Atatürkün Kararlılığı İle İlgili Şiirler

Atatürkün Kararlılığı İle İlgili Şiirler Atatürkün Kararlı Ve Cesaretli Olması İle İlgili Yazı - Bu makaledeki notlar: atatürkün cesareti ile ilgili şiirler atatürkün..

Atatürk’ün Cesaret İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Cesaret ile ilgili Sözleri
Atatürk’ün cesurluk ile ilgili sözleri – Atatürk’ün cesur olmak hakkındaki sözleri – Atatürk’ten cesaret hakkında sözler – Atatürk sözleri

*Gençler için vatani işlerde ölmek söz konusu olabilir. Ama korkmak asla!

* Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.

* Size Bombasırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperlerimiz arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamamacasına tamamen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar gıptaya şayan bir itidal ve tevekkülle, biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok.

Okumak bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler, kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesi’ni kazandıran bu yüksek ruhtur.

* Gençler, cesaretimizi pekiştiren ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürlü insanlık faziletinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşaklar, gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yüceltecek ve sürdürecek olan sizsiniz.

Atatürk’ün Cesaretli Oluşu İle İlgili Anı


Atatürk’ün cesaretli oluşu ile ilgili anı


Makbule Atadan anlatıyor?
Mânen kuvvetliydi?
Cesaret ve ümidini kaybetmezdi?
Biz Beşiktaş?ta Akaretler?de otururken, o Çanakkale Harbine gitmişti bir aralık? Bulgaristan?dan getirdiği güzel bir köpeği vardı? Alp ismindeki bu köpeğini de beraberinde cepheye götürmüştü?
O zaman çok sıkıntıdaydı? Bir insanın mâneviyatını bozacak her şey mevcuttu? Asker az?Top yok? Tüfek yok? Cephane yok? Ordu yok? Sâdece bir fırka?
Bir gün kendisi anlatmıştı bize? Bu kadar yokluk içinde mâneviyatları bozulan askerler arasında dolaşıyormuş? Onların cesaretini kuvvetlendirmek için köpeği ile beraber ateş hattına kadar uzanıvermiş? Yalnız başına ilerlediği en tehlikeli noktada kırbacını sallayarak askerlere işaret vermiş? Karşı tarafın zayıf ve tehlikesiz olduğunu zanneden askerlerimiz onun bu işareti üzerine ileri atılarak derhal hücuma geçmişler? Düşman bir hayli kayıp vermiş?
Dönerken Kireçtepe mevkiinde geriye doğru giden iki askere rastlamış?
– Niçin kaçıyorsunuz düşmandan? Demiş.
– Cephâne yok Paşam! demişler.
– Süngünüz de mi yok?
– Var Paşam!..
– Ben de varım? Haydi dönün bakalım geriye! Marş! Marş!..
?
Ümit ve cesareti yalnız kendisi için değil, fakat başkaları içinde nikbinlik (iyimserlik) yaratan bir serum tesiri yaratıyordu? En ümitsiz zamanlarda bile mânevi kuvvetini kaybetmiyordu.
Kaynak: Şemsi BELLİ (Makbule Atadan anlatıyor; Ağabeyim Mustafa Kemal)

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürkün Kararlılığı İle İlgili Şiirler İçin Yorum Yap