Bilimsel Bilgi Ne Demek ?

Bilimsel Bilgi Ne Demek ?: Bilimsel Bilgi, Bilimsel Yön... - Bu makaledeki notlar: ..

Bilimsel Bilgi Ne Demek ? ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıl, deney ve gözleme dayalıdır. Bir bilginin bilimsel olmasının ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel bilgi objektif, sistemli, tutarlı ve eleştriye açık bilgidir.
Bilimsel bilgi, teknik bilgiden farklı olarak uygulama bilgisi değil, teorik bilgidir. Bilim insanı nesneye "bilmek için bilmek" amacı ile yönelir.

Bilimler

Bilimler konu ve yöntemleri bakımından üç gruba ayrılır.

İnsan Bilimleri

İnsanın kültürel yönünü konu edinen bilimdir. İnsanın kültürel yönü tüm yaşantısından ve etkinliklerinden doğar. Tarih, dil bilim, sosyoloji insan bilimlerine örnektirler.

İnsan bilimlerinin amacı açıklama değil, anlamadır. Tarihsel varlıklar anlamlı varlıklardır. Anlama, olay ve varlıkları tarihsel tekliği içinde kavramaktır. İnsan bilimlerini, anlamlı varlığı konu alan bilimler olarak tanımlayabiliriz. Bu bilimlerin ulaştığı sonuçlar; olaylara, belgelere ve anlama yöntemine dayanır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bilimsel Bilgi Ne Demek ? İçin Yorum Yap