Atatürkün Açtığı Fabrikalar

Atatürkün Açtığı Fabrikalar Atatürkün Kurduğu Ajanslar - Bu makaledeki notlar: atatürkün açtığı kurumlar atatürkün açtığı fabrikalar..

Atatürk'ün Kurduğu Kurum Ve Kuruluşlar

Atatürk'ün Kurduğu Kurum ve Kuruluşlar

* Anadolu Ajansı
* Ankara Hukuk Fakültesi
* Ankara Orman Çiftliği
* Bursa Merinos Halı Fabrikası
* Çocuk Esirgeme Kurumu
* Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
* Devlet Hava Yolları
* Devlet İstatistik Enstitüsü
* Elektrik İşleri Etüt İdaresi
* Etibank
* Halkevleri
* Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)
* Merkez Bankası
* Merkez Hıfzısıha Enstitüsü
* Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
* Sanayi ve Maadin Bankası
* Sümerbank
* Türk Dil Kurumu
* Türk Kuşu
* Türk Tarih Kurumu
* Türkiye Cumuriyeti Ziraat Bankası
* Türkiye Şeker Fabrikaları
* Uluslararası İzmir Fuarı
* İşbankası
* Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürkün Açtığı Fabrikalar İçin Yorum Yap