Ayak Sendromu

Ayak Sendromu Ayak Huzursuzluğu - Bu makaledeki notlar: huzursuz ayak sendromu ayak sendromu ayak..

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?

Yattıktan kısa bir süre sonra bacaklarda ortaya çıkan gerginlik, uyuşma, batma, yanma ve iğnelenme gibi bir rahatsızlık biçimde ifade edilen bir yakınmadır. Nörolog Doç. Dr. Serdar Dağ yazdı.

Soru: Bu hastalık genelde hangi yaş grubunda görülür?

Yanıt: Çoğunlukla yaşlılarda görülür. Fakat orta yaş grubunda da sıkça görülür. Polikliniklere huzursuz bacak sendromu şikayeti ile gelen genç hastalarda vardır.

Soru: Bu hastalık kalıtsal mıdır?

Yanıt: Tam kanıtlanmamış olsa da kalıtsal olduğu yöndeki görüşler ağırlıktadır.

Soru: Huzursuz bacak sendromuna sebep olan veya ilişkili olan hastalıklar var mıdır?

Yanıt: Şeker hastalığında, demir eksikliği anemisinde (kansızlıkta), bazı sinir hastalıklarında (periferik nöropati), bazı kanser türlerinde huzursuz bacak sendromuna ait belirtiler görülür.

Soru: Hastalığın belirtilerini çok kısa olarak sıralar mısınız?

Yanıt:
1- Yattıktan sonra bacaklarda ortaya çıkan gerginlik, uyuşma, batma, yanma, iğnelenme gibi belirtiler.
2- Hastalarda bu belirtileri gidermek için yatarken daime bacaklarını hareket ettirme gereksinimi vardır.
3- Hastalar yukarıdaki belirtilerden kurtulmak için daima kalkıp yürüme ihtiyacı duyarlar ve hastalarda uyku bozukluğu oluşur.

Soru: Huzursuz bacak sendromunun uyku ile ilişkisi nedir?

Yanıt: Huzursuz bacak sendromu, uyku ile ilişkili hareket bozukluğu hastalıkları arasında yer alır. Uyku, fizyolojik ve geçici bir bilinçsizlik durumudur. Hareket bozukluklarının büyük çoğunluğu, uykuda kayıp olur. Örneğin; tik, el titremeleri… vs. uykuda olmaz. Fakat bazı hareket bozuklukları, sadece uykuya geçerken veya uyku esnasında görülür. Huzursuz bacak sendromu, uykuda görülen bir hareket bozukluğudur.

Soru: Hastalığın sebebi nedir?

Yanıt: Hastalığa sebep olan şeker hastalığı, kansızlık gibi bir nedenin olmadığı esansiyel tip dediğimiz tipte, beyinden dopamın denen maddenin eksikliği sorumlu tutulur. Günümüzde kabul gören görüş budur.

Soru: Bu maddenin eksikliği uykusuzluk mu yapar?

Yanıt: Beyindeki bu maddenin eksikliği, bacaklarda yukarıdaki saydığımız belirtileri yapar. Bu hareket bozukluğuna bağlı huzursuzluk, kalkıp dolaşma gereksinimi uykusuzluğa sebep olur.

Soru: Huzursuz bacak sendromu teşhisi konan hastalara, hastalığı doğrulamak için hangi testler yapılır?

Yanıt: Hastalığın belirtilerine sebep olan şeker hastalığı, kansızlık, sinir harabiyetleri… vs gibi hastalıklarda, bu hastalıklara ait belirtiler muayenede saptanır ve bu hastalıkların teşhisine yönelik testler yapılır.

Huzursuz bacak sendromunun büyük bir çoğunluğunun altında başka bir hastalık yatmaz. Bu tipe esansiyel tip denir. Yukarıda bahsettiğim gibi esansiyel tipin ailesel özelliği vardır. Muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmaz. Deneyimli bir hekim hastanın anlattıklarına ve tecrübelerine göre hastalığın tanısı koymaya çalışır.

Bu hastalıkta, birçok büyük merkezde uyku EEG' si çekilerek, bacaklara bağlanan elektrotlarla uykuda oluşan hareket bozukluğu tespit edilmeye çalışılır. EEG beyin elektro ensefalografisidir. Beynin fonksiyonlarını bilgisayara veya kağıt üzerine yazdırmaya yarayan bir tanı aletidir. Bunun dışında huzursuz bacak sendromuna benzer belirtiler verebilen diğer hastalıkları elemek için hekim gerek duyarsa laboratuar, MR, EMG… gibi bir çok tetkik yapılabilir.

Soru: Bu hastalıkta tedavi nasıl yapılır?

Yanıt: Tedavide başarılı olmak için bu hastalığın tanısını doğru koymak gerekir. Hastalığa yol açan başka bir neden varsa öncelikle bunun tedavisi yapılır. Esansiyel dediğimiz tipte, hastalığa sebep olduğu düşünülen, beyindeki eksik maddeyi yerine koymak için bu maddeyi içeren ilaçlar yatmanda önce verilir.

Hastalığın sonucunca oluşan uyku probleminde tedavisinin yapılması gerekir. Ayrıca depresyon bu hastalığa olumsuz etki yapar. Hastalığın daha fazla hissedilmesine neden olur. Bundan dolayı hastada depresyon durumu varsa bununda tedavisi yapılmalıdır.

Soru: Tedavide başarı oranı nedir?

Yanıt: Doğru teşhis ve tedavide genelde hastalar rahat ederler. Fakat bazen ilaçtan fayda görmeyen hastalarda olabilir. Bu hasta grubu için alternatif ilaçlar günümüzde mevcuttur. İlaçları uygun doz ve zamanda kullanan hastaların şikayetleri azalır veya tamamen yok olur.

Huzursuz Bacak Sendromu

Pek çok kişi özellikle bacaklarında bazen da kollarında karıncalanma, elektriklenme, kaşınma, çekilme ya da yanma gibi rahatsızlıklar hisseder. Çoğu zaman hissedilen rahatsızlık tarif edilemeyecek yapıdadır ve hasta doktora gitse bile derdine çare bulamaz. Bunun nedeni hastanın dile getirdiği rahatsızlakların birçok farklı hastalığı işaret etmesidir. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Nöroloji uzmanı Dr. Hamit Toprak huzursuz bacak sendromunun nedenleri, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi veriyor!

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) nedir?

Huzursuz bacak sendromu (HBS) toplum içinde yaygın olan ancak çoğu zaman teşhis edilemeyen nörolojik bir rahatsızlıktır. Oturduğumuz veya uzandığımız zaman bacaklarda başlayıp yerimizden kalkıp dolaşmadan kaybolmayan oldukça rahatsız edici bir durumdur. Aynı şikayetler bazen eş zamanlı kollarda da görülebilmektedir.

Toplumda görülme oranı %8 civarindadır. Genelde erken yaşlarda başlar, yaş ilerledikçe artar. Kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre daha fazladır.

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS)’nin nedenleri nelerdir?

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte son yıllarda yapılan araştırmalar kasların kontrolünde rol alan beyindeki dopaminin dengesizliği üzerinde durulmaktadır. Bu dengesizliğe sebep olan sorumlu genlerdeki kromozomlar teşhis edilmiştir.

Çoğu zaman HBS’un eşlik ettiği bazı durumlardan söz etmek mümkündür. Hamilelik, obezite, sigara kullanımı, tiroid hastalığı, anemi, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, bazı ilaçlar, aşırı kahve ve alkol tüketimi bunlardan bazılarıdır. Genetik geçiş, genç vakalar başta olmak üzere, vakaların yarısından fazlasında gösterilmiştir.

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS)’nin belirtileri nelerdir?

Hastalar sıklıkla baldır, uyluk, ayak ve kollarda hoş olmayan bu duyuyu ; karıncalanma, sızlama, çekilme, ağrı, kramp, elektriklenme, kaşınma, kemirme veya yanma gibi ifadelerle anlatmaya çalışırlar. Bazen duyunun tarifi hasta tarafından imkansızlaşır, bacaklarını hareket ettirme isteğini anlatmakla yetinirler. Uykuyu böldüğünden dolayı kişide gündüz sersemliği ve uyuklamaya neden olur. Bulguların şiddeti değişkenlik göstermekle birlikte zaman zaman tamamen kaybolabilir. HBS’u başka ciddi hastalık ve durumlara yol açmasa da uykusuzluktan kaynaklanan tedirginlik ve hayat kalitesini düşürecek kadar ruhsal rahatsızlıklara neden olabilir.

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS)’un karakteristik üç özelliğinden söz etmek mümkündür:

1- Hareketsizlik sırasında başlar. Genellikle uzanınca veya arabada , uçakta veya sinemada uzun bir süre oturunca ortaya çıkar.

2- Hareket ile rahatlar. HBS hissi ayağa kalkınca ve hareket edince azalır. Hastalar germe, sarkıtma, sallama, adımlama, yürüme veya egzersiz ile şikayetleri gidermeye çalışırlar.

3- Akşamları artar. Belirtiler çoğunlukla akşam saatlerinde artış göstermektedir.

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) neden kolay teşhis edilemiyor?

HBS hastaların çoğu şikayetleri ciddiye almadıkları ya da nasıl anlatacaklarını bilemedikleri için doktora başvurmazlar. Başvuranların büyük bir kısmında ise maalesef stres, uykusuzluk ve kramp gibi hatalı teşhisler ile karşılaşırlar. Son yıllarda özellikle medyanın bu konuya daha çok eğilmesi neticesinde insanlar duruma daha çok vakıf olmaya başlamışlar. HBS’a ait belirti ve bulgularını yaşıyorsanız, mutlaka bir nöroloji veya uyku uzmanına başvurmanız gerekmektedir.

HBS’un teşhisi çoğu zaman hastanın verdiği bilgi ile konulduğundan randevu öncesi rahatsızlığınız ile ilgili hikayeyi toparlamanızı tavsiye ediyorum. Belirtilerinizi, şikayetlerin başlangıç zamanını, gün içinde yayılışlarını ve zamanla artış gösterip göstermediklerini, başka hastalıklarınızı, kullandığınız ilaçları, aile hikayenizi gözden geçirin.

HBS’unda benzer klinik özellikler gösteren kas ve eklem hastalıkları, şeker hastalığı, fibromyalji, damar tıkanıklığı ve Parkinson hastalığı gibi başka muhtemel hastalıkları dışlamak için kan, sinir ve kas testleri yapılır. Bazı durumlarda dokor tarafından tavsiye edildiği takdirde bir uyku laboratuarında uyku davranışları incelenebilir.

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi olarak çoğu zaman demir eksikliği gibi altta yatan nedenin tedavisi ile HBS’un belirtilerinde belirgin bir düzelme gözlenir. Dopamin benzeri yapıya sahip olan Parkinson ilaçları HBS tedavisinde kullanılır. Yaygın olarak tavsiye edilen uyku ilaçları, huzursuzluk hissi üzerinde belirgin etkileri olmamakla birlikte gündüz uyuklamasına da neden olabilir. Çevresel sinir ağrısı üzerinde etkili olan ilaçlar ve bazı epilepsi ilaçları zaman zaman faydalı bulunmuştur. Şikayatlerin başında alınan ağrı kesiciler hastanın rahatlamasını sağlayabilir. Ayrıca banyo ve masaj, sıcak veya soğuk uygulamalar, düzenli hafif egzersizler şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir. Yoga veya meditasyon gibi gevşeme teknikleri zaman zaman faydalı olabilir. Yorgunluğun HBS’un belirtilerini artırdığı bilinmektedir, serin, sessiz ve ışıksız rahat bir ortamda uyumaya, aynı saatlerde yatma ve kalkmaya özen gösterilmeli. Kafein içeren kahve gibi içecekler veya çikolata gibi gıdaları azaltmak faydalı olur. Yatmadan önce beynin uyanık olmasını sağlayan bulmaca gibi aktiviteler şikayetleri azaltır.

Tedavide en önemli nokta tedavinin vakaya özel olduğunu unutmamaktır. Bazen hastaya özgü ilaç ancak birkaç denemeden sonra bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken başka önemli nokta tedavi için seçilen ilacın dozaj yeterliliğidir. Böyle bir durumda ilaç dozu ve alım saati tekrar gözden geçirilmelidir.

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacak sendromu nedir?

Uyku veya istirahat sırasında genellikle bacaklarda ortaya çıkan huzursuzluk ve bunu takip eden hareket etme ihtiyacı ile kendini gösteren huzursuz bacak sendromu en çok kadınları etkiliyor.

Huzursuz Bacak Sendromunu, “Uyku veya istirahat sırasında genellikle bacaklarda ortaya çıkan huzursuzluk ve bunu takip eden hareket etme ihtiyacı ile kendini gösteren bir hastalık” olarak tanımlayan Bayındır Hastanesi İçerenköy Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Cihangir Yurdoğlu, rahatsızlığın en çok bacaklarda görülmekle birlikte kollarda ve vücudun başka bölümlerinde de görülebileceğine dikkat çekiyor.

Huzursuz bacak sendromlu hastalarda şikayetler erken yaşlarda -genellikle 20’li yaşlarda– başlar. Arada sessiz geçen aylar hatta yıllar olabilir, ancak zaman içinde rahatsızlık ilerler. İkinci grupta rahatsızlıklar ise 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve altta yatan bir başka hastalık bulunur. Bu durumda hekimler daha ayrıntılı tetkikler ister. En sık görülen neden ise, demir eksikliğine bağlı kansızlıktır.

Hastaların yüzde 20’sinde demir eksikliği tespit edilir. Ailesinde bu sendrom bulunan kişilerde, hastalığın daha sık görülüyor olması, hastalık nedeninin genetik olabileceğini de düşündürür. Ayrıca,diyabeti, böbrek yetmezliği, guatrı olan kişilerde, bazı nörolojik hastalıklarda, bacaklarında varis bulunanlarda da huzursuz bacak sendromu gözlenir.

Sendromun toplumlarda görülme sıklığı değişebilir. Örneğin, Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde yüzde 3 sıklıkta görüldüğü tahmin ediliyor. Yapılan çalışmalar, hastalığın kadınlarda erkeklere göre iki misli daha fazla görüldüğünü gösteriyor.

Hamileliğin özellikle son üç ayında her dört kadından birinde bu sendrom ortaya çıkar. Hatta bu sendromu yaşayan kadınların hamilelik dönemlerinde şikayetlerinin arttığı da bilinen bir gerçek.

Herhangi bir istirahat durumunda, örneğin TV veya sinema seyretme, kitap okuma, uçak yolculuğu, misafirlik, en önemlisi uyku esnasında rahatsızlık ve hareket etme ihtiyacı ortaya çıkar. Kişiler çoğunlukla şikayetlerini tarif etmekte zorlanır ve bu durumu “yanma, uyuşma, gerilme, karıncalanma, keçeleşme, kaşınma, iğne batması, elektrik çarpması” gibi terimlerle ifade etmeye çalışır.

Bu durum uykuya dalmaya engel olduğu gibi, gece geç saatlerde uykudan uyandırıp ciddi uyku sorunlarına da yol açabilir. Hareket etmek genellikle hızlı bir rahatlama sağlar, ancak bu rahatlama geçici olduğundan kısmi bir iyileşme olur. Kişiler genellikle kalkıp yürümeyi tercih eder. Bunun yanı sıra yatak kenarında oturup ayaklarını sallandıranlar, germe egzersizi veya ovalama tarzında masaj yapanlar da bulunur. Bazı kişiler, şikayetlerin yatma saatlerinde olduğunu, bazıları ise bütün gün boyunca şikayetlerinin devam ettiğini belirtse de genellikle rahatsızlığın en yoğun akşam, en az ise sabah saatlerinde olduğu gözlemlenir.

Huzursuz bacak sendromu tedavisi
Tedavide en önemli adım, hastanın şikayetlerinin hekim tarafından çok iyi değerlendirilmesi ve ayrıntılı bir muayene ile tanının doğru konmasıdır. Hekim öncelikli olarak altta yatan bir başka hastalığın varlığını araştıracak, eğer böyle bir hastalık tespit edilirse onun tedavisi yoluna gidecektir. Hastalık bazen romatizmal hastalıklarla da karıştırıldığı için, tanı konulmasında gecikmeler olabilir.

Hamilelerin demir ve B vitamini eksikliğinin hekim tarafından takibi ve varsa tedavisi, huzursuz bacak sendromunda önemlidir. Şikayetler en yoğun biçimde hamileliğin son üç ayında ortaya çıkar ve doğum yaklaştıkça kaybolma eğilimi gösterir. Hamilelerde görülen uyku bozukluğu, gündüz vaktinde uyuklamalara, performansın düşmesine ve konsantrasyon bozukluklarına yol açar. Uyku bozukluklarının bacak krampları ya da huzursuz bacak sendromu gibi nedenleri olabilir. Hamilelikte oldukça sık görülen her iki durum da uykuyu böler, hamile kadını strese sokar, ayrıca daha ciddi başka hastalıklar ile karıştırılabilir.

Hastalık sonucunda ortaya çıkan uykusuzluk probleminin mutlaka çözümlenmesi gerekir. Bu sendrom ayrıca depresyona da yol açabileceğinden, depresyon durumları yaşandığında, onun da tedavi edilmesi gerekir.

Hamilelik ile huzursuz bacak sendromu arasındaki ilişki tam olarak çözülememiştir. Üzerinde en çok durulan hipotezler ise, demir ve bazı B vitaminlerinin eksikliğine bağlı metabolik nedenler, hamileliğin özellikle ileri dönemlerinde ortaya çıkan hormanal değişiklikler, günlük aktivite alışkanlıklarının değişmesi ve hamile kadının psikolojik koşullarıdır.

Doç. Dr. Cihangir Yurdoğlu
Bayındır Hastanesi İçerenköy Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Sponsorlu Bağlantılar

Ayak Sendromu İçin Yorum Yap