Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler

Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler Hakkında Bilgi - Bu makaledeki notlar: beslenme şekillerine göre bakteriler beslenme..

Bu makalede Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler ve Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler Hakkında Bilgi hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler

Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler
Ototrof canlılar
Kendi besinlerini kendi sentezleyen, su (H2O), karbondioksit (CO2) ve inorganik tuzlardan organik bileşikler (esas olarak glikoz oluşturan, enerjiyi bu organik bileşiklerde depolayan canlılardır. Bitkiler ve algler günes ışığını kullanarak besinlerini kendileri üretir. Bu canlılar kendi içinde:

  • Fotosentetik ototroflar. (Fotoototroflar) Biyokimyasal olaylar için gereksinim duydukları enerjiyi güneş ışınlarından, fotosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Yeşil ve mor bakteriler.
  • Kemosentetik ototroflar. (Kemoototroflar) Kendileri için gerekli olan enerjiyi amonyak (NH3),hidrojensülfür (H2S) gibi belli organik maddeleri oksitleyerek, kimyasal yoldan, kemosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Nitrit,nitrat ve demir bakteriler

Heterotrof canlılar
Erimiş organik besinleri doğrudan hücre zarlarından emerek beslenen canlılara saprozoik canlılar, bu tarz beslenmeye de saprozoik beslenme denir. bu canlılar besinlerini katı halde alamazlar, çürümekte olan hayvan ve bitkilerden sağlarlar. maya ve küf mantarları, bazı tek hücreli hayvanlar, bakterilerin çoğu bu gruba dahildir

Sponsorlu Bağlantılar

Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler İçin Yorum Yap