Birdirbir Nasıl Oynanır

Birdirbir Nasıl Oynanır 1 Dir 1 Oyunu - Bu makaledeki notlar: birdirbir oyunu nasıl oynanır birdirbir..

1 Dır 1 Oyunu:) Nasıl Oynanır:)

BİRDİR BİR OYUNU

Kaç kişi oynanır: Bu oyunda belli bir kişi sınırlaması yoktur. Kişi sayısı arttıkça oyun daha zevkli bir hale gelir.

Malzemeler: Oyunda kullanılması gereken bir şey yoktur.

Nasıl oynanır: Birdirbir dünyanın her tarafında sevilerek oynanan bir oyundur. Oyunun başında bir ebe seçilir. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri bir kaç metre arayla sıra oluştururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler.

“Birdirbir,

İkidir iki, olur tilki,

Üçtür üç, yapması güç,

Dörttür dört, kuş gibi öt,

Beştir beş, aldım bir eş,

Altıdır altı, yaptım kahvaltı,

Yedim yedi, elim sırtına değdi, sekizim seksek,

Dokuzum durak”

Dengesini kaybeden ya da düşen oyuncu “yanmış” sayılır ve yeni ebe olur.

Birdirbir Oyununun

Ardeşen-Rize’de oynanan şekli

Belli bir kural sürecinde oynanan birdirbirde görev kimde kalırsa o yanar. Başta ebe olmak üzere her oyuncu onun üstünden atlar. İlk atlamada ebe “birim birlik” der.

Sonra “ikim ikilik” atlanır. Yatan oyuncu boyuna yükselir.

Üçüm üçlük, dördüm dörtlük deyip yatanın sırtına vurarak atlarlar.

Beşim silmeden, altım elma, yedim yarma, sekizim sek sek dediklerinde tek ayak üstüne düşerler. Dokuzum durak derler ve atlayan düştüğü yerde saplanır kalır.

Sonradan atlayanlar, önceden atlayanlara değerse yanarlar. Bu kez yanan kimse, o yumulur (EĞİLİR).

Onum orak dediklerinde yumulanın sırtında sanki orak biçer gibi bir elleriyle çırpma yaparlar.

Onbirim yağlı börek, onikisi soğan dolması, onüçüncüsü olsa da yesek, ondördüncüsü hamamda karılar, onbeşincisi birbirini kovalar. Böylece atlayan seke seke kaçmaya başlar. Biri yere basarda görevli onu yakalarsa görevi ona devreder. Atlayamayanlar da zaten oyundan çıkmış olurlar.

Bu oyunu bize gönderen Ardeşen Kaymakamı Cemil KILINÇ ve Ardeşen Belediye Başkanı Mümtaz SİNAN’a teşekkür ederiz.

DİĞER BİÇİMİ İSE AŞAĞIDADIR:

Bu oyunu erkek çocuklar oynar. Oyuncular 8-10 kişilik gruplara ayrılır. İçlerinden biri ebe seçilir. Ebe olan oyuncu belden öne doğru eğilir, ellerini dizlerinin üzerine koyar. Diğer oyuncular da bu arkadaşlarının üzerinden atlamak üzere art arda dizilirler.

İlk sırada yer alan oyuncu “Birdirbir” diyerek ellerini ebenin sırtına bastırıp üzerinden atlar. Diğer oyuncular da onu izlerler. Ancak her biri sırasındaki yerlerine göre veya atlayış sırasına uygun olarak:

– İkidir iki, kurnazdır tilki!
– Üçtür üç, ebelik güç!
– Dörttür dört, kuş gibi öt!
– Beştir beş, seni aldım eş!
– Altıdır altı, o şamarı kim attı!
– Yedidir yedi, elim sırtına değdi!
– Sekizim seksek!
– Dokuzum durak! diyerek ebenin üzerinden atlarlar.

Atlayan her oyuncu olduğu yerde durup kalır. Diğerleri onlara değmemeye çalışır. Bu nedenle ilk atlayan oyuncular ellerinden geldiğince uzak mesafeye atlamaya çalışacaklardır.

Dokuzuncu oyuncudan sonraki oyuncular da atlama sırasında şunları söylerler:

– Onum orak, haydi oturak!
– On birim yağlı börek!
– On ikim tuzlu çörek!

Bu atlamalar sırasında, atlayan oyuncu duran bir oyuncuya değerse bu kez ebe kendisi olur. Oyun böylece sürüp gider.

Futbol Nasıl Oynanır…

Sponsorlu Bağlantılar

Birdirbir Nasıl Oynanır İçin Yorum Yap