Atatürkün Aile Hayatı

Atatürkün Aile Hayatı Atatürk Annesi Ve Babasi - Bu makaledeki notlar: atatürkün hayatı atatürkün aile hayatı atatürk..

Atatürkün Hayati – Kurtuluş Savaşinda -6-

KURTULUŞ SAVAŞINDA
Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların Izmir’i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. Aralarında 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşmasını imzalayarak Osmanlı Imparatorluğu’nu paylaşan 1. Dünya Savaşı’nın galip devletlerine karşı önce Kuvayı Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvvayı Milliye-Ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.
Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşı’nın önemli safhaları şunlardır:
· Sarıkamış (29 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü’nün (7 Kasım 1920) kurtanlışı
· Çukurova, Gaziantep, Kahraman Maraş, Şanlıurfa savunmalan (1919-1921)
· I. Inönü Zaferi (6-10 Ocak 1921)

· II. Inönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921) Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

  • Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos-9 Eylül 1922)
  • Sakarya Zaferi’nden sonra 19 Eylül 1921 ‘de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesini Ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923 ‘te imzalanan Lozan Antlaşması’yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması’yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde, milli birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.

………………..LÜTFEN REPLERİ UNUTMAYALIM 🙂

Atatürkün Hayati – Anitkabir -12-

ANITKABİR…
Atatürk, Ankara Etnografya Müzesi’ ndeki geçici kabrine gömüldükten sonra Anıtkabir’in yapılması için 16 Aralık 1938 günü faaliyete geçildi. İki komisyon kuruldu. Anıtkabir’in Ankara’ya her yönden hakim Rasattepe’de yapılmasına karar verildi; 1939 yılında yeri kamulaştırıldı; 1941 yılında uluslararası proje yarışması açıldı. Yarışmaya Türkiye’den 20, Almanya’dan 11, İtalya’dan 7, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Çekoslovakya’ dan olmak üzere 49 proje katıldı. Uluslararası jüri, 1942′ de yaptığı değerlendirme sonucunda, Ord. Prof. Emin Onat-Doçent Orhan Arda, Alman Prof. Johannes Kruger ve İtalyan Arnoldo Foshini’nin projelerini birinci seçtl ve bunlardan Emin Onat-Orhan Arda ekibinin projesinin uygulanmasına karar verdi.
9 Eylül 1944’te temeli atılan Anıtkabir 1953’te bitirildi ve aynı yılın 10 Kasım günü Atatürk’ün naşı muhteşem bir törenle Etnografya Müzesi’nden alınarak Anıtkabir’deki ebedi kabrine konuldu.
Anıtkabir, Atatürk’ün kabri olmasının yanında, O’nun hayatını, Kurtuluş Savaşı’nı, inkılapları canlandıran anıtsal bir yapıdır. Türkiye’nin en kabiliyetli sanatçıları Anıtkabir’i eserleriyle donatmışlardır. Heykeller, heykeltıraş Hüseyin Anka Özkan, rölyef ve yazılar Zühtü Müridoğlu, Kenan Yontunç, Nusret Suman, İlhan Koman ve Hakkı Atamulu, tavan süslemeleri Tarık Levendoğlu tarafından yapılmıştır.
…………………… LÜTFEN REPLERİ UNUTMAYALIM 🙂

Atatürkün Hayati Kurtuluş Savaşina Doğru -5-


KURTULUŞ SAVAŞI’NA DOĞRU
Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nu işgale başlamaları üzerine Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 22 Haziran 1919’da Amasya’da yayımladığı bildiriyle “Milletin istiklalini gene milletin azim ve kararının kurtaracağını” ilan edip Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz-7Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi’ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesiııi sağladı. 27 Aralık 1919’da Ankara’da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması için gerekli kanunları çıkarmış, uygulanmasını sağlamıştır.

………………………….LÜTFEN REPLERİ UNUTMAYALIM 🙂

Atatürkün Hayati – Cephede -4-

CEPHEDE TRABLUSGARP VE BALKAN SAVAŞLARI
1911 yılında İtalyanlann Trablusgarp’a hücumuyla başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla Tobruk ve Deme bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911’de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşı’nı kazandı. 6 Mart 1912’de Deme Komutanlığına getirildi.
Ekim 1912′ de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edime’nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ataşemiliterliğine atandı. Bu görevdeyken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ataşemiliterlik görevi 0cak 1915’te sona erdi. Bu arada 1. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ’da görevlendirildi.

.TRABLUSGARP SAVAŞI
.BALKAN SAVAŞLARI
.ÇANAKKALE SAVAŞLARI
.ARIBURNU MUHAREBELERİ
.ANAFARTALAR MUHAREBELERİ
.DOĞU CEPHESİ
.SURİYE FİLİSTİN CEPHESİ
.TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI
.I.İNÖNÜ SAVAŞI
.SAKARYA SAVAŞI
.BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ

………………………… LÜTFEN REPLERİ UNUTMAYALIM:)

Atatürkün Hayati – Ailesi -2-

AİLESİ
Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesine mensuptur. Milis subaylığı, evkaf katipliği, gümrük memurluğu ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım’la evlenmiş, 1888 yılında 47 yaşında ölmüştür. Atatürk’ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda ölmüş, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına kadar yaşamıştır. Büyük bir fedakarlıkla çocuklarını yetiştiren, örnek Türk kadını Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923’te Izmir’de, oğlunun başarılannı gördükten sonra 66 yaşında hayata gözlerini yumrnuştur. Halen mezarı izmirde bulunmaktadır
……………………LÜTFEN REPLERİ UNUTMAYIN 🙂

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürkün Aile Hayatı İçin Yorum Yap