Beklenen Doğum Tarihini Hesaplama

Beklenen Doğum Tarihini Hesaplama Mynet Doğum Tarihi Bulma - Bu makaledeki notlar: doğum tarihi nasıl öğrenilir beklenen doğum..

İsim Ve Soyisimle Doğum Tarihi Nasıl Öğrenilir?

sadece isim ve soyismini bildiğim arkadaşımın doğum tarihini öğrenmek istiyorum şimdiden teşekkürler

Doğum Tarihi Öğrenme

arkadaşlar birinin sadece isim,soyisim ve doğum yılını bilerek tam doğum tarihini nasıl öğrenebilirim.? lütfen yardımcı olun… çok gereklii….şimdiden saolun…

Beklenen Doğum Tarihi Nasıl Hesapla*nır ?beklenen Doğum Tarihi Nasıl Hesapla*nır ?

Beklenen doğum tarihi nasıl hesapla*nır ?

Beklenen doğum tarihi, son adet tarihinin ilk günü esas alınarak hesaplanır. Bu yüz*den kadınların adet günlerini takvime işa*retlemeleri çok önemlidir.

Gebelik süresi, yapılan gözlemlerde orta*lama 280 gün olarak bulunmuştur. Bu sü*re 40 hafta veya 9 ay 10 güne karşılık gel*mektedir.
Beklenen doğum ta*rihi hesaplanırken tak*vimde son adet tarihin*den sonraki 40. haftaya denk gelen gün bekle*nen doğum tarihi ola*rak belirlenir. Beklenen doğum tarihinden 15 gün öncesi veya 15 gün sonrası da normal doğum müddeti içinde ka*bul edilir. Yani normal doğum tarihi 38. haf*ta ile 42. haftalar arasıdır.

38. haftadan önce olan doğumlara erken (prematür) doğum denir. Beklenen do*ğum tarihi geldiği halde doğumun ger*çekleşmemesine de miad aşımı denir.

Muhtemel Doğum Tarihi Nasıl Hesaplanır?

Muhtemel doğum tarihi ve gebelik süresi nasıl hesaplanır?

Muhtemel doğum tarihi düzenli adet gören kadınlarda en kolay Neagele formülü ile hesaplanır. Son adet tarihi gününe 7 gün eklenip, ayından 3 ay çıkarılırsa muhtemel doğum tarihi kolayca hesaplanabilmektedir.
Örnek: Son adet tarihi 10. 05. 2005 olan gebenin muhtemel doğum tarihi 17. 02. 2006 olarak hesaplanır.
Eğer gebe son adet tarihini net olarak bilmiyorsa yada adetleri düzensiz ise yapılacak seri ultrason ölçümleri bize muhtemel doğum tarihini ve içinde bulunulan gebelik haftasını belirlemede yardımcı olacaktır.
GEBELİĞİN İLK 3-4 HAFTASI:
Anne karnında döllenmeden sonra bölünmeye başlamış yumurta hücresinin iç kısmından embriyoyu oluşturmak için çoğalan hücreler, üç ayrı embriyonal tabakayı oluştururlar (1.Ektoderm, 2.Mezoderm, 3.Endoderm). Bu tabakaların her birinden değişik organ ve dokular oluşur.
Bu dönemde gebelik ürünü ultrason ile gebelik kesesinin içinde küçük parlak bir plak halinde görülür. Bu dönemde embriyo taslak halindedir.
Dördüncü haftadan itibaren embriyonun kan dolaşımı başlar. Dördüncü haftanın sonunda embriyo 4mm boyuna ulaşır.
GEBELİĞİN 5.-6. HAFTALARI:
Bu haftalarda beyin dokusunun hızlı büyümesine bağlı olarak baş embriyonun en büyük bölümünü oluşturur. Bebeğiniz ortalama iri bir pirinç tanesi büyüklüğündedir. Beşinci haftada embriyonun boyu 6-11 mm; kol ve bacak taslakları ultrasonografi de gözlenebilir şekilde gelişmeye başlar.
Altıncı haftada dış kulak, göz, bacak, ayak,ve parmak taslakları belirgin hale gelir.
Bu dönemde kalp iki odacıktan oluşan taslak halindedir ve kan pompalama görevini yerine getirmektedir.
Altıncı hafta sonunda ortalama 14-21 mm uzunluğa ulaşır.
Bu haftada embriyo ultrason ile iri bir kuru fasulye büyüklüğünde izlenebilir.
GEBELiĞiN 7-8. HAFTALARI:
Yedinci haftada çene ve burun belirginleşir ve yüz insan yüzünü andırır hale gelir.
Yedinci haftada baş göğüs kafesine doğru bükülmüş haldedir.
Sekizinci haftada göbek kordonu incedir, göz kapakları belirginleşir. Zar şeklindeki göz kapaklarının altında gözler belirgindir.
Beyin dokusunun hızlı büyümesi ile kafa büyüklüğü embriyonun yarısını oluşturur ve beyinde elektriksel faaliyet başlar ve bu dönemde ilk embriyonal hareketleri ultrason ile izlemek mümkündür. Ama bu hareketlerin anne adayı tarafından hissedilmesi mümkün değildir.
Sekizinci haftanın başında fetal parmaklar kısadır ve birbirine mukoza ile bağlıdır, sekizinci haftanın sonuna doğru erişkin parmaklarına benzer hale gelir.
Sistemler ve organlar normal yerlerindedir ve fetus insan yavrusuna benzemeye başlar.
Dış genitaller bu dönemde belirginleşir ama ultrason ile henüz görülecek seviyede değildir.
Bu dönemde embriyo 27-31 mm boyutlarına ulaşmıştır.
Sekizinci haftanın sonunda embriyo dönemi biter, fetal dönem başlar. Bu dönemden sonra doğuma kadar gebelik ürünü fetus olarak adlandırılır.
Fetal dönemle birlikte erken gebelik kaybı riski de azalmaya başlar.
Gebeliğin devamlılığı sekizinci haftaya kadar yumurtalıklardan salgılanan hormonlar ile sağlanırken bu haftadan itibaren bu görevi plasentadan(bebeğin eşi) salgılanan hormonlar üstlenir.
Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı
Op. Dr. Tevfik Yoldemir

Soy Ağacı Nasıl Öğrenilir?

soy ağacımı öğrenmek istiyorum

Sponsorlu Bağlantılar

Beklenen Doğum Tarihini Hesaplama İçin Yorum Yap