Biyoloji Sınıflandırma Basamakları

Biyoloji Sınıflandırma Basamakları Sınıflandırma Basamakları Nelerdir Biyoloji - Bu makaledeki notlar: sınıflandırma basamakları biyoloji biyoloji sınıflandırma basamakları..

Canlıların Sınıflandırılması

Sınıflandırma, canlıların benzerlik ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasıdır.

Günümüzde canlılar aleminin bilimsel olarak isimlendirilmesi ve sınıflandırılması kıstası ilk kez Carl Von Linneausnun kullanmış olduğu sisteme dayanmaktadır. Linneaus sisteminde her grup kendinden daha alt basamaklarda olan alt grupları içerir.

Sınıflandırmada kullanılan basamaklara Takson Basamakları denmektedir. (Taxon=Sınıf ve Taxonomy=Sınıflandırma) En çok kullanılan Takson Basamakları şunlardır.

KingdomAlemAnimaliaPhylumŞubeChordataSubphylumAlt ŞubeVertebrataClassSınıfActinopterygiiOrderTakımPe rciformesSuborderAlt TakımLabroideiFamilyAileCichlidaeGenusCinsAstronot usSpeciesTürAstronotus ocellatus
Bunlar dışında sub, sup ve infra gibi ön ekler ile ara basamaklar da oluşturulur. Örneğin yukarıdaki örnekte son basamak Tür (Species) olarak gözükmektedir. Ancak gerekli durumda Subspecies (Alttür) basamağı da devreye girebilir. En alt basamak genel olarak Tür (Species) olmakla beraber Alttür (Subspecies), Varyete (Variante), Form gibi daha özel takson basamakları da kullanılabilmektedir.

Yukarıdaki Astronotus ocellatus örneğini biraz daha geliştirirsek şu sonuca ulaşırız.

Astronotus ocellatus (Oscar Fish)

DomainEukariaKingdomAnimaliaPhylumChordataSubphylu mVertebrataSuperclassGnathostomataClassActinoptery giiSubclassNeopterygiiInfraclassTeleosteiSuperorde rAcanthopterygiiOrderPerciformesSuborderLabroideiF amilyCichlidaeGenusAstronotusSpeciesAstronotus ocellatus

Bir örnek daha verelim. Bildiğimiz Ev Sineği (Musca domestica domestica) Bilimsel Sınıflandırmada nerelerde yer alıyormuş bakalım.

Musca domestica domestica

DomainEukariaKingdomAnimaliaPhylumArthropodaSubphy lumHexapodaClassInsectaSubclassPterygotaSuperorder NeopteraOrderDipteraSuborderBrachyceraInfraorderMu scomorphaFamilyMuscidaeSubfamilyMuscinaeTribeMusci niGenusMuscaSpeciesMusca domesticaSubspeciesMusca domestica domestica

Sınıflandırmada kullanılan Takson Basamakları çeşitli sınıflandırma yöntemlerine göre de değişiklik göstermekle beraber genel olarak birbiri ile paralel gider. En son kabul edilmiş sınıflandırma yöntemi, Carl Woesein 1990da yapmış olduğu sınıflandırmadır. Buna göre Kingdomdan (Alem) daha üst bir Takson Basamağı olan Domain ortaya çıkmıştır. Carl Woesein yaptığı bu sınıflandırmaya göre canlılar 3 Domain altında toplanmışlardır. Bu 3 Domain altında da 6 Kingdom (Alem) kabul edilmiştir.

Domainler ve Kingdomlar:

1 – Eukaria

  • – Plantae
    – Protista
    – Fungi
    – Animalia

2 – Archaea

  • – Archaebacteria

3 – Bacteria

  • – Eubacteria

Takson Basamaklarına isim verilmesi, Cins İsmine (Genus) bazı ekler eklenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Buna göre yukarıdaki Ev Sineği örneğinde Cins ismi “Musca”, Tribe “Muscini”, Subfamily “Muscinae” ve Family “Muscidae” olmuştur. Bu ekler Hayvanlar Alemi dışındaki Alemlerde biraz daha değişiklikler gösterir.

TaksonTakson (Tr)HayvanlarBitkilerPhylum (Division)Şube phytaSubphylumAlt Şube phytinaClassSınıf opsidaSubclassAlt Sınıf idaeOrderTakım alesSuborderAlt Takım ineaeSuperfamilyÜst AileoideaaceaFamilyAileidaeaceaeSubfamilyAlt AileinaeoideaeTribeKabileinieaeSubtribeAlt KabileinainaeGenusCins
TAKSON BASAMAKLARI VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI

İngilizceTürkçeLatinceDomain (1)–Kingdom (2)AlemRegnumPhylum (3)ŞubePhylumClassSınıfClassisSectionKısımSectioCo hortCohortCohortOrderTakımOrdoFamilyAileFamiliaTri be (4)TribeTribusGenusCinsGenusSpeciesTürSpeciesVarie ty (5)VaryeteVarietasFormFormForma
(1) Domain, 1990da Carl Woese tarafından ortaya atılan sınıflandırmaya göre en üst takson basamağıdır.
(2) Kingdom, İngilizce Kingdom Krallık manasında bir kelimedir. Türkçemize bu takson basamağı Alem olarak alınmıştır. Latince ise Regnum olarak isimlendirilir.
(3) Phylum, Animalia Kingdomında (Hayvanlar Alemi) kullanılan, Şube manasında bir takson basamağıdır. Plantae Kingdomında (Bitkiler Alemi) ise Phyllum (Şube) yerine Division kullanılır.
(4) Tribe Sınıflandırmada Subfamily (Alt Aile) ve Genus (Cins) arasında yer alan bir basamaktır. Türkçeye “Aşiret”, “Oymak” ya da “Kabile” olarak çevrilebilir.
(5) Variety, Alt Türden daha az çeşitlilik gösteren canlıların sınıflandırılmasında kullanılan takson basamağıdır

Sponsorlu Bağlantılar

Biyoloji Sınıflandırma Basamakları İçin Yorum Yap