Çağdaki Buluşlar

Çağdaki Buluşlar Yeni Çağdaki Buluşlar - Bu makaledeki notlar: yeni buluşlar ve sonuçları çağdaki buluşlar..

Yeni Buluşlar Ve Sonuçları

Yeni Buluşlar ve Sonuçları

1. Barut’un Ateşli Silahlarda Kullanılması
Barut çok eskiden beri Çinliler tarafından biliniyordu. Ancak Çinliler barutu yalnızca eğlencelerde havaî fişek olarak kullanıyorlardı. Barut daha sonraki dönemlerde Türkler ve Müslüman Araplar tarafından kullanılmaya başlandı. Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar tarafından öğrenilerek Batıya aktarıldı. Barut ilk kez XIV. yüzyılda ateşli silahlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzyılda ilk top örnekleri ve kurşun atan tüfekler icad olundu.
Fakat topun en etkili şekilde kullanılması Osmanlılar tarafından İstanbul’un fethi sırasında gerçekleşmiştir. Fatih’in yaptırdığı devasa toplar dünyanın en sağlam surları olan Bizans surlarını yıkmış ve İstanbul fethedilmiştir. Fatih’in kullandığı topların surları yıkıcı etkisini gören Avrupalı krallar, bunları yerel idareciler olan derebeylere karşı kullandılar.
Böylece Orta Çağ boyunca süre gelen feodalite rejimi toplar sayesinde ortadan kaldırılmış, krallar derebeylerin şatolarını toplar sayesinde yıkarak mutlak krallıklarını güçlendirmişlerdir.

2. Kâğıt ve Matbaanın Kullanılması
Orta Çağ’ın başlarında Avrupa’da kâğıt üretilmiyordu. Yazı genellikle tahta, taş ve kil gibi levhalar üzerine yazılıyordu. Aynı dönemde Çinliler ve Türkler ipek ve pamuktan kâğıt yapmasını biliyorlardı. Ancak Avrupa’da ipek ve pamuk az bulunduğundan kâğıt yapımı çok pahalıya mal oluyordu. Daha sonraları Avrupalılar paçavra ve selülozdan kâğıt yapmayı başardılar. Bu durum kâğıt imalâtını ucuzlatmıştır.
Matbaaya benzeyen aletleri ilk olarak Çinliler ve Uygur Türkleri kullanmışlardır. Ancak bugünkü anlamda modern matbaanın ilk mucidi Alman Jan Gutenberg’dir. Jan Gutenberg antinom ile kurşunu karıştırarak yeni bir alaşım meydana getirdi ve bununla madenî harfler dökerek matbaayı buldu (1450).
Avrupa’da matbaanın bulunması ve kâğıdın çok ucuza mal edilmesi önemli gelişmelere yol açmıştır.
Bu gelişmeler şunlardır:
1. Daha önceleri elle yazılan ve pahalıya mal olan kitaplar, bu alandaki gelişmeler sonucunda ucuzladı. Halk kitap okuma imkânını elde etti.
2. Avrupa’da okuma ve yazma oranı yükseldi.
3. Yazılı eserlerin çoğalmasıyla bilim ve kültür hızla yayıldı.
4. İnsanların kültür seviyelerinin artması hayata bakış açılarını olumlu yönde değiştirdi.
5. Bu olumlu gelişmeler bir süre sonra Avrupa’da büyük fikir hareketleri olan hümanizma, Rönesans ve Reformun doğmasına yol açmıştır.
3. Pusulanın Kullanılması ve Geliştirilmesi
Pusula görünüşte çok basit bir alet olmasına rağmen, sebep olduğu gelişmeler bakımından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Önceleri Çinliler tarafından kullanılan pusula, Araplar sayesinde Avrupa’ya taşınmıştır. Önceleri yönlerini kaybetme korkusuyla okyanuslara açılamayan denizciler, pusulanın kullanılmasından sonra cesurca okyanuslara açılmaya başladılar. Özellikle Kristof Kolomb’un, pusulanın sapma açısını düzeltmesiyle okyanuslarda seyahat daha güvenilir hâle gelmiştir.
Pusulanın kullanılması gemicilik sanatının da ilerlemesine neden oldu. Daha önceleri kullanılan küçük çaplı “Galer” ve “Nef” adı verilen gemiler geliştirilerek okyanuslara dayanıklı, 30 metre uzunluğunda, 3 direkli 5 yelkenli ve saatte 10 kilometre hız yapabilen “Karavel” adı verilen gemiler yapılmıştır. Pusulanın kullanılması ve gemicilik sanatının ilerlemesinin en önemli sonucu XV. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Büyük Coğrafî Keşif Hareketleri olmuştur. Coğrafî Keşifler sonucunda dünyanın daha önceleri bilinmeyen diğer yarısı da keşfedilmiştir (Amerika, Antartika, Avustralya, Afrika’nın güneyi … vb.)

Tuhaf Ve Yeni BuluşlarBu yemek masası ile masaya konacak nesneler düşünülerek onlara özel parçalar tasarlanmış.

Göz kırparak açılan-telefon !

uğraşmadan gz kırparak açılablen bir telefon

ışıklı tığlar


İlginç Kitaplık Tasarımı

Dünyanın en kullanışlı elektronik kalemi

d�nyada ilk defa normal bir kağıda yazdklarınızı dijital ortama aktarabilen bir ürün geliştirilmiş..

Kişisel su arıtma cihazı

Origami ile ayakkabınızı şekillendirin.

Kitaplıktan bilgisayar hoparlorü (pc speaker)

Güneş Enerjili Laptop


Tasarımcısı Nikola Knezevic olan bu laptop, üzerindeki güneş panelleri sayesinde şarj sorunumuzu pratik bir şekilde çözebilir…

Protez Kol

Dean Kamen tarafından geliştirilen bu robot protez kol, 26 yıl önce iki kolunu birden kaybeden bir adam üzerinde denenmiş.

Kaşıkla Karıştırmaya Son

Florian Dussopt tarafından dizayn edilen bu bardak çay şekerini karıştırma işini kendisi yapıyor. Bardağı sallayarak içindeki seramik top sayesinde şekerin karışmasını sağlıyorsunuz.
Verildiyse özür dilerim

Yeni İcat Önerileri, Yeni Buluşlar Hakkında

öğretmenim bana pazartesi gününe kadarlık bir ödev verdi
ödev şu:
Kendimizi bir mucit düşünerek hayatımızı kolaylaştıracak bir icat yapmamızı istedi

!!! NE YAPABİLİRİM !!!

Sponsorlu Bağlantılar

Çağdaki Buluşlar İçin Yorum Yap