Atatürkün Sevdiği Kadın Sanatçı

Atatürkün Sevdiği Kadın Sanatçı Atatürkün En Sevdigi Sarkici - Bu makaledeki notlar: atatürkün sevdiği şarkıcılar atatürkün sevdiği kadın..

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Ve Şarkıcılar

Atatürk’ün dost sohbetlerinde, günler süren tren yolculuklarında, dönemin aydınları, siyasetçileri ve bilim adamlarıyla memleket meselelerini tartıştığı Çankaya sofralarında dinlediği şarkılar ve türkülerden oluşan derleme “Atatürk Özel” bölümünde yerini aldı.
Atatürk’ün insan topluluklarını toplum yapan etmenlerin başında gelen kültür ve sanata olan ilgisi ve sanatla ilişkisi bilinen bir gerçektir. Onun gerçekçi kişiliğiyle; sanatla, şiirle, musikiyle beslenen duygusal yönü birbirine karışmadan birbirinden güç alıyor ve onu ayrıcalıklı yapıyor.
Atatürk, Türk milletine evrensel müziğin çok sesli ezgilerini tanıtmayı, sevdirmeyi amaçlarken Türk musikisinin gücünü ve etkisini görmezden de gelmiyor, şarkılar ve türküler onun günlük yaşamının bir parçası haline geliyor.
Bestecilerden güftecilere, yorumculara kadar kimler yok ki bu nağmelerin içinde: Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak, Hamiyet, Mustafa Nafiz, Afitap, Yesari Asım Arsoy, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Selahattin Pınar ve daha pek çokları.
Tren yolculukları sırasında dinlediği Necip Celal Andel’in Seyyan (Oskay) tarafından seslendirilen “Yıllar” tangosu da var içlerinde; hüzzam, karciğar şarkılar, kantolar, gazeller de…
Seçilen nağmeler arasında Atatürk’ün başka türlü sevdiği Rumeli türküleri de var; kendisinin de fısıltıyla eşlik ettiği, gözleri dolarak dinlediği türkülera€¦ Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı kitabında, Atatürk’ün hislerini “Rumeli türküleri söylerken derin ve onulmaz bir gurbet ve sıla acısı gözlerinde yaşarırdı” sözleriyle anlatır.
Atatürk’ün Sevdiği Müzikler, Çankaya Atatürk Müze Köşkü’nde bulunan 271 adet plak ve Atatürk’ün “Beyaz Tren”deki seyahatleri sırasında dinlediği plaklar arasından seçildi. Plakların ses kalitesinin yükseltilmesi ve müzik dışı ses bozukluklarından arındırılarak dijital ortama aktarılması ise TRT tarafından gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve müzisyenler

Şarkıcı şarkı Söz Beste Makam Afitap Hanım Benim Tatlı Esmerim
Bahçenizde Bir Gül Olsam Koklar mısın Gülümden (Amanın Güzelim)
Söyle Ruhum Sevdan Beni Kaç Yıl Yakacak
Aşk Denilen Cellata

Udi Hrant (Kenkiloğlu)

Klarnet Şükrü (Tunar)
Klarnet Şükrü (Tunar)
Udi Hrant (Kenkiloğlu)
Udi Hrant (Kenkiloğlu)
Hüseyni (Şarkı)
Muhayyer (Şarkı)
Hüseyni (Şarkı)
Karcığar (Şarkı)
Emin Efendi Gelin Havası (Zurna ile)
Pehlivan Güreşleri Havası (Zurna ile)

Fahire Hanım ve Hasan Bey Aman Beyim
Kadın Kıyma Canıma

Dramalı Hasan (Güler)
Tango
Hafız Ahmet Efendi Çeşmesinin Üstüne

Hafız Ahmet Efendi
Muhayyer (Şarkı)
Hafız Yaşar Bey Beni Sevmez Biliyorum

Neva’da Hicaz (Kanto)
Hamiyet Yüceses Gözlerim Arıyor Seni Her Yerde
Ayrılamam Ölsem Bile
Dağları Hep Kar Aldı
Mustafa Nafiz (Irmak)
Mustafa Nafiz (Irmak)
Saadettin Kaynak

Mustafa Nafiz (Irmak)
Saadettin Kaynak
Saadettin Kaynak
Saba (Şarkı)
Hüzzam (Şarkı)
Karcığar (Şarkı)
İstanbul Türk Ocağı Orkestrası (İcra) Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar
Girdi Gönül Aşk Yoluna

Hammamizade İsmail Dede Efendi
Hammamizade İsmail Dede Efendi
Şehnaz (Şarkı)
Karcığar (Şarkı)
Leman Ekrem Hanım Gözüne Sürme Çekmiş

Nihavend (Şarkı)
Mediha Zeki Hanım Yüzüne Dolan Her Gece (Gözün Aydın)
Tam Üç Sene

Mildan Niyazi Bey (Ayomak)
Mildan Niyazi Bey (Ayomak)
Hüzzam (Şarkı)
Hüzzam (Şarkı)
Melahat Hanım Beyoğlu’ndan Geçerken
Gece Gel Eğlenelim (Çamların Altında Dinlenelim)

Dramalı Hasan (Güler)
Dramalı Hasan (Güler)
Şarkı
Kürdili Hicazkar (Şarkı)
Mualla Hanım Gelmiş İken Buraya (Çal-Çal)

Dramalı Hasan (Güler)
Segah (Fantezi)
Münir Nurettin Selçuk Ağlarım Çağlar Gibi
Fırat (Bingöllerden Süzülürsün)
Demedim Hiç Ona Kimsin (Ah Kadın Ah O Kadın)
Bahçenizde Sümbül Olsam Sevdiğiniz Bir Gül Olsam
Köpürsün Badeler Taşsın Dökülsün Neş’eler Gelsin
Süzüp Süzüp de Ey Melek, O Çeşm-i Nim-Habını
Bir Nev-Civansın Şuh-i Cihansın
Etme Beyhude Figan Vazgeç Gönül
Çiçekten Nağmeden Bir Deste Bağlar
Ey Gül Ne Acep
Sende Acep Uşşaka Eziyet mi Çoğaldı
Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır
Biz Heybeli’de Her Gece Mehtaba Çıkardık
Yemenimin Uçları (Allı Yemeni)
Kıldı Zülfün Tek Perişan
Saadettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Orhan Rahmi Gökçe
Dr. Necdet Bey

Recaizade Mahmut Ekrem
Rahmi Bey
Recaizade Mahmut Ekrem
Fuat Hulusi Demirelli
Fuzuli
Mehmet Sadi Bey
Fitnat Sağlık
Yesari Asım Arsoy
Anonim
Fuzuli
Saadettin Kaynak
Saadettin Kaynak
Hoca Rakım (Elkutlu)
Suphi Ziya (Özbekkan)
Şükrü Şenozan
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Saadettin Kaynak
Yusuf Ziya Paşa
Hacı Arif Bey
Yesari Asım Arsoy
Yesari Asım Arsoy
Anonim

Hüseyni (Şarkı)
Hüseyni (Şarkı)
Kürdili Hicazkar (Şarkı)
Kürdili Hicazkar (Şarkı)
Nev’eser (Şarkı)
Nihavend (Şarkı)
Hisar Buselik (Şarkı)
Isfahan (Şarkı)
Bestenigar (Şarkı)
Nişabürek (Yürük Semai)
Kürdili Hicazkar (Şarkı)
Hüzzam (Şarkı)
Sultanıyegah (Şarkı)
Segah (İstanbul Türküsü)
Segah (Gazel)
Müzeyyen Senar Ay Öperken Suların Göğsünü
Balkonda Saatlerce Düşündüm
Gönlüme Ayrılık Acısı Çöktü
Sahilde Saba Rüzgarı
Yavrum Diye Sızlanayım
Kaşlar Kara Gözler Kara (Mevlana)
Mustafa Nafiz (Irmak)

Mustafa Nafiz (Irmak)
Mustafa Nafiz (Irmak)

Klarnet Şükrü (Tunar)
Klarnet Şükrü (Tunar)
Mustafa Nafiz (Irmak)
Mustafa Nafiz (Irmak)
Kadri Şençalar
Anonim
Hüzzam (Şarkı)
Hüzzam (Şarkı)
Karcığar (Şarkı)
Saba (Şarkı)
Saba (Ninni)
Saba (Sözlü Oyun Havası-Gazelli)
Nubar Efendi (İcracı)

Saba Taksim (Kanun ile)
Hicaz Taksim (Kanun ile)
Safiye Ayla Bir Yer ki Sabah Olmayacaktır
Leylakların Hayali Salkımların Emeli
Hala Yaşıyor Kalbimin En Gizli Yerinde
Aşkınla Yanan Gönlüme
Delisin Deli Gönlüm
Sabah Yıllardan Beri
Yine de Kaynadı Coştu
Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı (Sürmelim Aman)
İki de Turnam Gelir Allı Kareli
Tuna Tuna Yeşil Tuna
Yine Aşkı Bana (Fatma)
Yaşlı Gözlerimi Kuruttum Bu Gece
Haydi Uşaklar Bakalım (Balıkçılar Opereti’nden)
Dursun Kaptan
Gizli Derdim Kalbimdedir
Mehtap Dalıgın Bakıyor
Akşam Yine Gölgenle
Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp
Ömrümün Neş’esiz Geçti Baharı
Yanık Ömer

Fuat Hulusi Demirelli
Zekai Cankardeş
Zekai Cankardeş
Mithat Ömer Karakoyun
Behçet Kemal Çağlar

Anonim

Kemal Şkir Yakar

İsmail Hakkı Nebiloğlu

Cemali Nabedit
Mustafa Nafiz (Irmak)
Rıza Tevfik Bölükbaşı

Saadettin Kaynak
Saadettin Kaynak
Selahattin Pınar
Selahattin Pınar
Selahattin Pınar
Zeki Duygulu
Anonim
Hammamizade İsmail Dede Efendi

Osman Nihat (Akın)
Osman Nihat (Akın)
Saadettin Kaynak
Saadettin Kaynak
İsmail Hakkı Nebiloğlu
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Selahattin Pınar
Selahattin Pınar
Saadettin Kaynak
Saadettin Kaynak
Hüzzam (Şarkı)
Hüzzam (Şarkı)
Nihavend (Şarkı)
Kürdili Hicazkar (Şarkı)
Bayati (Şarkı)
Nihavend (Şarkı)
Gerdaniye (Köçekçe)
Uşşak (Türkü)
Karcığar (Köçekçe)
Gerdaniye (Türkü)
Nihavend (Şarkı)
Kürdili Hicazkar (Şarkı)
Çeşitli Makamlar (Operet)
Uşşak (Operet Şarkısı)
Uşşak (Şarkı)
Uşşak (Şarkı)
Kürdili Hicazkar (Şarkı)
Hüzzam (Şarkı)
Beyati Araban (Şarkı)
Hüseyni (Destan Şarkı)
Safiye Ayla (Yesari Asım Arsoy ile) Esmer Yüzüne Taptım Sözüne
Bekledim de Gelmedin
Yesari Asım Arsoy
Yesari Asım Arsoy
Yesari Asım Arsoy
Yesari Asım Arsoy
Nihavend (Fantezi)
Nihavend (Fantezi)
Semiha Hanım Sormam Aramam
Yaz Geldi Cicim Eğlenelim Zevk Edelim

Yesari Asım Arsoy
Yesari Asım Arsoy
Yesari Asım Arsoy
Hüzzam (Şarkı)
Nihavend (Şarkı)
Seyyan Oskay Gündüzüm Gecem Oldu
Ateş Gibi Yanmıştı (Bir Çift Kiraz)
O Gözlerin Ne Kadar Kara
Gelmez Oldu Hiç Sesin (Kalbim Seni Özler)
Sanki Köpüren Su Gibi (Kimse Sevgimi Bilmez)
Çok Uzakta Biri Var (Yıllar)
Yaramaz
Gel Gönlüm Senden (Başbaşa)

Dramalı Hasan (Güler)

Şefik Gürmeriç
Şefik Gürmeriç
Dramalı Hasan (Güler)
Dramalı Hasan (Güler)
Necip Celal Antel
Necip Celal Antel
Nusret Hergüner
Nusret Hergüner

Rast (Rumba)
Tango
Tango

Tango

Vedia Rıza Giz Ağlatan Kadın
Şhane Gözler

Udi Zeki Duygulu
Anonim
Karcığar (Şarkı)
Evc (Türkü)
Kaynak : T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI : Ana Sayfa

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürkün Sevdiği Kadın Sanatçı İçin Yorum Yap