Bıldırcın Yumurtası Alerji Yaparmı

Bıldırcın Yumurtası Alerji Yaparmı Bal Alerji Yaparmı - Bu makaledeki notlar: alerji ateş yaparmı bıldırcın yumurtası alerji..

Allerji Nedir?

*Alerji
* *Allerji nedir?
**Çevremizde yaygın olarak bulunan allerjenlere bazı kişiler diğerlerinden
daha fazla duyarlı olup (atopik kişiler) onlara karşı allerjik olmayan
normal kişilerden (atopik olmayan) çok daha abartılı bir reaksiyon verirler.
Bu duruma allerji denilmektedir.

Allerjik tabiatta olmak bir hastalık mıdır?
Hayır. Toplumda yaşayan bireylerin yaklaşık %30’u allerjik tabiattadır. Bu
kişiler duyarlı oldukları bazı allerjenlere karşı özel E tipi antikorlar
aracılığıyla abartılı bir reaksiyon oluşturabilme yeteneğindedirler. Bu tip
antikorlara bağlı olarak bazen değişik allerjik hastalıklar ortaya
çıkabilir. Ancak tek başına allerjik bünyeye sahip olmak, yani atopik olmak
bir hastalık olmayıp allerjik hastalıklara bir çeşit aday olma, yatkın olma
durumudur.

Allerjik bünyeye sahip olmak neye bağlıdır?
Bu tamamen ailesel geçişli (irsi) bir durumdur.

Genetik geçiş dışında çevresel faktörlerin bir etkisi yok mudur?
Atopik olma veya olmama durumu tamamen genetik olarak belirlenmektedir.
Ancak atopik kişilerde allerjik hastalıkların gelişip gelişmemesi çevresel
allerjenlerle karşılaşma yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Daha
dünyaya gelmeden gebelik döneminde veya hayatın erken döneminde, emzirme
periyodunda annenin sigara içmesi, allerjik gıdaları tüketmesi, ortamın
allerjen yoğunluğunun fazla olması gibi faktörler atopik kişilerde allerjik
hastalıkların görülme sıklığını artırır.

Allerjik hastalıklar psikolojik nedenlerle görülebilir mi?
Allerjik hastalıklar psikolojik veya psikosomatik hastalıklardan farklıdır.
Ancak allerjik hastalıkların gelişiminde, yakınmaların ortaya çıkmasında ve
hastalığın kontrolünde psikolojik durumun da katkısı olabilir. Ayrıca
psikolojik hastalıklarla ayrımı gerekebilir.

Allerjik hastalıklar nelerdir?
Astım, allerjik burun nezlesi ve sinüzit, allerjik göz nezlesi, burun
polipleri, allerjik orta kulak iltihabı, ürtiker ve egzema gibi allerjik
deri hastalıkları, gıdalara bağlı allerjik reaksiyonlar, çeşitli ilaç ve
kimyasallar ile arı ve böcek sokmalarına bağlı allerjik reaksiyonlar
allerjik hastalıkların arasında öncelikli olarak sayılması gerekenlerdir.

Allerjik bünyeli bir kişide bu hastalıkların hepsi de bulunur mu?
Vücudun allerjenlere olan reaksiyonu belirli organlara özel dağılım
gösterir. Bazı kişilerde bu sayılan hastalıkların bir kaçı beraber
bulunabilirse de bu şart değildir.

Allerji teşhisi nasıl konur?
Allerjik hastalıklarla uyumlu yakınmaları olan kişilerde ailede benzer
hastalığı olanların varlığı, şikayetlerin süreğen ve tekrarlayıcı olması,
mevsimlere göre değişmesi, diğer allerjik hastalıkların eşlik etmesi gibi
hastanın öyküsünde tipik özellikler allerjik bir hastalığı telkin eder.
Kanda özel E tipi antikorların araştırılması, allerjik cilt testleri ve
hastalığın tipine göre değişen diğer tetkiklerle kesin teşhis konulabilir.

Teşhis için can yakıcı, zor tetkikler, endoskopik işlemler ve biyopsiler
gerekli midir?
Hayır. Allerjik hastalıkların tanısında genellikle bu tür invaziv işlemlere
gerek duyulmaz.

Yöremizde bu tür hastalıkların teşhis ve takibi mümkün müdür?
Tabii. Fakültemizde allerjik hastalıkların teşhis, takip ve tedavisi için
gerekli olan her türlü laboratuvar inceleme yapılabilmektedir. Uzak yerlere
gidip gelmeğe gerek yoktur.

Erken teşhisin önemi var mı?
Kuşkusuz. Hem hastanın yaşamının normale döndürülmesi, hastalıktan dolayı
kayıplarının giderilmesi; hem de tehlikeli krizlerin ve aynı zamanda
hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için erken tanı konarak tedaviye
başlanması çok yerinde olur.

Allerjik hastalıkların belirtileri nelerdir?
Hastalığın tipine, ağırlığına ve hastanın yaşına, cinsiyetine göre
belirtiler değişir. Allerjik sinüzit, burun ve göz nezlesinde: Yılın belirli
aylarında veya tüm yıl boyunca devam eden hapşırma, burunda kaşıntı, burun
akıntısı, burun tıkanıklığı vardır. Geniz akıntısı, boğazda gıcıklanma,
gözlerde yaşarma, kızarıklık ve kaşıntı, kulakta dolgunluk hışırtı, kaşıntı,
baş ve kulak ağrısı, koku alma bozukluğu tat almama, sesin değişmesi
olabilmektedir. Anjiyonörotik ödem ve anafilakside: Tablonun ağırlığına
bağlı olarak değişen derecelerde yüzde, dudakta, dilde, boğazda aniden
şişme, tıkanma, ciltte solukluk, kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklıklar,
döküntüler, nefes darlığı, hırıltılı solunum, tansiyon düşmesi, ateş,
terleme, çarpıntı, kalpte ritim bozukluğu, morarma, kusma, karın ağrısı,
ishal, havale geçirme, solunum durması ve ölüm olabilir. Astımda: Nefes
darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, göğüste tıkanıklık olabilir. Bu
yakınmaların aniden ve krizler şeklinde ortaya çıkması bir müddet sonra
kendiliğinden veya tedaviyle düzelmesi, tekrarlaması, gece uykudan
uyandıracak şekilde olması çok tipiktir. Cilt Allerjilerinde: Ciltte
kaşıntı, kurdeşen denilen kabarıklıklar, kırmızı renkli döküntüler, sulanma,
kabuklanma, deride kalınlaşma ve deride renk değişikliği görülebilir. Mide
barsak kanalı allerjilerinde: Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı,
iştahsızlık, kilo kaybı, gelişme geriliği, kansızlığa bağlı halsizlik,
solukluk, göz kapakları ve bacaklarda şişlikler gibi yakınmalar olabilir.

Bu şikayetler allerjik hastalıklar dışında başka nedenlerle oluşamaz mı?
Evet oluşabilir. Bunların hiçbirisi allerjik hastalıklara özgü değildir.
Yakınmaların süreğen ve tekrarlayıcı vasıfta olması, mevsimlerle ilişki
göstermesi, ailede benzer yakınmaları olan başka kişilerin olması veya altta
açıklanan allerjenlerden birisiyle temas sonrası bu yakınmaların ortaya
çıkması allerjik bir hastalığın varlığını gösteren işaretlerdir.

Allerjik hastalıklar tehlikeli midir?
Sık görülmeleri, süreklilik göstermeleri, kişinin performansını yakından
etkileyerek normal yaşamını kısıtlamaları, iş gücü kaybı ve okul
devamsızlığına yol açmaları ve anafilaksi, anjiyonörotik ödem gibi bazen
ölümcül olabilen formlarının da bulunması nedeniyle allerjik hastalıklar çok
önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.

Allerjik hastalarda kriz olur mu?
Evet. Allerjik hastalıkların bazılarında aniden kriz şeklinde ağır bir tablo
gelişebilir. Üstelik bu durum tekrarlayıcıdır. Astımda, penisilin
allerjisinde, arı-böcek sokmasında, anjiyonörotik ödemde tehlikeli, ölümcül
krizler olabilir.

Anafilaksi nedir?
Allerjiye bağlı olarak ani ortaya çıkan ve acilen tedavi edilmezse ölümcül
olan sistemik, tehlikeli bir hastalıktır. Arı sokması, penisin gibi bir
ilacın damardan verilmesi gibi allerjenlerle temas sonrası olay dakikalar
içinde başlar. Tablonun ağırlığına bağlı olarak değişen derecelerde yüzde,
dudakta, dilde, boğazda aniden şişme, tıkanma, ciltte solukluk, kızarıklık,
kaşıntı ve kabarıklıklar, döküntüler, nefes darlığı, hırıltılı solunum,
tansiyon düşmesi, ateş, terleme, çarpıntı, kalpte ritim bozukluğu, morarma,
kusma, karın ağrısı, ishal, havale geçirme, solunum durması ve ölüm
olabilir.

Böyle bir durumda ne yapılmalıdır?
Maalesef bu durumda hasta ve yakınlarının yapacağı fazla bir şey yoktur.
Ancak gerekli ilaçların bulunduğu bir ortamda bir hekim bu duruma müdahale
edebilir. Hasta derhal sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Allerjik bünyesi
olduğu bilinen kişilerin hastane dışında enjeksiyon yaptırmaması, ilaçlı
filim vb tetkikler yapılırken durumunu belirtmesi, kendisine dokunan besin
ve ilaçları kullanmaması, arı sokmaması için tedbirler alınması
gerekmektedir.

İlaç allerjisi hakkında bilgi verir misiniz?
Bir çok ilacın tedavi edici etkisi yanında istenmeyen bazı etkileri de
vardır. Bu yan etkilerden bazıları ise allerjik reaksiyonlara bağlıdır.
Kullanılan ilaca; kullanan kişinin yaşına, cinsiyetine, genetik
özelliklerine ve diğer hastalıklarına; daha önce aynı ilacın kullanılıp
kullanılmadığına; ilacın veriliş yoluna bağlı olarak bu tür reaksiyonların
görülme olasılığı değişmektedir. Hemen her ilaç allerjiye neden olabilirse
de bazı ilaçların kullanımı sırasında buna daha sık rastlanmaktadır. İlaca
bağlı allerjik olaylar ciltte görülen kurdeşen, egzamadan kan hücrelerinin
sayı ve fonksiyon bozukluklarına, anafilaksi, ateş, serum hastalığı gibi
sistemik tablolardan ani nefes darlığı, sarılık, zatürree göğüste, karında
su toplanması gibi belirli organ lokalizasyonu gösteren patolojilere kadar
çok farklı görünümlere sahiptir. İlaç alımıyla olayların başlaması arasında
geçen süre bir kaç dakikadan bir iki haftaya kadar değişmektedir. Bir ilaç
kullanırken ortaya çıkan yeni bir sağlık sorunu ilaçla ilişkili veya
ilişkisiz olduğuna karar verilemese bile o ilacı reçete eden hekime
bildirilmelidir. Eğer hasta herhangi bir ilaca karşı geçirilmiş bir allerji
öyküsüne sahipse başka ilaçları kullanması gerektiğinde de bunu hekimine
bildirmelidir. Çünkü bazı ilaçlar arasında çapraz reaksiyonlar
olabilmektedir. Penisilin allerjisi, çeşitli röntgen filimlerinin çekilmesi
sırasında kullanılan boyar maddelere karşı ortaya çıkan reaksiyonlar ve
astımlılarda aspirine karşı duyarlılık ilaç allerjileri arasında özellikle
belirtilmesi gereken durumlardır.

Çocuklara uygulanan aşılar allerji yapar mı?
Aşıların hazırlanması sırasında yumurta proteinleri ve bazı jel maddeler
aşıya karışmaktadır. Bunlara bağlı allerji görülebilir. Yumurta yediğinde
anafilaksi tipinde şiddetli allerjik reaksyonu olan kişilere yumurta
kaynaklı bu aşılar yapılmamalıdır. Ancak, yumurta yiyince deri döküntüsü
gibi hafif allerjik reaksiyonu olanlar aşıdan alı konmamalıdır. Karar
verilemediği durumlarda deri testleri yapılabilir.

Gıdalara bağlı allerjik rahatsızlıklardan biraz bahseder misiniz?
Toplumda yaşayan kişilerin %15-20 si bazı gıdalara karşı allerjisi olduğunu
söylerken yapılan araştırmalarda bu oranın %1-2 den fazla olmadığı
gösterilmiştir. Besin allerjilerine çocuklarda daha sık rastlanır. Yaş
ilerledikçe bu durum çoğunlukla ortadan kalkmaktadır. Gıdalar allerjik
olaylar dışında da besin zehirlenmeleri, besin entoleransı gibi önemli
sorunlara yol açabilirler ve bunların allerjik olaylardan ayrımı zor
olabilir. En sıklıkla allerjiye yol açan besinler inek sütü, tavuk
yumurtası, soya fasülyesi, ceviz, fındık, balık ile buğday ve diğer
tahıllardır. Allerjiye neden olan besinin alınmasından sonraki dakikalar
veya saatler içerisinde allerjinin yerleştiği lokalizasyona bağlı olarak
değişik şikayetler görülmeğe başlar. Dudaklarda, dilde, boğazda şişme,
yanma, kaşıntı, yüzde kızarıklık seste kabalık görülebilir. Kramp şeklinde
karın ağrıları, bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Bebeklerde gelişme
geriliği dikkati çeker. Hapşırma burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık, göz
yaşarması, gözlerde kaşıntı olabilir. Astım tablosu gelişebilir. Bunların
besinlere bağlı olup olmadığı ve hangisine bağlı olduğu testlerle
anlaşıldıktan sonra o besin hastanın diyetinden çıkarılır. Bir süre bu
gıdayı almayan kişide zamanla duyarlılık kaybolabilmektedir.

Gıda katkı maddeleri zararlı mıdır?
Modern yaşamın getirdiği zorunluluklar eskiden evlerde doğal ve taze olarak
hazırlanan gıdaların yerini fabrikasyon olarak hazırlanan ve uzun süre
marketlerde bozulmadan saklanması gereken gıdaların almasına neden olmuştur.
Gıdalara hazırlanması sırasında renklendirici, koku verici ve bozulmalarını
önleyici bazı kimyasal maddeler ilave edilmektedir. Doğal beslenmede yeri
olmayan bu kimyasallar hem astımlı, allerjik nezleli bazı kişilerde
sorunlara yol açmakta hem de allerji dışında kalp-damar hastalıklarına ve
kanserlere neden olabilmektedirler.

Lateks allerjisi ne demektir?
Lateks %99 oranında Brezilyada yetişen tropikal kauçuk ağacının özsuyundan
üretilir. Kauçuk içeren ürünler allerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.
Bilhassa hekimlerin bizar olduğu bu durumda cerrahide kullanılan lateksten
mamül eldivenler, bu eldivenlerin giyilip çıkarılması sırasında ortama
yayılan toz, elastik yapışkan bantlar, çeşitli sonda ve kateterler, lastik
ayakkabılar, plastik halı arkaları, spor malzemeleri, yolda aşınan oto
lâstiklerinden ortama dağılan kısımlar ya cilt ile temas veya solunum
yoluyla vücuda girmekte ve takiben kurdeşen, burun nezlesi, göz nezlesi,
nefes darlığı, dilde boğazda şişme gibi değişik reaksiyonlar ortaya
çıkmaktadır.

Temas egzaması ne demektir?
Cildin herhangi bir madde ile genellikle uzun süreli ve tekrarlayan
temasları sonrası ciltte allerjik tabiatlı bir hastalığın gelişmesidir. Buna
neden olan maddeler arasında öncelikle sabun ve deterjanlar, lastik
eldivenler, kemer, kolye vb aksesuarlar, gömlek, kaşkol gibi giysiler
sayılabilir. Temas edilen cilt alanında kızarıklık, kabarıklıklar,
kalınlaşma, çatlaklar, soyulma, kaşıntı, sulanma ve kabuklanmalar
görülebilir.

Böcek ve arı allerjileri hakkında bilgi verir misiniz?
Hamam böcekleri, kalorifer böcekleri, tahtakurusu, sivrisinek, at sineği ve
pire gibi haşerelerin ısırmasıyla, tükrük ve dışkılarının solunum veya cilt
yoluyla vücuda girmesine, yabani veya bal arılarının sokmaları sırasında
zerk ettiği zehirlerine karşı bazı kişilerde allerjik reaksiyonlar
gelişebilmektedir. Böcek allerjenleri allerjik burun nezlesi ve astıma neden
olabilmekte; arı sokmalarını takiben ise 10-15 dakika içinde sokma yerinde
sınırlı veya tüm vücutta hafif veya ağır bir reaksiyon gelişebilmektedir. Bu
olay tehlikeli olabilir. Arıya karşı allerjisi olanların yanlarında arı
soktuğu taktirde acil müdahale için iğne, sprey, hap türü ilaçları devamlı
taşımaları ve bunları kendi kendilerine kullanmayı öğrenmeleri gereklidir.
Özel aşı ile tedavi de etkili olmaktadır.

Allerji yapan maddeler (allerjenler) nelerdir? Allerjenler nerede bulunur?
Ev tozu, küf mantarları, kedi, köpek, kuş tüyleri, çeşitli ağaç, ot ve çayır
polenleri, böcek ve haşereler, bazı parazitler, bazı gıdalar, penisilin gibi
bazı ilaçlar, güneş, rüzgar, soğuk, kirli hava ile çeşitli kimyasal maddeler
gibi çok fazla sayıda madde allerjenik özellik taşır. Havada, kullandığımız
gıda, ilaç ve giyim eşyalarımızda, çevremizdeki eşyada çok sayıda allerjen
bulunmaktadır.

Ülkemiz ve yöremizde allerjenlerin durumu
Yapılan çalışmalarda Ülkemizin 9 000’i aşkın doğal bitki türünden oluşan
zengin bir florası vardır. İklim ve coğrafi değişkenlere bağlı olarak
bölgelerimize göre bitki örtüsü farklıdır. Karadeniz ve Marmara bölgesinde
Avrupa ve Sibirya florası, Batı ve Güney Anadoluda Akdeniz florası, İç, Doğu
ve Güneydoğu Anadoluda ise İran-Turan florası özellikleri hakimdir.
Karadeniz Bölgemizde ılıman iklim, yüksek nem ve zengin bitki örtüsü havayla
taşınan aeroallerjenler için son derece elverişli koşullar sağlamaktadır.

Allerjenlere karşı reaksiyon ne zaman ortaya çıkar?
Çevremizde çok sayıda bulunan allerjenler solunum yolu, sindirim kanalı,
cilt ve mukozalar ile enjeksiyonlar sırasında damar yoluyla vücuda girebilir
ve sadece hassas kişilerde duyarlılaşma periyodunu takiben önemli sorunlara
yol açar.

Allerjinin mevsimlerle ilgisi var mıdır?
Evet. Bazı allerjenlerin yoğunluğu belirli mevsimlerde artmaktadır. Diğer
bazıları ise her mevsimde sabit olarak bulunurlar. Polenler mevsimsel
allerjinin en sık rastlanan nedenleridir. Ancak iklime bağlı olarak hava
sıcaklığının ve nispî nem oranının değişmesine paralel ev tozu akarları, küf
mantarları gibi diğer havayla taşınan allerjenlerin yoğunluğu da
değişmektedir. Nisan-Mayıs, atmosfer havasında polen yükünün en fazla
arttığı aylardır. Bu mevsimde allerjik yapılı kişilerde astım, saman
nezlesi, göz nezlesi gibi allerjik hastalıklara bağlı yakınmalar ortaya
çıkabilir veya artar.

Bahar nezlesi, mevsimsel astım ne anlama gelir?
Bazı allerjik kişilerde yılın diğer zamanlarında hiçbir önemli sorun
yaşanmazken sadece belirli bir iki ayda her yıl tekrarlayan yakınmalar
görülebilir. Bunlar çoğu zaman polene bağlı yakınmalardır. Kişilere göre
değişmekle birlikte en sık bahar veya güz aylarında rastlanır.

Allerji ile meslek arasında bir ilişki var mıdır?
Evet. Allerjik hastalık bazen bir meslek hastalığı şeklindedir. İşyeri
ortamında bulunan bir allerjenle temasa bağlı olarak ortaya çıkar.
Yakınmaların işe girdikten sonra başlaması, işyerinden uzakta olunduğu
zamanlarda (tatil ve seyahatlerde) gerilemesi, aynı işyerinde birden çok
kişide benzer yakınmaların görülmesi meslek hastalığını düşündürmelidir.

Hangi mesleklerde allerjik hastalıklar daha sık görülür?
Çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar (sığır, kuş, kümes hayvanı besleyenler,
veterinerler, deri, yün işinde çalışanlar ..), biyolojik ajanlarla
çalışanlar (laborantlar, besin, deterjan sanayiinde çalışanlar, kimyagerler
..), tozlu işlerde çalışanlar (keresteciler, marangozlar, fırıncılar,
değirmenciler ..), kimyasallar ile teması olanlar (boyacılar, kimyagerler,
plastik endüstrisi işçileri ..), lastik eldiven kullananlar (sağlık
personeli, temizlik işinde çalışanlar ..) ve daha bir çok iş kolunda
allerjik hastalıklara sık rastlanmaktadır.

Teknoloji ile allerji arasında bir ilişki var mıdır?
Allerjik hastalıkların sıklığı teknolojinin gelişimine paralel olarak
artmaktadır. Kişilerin kapalı ve dar alanlarda topluca yaşamaları, açık
sahada çalışmaktan büroda çalışmaya dönüş, halı döşemeler, ev içinde kedi,
köpek, kuş vb hayvanların beslenmesindeki artış, sigara alışkanlığının
yayılması, katkı maddesi içeren hazır gıdaların tüketilmesi, yaşamımıza
giren ilaç ve kimyasal maddelerin giderek fazlalaşması, hava kirliği gibi
nedenlerle allerjik hastalıklar endüstrileşmiş yörelerde ve kırsal kesime
göre kentlerde daha sık görülmektedir.

Allerji tedavi edilebilir mi?
Tedavi ile allerjik bünye değiştirilemez. Ancak, allerjik hastalıklar
kontrol altına alınabilir ve hastanın yakınmaları giderilip, normal yaşamına
dönmesi sağlanabilir. Hastalığa bağlı olarak yaşanımı kısıtlanması
önlenebilir.

Allerjik hastalıklardan tam şifa mümkün değil midir?
Mümkündür. Bazen bir süre devam eden hastalık tablosu tedavi ile veya
spontan olarak tamamen ve bir daha geri dönmemek üzere düzelebilir. Ancak
yakınmalar çoğu kez devam etme ve tekrarlama eğilimindedir.

Allerjik hastalıkların tedavisi nasıldır?
Tedavi kişiye göre değişir. Öncelikle allerjiye neden olan madde veya
maddeler belirlenmeli, hastalığın tipi, ağırlığı, komplikasyonları saptanıp
uygun tedavi şekli kararlaştırılıp başlanmalı, hasta yakın izlemede tutulup
alınan cevaba göre tedavi değiştirilmelidir. Öncelikle korunma esastır.

Komşumun ilaçlarını kullanabilir miyim?
Bunu asla yapmayın. Hastalık aynı olsa bile hiçbir hastanın tedavisi
diğerinin aynısı değildir. Tedavi edilmesi gereken hastalık değil, hastadır.
Ve her hasta başka bir kişidir.

Allerjenlerden nasıl korunabiliriz?
Allerjiye neden olan madde her kişide aynı değildir. Kişilerin duyarlı
olduğu allerjen ayrı ayrıdır. Öykü ve testlerle spesifik allerjen
saptandığında hasta mümkünse bundan uzak tutulmalıdır. Örneğin bu bir ilaç
ise bu ilacı kullanmamalıdır. Gıda ise bu gıdayı almamalıdır. İşyeriyle
ilgili bir madde ise iş değişikliği gerekebilir ya da iş yerindeki allerjen
yoğunluğunu azaltacak önlemler yararlı olabilir. Ancak havada bulunan
allerjenlerden kaçınmak oldukça güçtür. Polen allerjisinde kıra, ağaçlık,
çiçeklik alana girmek veya rüzgarla polenlerin taşındığı alanda bulunmak
yakınmaları başlatabilir. Ev tozundaki allerjenleri azaltacak önlemler
yararlı olabilir. Evde dip bucak emiş gücü yüksek vakumlu cihazlarla sık sık
tozların alınması, toz kaldırmayacak şekilde temizlik yapılması (yaş bezle
toz alınması, çırpma, silkeleme şeklinde temizlik yapılmaması ..), haftada
bir en az 60 derece sıcaklıkta su ile çarşaf, kılıf ve örtülerin yıkanması,
halı döşemeler yerine vinlex vb türü suni döşemelerin kullanılması, allerjen
barındırmayan çarşaf ve kılıfların kullanılması allerji hastalarında
önerilen tedbirlerdir. Küf mantarlarının üremesinin önlenmesi, ev içi nemin
azaltılması yararlı olabilir. Allerjenleri temizlediği söylenen cihaz veya
deterjanların, hava filtrelerinin bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış
değildir. Kedi, köpek, kuş gibi hayvanların ev içinde barındırılmaması,
hamam böceği, kalorifer böceği gibi haşerelerle mücadele edilmesi
gerekmektedir. Yün battaniye, yorgan, kazak, hırka yerine sentetik kumaş ve
dokumaların kullanılması önerilmektedir. Sigara içilmemesi, pasif olarak
sigara dumanına maruz kalmaktan sakınılması, ev içinde veya atmosferde hava
kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması dikkat edilmesi
gereken diğer hususlardır. Kimyasal katkılar içeren fabrikasyon gıdalardan
uzak durulması, deterjan, boya ve çeşitli temizlik malzemelerinin
kullanımında ortama yayılan keskin koku ve dumandan kaçınılması
gerekmektedir. Ancak bu önerilerin uygulanması hiç de kolay değildir ve
kişinin yaşamını çık sınırlayabilir.

Bu tedbirleri alınca allerjik hastalığım geçer mi?
Kuşkusuz bu önlemler çok işe yarar, hastalığınızın kontrolü kolaylaşır,
şikayetleriniz azalır, tedavinizin etkinliği artar. Ancak bunları yapınca
hastalık ortadan kalkacak diye bir garanti söz konusu değildir. Bu önlemleri
almakla birlikte veya allerjenlerden kaçınılamıyor ise onların zararlı
etkilerini önleyen veya düzelten ilaçlarla tedavi gerekebilir.

Allerji tedavisi ne kadar devam eder?
Tedavi çoğu kez devamlıdır. Ancak bu ömür boyu ilaç kullanılacak anlamına
gelmez. İlaçlar kullanıldığı gibi, zaman zaman ilaçlar kesilip ilaçsız
kontrol ve korunma önlemleri ile izlenebilir. Sorunlar ortaya çıktığında
tekrar tedavi gerekebilir. Mevsimsel allerjilerde sadece sorunların
yaşandığı aylarda bir kaç aylık tedavi yeterli olur.

Allerji tedavisinde hangi tür ilaçlar kullanılır?
Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Hastalığın yerleştiği organa, tipine,
ağırlığına ve hastanın özelliğine göre farklı bir çok ilaç kullanılabilir.
Bazen aynı hastada farklı zamanlarda değişik ilaçları kullanmak gerekebilir.

Allerji tedavisinde kullanılan ilaçların zararlı etkileri var mıdır?
Her ilacın istenmeyen bazı yan etkileri olabilir. Bir hastaya bir ilacı
verirken kar-zarar hesabı yapılıp beklenen yarar daha ağırlıklı ise
başlanır. Gereksiz yere hiçbir ilaç kullanılmamalıdır. Mümkün olan en düşük
dozda ve en kısa sürede kesilecek şekilde ilaçlar kullanılmalıdır. Bunlara
dikkat edilirse önemli bir sorun olmaz. Hekim kontrolü olmadan, kendi başına
ilaç kullanmak, ve başlanan tedaviyi kontrolsüz sürdürmek doğru değildir ve
yan etkilerin görülme riskini artırır.

Bu yan etkiler arasında en önemlileri nelerdir?
Allerji tedavisinde kullanılan ve antihistaminikler olarak adlandırılan bir
grup ilacın bazıları uyku, dalgınlık, dikkat azalmasına neden olabilir. Buna
bağlı olarak kişi araba veya makine kullanıyorsa kazalara neden olabilirler.
Aktif çalışan kişilerde bu tür yan etkileri olan ilaçlar tercih edilmemeli
veya kullanılması gerekiyorsa kişi önceden uyarılmalı, bu tür tehlikeli
işlerden uzak tutulmalıdır. Yine bu tür ilaçlar bazen iştah artışına yol
açıp kilo alımına sebebiyet verebilirler. Kortizon türü ilaçlar da allerji
tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlara bağlı olarak da önemli yan etkiler
gelişebilir.

Aşı tedavisine dikkat!
Halk arasında aşı tedavisi olarak bilinen immünoterapi sanıldığı gibi
allerjik hastalıkların tedavisinde temel tedavi biçimi değildir. Sadece
böcek sokmaları ve bazen de allerjik nezlede etkili olabilen bir tedavi
biçimidir. Çoğu astım hastası için bu tedavi biçimi doğru bir yaklaşım
olarak kabul edilmez. Bir çok gelişmiş ülkede astım tedavisinde
kullanılmamaktadır. Aynı zamanda, ölümcül olabilen riskler taşır. Üstelik
etkinliği de ispatlanmış değildir. Etki mekanizması da bilinmez. Gerekli bir
çok koşula uyan çok az sayıda hastaya asıl tedaviler uygulandıktan sonra,
bütün riskler göz önüne alınarak, bu işin uzmanı olan kişi denetiminde ve
acil durumda yaşama geri döndürmeye yönelik müdahalenin yapılabileceği her
türlü donanım ve ekipmana sahip bir ünitede denenebilir. Fakat maalesef
yanlış lanse edildiğinden ve suiistimale açık olduğundan gereğinden sık
olarak uygulanmaktadır. Yıllarca bir ümit uğruna aşı olmaya devam eden
hastalar vardır.

Allerjik bir anne ve/veya babanın çocuklarının allerjik olmaması için neler
yapılabilir?
Anne veya babadan birisi allerjik ise çocukta allerjik hastalığa rastlanma
olasılığı %40 dolaylarında iken hem anne hem de babanın allerjik olduğu
durumda çocukta bu oran %70’e çıkmaktadır. Allerjik bünyeli ebeveynlerin
almaları gereken tedbirler şunlardır: gebelikte ve doğumu takiben ev içinde
sigara içilmemesi, gebelik ve emzirme döneminde anneye yumurta ve inek sütü
gibi allerjenik gıdalardan arındırılmış bir diyet uygulanması, bebeğin
mutlaka anne sütünü emmesi ve yukarıda korunma ile ilgili kısımda anlatılan
tedbirlerin doğumdan itibaren dikkatlice uygulanıp çevresel allerjenlerle
temasın azaltılması yararlı olacaktır.

Arı poleni, bıldırcın yumurtası, hatme çiçeği vb gibi doğal ilaçların
tedavideki yeri nedir?
Bu ilaçların etkili olduklarını gösteren bilimsel çalışmalar maalesef
yapılmamıştır. Bu nedenle bu konuda olumlu yada olumsuz bir şey söylemek
mümkün değildir *

Sponsorlu Bağlantılar

Bıldırcın Yumurtası Alerji Yaparmı İçin Yorum Yap