Bileşik Kesir İle İlgili Problemler

Bileşik Kesir İle İlgili Problemler 5 Tane Bileşik Kesir - Bu makaledeki notlar: bileşik kesir problemleri bileşik kesir ile..

Bileşik Kesirler Soruları – 5.sınıf Matematik

1. Hangi sayının 5/9 nun 3/4 ü 75 tir? A) 160
B) 180 √
C) 200
D) 240

2. Aşağıdaki kesir çiftlerinden hangisi bileşik kesirdir? A) 1/8 ile 7/3
B) 12/5 ile 5/3 √
C) 87/57 ile 46/66
D) 100/10 ile 3/2

3. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin 20’si kız,16’sı erkektir.Erkekler sınıfın kaçta kaçıdır? A) 4/9 √
B) 4/5
C) 5/9
D) 16/2

4. 54 tam 1/2 kg şekerin önce 5 tam 4/5 kg’ı sonrada da 13 tam 1/5 kg’ı satılıyor. Geriye kaç kg şeker kalır? A) 46
B) 40,9
C) 36,5
D) 35,5 √

5. Bir öğrenci evlerinin bahçesinin birinci gün 2/5 ini, ikinci gün 1/4 ünü, üçüncü gün 1/6 sını çapalamıştır. Üç gün sonunda bahçenin ne kadarını çapalamıştır? A) 49/60 √
B) 17/30
C) 39/60
D) 23/60

6. 600 kişilik okulun 3/5 i geziye gitti. Geziye gitmeyenlerin sayısı kaçtır? A) 200
B) 220
C) 240 √
D) 260

7. Ali elindeki kitabın önce 21/40 ını sonra da 3/10 ünü okudu. Ali kitabın kaçta kaçını okudu? A) 33/40 √
B) 30/40
C) 25/50
D) 40/30

8. 1/4’ü 30 olan sayınn 1/5’i kaçtır? A) 20
B) 24 √
C) 30
D) 34

9. Bir işçi, bir işi 3 günde bitirdi. Birinci gün işin 2/7 sini, ikinci gün 3/8 ini yaptı, üçüncü gün işin kaçta kaçını yapmıştır? A) 19/56 √
B) 18/21
C) 24/21
D) 13/56

10. 1/2 i ile 1/5 nin farkı 12 olan sayı kaçtır? A) 40 √
B) 45
C) 50
D) 55

11. Bir çiftçi tarlasının 2/5 ine arpa , kalan kısmının yarısına buğday ekiyor. Tarlanın ekili olmayan kısmı 24 dönüm olduğuna göre kaç dönüme arpa ekilmiştir? A) 24
B) 32 √
C) 48
D) 56

12. 7/21 kesir sayısı hangi kesir sayısıyla çarpılırsa en küçük sayma sayısına eşit olur? A) 7/21
B) 21/7 √
C) 21
D) 42

13. 2/3′ si 48 tane olan fındıkların tamamı kaç tanedir? A) 66
B) 72 √
C) 76
D) 80

14. 24 + 13 tam 13/18 işleminin sonucu kaçtır? A) 445/18
B) 37/18
C) 55/18
D) 679/18 √

15. 32 öğrencisi bulunan bir sınıfın 3/8 erkektir.Sınıfta kaç kız öğrenci vardır? A) 20 √
B) 16
C) 12
D) 24

16. İki sayı arasındaki fark 75’tir bu fark büyük sayının 5/12’sine eşit olduğuna göre,küçük sayı kaçtır? A) 100
B) 105 √
C) 125
D) 180

17. Kübra parasının 4/7’si ile bir elbise aldı.Geriye 75 lirası kaldığına göre,elbisenin fiyatı kaç liradır? A) 50
B) 75
C) 100 √
D) 125

18. 8/20 kesrine eşit olan ondalık kesir hangisidir? A) 0,040
B) 0,8
C) 4,5
D) 0,4 √

19. Aşağıdaki kesir sayılarından hangisi 0,72 ile 0,78 arasındadır? A) 3/5
B) 3/4 √
C) 14/20
D) 16/25

20. 45,268 sayısındaki 4 ile 6 rakamlarının basamak değerleri çarpımı kaçtır? A) 240
B) 24
C) 10
D) 2,4 √

21. 40/6 kesrinin eşiti hangisidir? A) 6 tam 2/3 √
B) 4 tam 4/4
C) 5 tam 1/3
D) 7 tam 2/8

22. 15/5 – 2/1=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3/5
B) 0
C) 1
D) 5/3 √

23. Günde 7,5 m yer kazan bir işçi 2,5 ayda kaç m yer kazar? A) 56,25 m
B) 562,5 m √
C) 5600 m
D) 25000m

24. Bir bahçenin üçte birinin üçte biri bütününün kaçta kaçıdır? A) 1/18
B) 1/81
C) 1/27
D) 1/9 √

25. 21-5 tam 3/5 +123 işleminin sonucu kaçtır? A) 17 tam 3/5 √
B) 15 tam 3/5
C) 83/5
D) 73/5

26. 22-11 tam 3/5 sayısı hangisine eşittir? A) 19/5
B) 14/5
C) 33/5
D) 58/5 √

Bileşik Kesirler Soruları – 4.sınıf Matematik

Bileşik kesirler Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 500 YTL’nın 2/5’ini harcadım. KaçTL kalır? A) 400
B) 300
C) 200
D) 100

2. Bir bidonun 2/5 i su ile doludur. 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5 doluyor. Bidon kaç litreliktir? A) 100
B) 50
C) 40
D) 60

3. Bir sınıfın 3/4′ ü kızdır.Kızların sayısı 30 ise sınıfın tamamı kaç kişidir? A) 10
B) 20
C) 35
D) 40

4. Bir doğru 8 eş parçaya ayrılıyor ve 3. parça ile 6. parçaya gelen kesir sayıları toplamı kaçtır? A) 9/8
B) 3/8
C) 6/8
D) 8/8

5. 2/3 , 3/3 , 4/5 , 10/100 , 21 / 20 , 45/54 Yukarıdaki kesirlerden kaçtanesi basit kesirdir? A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

6. Düğündeki pastalar 5 eş parçalara ayrılıyor.Düğün bittikten sonra 20 parça pasta artıyor. Acaba kaç adet bütün pasta artmıştır? A) 3
B) 4
C) 15
D) 25

7. Paydası 8 olan en küçük bileşik kesir ile 11/8 kesrinin toplamı kaçtır? A) 19/8
B) 13/8
C) 9/16
D) 3/8

8. Bir öğrenci bir kitabın 1. gün 3/8’ini , 2. gün 2/8 ‘ ini okuyor.Öğrenci kitabın kaçta kaçını okumamıştır? A) 1/8
B) 5/8
C) 8/8
D) 3/8

9. 66 kalemin 5/6’sını 11 arkadaş paylaşırsa her birine kaç kalem düşer? A) 55
B) 11
C) 44
D) 5

10. 40 m uzunluğundaki bir kumaşın 3/4 ü satılıyor. Satılan kumaş kaç metredir? A) 20
B) 30
C) 32
D) 36

11. – Saat 20.45 ‘te hareket eden otobüs 5 saat 25 dakika sonra Ankara’ya varıyor. Ankara’ya saat kaçta varmış olur? A) 01.45
B) 02.10
C) 02.45
D) 03.00

12. 2/5- 2/7- 2/6- 2/3 – 2/8 kesirlerinini küçükten büyüğe doğru sıralarsak baştan 3. hangisi olur? A) 2/5
B) 2/6
C) 2/3
D) 2/8

13. 10 arkadaş 3,5 l sütü eşit olarak içiyorlar her biri sütün kesir olarak ne kadarını içmiştir? A) 1/7
B) 1/10
C) 3/10
D) 35/100

14. 5/6 sı 25 kişi olan bir sınıfın 1/3 ü kaç kişidir? A) 10
B) 12
C) 15
D) 20

15. 2/5 i 70 olan sayının tamamı kaçtır? A) 28
B) 100
C) 120
D) 175

16. Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir? A) 3/4
B) 7/5
C) 5/2
D) 4/3

17. 120 liranın 2/5 ini harcadım. Kaç liram kaldı? A) 48
B) 82
C) 30
D) 72

18. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir? A) yedi bölü altı
B) dört bölü altı
C) üç bölü altı
D) iki bölü altı

19. 14- Cem, bisikleti ile gideceği yolun 5/16′ ini gitmiştir. Cem bisikletiyle 15 km gittiğine göre, gideceği yolun tamamı kaç km’dir? A) 4
B) 36
C) 42
D) 48

20. 6/8 + 2/8 = işleminin sonucu aşağıdakiledrden hangisidir? A) 1
B) 1/8
C) 4/8
D) 3

21. 15- Bir yolcu gideceği yolun 4/5’ünü 12 saatte gitmiştir. Geri kalan yolu kaç saatte gider? A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

22. 16- “Beş tam yüzde beş” kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5,00
B) 5,5
C) 5,50
D) 5,05

23. Yazı tura oyununda paranın yazı gelmesiyle ilgili ne söylenebilir? A) imkansız
B) kesin
C) olası
D) hiçbiri

24. 17- 14/100 kesrinin virgüllü yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,14
B) 1,4
C) 1,14
D) 1,40

25. Bir yolun 1/7’i olan 42 km asfaltlanmıştır. Yolun tamamı kaç km dir? A) 60
B) 153
C) 194
D) 294

26. Bir koşucu, koşması gereken yolun 2/5 ini tamamladı. Geriye yolunun kaçta kaçı kaldı? A) 4/5
B) 3/5
C) 2/5
D) 1/5

27. ……..+75/25=100/25 işleminde boş bırakılan yere,aşağıdakilerden hangi kesir sayısı gelmelidir? A) 15/25
B) 25/25
C) 35/25
D) 45/25

28. 7/16+8/16+4/16=? işleminin sonucu kaçtır? A) 15/16
B) 19/16
C) 21/16
D) 36/16

29. 18- 60/100’ı 1200 olan sayının tamamı kaçtır? A) 2
B) 300
C) 12000
D) 2000

30. 5/8’i 35 m olan halatın 3/7’ü kaç m dir? A) 42
B) 33
C) 24
D) 18

31. Paramın 1/5 ‘i ile ekmek ,3/5 ‘i ile meyve aldım. Paramın kaçta kaçı kaldı? A) 4/5
B) 5/5
C) 1/5
D) 3/5

32. 0,5 , 0,55 , 1,005 , 0,799 ondalık sayılarından en büyüğü hangisidir? A) 0,5
B) 0,55
C) 1,005
D) 0,799

33. 0,541 ondalık sayısının yüzdebirler basamağındaki sayı kaçtır? A) 0
B) 5
C) 4
D) 1

34. Bir saatin 3/4’ü, bir saatin 3/5’ünden kaç takika fazladır? A) 15
B) 10
C) 9
D) 6

35. Annemin 64 YTL’si vardı. Annem parasının 2/8 ‘i ile defter, 3/8’i ile kitap aldı. Annemin kaç YTL ‘si kaldı? A) 20
B) 24
C) 28
D) 32

36. Ahmet’in boyu,1,21 m dir.Ahmet’in asansörü kendi kendine kullanabilmesi için, boyu en az 150 cm olmalıdır.Ahmet’in kaç cm daha uzaması gerekir? A) 0,5 m
B) 21 cm
C) 29cm
D) 0,29cm

37. 0,25 ondalık kesrinin , kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5/1
B) 1/4
C) 4/1
D) 3/5

38. 96 cm’nin 2/3 ‘ü kaç cm’dir? A) 64
B) 32
C) 96
D) 34

ALINTI

Bileşik Kesir Problemi

bileşik kesir problemi yazarmısınız

Kesir ÇeşitleriKesir Problemleri

KESİR PROBLEMLERİ
*
Örnek 1
Ahmet parasının ini harcadığında geriye 80 000 lirası kalıyor.
Ahmet’in başlangıçta kaç lirası vardı?
*
A) 120 000************ B) 150 000************ C) 180 000************ D) 200 000
*
Çözüm
l. yol :
Parasının ini harcadığına göre, parasının tamamı
*

*
ll. yol :

2 birim ® 80 000 ise, 80 000 : 2 = 40 000 (1 birim)
Tamamı ® 40 000 x 5 = 200 000 liradır.
*
lll. yol :
Parasının tamamı x lira olsun:

Cevap D
*
Örnek 2
İbrahim parasının unu Şerife’ye verdiğinde; Şerife’nin parası, kendi parasının i oranında artıyor.
Buna göre, İbrahim’in parasının Şerife’nin parasına oranı kaçtır?
*
A) 3******************* B) 4******************* C) 8******************* D) 12
*
Çözüm
İbrahim’in parası : x TL
Şerife’nin parası : y TL olsun.
Verilenlere göre,

Cevap D
*
Örnek 3
Bir sayının i ile inin toplamı aynı sayının i ile inin toplamından 13 fazladır.
Buna göre, bu sayı kaçtır?
*
A) 35******************* B) 50******************* C) 60******************* D) 70
*
Çözüm
İstenen sayı x olsun. Verilenlere göre,
*
Cevap C
*
Örnek 4
Bir kesrin değeri tir. Bu kesrin paydasından 5 çıkarılır, payına 5 eklenirse kesrin değeri
oluyor.

Buna göre, ilk kesrin payı kaçtır?
*
A) 2******************* B) 3******************* C) 4******************* D) 5
*
Çözüm

Verilenlere göre,

Yani kesrin payı 5 tir.
Cevap D
*
Örnek 5
Bir bidonun kütlesi boş iken x gram, üçte biri su ile dolu iken y gramdır.
Bu bidonun tamamı su ile dolu iken, toplam kütle kaç gramdır?
*
A) 2x – 3y******************* B) 2x + 3y******************* C) 3y – 2x******************* D) 3x – 4y
*
Çözüm
Boş bidonun kütlesi : x gram
Bidonun tamamını dolduran suyun kütlesi : s gram olsun.
Üçte biri su ile dolu iken bidonun kütlesi* : y gram olduğuna göre,

Boş bidonun kütlesi : x gram ve bidonun tamamını dolduran suyun kütlesi : 3y – 3x gram olduğuna göre, tamamı su ile dolu bidonun kütlesi :

*Cevap C
*
Örnek 6
Ayşe’nin parasının si 200 000 lira ise, tamamı kaç liradır?
*
A) 650 000***************** B) 700 000***************** C) 780 000***************** D) 800 000
*
Çözüm

Cevap B
*
Örnek 7
Bir sayının inin 10 fazlası, aynı sayının 14 eksiğine eşittir. Buna göre, bu sayı kaçtır?
*
A) 30******************* B) 32******************* C) 35******************* D) 45
*
Çözüm

Cevap A
*
Örnek 8
Bir havuzun yarısı su ile doludur. Bu havuza 20 litre daha su ilave edilirse havuzun ü doluyor. Havuzun tamamı kaç litreliktir?
*
A) 56******************* B) 64******************* C) 70******************* D) 80
*
Çözüm

Cevap D

Sponsorlu Bağlantılar

Bileşik Kesir İle İlgili Problemler” İçin Bir Cevap

Bileşik Kesir İle İlgili Problemler İçin Yorum Yap