Autocad Sınav Soruları Ve Cevapları

Autocad Sınav Soruları Ve Cevapları Autocad Sınav Soruları - Bu makaledeki notlar: autocad test soruları autocad sınav soruları..

Autocad Test Soruları

Autocad Çalışma Soruları

Bilgisayarla Mobilya Elemanları Çizimi

1. Autocad ne demektir?
a-) bilgisayarda çizim b-) bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım
c-) tasarım programı d-) yazı programı

2. Autocad’de çizgi çizmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-) circle b-) trim c-) lined-) polygon

3. Autocad’ de yazı yazmamızı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-) text b-) text style c-) hatch d-) erase

4. Erase komutu autocad’de aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?
a-) obje silme b-) radus çizme c-) daire çizme d-) çizgi çizme

5. Çizilmiş olan parçayı hem döndürebildiğimiz hem de tersini yansıtabildiğimiz komut nedir?
a-) rotate b-) array c- ) mirror d-) region

6. Çizilmiş olan bir parçayı block yapmak için aşağıdakilerden hangi komut kullanılır?
a-) make block b-) paste c-) region d-) copy with base point

7. Autocad’de çizgileri birbirinden koparılmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir ?
a-) extend b-) union c-) trim d-) hatch

8. Yakalama modlarından ( O Snap) çizginin dikine yakalamayı sağlayan yardımcı mod aşağıdakilerden hangisidir?
a- insert b-) Nearest c-) Perpendicular d-) Node

9. Yakalama modlarından node ne işe yarar?
a-) dikine yakalar b-) paralel yakalar c-) nokta yakalar d-) teğet yakalar

10. Autocad’ de tarama yapmamızı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) text b-) hatchc-) region d-) line

11. Autocad’ deki copy komutunu kullanırken kopyalamayı tekrar etmek için ne yapmak gerekir?
a-) multiple b-) choice c-) erase d-) hiçbir şey gerekmez

12. Belirli bir mesafe girerek çizgileri ötelemeye yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-) line b-) offset c-) move d-) polyline

13. Autocad’deki donut ( çift daire içini boyayarak çizen ) komutu hangi menü içerisinde yer almaktadır?
a-) format menüsünde b-) draw menüsündec-) modify menüsünde d-) dimension menüsünde

14. Autocad’ de Ucs ne işe yarar?
a-) Sadece orjindir b-) Orjindir ve kullanıcı koordinat sistemidirc-) Çizgileri siler d-) hiç bir işe yaramaz

15. Dosyamın aynısını başka bir adla kopyaladığm komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-) copy to clipboard b-) copy c-) save d-) save as

16. Çizilen bir objeyi 5 kat büyültmek istenildiğinde ne yapılmalıdır?
a-) scale’ den 5/1 b-) stretch’ den 5/1 c-) scale’ den 1/5 d-) stretch’ den 5/1

17. Autocad’ de objeleri döndürmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-) mirror b-) scale c-) donut d-) rotate

18. Autocad’ deki sivri köşeleri radüs atma komutu aşağıdakilerden hangisidir?
a-) edit text b-) filet c-) chamfer d-) circle

19. Dimension style menüsü autocad’de ne işe yarar ?
a-) Ölçülendirme yapılır b-) Ölçülendirme ayarı ve yeni ölçülendirme karakterleri yaratılır
d-) Sadece ölçülendirme ayarı yapılır d-) Dimension menüsünü açmaya yarar

20. Çizilen şekilleri çizim alanında sağa-sola, yukarı-aşağı sürüklemeyi sağlayan komut hangisidir?
a-) move b-) offset c-) pan d-) array

21. Çizilen tüm resimleri ekranda görmemi sağlayan zoom komutu klavyeden nasıl kullanılır?
a-) Zoom-dynamic b-) Zoom-v c-) Zoom-A d-) Zoom- P

22. Çizilmiş iki daire arasına radüsü bilinen başka bir daire çizmek için ne yapılmalıdır?
a-) C ? ttr ? radüs yazılır ? daireler seçilir ? b-) c ? ttr ? daireler seçilir ? radüs yazılır ?
c-) c ? ttt ? daireler tıklanır ? radüs yazılır ? d-) c ? tr ? daireler pencere içine alınır ? r ?

23. Çıktı alma komutu olan plot hangi araç kutusundadır ?
a-) standart toolbar b-) properties tollbar c-) draw tolbar d-) modify toolbar

24. Autocad’ de çift çizgi ya da daha fazla çizgi çizmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-) line b-) polyline c-) multiline d-) construction line

25. Autocad’ de çizgileri birbirine uzatılmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir ?
a-) extend b-) break c-) break at point d-) spline

26. Autocad’ de üçgen, beşgen gibi çokgenleri çizmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-) polyline b-) polygon c-) multiline d-) move

27. Ölçülendirme ayarlarının içinde kendi yarattığımız bir karakterin sadece oklarını, yazı yüksekliği vb. ayarlarını 4 kat büyütmek istediğimizde aşağıdakilerden hangisini kullanırız.
a-) Dimension style-Text bölümünden b-) Dimension style-Fit bölümünden
c-) Dimension style-Primary units bölümünden d-) Dimension style-Lines and arrows

28. Bir objenin bütün özelliklerini tanımlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-) match properties b-) dimension style c-) properties d-) insert

29. Autocad ekranındaki çizimimizi resim formatında nasıl kaydederiz?
a-) Tools/display imaj/save b-) edit/cut c-) file/save d-) modify/rotate

30. Tablo oluşturmak için hangi komutu kullanırız?
a-) table b-) draw c-) insert d-) select

Soruları MSWORD dosyası olarak aşağıdaki linkden indirebilirsiniz.
16684

Hükmi Şahsiyet Test Soruları

Hükmi Şahsiyet Test Soruları
aöf adalet dersleri – hükmi şahsiyet test soruları ve cevapları

1.Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk hükmi şahısları arasında. yeralmaz?
A) Belediyeler B) Dernekler C) Vakıflar
D) Anonim şirketler E) Kollektif Şirketler
Yanıt: A’dır.

2.Aşağıdakilerden hangisi hükmi şahısların özelliklerinden biri değildir?
A) Belli bir amaç için kurulmaları
B) Mal varlıklarının olması
C) Bağımsız bir kişiliklerinin olması
D) Şahsiyet haklarından yararlanabilmeleri
E) Kuruldukları andan itibaren fiil ehliyetlerini kullanabilmeleri
Yanıt: E’dir.

3.Aşağıdaki hükmi şahıslardan hangisi mal topluluğu niteliğini gösterir?
A) Üniversiteler B) Şirketler c) Dernekler
D) Iİ özel idareleri E) Belediyeler
Yanıt: A’dır.

4.Aşağıdakilerden hangisi derneğin dağılmasını gerektiren hallerden biri değildir?
A) Sürenin geçmiş olması
B) Aczi haline
düşme
C) Gayenin gerçekleşmesi
D) İlk genel kurul toplantısının yapılmaması
E) Suç kaynağı haline gelme.
Yanıt: E’dir.

5. Bir derneğin yönetim kurulu, derneğin organı olarak haksız bir fille herhangi bir kimseye zarar verirse, zarara
uğrayan kimse bu zararını nereden talep edebilir?
A) Devletten
B) Demekten
C) Dernek Başkanından
D) Dernek üyelerinden
E) Dernek idare heyetinden
Yanıt: B’dir.

6.Bir derneğin hükmi şahsiyetine son verilmesine ilişkin,karar aşağıdakilerden hangisi tarafından verilebilir?
A) Genel Kurul B) Yönetim Kurulu C) Onur Kurulu
D) Denetim Kurulu E) Danışma Kurulu
Yanıt: A’dır.

Otuz Beş Yaş Şiiri Ve Açıklaması

Otuz Beş Yaş Şiiri ve Açıklaması

OTUZ BEŞ YAŞ ŞİİRİ
Yaş otuz beş!Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak,yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarına kar mı yağdı ne var!
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz;
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler,o şevk;o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç farkettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar,ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze?Ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar?

Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanmadın olacak.
Kimbilir nerde,nasıl,kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak.
Taht misali o musalla taşında.
Cahit Sıtkı TARANCI
ŞİİRİN AÇIKLAMASI
Şair,felsefi temalar,kapalı ve karmaşık mecazlardan kaçarak gündelik hayatı,anlık sevinç ve tasaları,
aşkı ve ölümü ele alır.Ölüm temasını Otuz Beş Yaş Şiir’indeki olduğu gibi bütün şiirlerine yaymıştır.
Dini ve tasavvufi bir yönü olmadığı için ölüm düşüncesiyle barışamaz;ölümü kader olarak kabul etmemiştir.Bu düşünce hep zihnini kurcalar durur.
Şiirlerinin çoğunda kendisini anlatmıştır.Karamsarlığını,korkularını,özlemlerini dile getirdiği bu şiir,onun şiir anlayışını gösteren bir ”bildiri” niteliğindedir.Şiire adını veren Otuz Beş Yaş’ın ömrün yarısı olma düşüncesi,ünlü İtalyan şairi Dante’ye bir göndermedir.Dante bir şiiri yüzünden otuz beş yaşında
sürgüne gönderilir.Sürgündeki yıllarının en önemli ürünü olan ”İlahi Komedya”ya şöyle başlar:”Hayat yolunun ortasında kendimi karanlık bir ormanda buldum.”Şair,Dante’den aldığı ilhamla 35 yaşı ömrün yarısı sayar.
Şairi 35 yaşına girmek endişelenmiştir.Kırışık ve çizgili yüzünün kendi yüzü olduğuna inanamaktadır.Aynaların ona düşman olduğunu sanmakta ve her baktığı resmini kendini benzetememektedir.35 yaş kompleksine kapılmış olan şair,güler yüzlü olmayacağını,asık suratlı bir ihtiyar olacağını vurguluyor.
35 yaşından sonra doğan günün bile ona sorunlar getireceğini hergünün ayrı dertler çıkaracağını ma ediyor.Yani şair 35 yaşından sonra sağlık sorunlarının azar azar başlayacağını anlatıyor.Sorunlar artarak onu ölüme götüreceğinden korkuyor.Ölümün herkesin ”derdi” olduğunu,nasıl,nerede,kaç yaşında geleceğini bilinemeyeceğini şiirinde çok iyi vurgulayan şair;tabut konulan musalla taşında bir namazlık saltanatımızın olacağını söylüyor.Şiirde musalla taşı tahta çok iyi benzetilmiştir.

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar – Test Soruları

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar – Test Soruları
aöf adalet dersleri – hukuka giriç test soruları ve cevapları – sebepsiz zenginleşme – haksız fiil sonucu doğan borçlar

Sebepsiz zenginleşme doğabilmesi için başlıca dört şartın bulunması gerekir.
1. Zenginleşme
2. Fakirleşme
3. İlliyet Bağı
4. Haklı Bir Sebebin bulunmaması

1. Hukuka aykırı fiillere ne ad verilir?
A) Hukuka aykırı muamele
B) Haksız fiil
C) Hukuka aykırı olay
D) Haksız zenginleşme
E) Haksız işlem

Yanıt: B’dir.

2.Bir haksız fiil sonucu doğan borç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhafaza B) Teslim C) Tatmin
D) Geri verme E) Hiçbiri

Yanıt: C’dir.

3. Alıcının “aldığı malın bedelini satıcıya ödemesi ne tür bir edimdir?
A) Bölünemez edim B) Şahsi edim C) Ani edim
D) Sürekli edim ,E) Müsbet edim

Yanıt: E’dir.

4.Aşağıdakilerden hangisi, tek taraflı bir hukuki İşlemdir?
A) Hizmet BL istisna C) Kira D) Vasiyet E) Kefalet

Yanıt: D’dır.

5.Borç ilişkisini doğuran sebeplere ne denir?
A) Borç ilişkisinin kaynakları
B) işlem
C) Borcun doğumu
D) Borç ilişkisinin doğumu
E) Hiç biri

Yanıt: A’dır.

6. Borçlunun hayatını ve mesleğini devam ettirebilmesi için gerekli olan malların sınırsız sorumluluğun dışında
tutulmasına ilişkin hükümler aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir?
A) Borçlar Kanunu B) Medeni Kanun
C) Ticaret Kanunu D) icra ve iflas Kanunu
E) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

Yanıt: D’dır.

Metreküp Hesaplama Test Soruları

hacim hesaplama test soruları ve cevapları – geometrik cisimlerin hacimleri

1. Taban yarıçapı 5 cm,yüksekliği 10 cm olan silindirin hacmi kaçtır? (π=3)

A)25
B)250
C)750
D)900

2. Bir ayrıtının uzunluğu 7 cm olan küpün hacmi kaçtır?

A)343
B)49
C)28
D)7

3. Ayrıtları 4 cm,6 cm, 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaçtır?

A)24
B)48
C)180
D)192

4. Taban ayrıtlarından birisi 10 cm,yüksekliği 20 cm olan kare prizmanın hacmi kaçtır?

A)100
B)1000
C)200
D)2000

5. Dik prizmaların hacim formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A)(taban çevresi)x(yükseklik)
B)(a+c)xh
C)(taban alanı)x(yükseklik)
D)axaxa

6. Taban yarıçapı 2 cm olan silindir şeklindeki bir varilin yüksekliği 8 cm’dir.Varilin yarısına kadar su dolduruluyor.Suyun hacmi kaçtır? (π=3)

A)16
B)48
C)96
D)24

7. Bir kenarı 3 cm olan kare plakalar birleştirilerek küp oluşturuluyor.Elde edilen küp şeklindeki deponun içi sütle dolduruluyor.Sütün hacmi kaçtır?

A)27
B)9
C)18
D)81

8. Taban ayrıtları 10 m ve 11 m olan deponun içine su dolduruluyor.Suyun hacmi 1650 metreküp olduğuna göre deponun yüksekliği kaçtır?

A)10
B)11
C)15
D)17

9. Taban yarıçapı 3 m, yüksekliği 6 m olan silindir şeklindeki deponun içindeki su, taban ayrıtı 5 m olan küp şeklindeki deponun içine boşaltılıyor.Taşan su miktarı kaçtır? (π=3)

A)15
B)18
C)30
D)37

10. 600 santimetreküp süt, silindir şeklindeki birbirine eş yüksekliği 10 santimetre olan 5 şişeye boşaltılıyor. Şişelerden birinin taban yarıçapı kaçtır?

A)1
B)2
C)3
D)4

CEVAPLAR:

1)C 6)B
2)A 7)A
3)D 8)C
4)D 9)D
5)C 10)B

alıntı

Sponsorlu Bağlantılar

Autocad Sınav Soruları Ve Cevapları İçin Yorum Yap