Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti Asya Hun Devleti Başkenti - Bu makaledeki notlar: asya hun devleti asya hun..

Bu makalede Asya Hun Devleti ve Asya Hun Devleti Başkenti hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi

MÖ: 220-MS: 220
Kurulduğu Yer: HunlarAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi Orhun-Selenga ırmakları ve Ötüken bölgesinde yaşamışlardır.
Kapladığı alan: Kuzeyde Sibirya; güneyde TibetAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi Keşmir; doğuda Büyük Okyanus; batıda Hazar Denizi (18.000.000 km2).

Başkent: Ötüken
Kurucusu: Hunlar’ın bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır (Tuman). Teoman M.Ö.220 tarihinde
Hun devletini kurdu.
Yükselmesi: Teoman’dan sonra yerine oğlu Mete (Mau-cun) geçti.(M.Ö 209)Onun teşkilatçılığı sayesinde devlet kuvvetlenmiş ve genişlemiştir. MeteAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi Hunlar arasında birliği sağladıktan sonra Moğolları ve diğer kavimleri itaat altına almıştır.
MeteAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi Çinlileri de vergiye bağlamıştı.

Not: Mete Han; Devleti en geniş sınırlarına ulaştırmıştırAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi tüm Türkleri tek bir bayrak altında toplamışAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi orduyu onlu sisteme göre düzenlemiştir.

UYARI: Mete HanAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi Çinin kalabalık bir nüfusa sahip olmasından dolayı burayı işgal edip yerleşmenin Türkleri asimile edeceğini düşünerek vergiye bağlamayı tercih etmiştir.

Zayıflaması: Mete Han’dan sonra yerine oğlu Ki-ok geçti. Ki-ok’un Çinli bir prensesle evlenmesi ve devletin ileri gelenlerin Çin ipeklerine düşkün olmalarıAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi lükse dalmaları nedeniyle devlet zayıfladı. Bu durum Çinlilerin Hun devleti üzerindeki etkilerini artırdı.
Yıkılışı: Nihayet Hun devleti MÖ: 58 yılında güney ve batı Hunları olmak üzere ikiye ayrıldılar. Batı Hunları MÖ: 35 yılında Çinlerin egemenliğine girdi.
M.S:48 yılında güney HunlarAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldılar. Kuzey Hunları M.S.150 yılında Sien-pi’ler tarafından yıkıldı. Güney Hunları ise M.S.220’da Çin egemenliğine girdi.
Not: Kuzey Hunlarından bir grupAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi Çin egemenliğine girmektense göç etmeyi tercih ederek Avrupa’ya gittiler.

UYARI: 1- Çinliler ile Türkler arasındaki mücadelenin temel konusu ipek yolunun egemenliğidir.
2- HunlarAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi tarihte ilk defa bütün Türkler’i tek bir bayrak altında toplamışlardır.

3- 3- Hunlarla ilgili ilk bilgilerAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi MÖ: 318 yılında Çin ile yapılan bir antlaşmaya dayanmaktadır.
4- 4- ÇinlilerAsya Hun Devleti Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi Verirmisiniz? Asya Hun Devleti Bilgi Hun akınlarını durdurmak için MÖ:214 yılında Çin Seddini yaptılar.
5- 5- Mete Han ilk defa orduda onlu sistemini oluşturdu.
6- 6- Türklerin bilinen ilk teşkilatlı devletidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Asya Hun Devleti İçin Yorum Yap