Atatürkün Türk Basınına Verdiği Önem Ve Katkıları Nelerdir Kısaca

Bu yazı Atatürkün Türk Basınına Verdiği Önem Ve Katkıları Nelerdir Kısaca hakkında özet bilgiler içerir. P#aff A:active {text-decoration:underline;color:#0000ee;}
p#aff A:hover{text-decoration: Underline;}

Tüm Ucuz Bilgisayar Fırsatları İçin Tıklayın !

Nasıl Buldular: minber Gazetesi
Benzer Konu Başlıklarımız:
Atatürkün Türk Basınına Verdiği önem Ve Katkıları Sözleri
Atatürkün Spora Verdiği Önem Özeti
ve Atatürkün Türk Basınına Verdiği önemi

Bilgi Yuvası Yararlı Bilgiler Sunar

var GGAff = {id:48285 hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum.Görüşleri Ve Söylediği Sözler
Atatürkün Türk Diline Ve Türk Tarihine Verdiği Önem
Atatürk’ün Basın Özgürlüğüne Verdiği Önem Hakkında Sözler Var Mı ? için tam da not almalık…

p#aff a:active {text-decoration:underline;color:#0000ee;}
p#aff a:hover{text-decoration: underline;}

Tüm ucuz bilgisayar fırsatları için tıklayın !

Nasıl Buldular: minber gazetesi
Benzer Konu Başlıklarımız:
Atatürkün Türk basınına verdiği önem ve Katkıları Sözleri
Atatürkün Spora Verdiği Önem Özeti, Görüşleri ve Söylediği Sözler
Atatürkün Türk Diline ve Türk Tarihine Verdiği Önem
Atatürk’ün Basın Özgürlüğüne Verdiği Önem Hakkında Sözler Var mı ?

, Atatürkün türk basınına verdiği önemi

Bilgi yuvası Yararlı Bilgiler Sunar

var GGAff = {id:48285, Atatürkün basına verdiği önem ve türk basınına katkıları, performance:”high”};
GGAff.errorMessage = ”;

p#aff a, Atatürkün basına verdiği önemle ilgili sözler, Atatürkün basına verdiği önem ve katkıları, Atatürkün türk basınına katkıları nelerdir, Atatürkün türk basınına verdiği önem, Atatürkün türk basınına katkıları,Kısa
Atatürkün Kadına Verdiği Önem, Atatürkün iletişime verdiği önem, Atatürkün basına katkıları, Değerle İlgili Anıları, direction:”Vertical”,p#aff a:visited,p#aff a:link, height:250, width:300

Atatürkün Türk Basınına Verdiği Önem Ve Katkıları Nelerdir Kısaca

Atatürkün Basına Verdiği Önem İle İlgili Bilgi

Ulu önderimiz ile ilgili bilgi vermeye Atatürkün Türk Basınına Verdiği Önem ve Katkıları Nelerdir Kısaca ve Özet olarak Vikipedi TR kaynaklı ve çeşitli kaynaklardan editörlerimizce hazırlanan ayrıntılı bilgi notunu sizlere sunarak yardımcı olmak istiyoruz. Türk Basınının gelişmesine büyük katkıları olan ulu önderimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz.
Basının önemini çok iyi bilen Mustafa Kemal Paşa, henüz daha Büyük Millet Meclisi açılmadan önce, askeri ve ulusal örgütlerin mahallelere ve köylere kadar ulaştırılması ve geliştirilmesi için uğraşmıştır. Atatürk, 27 Kasım 1919’da, Erzurum Heyet-i Merkeziyesi’ne yolladığı yazıda, zamanın gereğine göre acele olarak mahalle ve köylerde Teşkilat-ı Milliye’nin kurulmasını belirtmekteydi. Milli Teşkilat mahalle ve köylerde kurulup geliştirilince, ister istemez buralara ulusal bağımsızlık savaşı ile ilgili bilgiler ulaştırılacaktı. Bunun için de, önce Sivas’ta “İrade-i Milliye”, sonra Ankara’da “Hakimiyet-i Milliye” gazeteleri çıkarılmış, Ankara’da Anadolu Ajansı ve Matbuat Müdürlüğü kurulmuştur.

ataturkvebasin

Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-i Milliye gazetesidir. İrade-i Milliye gibi halkın iradesini ortaya koyan bu ismi Mustafa Kemal’in bizzat kendisi vermiştir. Atatürk, Kongrenin yayın ve propaganda organı olarak 4 Eylül 1919’dan itibaren “İrade-i Milliye” adlı gazeteyi yayınlatmaya başlamıştır. Bu gazete Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişinden sonra Sivas’ta kalmış ve yayınını orada sürdürmüştür. Bu gazetede ulusal şahlanışın ülküsü dile getirilmiş ve Mustafa Kemal bu gazeteden söz ettiğinde daima “benim gazetem” deyimini kullanmıştır.
Atatürk’ün kurduğu gazetelerin ikincisi ise Hakimiyet-i Milliye’dir.Hakimiyet-i Milliye gazetesi, ulusal bağımsızlık hareketinin sözcüsü olmuş ve devletin sözcülüğünü yapmıştır. Hakimiyet-i Milliye’nin hemen hemen her sayısında Mustafa Kemal’in bir genelgesi, beyannamesi olduğu gibi, bazı sayılarında bunların birkaç tanesi yer almaktadır. Gazetede, ayrıca ulusal bağımsızlık mücadelesini ve devrimleri destekleyen Anadolu basınından alıntılar büyük yer tutmaktadır.

Atatürkçü eylemin iletişim kanallarını yeniden düzenleme çabalarının ikinci halkası, Anadolu Ajansı’dır. Anadolu Ajansı, Büyük Atatürk’ün kamuoyuna ve kamuoyunu oluşturan ve yansıtan bütün haberleşme araçlarına verdiği önemin sonucu olarak, daha 1920 yılında bizzat Atatürk tarafından kurulmuştur. Meclis’in açılmasından bir ay sonra, 23 Mart 1920’de basın ve haberalma işlerini yeni yönetimin eliyle düzenlemek amacıyla Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Meclis’in 1920 Haziran’da onayladığı yasayla, Anadolu Ajansı da bu genel müdürlük aracılığıyla yürütme gücüne bağlanmıştır.

Etiketler: Atatürkün basına katkıları, Atatürkün basına verdiği önem ve katkıları, Atatürkün basına verdiği önem ve türk basınına katkıları, Atatürkün basına verdiği önemle ilgili sözler, Atatürkün iletişime verdiği önem, Atatürkün türk basınına katkıları, Atatürkün türk basınına katkıları nelerdir, Atatürkün türk basınına verdiği önem, Atatürkün türk basınına verdiği önemi

notusta Yararlı Bilgiler Sunar

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürkün Türk Basınına Verdiği Önem Ve Katkıları Nelerdir Kısaca İçin Yorum Yap