Balık Çeşitleri Resimli

Balık Çeşitleri Resimli Balık Çeşitleri İsimleri - Bu makaledeki notlar: balık cinsleri balık çeşitleri resimli balık..

Tüm Deniz Balıklarının Özellikleri Resimleri 4

İSKORPİT HANİSİ
Polyprion Americanus,Wrackbarsch,Cernier Commun

Boyu 2 m. olabilen bu balık Hani cinsinin en iri örneklerindendir. Deniz diplerinin taşlık, kayalık oyuklarında 100 – 200 m., yetişkinleri 1.000 m’ye kadar derinliklerde yalnız yaşar. Etçil bir balıktır, küçük balıklar, kabuklular ve diğer hayvanlarla beslenir. Eti lezzetli ve bol olmakla beraber az avlandığı için ekonomik yönü zayıftır. İnceleme olanağı da az olduğu için yaşam ve üreme şartları Hani türüne uygulanabilir.

………………………………………….. ……………………….

İSPARİ / ISPAROZ
Diplodus Annularis,Ringelbrasse,Sparellion

Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir Karagöz türüdür. 16 – 20 cm’e büyüyebilir. Denzi kurtları, karides, yosunlar ve balık yavrularıyla beslenir. Göçer balıklardandır. İlkbahardan yaz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Eti beyaz, yağlı ve lezzetlidir.

Pişirme Biçimi
Tava, buğlama , ızgara

Dönem
Yaz ayları Ağustos

………………………………………….. ………………………

İSTAVRİT
Trachurus Trachurus,St”cker,Cinchard Commune

Denizlerimizde Sarıkanat İstavrit (Akdeniz) ve Karagöz İstavrit (Karadeniz – Marmara) olarak iki türü yaşar. Boyları Karagöz’de 15 – 25 cm, en çok 30 cm, Sarıkanat’ta ise 30 – 50 cm. olur. Küçüklerine Kraça denir. Gezici balıklardır. Hamsi, Çaça, Çamuka gibi küçük balıkların yavrularıyla beslenir. Mayıs – Ağustos arası sürüler halinde ürer.
Lezzetli eti, çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır.

Pişirme Biçimi
Tava, çiroz

Dönem
Sonbahar ve kış ayları Ekim, Kasım

İSTRONGİLOS
Spicara Smaris,Schnauzenbrasse,Picarel

Bütün denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışımı acısu bölgelerinde yaşar. İzmaritle aynı ailedendir. Erkekleri 13 – 16, dişileri 15 – 20 cm. boy ve 50 – 100 gr. ağırlıkta olur. Suların ısısına göre açıkdenizle kıyılar arasında gidip gelirler. Nisan – Mayıs, bazen de Temmuza kadar üreyip 40.000 – 60.000 yumurta döker. Planktonlar, küçük hayvanlar ve deniz bitkileriyle beslenir. Eti lezzetlidir, bol bulunduğu için ekonomik değeri vardır.

USKUMRU
Scomber Scombrus,Makrelen,Maquereau Commun

Genelde 25 – 30 cm. olan, 40 cm’e büyüyebilen, sürüler halinde yaşayan Marmara bölgesinin yerli balığıdır. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan, eti çok lezzetli bol avlanılan uskumru, şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan adeta tükenmiş bir balıktır. Normalde, 2 – 3 yaşında olgunlaşan dişileri 350.000 – 400.000 yumurtasını denize bırakır. Üreme devresi Şubat – Nisan arasındadır. Planktonlar, hamsi, çaça gibi küçük balıklar ve yavruları besinleri arasındadır. 8 – 10 yıl yaşar. Torik ve Kofana baş düşmanıdır. Az yağlı ve kurutulmuşuna Çiroz denir. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. Atlantik’de yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır.

Pişirme Biçimi
Tava, ızgara, dolma, kağıt kebabı, plaki, papaz yahnisi, haşlama, buğlama, tuzlama, çiroz, köfte, füme

Dönem
Temmuz – Kasım, Aralık

………………………………………….. ………………………………..

ÜZGÜN
Callionymus Iyra,Gestreifter Leierfisch,Grand Dragonet

Renklerinin güzelliğinden ötürü Mine Balığı adıyla da tanınır. Boyları 25 cm. kadar olabilen bu balık karides, yengeç, deniz kestanesi, deniz yıldızı, omurgasızlar ve yosunlar gibi çeşitli besinlerele yaşar. Sığ sulardan 300 – 350 m. derinliklere inebilir. Denizlerimizde yaygın olarak bulunur. Etinin kıymetli olmayışı, dikenlerinin az da olsa zehirli oluşu ile herhangi bir ekonomik yönü yoktur.

………………………………………….. …………………………….

VATOZ
Raja Clavata,Nagelrochen,Raie Bouclee

Köpekbalığı ailesindendir. Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yaşar. 1 m’yi aşan boy ve 40 – 50 kg. ağırlıkta olanlarına rastlanır. Uzun geziler yapmadan 15 – 20 m’den 100 – 150 m’ye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av bekler. Kabuklular, küçük balıklarla beslenir. Bahar ve yaz aylarında sahillere yaklaşarak üreme yapar. Dişileri 10 – 30 yumurta verir. Eti lezzetlidir. Fakat az tutulur. Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir. Ekonomik değeri vardır.

YAZILI HANİ
Serranus Scriba,Schriftbarsch,Serran Ecriture

Uzunluğu en çok 25 cm. olabilen Yazılı Hani kendi türünün tipik bir örneğidir. Belli bölgelerde yalnız yaşar. Levrek Balığı ailesindendir. Kendinden küçük balıklar, karides gibi kabuklularla beslenir. Yaklaşık 30 m. derinlerde, belirli bölgelerde yalnız yaşar. Baş kısmındaki, çeşitli renk ve süslemelerden ‘yazılı’ ismini alır. Üremeleri Mayıs – Haziran arasında olup, cins ve türlerine göre 18.000 – 900.000 yumurta döker.

Pişirme Biçimi
Tava, buğlama , plaki

Dönem
Yaz ayları Ağustos

………………………………………….. …………………….

İSKORPİT
Scorpaena Porcus,Brauner Drachenkopf,Rascasse Brune

Yaşamı aynı aileden olan Lipsosun aynıdır. Farkları İskorpitin Lipsosa göre daha küçük olması (ortalama 20 – 30 cm.) ve renginin koyuluğudur. İskorpitin de dikenleri Lipsos gibi çok zehirlidir. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. Eti lezzetli ve çok yararlıdır.

Pişirme Biçimi
Çorba, yahni, buğlama , plaki, fleto tava

Dönem
Yaz ayları Ağustos

………………………………………….. ………………

………………………………………….. ……………………..

İZMARİT
Maena Smaris,Gefleckter Schnauzenbrasse,Mendole, Picare

Denizlerimizin yerli balıklarındandır. Küçüklerine Kancur, büyüklerine Kanal İzmariti denir. Boyu ortalama 15 cm, dişileri daha küçük olur. Hareketli ve kurnazdır. Yaz aylarında sahillere kadar sokulur. Üst, ön dikenleri tehlikelidir. Batar ve yara yapar. 10 – 12 yıl yaşayabilir. Erkekleri 3, dişileri 2 yaşında olgunlaşıp 60.000 – 70.000 yumurta verir. Balık yumurtaları, yavruları ve yosunlarla beslenir. Eti beyaz ve lezzetlidir. Bol tüketilir.

Pişirme Biçimi
Tava, ızgara, buğlama , tuzlama

Dönem
Ağustos – Ekim

………………………………………….. ……………………………..

ZARGANA
Belone Belone,Hornhecht,Orphie

60 – 70 cm., bazen de 1 m. uzunluğa varan Zargana ortalama 18 yıl yaşar. Hamsi, Çaça, Çamuka ve Kıraça gibi küçük balıklarla beslenir. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir. Genelde Lüfer avında yem olarak kullanılır. Eti yönünden değerlidir. İlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30.000 – 50.000 yumurta verir.

Pişirme Biçimi
Tava, buğlama, plaki

Dönem
Aralık – Şubat

………………………………………….. ……………………………….

ZURNA BALIĞI
Scomberesox Saurus,Makrelenhecht,Balaou Atlantique

Uskumru Turnası da denir. Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta yaşar. Uzunlukları ortalama 50 cm’dir. 20 – 30’lu gruplar halinde gezerler. Bilhassa Ege ve Akdenizde rastlanır. Etçil bir balıktır ve sürü halindeki küçük balıklarla beslenir. Etleri beyaz ve lezzetli olmakla beraber kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir. Erken ilkbahardan yaza kadar her seferinde 1.000 – 1.500 olmak üzere 7 – 8 defa yumurta verirler.

sirenmi yoksa müzikmi çalan irem bahçesinde kaçtı tiren bak doldurdum mürekkeb kalemimle dağları soldurdum..

Sponsorlu Bağlantılar

Balık Çeşitleri Resimli İçin Yorum Yap