Bilimsel Çalışma Basamakları

Bilimsel Çalışma Basamakları Hipotez Kurma Nedir - Bu makaledeki notlar: hipotez kurma bilimsel çalışma basamakları hipotez..

Bilimsel Çalışmanın Basamakları

Bilimsel Çalışmanın Basamakları

Problem Tespiti
*
Veri Toplama
*
Hipotez Kurma
*
Tahminler Yapma
*
Kontrollü Deneyler
*

1) Hipotez hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğrulanırsa, evrensel gerçek haline gelir. Buna kanun(yasa) denir.
2) Hipotez kısmen doğrulanır, tamamen reddedilmezse ve yeni bulgularla desteklenirse Teori(Kuram) haline gelir.
3) Hipotez doğrulanmazsa Hipotez değiştirilir ve kalan basamaklar yeniden uygulanır.

1) Problem Tespiti: Problem doğru, açık anlaşılır olarak sorulur. Karmaşıksa basite indirgenir. Uzunsa, anlamlı bölümlere ayrılır. Her bölüm ayrı bir problemmiş gibi çözülerek sonuçları birleştirilir.

2) Veri Toplama: Deneyler, gözlemler, inceleme ve araştırmalar yaparak, problemle ilgili tüm gerçekler(veri) toplanır.

3) Hipotez(varsayım) Kurma: Hipotez problemin geçici çözüm yoludur. Başka bir deyişle ön kestirmeye dayanan cevabıdır. Hipotez cümlesinin temel kalıbı;
Belki de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dır. Şeklindedir.
* Bir hipotez şu özelliklere sahip olmalıdır:
a) Probleme yanıt vermelidir.
b) Eldeki tüm verileri kapsamalıdır.
c) Değiştirilebilmelidir.
d) Üzerinde tahminler yapılarak, deneylerle sınanabilmelidir.

4) Tahmin(vargı): Hipoteze dayalı mantıksal açıklamadır. Tahminler mantıksal cümleler sonucunda ileri sürülen fikirlerdir. Tahmin cümlesinin temel kalıbı;
Eğer . . . . . . . . . ise . . . . . . . . . . . . . dır. Şeklindedir.

5) Kontrollü deneyler: Hipoteze dayalı yapılan tahminlerin dolayısıyla hipotezin geçerliliğinin, doğruluğunun araştırılması işlemidir. Bu araştırma, deney sonuçları tahminlerle karşılaştırılarak yapılır. Bu karşılaştırmadan 3 ayrı sonuca ulaşılabilir.
1) Deney sonuçları hipotez ve tahminleri destekliyorsa hipotez evrensel gerçek halini alır ve kanunlaşır.
2) Deney sonuçları hipotez ve tahminleri kısmen destekliyor, tamamen reddetmiyorsa, hipotez yeni bulgularla desteklendikçe kökleşir ve teori halini alır.
3) Deney sonuçları hipotez ve tahminleri desteklemiyorsa hipotez değiştirilir.

Veri(Gerçek): Aynı koşulda aynı sonucu veren gözlemlerdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bilimsel Çalışma Basamakları İçin Yorum Yap