Çağımızın Önemli Buluşlarının Kronolojik Sırası

Çağımızın Önemli Buluşlarının Kronolojik Sırası Çağımızın Önemli Buluşlarının Kronoloji Sıralaması - Bu makaledeki notlar: çağımızın önemli buluşları çağımızın önemli buluşlarının..

Çağımızın Önemli Buluşları

Çağımızın Önemli Buluşları

Bilim adamları ve İcatları – Çağımızın Önemli İcatları – İcatlar ve Kronolojik sıralaması – Çağımızın Önemli Buluşları Nelerdir – Çağımızın Önemli Buluşları Tarihleri

Bilim adamları ve İcatları
Bilim adamları


Thomas Alva Edison (1847 – 1931)
Bini aşkın buluş yapan ABD’li buluşçu.
Elektrik ampulü, gramofon, film gösterme aygıtı gibi buluşlarıyla günlük yaşamda vazgeçilemeyenaletlerin babası oldu.
İlk deneylerine on yaşında başlayan Edison, öldüğünde geriye bini aşkın buluş ve gözlemleriyle dolu 3400 not defteri bırakmıştı.

Guglielmo Marconi (1874 – 1937)
İtalyan fizikçi ve buluşçu. İlk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirdi.
Kısa dalga radyo iletişimi üzerine yaptığı çalışmalarla modern uzun erimli radyo yayımcılığının gelişmesini olanaklı kıldığı için, radyonun babası olarak bilinir

Başka biliminsanlarının katkılarıyla geliştirilen radyo, televizyonun bulunuşuna dek en önemli kitle iletişim aracı olarak kaldı.

Alexander Graham Bell (1847 – 1922)
İskoç asıllı ABD’li buluşçu. Bell ailesi, yıllar boyunca güzel konuşma üzerine çalışmış bir aileydi.
Bu ailenin bir üyesi olan Graham Bellde çalışmalarını sesin iletimi ve bu yolla iletişim kurma üzerinde yoğunlaştırdı.
Bunun sonucu olarak 1876’da telefonu icat etti.
Graham Bell sayesinde hayatımıza giren telefon, çağımızın en önemli buluşlarından biri sayılıyor.

Galileo Galilei
Galileo Galilei, modern fiziğin babası olarak kabul edilen, İtalyan bilim adamı. Adı bilim devrimiyle anılan Galileo, fizik, astronomi ve astroloji alanında da bir çok çalışma yapmasının yanı sıra bu konularda felsefi görüşlere de sahipti. İlgisini daha çok hareket üzerinde yoğunlaştıran Galileo, Güneş merkezli astronomi sisteminin fiziğini geliştirdi.
15 Şubat 1564’te İtalya’nın Toskana bölgesindeki Pisa şehrinde, döneminin tanınmış müzisyenlerinden, Vincenzo Galilei’nin altı çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Galileo, ilk öğrenimini Floransa’da tamamlamasının ardından 1581 senesinde Pisa Üniversitesinde tıp tahsiline başladı. Mali durumu yüzünden okulu bırakmak zorunda kalan Galileo, 1583 senesinden itibaren matematiğe yöneldi ve bu konudaki çalışmalarıyla 1589’da Pisa’da profesör oldu.
Sarkacı, yüzen cisimleri ve kinetiği Aristo fiziğinden farklı bir düşünceyle matematiksel olarak ele alınması gerektiğine inanan Galileo, Pisa Kulesi’nden ağırlık atarak, düşen bütün cisimlerin aynı ivmeye sahip olduğunu gösterdi ve Aristo mantığının yanlış olduğunu kanıtladı. Serbest düşmenin sabit ivmeli bir hareket olduğunu saptayan Galileo, serbest düşüş sırasında katedilen yolun, zamanın karesiyle orantılı olduğunu gösterdi. Bu deneyi neticesinde yaşlı profesörlerle karşı karşıya gelen Galileo, 1592 senesinde Pisa’yı terk ederek, Padova Üniversitesi matematik kürsüsüne geldi.

İcatlar
Thomas Alva edison
Ampul:

1879’da Edison bir elektrik ampulü icat etti. Kömürleştirilmiş iplikten Flamanlarla deneyler yaptıktan sonra karbonlaştırılmış kağıt flamanda karar kıldı. 1880’de evde güvenle kullanılabilecek ampuller üreterek tanesini 2,5 dolara satmaya başladı. Ancak 1878 yılında bir İngiliz bilim adamı olan Joseph Wilson Swan da bir elektrik ampulü icat etmiştir. Ampul camdı ve içinde kömürleştirilmiş bir flaman bulunuyordu. Swan, ampulün içindeki havayı boşlattı çünkü havasız ortamda flaman yanıp tükenmiyordu. Bu iki bilim adamı güçlerini birleştirmeye karar vererek Edison ve Swan Elektrikli Aydınlatma Şirketi’ni

kurdular

Guglielmo Marconi
Radyo:
İtalyan Mucit

Guglielmo Marconiradyoyu icat eden kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak radyonun kendi icadı olduğunu iddia eden birçok kişi ortaya çıkmıştır. Telsiz telegrafpatentine sahip olan Nikolai Tesla, Olive Lodge bu iddiayı ortaya atanların başında gelir. Rus mucit Alexander Stepanovitch Popov ise anlaşılabilen ilk radyo dalgalarını iletmeyi başarmış ancak bu icadı için patent almamıştır. Daha pek çok insan vardır fakat ticari başarıyı yakalayan kişinin Marconi olduğu herkesçe kabul edilir.
İtalyan Mucit

Guglielmo Marconiradyoyu icat eden kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak radyonun kendi icadı olduğunu iddia eden birçok kişi ortaya çıkmıştır. Telsiz telegrafpatentine sahip olan Nikolai Tesla, Olive Lodge bu iddiayı ortaya atanların başında gelir. Rus mucit Alexander Stepanovitch Popov ise anlaşılabilen ilk radyo dalgalarını iletmeyi başarmış ancak bu icadı için patent almamıştır. Daha pek çok insan vardır fakat ticari başarıyı yakalayan kişinin Marconi olduğu herkesçe kabul edilir.
İtalyan Mucit Guglielmo Marconiradyoyu icat eden kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak radyonun kendi icadı olduğunu iddia eden birçok kişi ortaya çıkmıştır. Telsiz telegrafpatentine sahip olan Nikolai Tesla, Olive Lodge bu iddiayı ortaya atanların başında gelir. Rus mucit Alexander Stepanovitch Popov ise anlaşılabilen ilk radyo dalgalarını iletmeyi başarmış ancak bu icadı için patent almamıştır. Daha pek çok insan vardır fakat ticari başarıyı yakalayan kişinin Marconi olduğu herkesçe kabul edilir.

Alexander Graham Bell
Telefon:
Edinburg doğumlu

Alexsander Graham Bell, Amerikan yurttaşlığına geçmişti ve sağır bir kıza aşıktı. Sağırlara nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Boston Üniversitesi’nde ses fizyolojisi profesörü iken sesleri mekanik olarak yeniden üretme fikri kafasını sürekli meşgul ediyordu.

Ses dalgaları, elektrik akımına dönüştürülebilirse, o zaman elektrik akımının da bir devrenin öteki ucunda yeniden sese dönüşürülebileceğini düşünüyordu. 1876 yılıydı. Bir gün sesi taşımak üzere tasarladığı bir araçla deney yaparken, pilin asiti pantolonuna döküldü. Asistanı Thomas Watson’dan, Watson’ın binanın başka bir tarafında olduğunu bilmeden yardım istedi.

Bundan sonra neler olduğunu laboratuvar notlarında şöyle anlatır: “Ağızlıktan şu tümceyi söylemiştim: ‘Bay Watson, buraya gelin. Sizi görmek istiyorum.’ Şaşılacak bir şey, ama geldi ve söylediklerimi duyup anladığını söyledi. O’ndan sözlerimi yinelemisini istedim. Harfi harfine yineledi. Sonra yer değiştirdik Watson, kitabın birinden ağızlığa birkaç bölüm okurken alıcıdan dinledim. Çıkan seslerin alıcıdan geldiğine hiç kuşku yoktu. Duyulan ses yüksek, ama anlaşılmaz ve boğuktu. Ne söylendiğini çıkaramadım, ama rastgele bazı sözcükler çok açıktı; en sonunda da çok açık ve anlaşılır biçimde “Bay Bell, söylediklerimi anladınız mı” tümcesi duyuldu.

İcatlar ve Kronolojik sıralaması
M . Ö .
————————————————————
* 4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı
* 3200 Tekerleğin ilk kez mezopotamyada ve orta avrupada kullanıldığı varsayılır.
* 3200 Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
* 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
* 3000 Babilde ilk ilk toplama makinası kullanıldı
* 1300 Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
* 700 Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
* 540 Miletl (Batı Anadoluda liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
* 450 Herodotot dünya haritası çizdi
* 200 Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti
* 10 Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı

M . S .

————————————————————-

* 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi
* 1000~Türk gök bilimci BİRUNİ 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı
* 1010~Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı
* 1020~Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı
* 1045 Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti
* 1280 İtalyan ARMATİ gözlüğü icad etti (kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise leanardo da vinci tarafından yapılmıştır)
* 1453 Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı
* 1521 Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı
* 1528 Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı
* 1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyuten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans lippershey ilk teleskopu bulmuştu)
* 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icad etti
* 1618 Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti
* 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icad etti
* 1643 İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu
* 1666 Pariste Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu
* 1687 İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
* 1492 İspanyol Kristof KOLOMB Amerikaya ayak bastı
* 1507 İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar
* 1630~Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu
* 1680~Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı
* 1698 İngiliz thomas SAVERY ilk buharlı makinayı yaptı
* 1704 İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı
* 1742 İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
* 1763~Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti
* 1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makinayı yaptı
* 1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı
* 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculık yaptılar
* 1783 Fransız Louis LENORAD ilk parajütü tasarlad
* 1789 Fransız Antoine LAVOI***R Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı
* 1796 Edvard JENNER çiçek aşısını buldu
* 1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı
* 1800~Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
* 1804 İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti
* 1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı
* 1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icad etti
* 1820 Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti
* 1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotograf çekimini başardı
* 1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinasını yaptı (Ancak bu tip makinaları üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER dir)
* 1831 İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti
* 1836 ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı
* 1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icad ettiler
* 1843 ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
* 1846 ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı
* 1849 ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı
* 1852 ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icad etti
* 1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı
* 1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icad etti
* 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matamatiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
* 1859 İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı
* 1860 Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
* 1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icad etti
* 1863 İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı
* 1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
* 1865 İsveç Alfred NOBEL dinamiti icad etti
* 1876 ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratıvarda 1093 adet patentli icadda bulunmuştur.)
* 1876 Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı
* 1876 ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icad etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan
konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmışır)
* 1877 ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icad etti
* 1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icad etti
* 1879 Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icad etti
* 1880 ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu
* 1882 Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı
* 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makinalı tüfeği yaptı
* 1885 Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti
* 1885 Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti
* 1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu
* 1887 ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icad etti ve patentini aldı
* 1888 ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotograf makinasını yaptı
* 1894 ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı
* 1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinama makinasını icad ettiler
* 1895 Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti
* 1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı
* 1896 Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti
* 1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icad etti
* 1900 Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi
* 1901 ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı
* 1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icad etti
* 1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı
* 1902 Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetiler
* 1903 ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar
* 1903 Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
* 1903 Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti
* 1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icad etti
* 1905 ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı
* 1906 ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinasını icad etti
* 1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti
* 1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu
* 1908 Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi
* 1908 ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu
* 1911 Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti
* 1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde “zorunlu emek” anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır)
* 1913 İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu
* 1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı
* 1914 I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti
* 1915 Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi
* 1918 Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icad ettiler (SONAR : SOund Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir)
* 1921 Almanya İlk otoyol hizmete girdi
* 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Fax tasarladı ve Amerikaya gönderdi
* 1922 Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı
* 1923 İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
* 1926 İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti
* 1926 ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
* 1928 ABD li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp diye bilinir)
* 1928 İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu
* 1929 ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı
* 1930 ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı
* 1930 Wallace CAROTHERS naylonu üretti
* 1930 ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti
* 1933 Almanya ilk Telex kullanıldı
* 1934 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı
* 1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu
* 1935 Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı
* 1936 İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı
* 1937 İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı
* 1938 Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icad etti
* 1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinasını icad etti
* 1939 İngiltere İlk Çamaşır makinası üretildi
* 1939 ABD de HP şirketi Analog verileri digitale çeviren Pulse-code modulation systemini geliştirdi
* 1939 II Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi )
* 1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
* 1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı
* 1943 Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı
* 1945 ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonyanın Nagazaki ve Hirosima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi
* 1945 ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı
* 1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar.
* 1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı
* 1947 ABD li Edvin LAND poloroid fotoğraf makinasını icad etti
* 1947 ABD Transistörün teorisi geliştirildi
* 1948 ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistörü icad ettiler
* 1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı
* 1951 ABD john ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar
* 1953 ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı
* 1953 İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler
* 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı
* 1958 ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular
* 1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icad edildi
* 1958 ABD Alman asıllı von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı
* 1960 ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi
* 1961 SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu
* 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı
* 1964 ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti
* 1966 ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı
* 1967 G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp nakini gerçekleştirdi
* 1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
* 1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular
* 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üreti
* 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
* 1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti
* 1973 SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu
* 1974 ABD Değişik bilgisayarların kominikasyonu için TCP/IP protokolu geliştirildi
* 1974 ABD Bar Code uygulaması başlatıldı
* 1975 ABD MicroSoft adlı yazılım şirketi kuruldu
* 1976 ABD İntel tarafından 4.77 MHz hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi
* 1981 ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı
* 1982 Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)
* 1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
* 1983 ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı
* 1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı
* 1984 ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti
* 1985 ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi
* 1985 Avrupada Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
* 1986 SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi
* 1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi
* 1990 ABD World Wide Web anons edildi
* 1991 ABD Avrupanın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu
* 1992 ABD Sanal gerçeklik tasarlandı
* 1992 Ozon tabakasındaki delik Güney amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı
* 1997 ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
* 1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı
* 1997 ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparovu yendi
* 2000 ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar

2009 Yılının En Önemli Buluşları

2009 Yılının En Önemli Buluşları

Time dergisi de 2009 yılında bilim alanında karşılaştığımız yenilikleri, buluşları ve gelişmeleri açıkladı. İşte bunlardan bazıları:

1. İnsan epigenomunun şifresi çözüldü: İnsan geninin şifresini çözme umudu, yaklaşık 10 yıl önce tüm insani kalıtsal etkileri anlamaya yönelik umutları körüklemişti. Ancak, hastalıklar ve genler arasındaki ilişkinin düşünülenden çok daha karmaşık olduğu görüldü. Genlerin davranışı çevresel faktörlerden etkilenebiliyor ve değişiklikler bir sonraki nesile geçebiliyor. Örneğin, gençliğinde sigara içen insanların çocuklarının erken ergenliğe girme riskini artıran belirli epigenetik değişiklikler taşıdığı belirtiliyor. Ekim ayında, Joseph Ecker’in önderliğindeki çalışma grubu, detaylı insan epigenom haritası üretmek için insan cildi ve kök hücreler üzerinde çalıştılar. Nature dergisinde yayınlan çalışmada, bunu hastalıklı hücrelerin epigenomlarıyla karşılaştırarak, bilimadamları epigenomdaki sorunların nasıl kanser ya da diğer hastalıklara yol açabildiğini anlamaya çalıştılar.

2.Renk körlüğünün şifası gen tedavisi:Eylül ayında Nature dergisinde yer alan çalışmada, gözbilimciler, kırmızı ve yeşil rengi ayırt edebilmeleri için renk körü iki farenin gözlerinin içine renk belirleyici proteinler enjekte ettiler. Sonuçlar çok şaşırtıcıydı. Bunun insanlarda da başarılı olabileceğini belirten araştırmacılar, bir gün renk körlüğünün tedavi edileceğini açıkladılar.

3.Bilimadamı robot: Evet ismi “Adam” olan bu robotun laboratuarda kendi başına deneyler yapıp bu deneylerin sonuçlarını değerlendirip sonuca gidebilen bir robot. Bu ilk robotun geliştirilmesini sağlayan ekibin başında Aberystwyth Üniversitesi’nden Profesör Ross King bulunuyor. O, eninde sonunda insanlarla robotların laboratuarda beraber çalışmalarını umduğunu belirtiyor. Aberystwyth Üniversitesi’nden ve Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen Adam, laboratuar çalışmalarındaki bilimsel sürecin her aşamasını insan müdahalesi olmadan gerçekleştirmesi için tasarlandığı ifade ediliyor. Adam’ın ilk deneysel çalışması da karmaşık yaşam sistemleri ile ilgili.
4. Karada ton balığı beslemek:Avustralya’da bir havuz dolusu ton balığı yumurtlamaya başladı ve 1 aydan daha uzun süre yumurtlamaya ara vermediler. Bilimadamları, göçebe ton balıklarının sayısının, 1950’den beri yüzde 90’dan daha fazla oranda düştüğüne inanıyorlar. Diğer Pasifik ton balıkları okyanus bölgelerinde yumurtluyorlar ve büyüyorlar. Ancak, kapalı havuzlarda balık beslemenin geleceğin ton balığı çiftlikleri şubelerine öncülük edeceği belirtildi.

5. Ayda su bulundu: NASA, Ay’da su oluğunu duyurdu. NASA’ da görevli bilim adamları, Ay’ın gölgede kalmış bölgelerinde önemli miktarda su ve diğer maddelerin bulunduğu dile getirdiler. 9 Ekim tarihinde Ay’ın yüzeyine bir roket fırlatan NASA,patlamanın havaya kaldırdığı toz bulutunda su molekülleri aranmıştı. İddia edildiği gibi Ay’da su bulunması halinde Ay’ın astronotlar için üs olarak kullanılması yolunu açabilecek.

Keşfi yapan araştırmacılar, Dünya’nın tek uydusu Ay’da iki ayrı tür su bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin Ay yüzeyine çarpan buzdan meydana gelmiş göktaşları gibi bir dış kaynaktan geldiğini, diğerinin de tamamen Ay kaynaklı olduğunu düşünüyorlar.

6.Işınlama:Gerçekliğimiz Star Trek’e yaklaşıyor. Maryland Üniversitesi Joint Quantum Enstitüsü’nden bilimadamları, veriyi bir atomdan yaklaşık bir metre uzaklıktaki kabın içindeki diğer atoma başarılı bir şekilde ışınladılar. Halen atomdan atoma ışınlanma süper güvenli ve ultra hızlı bilgisayarlar yapmak için büyük bir etkiye sahip.

7.Büyük Hadron Çarpıştırıcısı: 2008 yılında devreye girip yüksek enerjili parçacık fiziği deneyleri yapılmasına imkân verecek bir projenin CERN’deki Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu tarafından planlaması 25 yıl sürdü ve deneyin inşaası 10 milyar dolara mal oldu. Proje, Fransa-İsviçre sınırında, Cenevre yakınlarında, yerin 100 metre altında 27 kilometrelik dairevi bir tünel olarak inşa edildi. Çarpıştırıcı ileride kapasitesinin en üst düzeyine çıkarıldığında, parçacıkların tünellerde hızlandırılarak enerjilerinin 7 TeV’e çıkarılması ve karşılıklı olarak 14 TeV gücünde çarpıştırılması imkanı sağlayacak. Çarpışan parçacıkların dağılmasıyla çıkan atom altı parçacıklar incelenerek, maddenin yapısının anlaşılmasına çalışılıyor.
8. Yeni bir gezegen bulundu: Aralık ayında, uluslar arası gökbilimciler grubu, GJ 758 b olarak bilinen nesnenin, büyük bir gezegen ya da kahverengi cüce olarak da bilinen “başarısız olmuş bir yıldız” olabileceğini açıkladılar. Güneş benzeri yıldız GJ 758’in soluk eşinin Jüpiter’den 10 ila 40 kat daha büyük kütleye sahip olduğu tahmin ediliyor, Dünya’dan yalnızca 482 trilyon kilometrelik (5,1 ışıkyılı) mesafesiyle Samanyolu içerisinde yakın bir komşumuz olduğu görülüyor.

Bu buluş, hem Hawaii’de kurulu Subaru Teleskobu üzerinde yer alan dünyanın en yeni gezegen avlama aygıtı ile yapılan ilk keşfi, hem de üniversite tarafından ocak ayında duyurulan yeni bir araştırma işbirliğinin ilk meyvesini temsil ediyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Çağımızın Önemli Buluşlarının Kronolojik Sırası İçin Yorum Yap