkları için aşık olur.
ALAIN
107.Milyoner kasasını,hırsız mahzenini,filozof kitabını ve aşık kalbini aynı heyecan ve korkuyla açar.
Cemil Sena ONGUN
108.Aşk herkesi eşit kılar
CERVANTES
109.Aşk büyüktür ama sonsuz değildir.
BALZAC
110.Aşk,davaya benzer,acı çekmek de şahide;şahidin yoksa davayı kazanamazsın.
MEVLANA
111.Aşk,çılgınlık değilse aşk değildir
BARCA
112.Aşk,aleyhine binlerce şey söylenir ama insanoğlu yine de onsuz yapamaz.
Peyami SAFA
113.Fakirlik kapıdan girince aşk kapıdan çıkar.
Thomas FULLER
114.Aşk,küçük aşkları azaltıp büyükleri artırır,tıpkı rüzgarın mumları söndürüp ateşi tutuşturması gibi.
La ROCHEFOUCAULD
115.Aşk,kulübeyi altından bir saraya benzetir.
HOLTY
116.Aşk,utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.
MONTAİGNE
117.Kısa ayrılıklar aşkı canlandırır,uzun ayrılıklar ise aşkı öldürür.
MIRABEEN
118.Aşkta erkeğin zaferi kaçmaktır.
NAPOLEON
119.Ne güzel bir ceza evi vardır ne de çirkin bir aşk.
RABUTIN
120.Büyük aşklara tutulmuş olanlar,kendilerine geldiklerinde bütün ömürlerince hem memnun hem de pişman olurlar.
La ROCHEFOUCAULD
121.Aşk,gözle değil ruhla görür.
SHAKESPEARE
122.Ey aşk,güzel ve kısasın!
SCHILLER
123.Aşkın bulunduğu yerde hiçbir şey can sıkıcı ve bayağı değildir.
A.SMITH

AYNA:

124.Güzel yüz aynaya aşıktır.
MEVLANA

125.Hiç bir güzel kadın yoktur ki aynanın karşısına geçip sırıtıp durmasın.
SHAKESPEARE
126.Tek ayna bulunmamıştır ki kadınaende iş kalmadı.desin.
R.H.KARAY

AYRILIK:

127.Ayrılık içinde,insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman bir yıl gibi gelir
MEVLANA
128.Bir gün nasıl olsa ayrılacağız;fakat yaşarken ayrılmayalım.
Melih ÖZER
129.İnsanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman ayrılmalarına yakın zamandır.
DOSTOYEVSKİ
130.Ayrılık,tatmin edilemeyen aşkı artırır.
VOLTAIRE

131.Başarı,kişinin başlangıç noktası ile ulaştığı yer arasındaki farktır.
Sweet Marden

132.İnsan yaşadıkça anlıyor ki ,kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun.
Kaherine Hepburn
133.Vapurlar, yelkenlileri denizlerden kovdular.Çünkü onlar rüzgar olsa da olmasa da olmasa da ileriye gidiyor.Vapur kendisini öne iten gücü içinde taşıyor.Hiçbir fırtına onu yolundan çeviremiyor.Onun dışarıdan kuvvete ihtiyacı yok

134.Nereye gittiğini bilen adama bütün dünya yol verir.

135.Haksızlığa sapıp bütün insanların seninle beraber olmasını sağlamaktansa ;adaletle hareket edip ,tek başına kalmak daha iyidir.
136.Sihir yok, yalnızca sihirbazlar vardır.
137.insan inandığı şeydir.
138.Bir şey başarabilenler genellikle yüzde bin haklı olduklarına inanlardır.
139.Yürekten ilerle.Yürekten ilerlemezsen, onsuz ilerlersin.
140.müthiş bir adanmışlık yoksa muhteşem bir zafer de yoktur.
141.dünya üzerinde en güçlü silah ateşlenmiş insan ruhudur.
142.birkaç sineğin ısırması yarışı kazanmaya azmetmiş bir atı durduramaz.
143.bütün düşüncelerinizi elinizde yapmakta olduğunuz işin üzerine odaklayın.Güneş ışınları bir noktaya odaklanmadan önce orayı tutuşturmaz.
144.Başarının ilk kuralı konsantrasyondur.Bütün enerjiyi bir noktaya yönlendirip etrafa bakmadan o noktaya kilitlenmek gerekir.
145.Fikir bir benzin gibidir.Çok kişide benzin vardır.Fakat onu bir motora koyup çalıştırabilecek girişim,alevlendirecek kibrit yoktur.
146.Korku kimi zaman topuklarımıza kanat takar, kimi zaman da ayaklarımızı yere çiviler.
147.Korku gelecek bir kötülüğü beklemenin adıdır.
148.yokuş aşağı gitmek kolaydır ;ama güzel manzara tepeden seyredilebilir.
149.açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez.
150.yeteneklerini gizleme ,onlar kullanılmak içindir.bir şemsiye gölgede ne işe yarar.
151.Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım (Sokrates)
152.Aklın süsü dil ; dilin süsü sözdür.
İnsanın süsü yüz;yüzün süsü gözdür. (Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig )
153.Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır.
154.Mutluluk denilen şey o kadar çok parçanın birleşiminden oluşmuştur ki her zaman için bir parçasını yanlış bir yere yerleştiririz.
155.Fukaraya, evine hırsız girdi, demişler.Üzerine kilitleyin kapıyı açlıktan ölsün ,demiş.
156 İyi bir ata gücünden dolayı değil huyundan dolayı değer verilir.
157.Hata edip de düzeltmemek İşte asıl hata budur.
158.Zihin fukara olunca fikir ukala olur.
159.Küçük kafalar kişileri, orta kafalar olayları ,büyük kafalar ise fikirleri konuşur.
160.Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.
161.Bir önyargıyı ortadan kaldırmak bir atomu parçalamaktan daha zordur.
162.Irmaklarla kayanın savaşını hep ırmak kazanır;ama güçlü olduğundan değil sabretmesini bildiğindendir.
163.İnsanlar kıyafetleriyle karşılanırlar bilgileriyle ağırlanırlar, konuşmalarıyla uğurlanırlar.
164.Geçmişleriyle övünenler patateslerdir onların da en iyi kısımları toprağın altında kalmıştır.
165.Herkes tarafından sevilen biri olmaktansa güvenilir biri olmayı tercih ederim.
166.Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder ;çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır.
167.Bana benden olur her ne olursa ;başım rahat olur dilim durursa
168.Zamanın değerini yapacak işi olan bilir.
169.İki şey akıl hafifliğini gösteriröylenecek yerde susmak, susulacak yerde söylemek.
170.En iyi yönetim kendi kendimizi yönetmeyi bize öğretebilecek yönetimdir.
171.Ümit, insanın kendi ruhunu keşfetmesi ve ondaki iktidarı sezmesinden ibarettir.
172.Çok yaprak az meyve bu doğanın yasasıdır.Çok söz az iş bu da insanın hatasıdır.
173.Ümitle açılıp kazançla kapanan kitap iyi bir kitaptır.
174.Sevilmeyen yol kalabalıkken bile ıssızdır.
175.Sözü altın olanların susuşu intihardır
176.Hayatta yokluk da bolluk da arkadaşları birbirinden ayırır.
177.Para insan avlamak için çok iyi bir yemdir.
178.İnsan neşeyi elden bırakmazsa her musibetin üstesinden gelir.
179.İyiliği yalnız iyiler anlar kötülüğü herkes anlar.
180.Zirvede yılana da kartala de rastlarsınız ancak biri sürünerek diğeri ise uçarak çıkmıştır oraya.
181.Zenginlik kullanılacak bir silahtır ancak asla tapılacak bir mabet olamaz.
182.Işığı önüne al yürü gölgen arkadan ister gelsin ister gelmesin.
183.Suyu düşünmekle susuzluğu gideremez ,ateşi düşünmekle de ısınamazsınız.
184.İlim servetten üstündür ;çünkü serveti sen korursun ,ilim seni korur.
185.Sürekli arkanıza bakarsanız önünüzde duranlar hakkında karar veremezsiniz.
186.Babanın gizlediği şey oğulda ortaya çıkar.
187.Neyin hakkından gelinmez kafa istekle birleşir birleşmez.
188.Dün ile bugün arasında kavga çıkarırsak yarını kaybederiz.
189.En iğrenç yalan gözyaşı şekline girendir.
190.En çabuk kuruyan şey gözyaşıdır.
191.Her bildiğini söyleme ama her söylediğini bil.
192.Kimse duymak istemeyenler kadar sağır değildir.
193.İster mermi kullansın ister oy pusulası insan iyi nişan almalı kuklayı değil kuklacıyı vurmalı.
194.Tarih devamlı bir başlangıçtır.
195.Akıllının uzun kulakları ,kısa dili vardır.
196.Çok yumuşak davranmak çok sert davranmak kadar kötüdür.
197.Hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.
198.Yarın yorgun insanların değil rahatına kıyan insanlarındır.
199.İnsan iki şeyle kendini ihtiyarlıktan kurtarır:Biri iyi iş diğeri iyi söz.
200.Düşmeden öğrenmek zaman kaybetmektir.
201.İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeyegörsün hiçbir şey erişilemeyecek kadar yüksekte değildir.
202.Para iyi bir hizmetkar kötü bir efendidir.
203.Kimi insanlar odaya girdiğinde aydınlatır kimisi çıktığında
204.Öğrenmenin sonsuzluğu insanın ne kadar az bildiğini gösterir.
205.Gereksiz küçük harcamalardan sakının küçük bir delik kocaman gemiyi batırmaya yeter.
206.İnsan iyi doğar onu kötü yapan toplumdur.
207.Komşunu sev ;ama aradaki bahçe duvarını asla kaldırma.
208.Başkaları gibi düşünürsek başkalarına benzeriz.
209.Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak.

Sponsorlu Bağlantılar

Asaletli Sözler İçin Yorum Yap