Asgari Ücret Üzerinden Tazminat Hesaplama

Asgari Ücret Üzerinden Tazminat Hesaplama Asgari Ücretli Tazminat Hesaplama - Bu makaledeki notlar: asgari ücret tazminat hesaplama asgari ücret..

Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışılan her yıl için işçinin düzenli olarak aldığı brüt ücretler toplamının bir aylık tutarı dikkate alınır. Ancak, bu rakam her yıl bakanlar kurulu tarafından tespit edilen kıdem tazminatı tavanını geçemez.
İhbar tazminatı hesabında ise, işçinin çalışma süresine bağlı olarak değişen sürelere isabet eden tutar tazminat olarak ödenir.

İhbar süreleri:
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra veya 2 haftalık ücret ödemesi
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra veya dört haftalık ihbar ödemesi
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra veya altı haftalık ücret ödemesi
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra veya 8 haftalık ücret ödemesi yapılır yada iş akdi
feshedilmiş sayılır.

Örnek;Asgari ücret 585,00 YTL olarak alalım.
İşe giriş tarihi:13/09/2005
Çıkış Tarihi :14/11/2007

*İlk önce ne süre çalışmış onu bulacağız.Çıkarma işkemi yaparak.
14/11/2007
13/09/2005
———–
1gün 2ay 2yıl çalışmış.

2 yıl *585= 1170
2 aylık için……….585/12=48,75*2=97,50(Burda 585 12 ye bölerek aylık rakamı buluyoruz)
1 günlüğü…………585/12/30=1,625*1=1,625(burda 585 12 ye sonra 30 güne bölerek 1 günlüğünü buluyoruz.

Toplamda ise;1170+97,50+1,625=1269,12 oluyor tabi bunun üzerinden damga vergisini düşüyoruz ve ödeyeceğimiz kıdem tazminatına ulaşıyoruz.

1269,12*0,006(Damga vergisi)=7,614
1269,12-7,614=1261,50—-Ödenecek Kıdem Tazminatı

*Kıdem tazminatı üzerinden sadece damga vergisi kesilir.Gelir vergisi kesilmez.

*İhbar Tazminatı
İhbar tazminatını hesaplarken yukarıda verdiğimiz ihbar aralıklarına göre bir hesaplama yapacağız.İhbar tazminatı üzerinden Gelir vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi yapılır.

Çalışanımızın 1,5 yılı geçkin bir çalışma süresi vardır ,kendisine 6 haftalık ihbar hesaplamamız gerekir.

585/30=19,50 1 günlük ücreti

6 hafta 42 günlük ücret demektir.
19,50*42=819 YTL—-Bu rakam üzerinden Damga Vergisi ve Gelir Vergisi Hesaplarız ve Net İhbar Rakamımıza ulaşırız.

819*15/100=122,85—-Gelir Vergisi
819*0,006=4,914——Damga vergisi
819-122,82-4,914=691,266—Net İhbar

Sonuç olarak 691,266 YTL İhbar+1261,50 YTL Kıdem Tazminatı öderiz.

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari Ücret Üzerinden Tazminat Hesaplama İçin Yorum Yap