Cantor Paradoksu

Cantor Paradoksu Cantor Paradoksu Hakkında Bilgi - Bu makaledeki notlar: Cantor Paradoksu Cantor Paradoksu Hakkında..

Bu makalede Cantor Paradoksu ve Cantor Paradoksu Hakkında Bilgi hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Paradokslar ( Cantor Paradoksu) ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Paradokslar ( Cantor Paradoksu)

Paradokslar ( Cantor Paradoksu)
Cantor, tamsayılar kümesinin kardinalitesinin reel sayılar kümesinin kardinalitesinden büyük olduğunu, paradokslu olarak söyleyecek olursak, reel sayılar sonsuz kümesinin, tamsayılar sonsuz kümesinden büyük olduğunu ispat etmiştir.

Daha genel olarak, verilen bir A kümesinin bütün alt kümelerinin kümesi kuvvet kümesi olmak üzere, bütün kümelerin kümesi (bu kümeye B diyelim) kendi kendisinin kuvvet kümesidir. Kuvvet kümeleri, her zaman onun elde edildiği kümelerden büyüktür. Paradoks verilen bir A kümesinin alt kümeler kümesinin kardinalitesi daima A kümesinin kardinalitesinden büyüktür diye ifade edilmektedir. Paradoksu daha iyi anlayabilmek için bir kümenin kardinalitesi daima kuvvet kümesinin kardinalitesinden küçüktür şeklinde ifade edilen Cantor teoremini göz önüne almak gerekir.

Eğer bütün kümeler kümesi B ise bu takdirde B alt kümesinin kardinalitesi B kümesininkinden büyüktür; bununla beraber B kümesi ile B’nin alt kümesi aynı olduğundan dolayı kardinaliteleri aynı olmalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cantor Paradoksu İçin Yorum Yap